တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, September 24, 2011

ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ.ဗမာစစ္တပ္ကုိဒို.အမိေျမမွအခ်ိန္မွီေမာင္းထုတ္ၾကရန္လုိအပ္ျပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ.ဗမာစစ္တပ္ကုိဒို.အမိေျမမွအခ်ိန္မွီေမာင္းထုတ္ၾကရန္လုိအပ္ျပီ

အာဏာရွင္မ်ားနဲ.မဟာဝါဒီသမားမ်ားဦးေဆာင္ေနသည့္ဗမာစစ္တပ္သည္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ယုတ္မာလြန္ေနျပီ၊လက္ရွိကရင္ေဒသ၊ကခ်င္ေဒသႏွင့္သွ်မ္းေဒသေတြမွာထုိးစစ္ဆင္ေနတုိက္ခုိက္ေနတာဟာမ်ဳိးျပဳတ္စနစ္ႏွင့္ကြ်န္းျပဳဝါဒအေပၚအေျခခံျပီးတုိက္ခုိက္ေနေၾကာင္းထင္ရွားသည္၊

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအေနနဲ.ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ.ဗမာစစ္တပ္ကုိစစ္ေၾကညာသင့္ျပီးဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ.၏ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္အေပၚအေျခခံျပီးမေတြးေဝၾကဖုိ.အေရးၾကီးသည္၊ကခ်င္၊ကရင္၊ႏွင့္သွ်မ္းေဒသေတြမွာျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲကုိမိမိေဒသမွာျဖစ္ေနသည့္တုိက္ပြဲဟုသေဘာထားျပီးဝုိင္းတုိက္ၾကပါရန္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအေနနဲ.လည္းမိမိတတ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းေပါင္းစုံကေနပ့ံပုိးျပီးကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ.ဗမာစစ္တပ္ကုိအမ်ဳိးသားတန္တူရည္းတူေတာ္လွန္ေရးစတင္ၾကပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွအထူးပန္းၾကားအပ္ပါသည္။ဗမာစစ္တပ္ကုိညီညြတ္စြာဝုိင္းဝန္ေမာင္းထုတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွာျဖစ္ပါသည္။

Friday, September 23, 2011

ျမန္မာျပည္စတင္ေျပာင္းလဲေနျပီလုိ.ေျပာေနသူမ်ားကုိ Global Justice Center ကစိမ္ေခၚလုိက္ျပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာျပည္စတင္ေျပာင္းလဲေနျပီလုိ.ေျပာေနသူမ်ားကုိ Global Justice Center ကစိမ္ေခၚလုိက္ျပီ

မၾကာခင္က အုိင္စီဂ်ီေခၚအျပည္ျပည္ဆုိင္အက်ပ္အတည္းအဖြဲ.ၾကီး၏ဗမာျပည္ဆုိင္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲဟာအႏၱရာယ္ရွိျပီးႏုိင္ငံ၏ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ရာေ၇ာက္တယ္လုိ.ေဝဖန္လုိက္ပါသည္၊အုိင္စီဂ်ီရဲ.ဗမာျပည္ထိေတြ.ဆက္ဆံမူအားေပးသည့္ေပၚလစီဟာလက္ေတြ.ျဖစ္ရပ္မွန္နဲ.ႏုိင္ငံတကာစံႏွဳန္းစံခ်ိန္းနဲ.ညီသည့္ဥပေဒနဲ.ကုိက္ညီမွဳမရွိဘူးလုိ.ေဝဖန္လုိက္ပါသည္၊ဗမာျပည္ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာစစ္တပ္ကုိလံုးဝအကာအကြယ္ေပးထားျပီးအရပ္သားအစုိးေပၚလာတာေတာင္မွစစ္တပ္ကအျပစ္က်ဳးလြန္မွဳမ်ားကုိဘယ္လုိနည္းနဲ.မွအေရးယူလုိ.မရေအာင္လုပ္ထားတယ္လုိ.တင္ျပထားပါသည္၊ဒါေၾကာင့္၊အုိင္စီဂ်ီကုိဝုိင္းဝန္ကန္.ကြက္စာေရသားၾကပါရန္တုိက္တြန္းထားပါသည္၊ဂ်ီေဂ်းစီအဖြဲ.ဟာေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာထားျပီးမွအခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္မွန္ကန္မွဳရွိေနသည္၊ကမၻာ.ဆုိင္ရာတရားမွ်တမွဳအဖြဲ.ၾကီးကုိေထာက္ခံအားေပၾကရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။အုိင္စီဂ်ီကုိစာေရသားကန္.ကြက္ၾကႏုိင္ရန္ေအာက္ပါအတုိင္စာေရးသားေပးပုိ.ၾကပါ။ ေလ့လာႏုိင္ရန္၊http://www.globaljusticecenter.net/news-events/news/2011/ICGLetter.html

