တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, January 26, 2013

ဝျပည္တပ္မေတာ္က ကခ်င္ကုိကူညီဖုိ.ေျခလွမ္းစႏုိင္သလား?

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဝျပည္တပ္မေတာ္က ကခ်င္ကုိကူညီဖုိ.ေျခလွမ္းစႏုိင္သလား?


(တုိင္းရင္းသာအသံ တင္ျပထားသည္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန.၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊)

 ကခ်င္အေရးကုိဝတပ္မေတာ္ကစိတ္ဝင္းစားသလား?

`“ရန္သူကကုိယ့္အိမ္ထဲေရာက္မလာခင္ၾကဳိတင္ကာကြယ္တာဟာအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း`“ဆုိသည့္စကားအတုိင္း9/11ေနာက္ပုိင္းအေမရိကန္အစုိးရကအၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိကာကြယ္ခဲ့သည္၊

ဝျပည္တပ္မေတာ္ရဲ.လွဳပ္ရွားမွဳဟာစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္၊ ဗမာစစ္တပ္ေတြရဲ.စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳအားလုံးကုိသတိနဲ.ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာၾကာလွပါျပီ၊ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ဝတပ္မေတာ္တုိ.ေပါင္းျပီးသွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပုိင္းကုိတုိက္ခဲ့ဖူးတယ္၊ သုိ.ေသာ္၊သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပုိင္းရဲ.ခုခံစစ္ကြ်မ္းက်င္မွဳ၊နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မွဳႏွင့္စစ္နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းမွဳေတြေၾကာင့္ ဝတပ္နဲ.ဗမာတပ္တုိ.ကစစ္ေရးအရမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး၊သုိ.ေသာ္၊ ႏုိင္ငံေရးအရသွ်မ္းျပည္တပ္ေတာ္ကုိမူးယစ္ေဆးဝါျဖင့္နာမည္ဖ်က္ခဲ့သည္၊

ဗမာတပ္မေတာ္ရဲ.အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေပၚထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သမွ်ကုိဝျပည္တပ္မေတာ္အတြက္ေသြးမက်၊ေခြ်းမထြက္ဘဲအမ်ားၾကီးေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္၊သုိ.ေသာ္၊၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဗမာ-ကုိးကန္.တုိက္ပြဲတြင္းဝျပည္တပ္မေတာ္ကေနာက္ကေနပါဝင္ကူညီခဲ့မူေၾကာင့္ကုိးကန္.ေခါင္းေဘးလြတ္ရန္မသီးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့သည္၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးအႏွစ္(၂၀) အတြင္းဝျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဗမာစစ္တပ္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာဟာကုိးကန္.တုိက္ပြဲတြင္းပထမဦးဆုံးတုိက္ပြဲျဖစ္သည္၊ကုိးကန္.ကုိကူညီဖုိ.အခ်ိန္နဲနဲေနာက္က်တာေၾကာင့္ကုိးကန္.စစ္ေရးအရရွဴံးသြားတယ္လုိ.သုံးသပ္ရပါသည္၊

ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာဝျပည္တပ္မေတာ္က ကခ်င္တပ္မေတာ္ရဲ.ခုခံစစ္ကုိေထာက္ခံေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဆန္ပုိင္းကတည္းကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုကခ်င္သတင္းဌာနမွာေရသားထားပါသည္၊ဗမာတပ္မေတာ္ကေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ဗန္ေမာ္ခရုိင္၊မန္းဝင္တုိက္နယ္တြင္းက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာတာေၾကာင့္တုိက္ပြဲစျဖစ္တုန္းကဝေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္တပ္ရဲ.နယ္ျခးေစာင့္တပ္အစီစဥ္ကုိေကအုိင္အုိကလက္ခံမည္ကုိဝေခါင္းေဆာင္ေတြအရမ္းစုိးရိမ္းခဲ့သည္ဟုလည္းသတင္းမွာေရသားထားပါသည္၊ဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ဝတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြကဗမာစစ္တပ္ရဲ.လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚကုိင္တြယ္မွဳ၊စစ္ဆင္ေရးတုိက္ခုိက္မွဳေတြကုိအထူးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္အေနအထားရွိတယ္လုိ.သုံးသပ္ရပါသည္၊