Please address your letters to the following:

Crisis Group's Board of Trustees

Chair Crisis Group:

Thomas R Pickering

Vice Chairman Hills & Company

1120 Twentieth Street, NW Suite 200 North, North Building

Washington, DC 20036

President & CEO:

Louise Arbour

President and CEO Crisis Group Board of Trustees

Office of the UN High Commissioner for Human Rights

Palais Wilson 52 rue des Paquis

CH-1201 Geneva, Switzerland

Executive Committee:

Morton Abramowitz

Senior Fellow

The Century Foundation

41 East 70th Street

NY NY 10021

Cheryl Carolus

Executive Chairperson

Peotona Group Holdings

PO Box 4435 Rivonia 2128

South Africa

Maria Livanos Cattaui

Petroplus Marketing AG

Industriestrasse 24

PO Box 4435 Rivonia 2128

South Africa

Mr. Yoichi Funabashi

Chief Diplomatic Correspondent and

The Asahi Shimbun Company

5-3-2 Tsukiji, Chuo-ku

Tokyo 104-8011 Japan

Frank Giustra

CEO Fiore Capital Corporation

Suite 3123, Three Bentall Centre

595 Burrard Street, PO Box 49139

Vancouver, B.C. Canada V7X 1J1

Ghassan Salame

Sciences Po Paris

27 Rue Saint-Guillaume Cedex 07

Paris 75337

France

George Soros

Founder and Chairman

Open Society Institute

400 West 59th Street

New York NY 10019

Par Stenback

Master of Political Science

Helsinki University Georgsgatan 29 A 3

Helsinki FI-00100

Finland
For Immediate Release

GJC Challenges ICG Policy on Burma as Dangerous and in Violation of the Law of Nations

The Global Justice Center wrote a letter to the members of the board of the International Crisis Group (the "ICG") urging them to join with other board members to immediately revoke the ICG's longstanding policy of supporting unconditional engagement with Burma's military rulers.

Excerpt:

ICG's Burma policy, encouraging "the West robustly engage the new Myanmar government at the highest levels," ignores both "on the ground facts" and peremptory norms of international law. The ICG fails to acknowledge that "the new Myanmar government" is illegal because it is based on a constitution mandating a bifurcated sovereignty, a fundamental breach of the law of nations. The constitution divides up sovereign powers and guarantees the military complete legal autonomy over all civilian and criminal military affairs. This renders the state of Burma without the legal capacity to enforce any international or domestic laws against the military, including U.N. Security Council Resolutions, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and the Genocide and Geneva Conventions.

ICGLetter

Thursday, September 22, 2011

Commentary: When will Cuba, Burma and North Korea revolt?

တုိင္းရင္းသားအသံ

Posted on Thu, Sep. 22, 2011
Commentary: When will Cuba, Burma and North Korea revolt?
Frida Ghitis
The MI

For all the luxuries they enjoy, dictators live in a state of constant fear.

Without the trust of their people they must always protect themselves against real, imagined, or even potential plots. They may be paranoid, but they’re right to be afraid. That’s true now more than ever.

These are scary times for tyrants. Some of the world’s most enduring dictatorships, the ones that looked as though they would never end, have met their demise in recent months. For now, the popular revolts have spread only through the Middle East. Unelected governments in other parts of the world are trying to make sure they’re not next.

In countries like Cuba, North Korea and Burma (renamed Myanmar), and others, unelected regimes are raising the walls as they try to keep themselves safe from the very people they claim have nothing but love for their long-time rulers.

As has happened throughout history, information and communications are pivotal to revolutions. That’s why the message, news about what’s happening in places like Egypt, is being either blocked or pre-digested for public consumption.

When Egyptian protesters, fed up with 30 years of Mubarak rule, forced the president out of power, Cuba’s Fidel Castro explained the events as a revolt against America. In his column in the Communist Party daily Granma, the iconic former Cuban president wrote, “After 18 days of harsh battling, the Egyptian people attained an important objective: to defeat the United States’ principal ally in the heart of the Arab countries.”

A similar narrative explained other events in the region. Castro defended Libya’s Moammar Gadhafi until the end, painting the uprising as a brutal NATO onslaught against the defenseless Libyan people, an example of colonialist Western aggression aimed at grabbing Libyan oil.

To protect against other versions, the government ordered CNN’s Spanish language network removed from the foreign programming available only to luxury hotels and foreign companies. The order came in January, as Cairo’s Tahrir Square was boiling with the heat of revolution.

Most Cubans have little if any access to the Internet or other sources of non-government-controlled media.

An American contractor, 62-year-old Alan Gross, was sentenced to 15 years in a Cuban prison after he was found to have brought equipment to allow Internet access for members of the country’s tiny Jewish community.

Information is even more tightly controlled in other dictatorships. In North Korea, television sets come factory-tuned to government propaganda channels and there is essentially no Internet and virtually no cellphone service. Even so, a report by South Korea’s Institute for National Unification says the North reacted to Arab rebellions with a number of urgent measures to prevent contagion. Police stations, according to INU, were ordered to intensify their ideological indoctrination programs. Other reports say additional security forces were deployed to prevent any trouble.

If any significant uprising happened to occur, there’s little doubt Pyongyang, with more than a million soldiers receiving privileges from their loyalty to the state, would quickly use force to suppress it.

Burma’s rulers have also shown a willingness to use force to stop protests. Long before the Arab uprisings, young Burmese took to the streets to demand democracy. It happened on Aug. 8, 1988 (8-8-88). The military killed thousands of demonstrators and imprisoned their leaders. Buddhist monks launched another protests in 2007. The government again responded with violence, leaving another trail of blood.

Still, the Burmese opposition lives on, and the regime has put on a democracy charade. Fraudulent elections produced a new, supposedly civilian, parliament, in fact dominated by the military. The new prime minister is a former general. But opposition leader Aung San Suu Kyi, after years under arrest, has been freed.

In an interview with the BBC she told Egyptian demonstrators, “We’re all with you.” But most Burmese find it difficult to get information. The government says 0.8 percent of the country has Internet access. Local newspapers offer a parody of the news. Stories from Egypt during the January uprising, for example, included news of secret chambers discovered in the pyramids.

The real news, of course, is that tyrants can be toppled.

No dictatorship lasts forever. For the people who have struggled against all odds, facing imprisonment and worse for demanding democracy, the truth about what is happening to Middle Eastern dictators will slowly filter in. Their rulers already know the truth. They are watching closely, and they are not sleeping well at night.

ဗမာစစ္အစုိးရရဲဘက္စခန္းကုိေကအုိင္အုိဝင္စီးျပီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားပါလႊတ္ေပး

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာအစိုးရ ရဲဘက္စခန္းကို KIA ၀င္စီးၿပီး အက်ဥ္းသား ၅၂ ဦး လႊတ္ေပး

ကခ်င္သတင္းဌာနမွေဖာ္ျပသည္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာအစိုးရ ရဲဘက္စခန္းတစ္ခုကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းကာ အက်ဥ္းသား အနည္းဆံုး ၅၂ ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု KIA က ေျပာသည္။


လႊတ္ေပးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၀င္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ အဖမ္းခံရသူမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု KIA ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး-မူဆယ္လမ္း၊ နမ္အြမ္ေက်းရြာမွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၈) မိုင္အကြာ ဒီမားေက်းရြာအနီး ေရႊျပည္သစ္ ဘိန္းျဖတ္စခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲဘက္စခန္းအား KIA က ၀င္စီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလို ၀င္စီးျခင္းအား KIA တပ္မဟာ (၄) ေအာက္ ဒီမားအေျခစိုက္ KIA တပ္ရင္း (၉)မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း KIA အရာရိွမ်ား အတည္ျပဳပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ “ကမာၻ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖစ္” အက်ဥ္းသားမ်ားအား KIA လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္ရင္း (၉) အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