ဝလူမ်ဳိးေတြရဲ.လက္ရွိအေျခအေန

ဝလူမ်ဳိးေတြဟာ သူတုိ.ပုိင္တဲ့နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ဗမာက်ပ္ေငြမသုံးဘူး၊တရုတ္ယြန္ေငြဘဲသုံးတယ္၊ဗမာစကားမေျပာဘူး၊ဗမာစာမသင္ၾကားဘူး၊ဝစကားႏွင့္တရုတ္စကားဘဲေျပာတယ္၊၎တုိ.စာေပႏွင့္တရုတ္စာေပဘဲသင္ၾကားသည္၊ဝလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္တကၠသုိလ္ၾကီးကရန္ကုန္၊မႏၱေလးမွာမဟုတ္ဘူး၊တရုတ္ျပည္မွာရွိတယ္၊ ဝနယ္ေျမကုိဝင္လာလုိက္တာနဲ.ကေလးေတြအစလူၾကီးကအဆုံးစစ္ဝတ္စုံနဲ.ဘဲအဆင္ေျပစြာဝတ္ျပီးေနထုိင္ၾကတယ္၊အိမ္တုိင္အိမ္တုိင္မွာ တီဘီရွိတယ္၊ ေရခဲေသတၱာရွိတယ္၊မီးပုံမွန္လာတယ္၊ကုိယ္ပုိင္ရုပ္သံလွဳိင္းေတြလည္းတပ္ဆင္ထားတယ္၊အထူးသျဖင့္၊တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံးနီပါးကလည္းဗမာစကားေတြမေျပာဘူး၊သူတုိ.နဲ.ေျပာဆုိဆက္ဆံခ်င္တဲ့အခါစကားျပန္ကတစ္ဆင့္ေျပာရဆုိရတယ္လုိ.ဝတပ္မေတာ္အႏွစ္(၅၀)ျပည့္စစ္ေရးျပအခန္းအနားသုိ.တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွေလ့လာခဲ့ရသည္၊

ျပီးေတာ့၊ဝျပည္သူေတြကသူတုိ.ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိမိဘလုိျမင္တယ္၊အသက္ျပည့္တဲ့ဝလူငယ္တုိင္းမွာအမ်ဳိးသားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္၊ဒါဟာ၊ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ရဲ.အရသာကုိဝလူမ်ဳိးေတြကခံစားေနၾကရတယ္၊ဒါေၾကာင့္၊ဝလူမ်ဳိးေတြကမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ကြ်န္းမခံခ်င္တဲ့စိတ္ဓါတ္ကရာႏွဳန္းျပည့္ရွိေနၾကတယ္၊

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီရဲ.ေနာက္ခံသမုိင္း

ပထမေခါင္းေဆာင္ ေစာဝ္ ျငီးလုိင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ေဖါက္ယူခ်န္တုိ.ဦးေဆာင္ျပီး၁၉၈၉ ခုနွစ္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပဳိလဲျပီးေနာက္ပုိင္းဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္၊ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာပါတီရဲ.လက္နက္ကုိင္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္၊ ၎တုိ.ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကအထူးေဒသ၊အမွတ္(၂) ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန.မွာ၎နယ္ေျမကုိဝျပည္အစုိးရအထူးအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေဒသဆုိျပီးေၾကညာခဲ့သည္၊

ဝျပည္တပ္မေတာ္ဟာတရုတ္ရဲ.ေထာက္ခံမွဳကိုအျပည့္အဝရရွိထားသည့္အင္းအားၾကီးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ.တစ္ဖြဲ.ျဖစ္သည္၊ အဖြဲ.ရဲ.ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဇာ္ ေဇာင္းဒန္ (Zhao Zhongdang) ျဖစ္ျပီးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကဦးေအာင္ျမင့္ျဖစ္သည္၊