KIA စစ္သားမ်ား ရဲဘက္စခန္း ၀င္စီးစဥ္ သီးသန္႔ေနရာရိွ ဘိန္းျဖတ္စခန္းကိုမူ လုံး၀ ထိပါးျခင္း မရိွေၾကာင္း KIA က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရဲဘက္စခန္းေစာင့္ ရဲတပ္သား (၈) ဦးအား ယခုခ်ိန္ထိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မရိွပါ။

ေရႊျပည္သစ္ ရဲဘက္စခန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖတ္စခန္းကို KIA တပ္ရင္း (၉) နယ္ေျမတြင္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးကာလ အေစာပိုင္းကလည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္း လုံး၀မရိွသည့္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ အဆုံးသတ္ကာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားၾကား ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္စလာသည္။

Monday, September 19, 2011

အေျပာနဲ.အလုပ္မကုိက္ညီေသာလူလိမ္သိန္းစိန္းအစုိးရႏွင့္ေရွ.ေနာက္မညီေသာဗမာႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ.

တုိင္းရင္းသားအသံ
အေျပာနဲ.အလုပ္မကုိက္ညီေသာလူလိမ္သိန္းစိန္းအစုိးရႏွင့္ေရွ.ေနာက္မညီေသာဗမာႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ.

ထိပ္ေျပာင္သိန္းစိန္းနဲ.ေမာင္ေရႊမန္း(ေရႊမန္းတင္းေမာင္မဟုတ္)တုိ.ကဒီမုိကေရစီတရားေဟာလာျပီးဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ခ်ီးတက္ေနသေယာင္ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေပ၏၊၊အျခားတစ္ဘက္မွာကား၊ဒုိ.တုိင္းျပည္မွတျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာေနျပီလုိ.ကမၻာမီဒီယာမ်ားကုိအသိေပးေဆာ္ၾကေနသတဲ့၊ထိပ္ေျပာင္းသိန္းစိန္းေျပာသည့္ပါးစပ္ထြက္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚျခင္း၊ျပည္ေတာ္ျပန္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊လြတ္ျငိမ္းမေထာက္ညွာခြင့္ေတြအေပၚအေျခခံျပီးေျပာင္းလဲတယ္လုိ.ယုံၾကည္ေနသူမ်ားကလုိက္ေျပာေနတာလားေတာ့မသိ၊
လက္ရွိအေျဖက၊ဘာကုိအေျခခံျပီးေျပာေနၾကတာလဲဆုိတာကုိေျပာျပဖုိ.အခ်ိန္မတန္ေသးလုိ.ပါတဲ့၊သေဘာကအေျခအျမစ္မရွိသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးကုိဆင္ေဂြးက်လာမည္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ေခြးပမာျဖစ္ေလမလားလုိ.ေတြးစရာပါ၊ႏုိင္းငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိလ်က္သားနဲ.တုိ.ႏုိင္ငံမွာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဘူးလုိ.ေခါင္းမာစြာျငင္းလ်က္ပါ၊မလႊတ္ေပးရုံသာမကရွိေနသည့္ဟာကုိမရွိဘူးလုိ.ခပ္မုိက္မုိက္ဘဲကမၻာကုိလိမ္ေျပာေနသည့္မ်ဳိးယုတ္လူလိမ္ေတြျဖစ္ေၾကာင္းကုိေကာင္းေကာင္းနာလည္ၾကသည္၊ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနတယ္၊သုိ.ေသာ္၊လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရသားပုိင္ခြင့္ကုိပိတ္ပင္တားဆီးလ်က္ပါ၊ထပ္မံဖမ္းဆီးတုန္းဘဲ၊ေခြးပါးစပ္ကနတ္စကားနဲးပါးစပ္ထြက္ဥပေဒေတြေအာက္မွာရြာလည္ေနၾကသည့္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးေတြလည္းမနဲလွပါလားလုိ.၊ခံရသူသားေကာင္ကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.သာမန္ျပည္သူေတြပါ၊ပုိဆုိးတာကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုဝင္မ်ားကကုိယ့္ထူကုိယ့္ထစနစ္ျဖင့္တစ္ဦးနဲ.တစ္ဦးယုိင္းပင္းကူညီႏုိင္ရန္အစည္းအေဝးကတစ္ဆင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္သားအခ်င္းခ်င္းထာက္ပံ့ေရးအစီစဥ္တစ္ခုကုိကုိယ့္မွာရွိသမွ်ခြန္းအားေလးနဲ.ရုန္းကန္ေနၾကရဆဲပါ၊ဒါကုိဘာကုိေထာက္ျပေနသလဲဆုိတာရွင္းပါတယ္၊၊အမ်ားျပည္သူေတြအတြက္တကယ့္စြန္းစားလုပ္ေနသူေတြကေဘေရာက္ေဒါင့္ေရာက္ကူညီမဲ့ဘဝအျဖစ္နဲ.အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးေတြရဲ.ပစ္ပယ္ထားမွဳခံရျခင္းျဖစ္သည္၊