ဝတပ္မေတာ္ရဲ.စစ္ေရးအင္းအားလွဳပ္ရွားမွဳ

ထိုင္း-ဗမာနယ္စပ္မွာတပ္မ(၈)ခုျဖင့္လွဳပ္ရွားေနသည္၊

၁။ တမန္းဦးေဆာင္ေသာတပ္မ ၇၇၈၊
၂။ တေဆာင္းဦးေဆာင္ေသာတပ္မ ၇၇၂
၃။ ယန္ ေဂါ ေဂ်ာင္းဦးေဆာင္ေသာတပ္မ ၇၇၅
၄။ တဆန္ဦးေဆာင္ေသာတပ္မ ၂၄၈
၅။ လီဆွန္းနပ္ဦးေဆာင္ေသာတပ္မ ၅၁၈ တုိ.ျဖစ္သည္၊

တရုတ္-ဗမာနယ္စပ္တြင္တပ္မ (၃)ခုျဖင့္လွဳပ္ရွားေနသည္၊

၁။တပ္မ ၃၁၈
၂။တပ္မ ၄၁၈
၃။ ၄၆၈ တပ္မတုိ.ျဖစ္သည္၊

အျမဲတမ္းတပ္သားအင္းအား (၃၀၀၀၀) ႏွင့္ အရံတပ္အင္းအား (၁၀၀၀၀)ေက်ာ္တုိ.ျဖင့္လွဳပ္ရွားေနၾကသည္၊

နယ္ေျမစုိးမုိးမွဳ

ပန္ဆန္းျမဳိ.ႏွင့္ မိန္းေပါက္ျမဳိ.ဟာသူတုိ.ရဲ.အထူးေဒသထဲမွာရွိတယ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ျပီးလက္နက္ခ်ဖုိ.ဗမာစစ္အစုိးရရဲ.ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိပယ္ခ်ခဲ့ျပီး၎တုိ.နယ္ေျမေဒသကုိကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည္၊

၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဝကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၆)ခုရွိသည္၊ ၎တုိ.မွာ၊ ၁။မိန္းမုိး၊ ၂။ပန္းဝမ္း၊ ၃။နမ္းဖန္၊ ၄။ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း)၊၅။ဟုိးပန္း၊ ၆။မက္မန္းတုိ.ျဖစ္သည္၊ မိန္းေပါက္ကအထဲမွာမပါ၊ မိန္းယန္ျမဳိ.နယ္အတြင္းမွာထည့္ထားသည္၊ သုိ.ေသာ္၊မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာမုိင္လာတပ္မေတာ္နဲ.ကူးလူးဆက္သြယ္မွဳလြယ္ကူးေစရန္၎ေဒသကုိဝတပ္မေတာ္ကလက္လႊတ္မခံႏုိင္ပါ၊ ဟုိးမန္ႏွင့္မက္မန္းေဒသကိုဝတပ္မေတာ္ကမထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ေဒသ(၆)ခုစလုံးကုိ၎တုိ.ဝျပည္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလတြင္းေၾကညာထားသည္၊

မူးယဇ္ေဆးဝါျပႆနာ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းဗမာစစ္အစုိးရနဲ.အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးျပီးေနာက္၊ဝတပ္ျပည္တပ္မေတာ္ကမူးယဇ္ေဆးဝါကူးသန္းေရာင္ဝယ္မွဳလုပ္ငန္းကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္.ျပန္.လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟုသတ္မွတ္ခံရသည္၊ ဗမာစစ္အစုိးရနဲ.ေပါင္းျပီးေရာင္ဝယ္မွဳရွိသလုိထုိင္းအရာရွိတစ္ခ်ဳိ.နဲ.လည္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မွဳရွိခဲ့သည္ဟုအေမရိကန္အစုိးရရဲ.အစီခံစာထဲမွာေရသားေဖာ္ျပထားပါသည္၊ဝျပည္တပ္မေတာ္ကုိမူးယဇ္ေဆးဝါကူးသန္းေရာင္ဝယ္မွဴဂုိဏ္းအျဖစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ေမလ ၂၉ ရက္ေန.တြင္အေမရိကန္အစုိးရရဲ.နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲအထည့္ခံရသည္၊ဘိန္းဘုရင္ေလာစင္ဟန္ကဝတပ္မေတာ္ကုိအသုံးခ်ခဲ့သည္ဟုသုံးသပ္ၾကသည္၊ သုိ.ေသ္ာ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၊မူးယဇ္ေဆးဝါပေပ်ာက္ေရးအစီစဥ္တစ္ခုကုိဝတပ္မေတာ္ကေၾကညာျပီးေနာက္လာအုိး၊ထုိင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္နဲ.ေရြၾတိဂံေဒသေတြမွာမူးယဇ္ေဆးဝါပ်ံ.ႏွံ.မွဳႏွဳန္းသိသိသာသာထုိးက်သြားသည္ဟုအကဲအခတ္သူမ်ားကဆုိပါသည္၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဦးခင္ညြန္.လက္ထက္မွာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအေပးအယူအျဖစ္ ေဝဆူခမ္းဦးေဆာင္ျပီး ေဟာင္ပန္းကုမၼဏီကုိ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ထူေထာင္ခဲ့သည္၊ေဟာင္ပန္းကုမၸဏီဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊စုိက္ပ်ဳိးေရးပစၥည္း၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားစသျဖင့္မ်ဳိးစုံပါျပီး ေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္၊ ကုမၸဏီရဲ.ဌာနခ်ဳပ္ဟာပန္းဆန္းမွာတည္ရွိသည္ဟုသတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္လည္းတကယ္တမ္းမွာေတာ့မွန္ကန္မွဳသိပ္မရွိဘူးလုိ.သုံးသပ္သူမ်ားကဆုိပါသည္၊ ဌာခြဲမ်ားကုိ၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ေမာ္လျမဳိင္၊လာရွဳိး၊တာခ်ီလိတ္ေတြမွာဖြင့္ထားသည္၊

ရန္ကုန္ေလေၾကာင္း(Yangoon Airlways )ကုိ ေပါင္ယူခ်န္ရဲ.သမက္ ဟုိခြ်န္တင္း (အုိက္ေဟာ) ကအဓိပပုိင္ရွင္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရုိက္တာျဖစ္ျပီးဟုိတဲယ္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကုိင္ေနသည့္ တက္ခမ္းကုမၸဏီရဲ.ဥကၠဌျဖစ္သည္၊ အုိက္ေဟာကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ႏုိဝင္ဘာလတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မွဳဌာနရဲ.ဘ႑ာရုံခ်ဳပ္ကပိတ္ဆုိ.ထားသည့္စာရင္းထဲမွာထည့္သြင္းထားသည္၊ အုိက္ေဟာရဲ.စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္းထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတက္ဆင္ႏွင့္ထုိင္းစစ္တပ္အရာရွိၾကီးမ်ားပါဝင္ဆက္စပ္မွဳရွိသည္။

စစ္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္မွဳ

ဝျပည္တပ္မေတာ္ရဲ.စစ္ပစၥည္းမွန္သမွ်ဟာတရုတ္ကေနဝယ္ယူရရွိသည္၊သုိ.ေသာ္၊ မိမိကုိယ္ပုိင္ထုတ္သည့္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားလည္းရွိသည္၊ ေအေက ၄၇ လက္နက္အေသးစားေတြကုိ အျခားေသာလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားသုိ.ေရာင္ခ်လာသည့္အထိရွိလာသည္၊ဝတပ္မေတာ္မွာ ေဝဟင္ပစ္ဒုံပ်ံေတြျဖစ္သည့္ HN-5N ေတြပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ.ဆုိပါသည္၊

1 comment:

YL said...

All websites templates at All website Tools

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.