ေလာေလာဆယ္မွာက်ဳပ္တုိ.တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာဗမာစစ္တပ္ေတြ၊လူမ်ဳိးမ်ဳိခ်စနစ္ေတြထပ္ျပီးထပ္ျပီးတုိ.ခ်ဲ.လ်က္ရွိျပီးစစ္ဆင္ေရးကုိလည္းကမၻာ.ျငိမ္းခ်မ္းေန.မွာေတာင္မေရွာင္ႏုိင္ဘဲဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္လ်က္ပါ၊

ကခ်င္ေဒသ၊သွ်မ္းေဒသ၊ကရင္ေဒသေတြမွာဆက္တုိက္ဘဲထမင္းစားလုိ.မအားေအာင္တုိက္ပြဲကစိတ္လာေနလ်က္ပါ၊ေကအန္ယူစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံကုိလည္းထုိးစစ္ဆင္ႏုိင္ဖုိ.ဗမာတပ္ဘက္ကအင္းအားျဖည့္ဆည္းေနျပီးကခ်င္ဌာနခ်ဳပ္၊သွ်မ္းဝမ္းဟုိင္းဌာနခ်ဳပ္ကုိလည္းသိမ္းပုိက္ဖုိ.ၾကဳိးစားေနလ်က္ပါ၊ဒါဆုိရင္၊ထိပ္ေျပာင္သိန္းစိန္းေျပာတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ.၊ဒီမုိကေရစီေရးတုိ.ကုိက်ဳပ္တုိ.လုံးလက္ခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိသလုိဗမာႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးတစ္ခ်ဳိ.ေျပာသည့္အေျပာင္းအလဲစေနျပီးကုိလည္းက်ဳပ္တုိ.ယုံၾကည္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ၊ေနာက္ဆုံအေနနဲ.ေျပာခ်င္တာကလိမ္သည့္လူစုကလိမ္ညာသည့္အလုပ္ကုိဆက္လုပ္ရသလုိမယုံၾကည္သည့္လူစုကအလိမ္မခံရေအာင္အလုပ္ကုိဆက္လုပ္ဖုိ.ပဲရွိေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေကအန္ယူ ဦးစီးခ်ဳပ္ ရံုးထံသို႔ နအဖတပ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္

Wednesday, September 14, 2011

အာဏာရွင္စနစ္၊တစ္ပါတီစနစ္ကုိျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူသည္ ဒုိ.ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ

တုိင္းရင္းသားအသံ
အာဏာရွင္စနစ္၊တစ္ပါတီစနစ္ကုိျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူသည္ ဒုိ.ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ

ဗုိလ္ေနဝင္အာဏာရွင္တစ္ပါတီကုိဒုိ.ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကစျပီးျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္၊ဆလုိဗုိဒန္မဲလုိဆဲဗစ္အာဏာရွင္ကုိOtpor=resistanceအုံၾကြမွဳျဖင့္ဆာဗီယားလူငယ္ေတြကျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္၊တူးနီးရွားသမၼတဘင္အလီကုိတူးနီးရွားလူငယ္ေတြကျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္၊အီဂ်စ္သမၼတမူဘာရက္ကုိလည္းအီဂ်စ္လူငယ္ေတြကမၾကာခင္ကျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္၊အာဏာရွင္အားလုံးနီးပါးဟာႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္သမုိင္းအေတာ္ရွားခဲ့တယ္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုဟာအာဏာရေရးသုိ.မဟုတ္အာဏာခြဲေဝမွ်ေရးကုိသာဦးစားေပးျပီးအာဏာရပါတီကုိႏုိင္ငံေရးအရထုိးႏွက္ရုိက္ခ်ဳိးေနၾကသည္၊တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္တကယ္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ရင္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကစျပီးအလႊာေပါင္းစုံးျပည္သူလူထုေထာက္ခံမွဳျဖင့္သာေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္၊

ယေန.ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံေရးအေျခအေနဟာလည္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီ၊ေက်ာင္းသားကစျပီးျပည္သူလူထုအလႊာေပါင္းစုပါဝင္လာေအာင္ ၂၁ ရာစုျမန္မာလူငယ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မွျဖစ္မည္၊ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းသစ္မွတ္တုိင္တစ္ခုျပန္ထူေထာင္မွျဖစ္မည္၊ဒုိ.ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကဒို.ေအာင္ပြဲကုိေထာင္ထဲမွာေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္၊လမ္းေပၚမွစေတးခဲ့သည့္ဒုိ.ရဲေဘာ္ေတြရဲ့.ေသြးေတြမေျခာက္ေသးဘူး၊ဒုိ.ပခုံးနဲ.ထမ္းလာခဲ့သည့္အဖုိးတန္လြတ္လပ္ေရးကုိဘယ္သူဘယ္ဝါေျခဖဝါးေအာက္မွာထားမွာမဟုတ္ပါဘူး၊မျပီးျပတ္ေသးသည့္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတာ္လွန္ေရးကုိျပန္စၾကပါစုိ.။

ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳမရွိဘဲတုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ၾကဳိးပမ္းေနသည့္အရူးၾကီးေတြ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳမရွိဘဲတုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ၾကဳိးပမ္းေနသည့္အရူးၾကီးေတြ


လူမေျပာင္းစိတ္မေျပာင္းအာဏာရွင္ေခတ္ဖ်က္သူးေဌးမက္ေဇာ္ေဇာ္၊အဝတ္မေျပာင္းယူနီေဖာင္မခြ်တ္အစုိးရအဖြဲ.ဝင္စစ္ဗုိလ္နဲ.စိတ္ေျပာင္းေဒၚစုၾကည္

တုိင္းျပည္ကမေျပာင္းလဲသြားေပးမဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကေတာ့ေျပာင္းလဲသြားပါျပီ။မက္ေဇာ္ေဇာ္ေဘာလုံးပြဲေတာင္သြားၾကည့္ေသးတယ္၊

မၾကာခင္ကျပဳလုပ္သြားခဲ့သည့္နျပည္ေတာ္စီးပြားေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိတက္ေရာက္သူမ်ားအထဲမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ျပည္ပေရာက္ေနၾကသည့္အတုိက္အခံတစ္ခ်ဳိ.လည္းပါဝင္သည္၊ျခေသၤ့အေရျခဳံေျမေခြးသိန္းစိန္းအစုိးရတုိ.ကတုိင္းျပည္ကုိတကယ္တုိးတက္ေစခ်င္သေယာင္အခင္းအက်င္းေတြဖန္းတီးထားျပီးႏုိင္ငံေရးဖြံ.ျဖဳိးတုိးတက္မွဳဘက္ကုိအာရုံမျပဳေစဘဲခ်န္ထားခဲ့သည္၊အေမရိကန္အပါအဝင္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ.မွဳကုိတစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနဖြင့္ေပးဖုိ.ၾကဳိးပမ္းမွဳတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္၊သုိ.ေသာ္၊ႏုိင္ငံေရးနဲ.ပတ္သက္၍ဘာမွကုိတုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမရွိဘဲတုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲေနျပီလုိ.ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားအားေျပာသြားခဲ့ေသာေဒၚစုၾကည္အပါအဝင္သူမ်ားကုိတုိင္းရင္းသားအသံမွတအံ့တေၾသာ္ျဖစ္ေနရသည္၊ဒီလုိေျပာလုိက္ရင္ႏုိင္ငံေရးနာမလည္သည့္အုပ္စုလုိ.နာမည္တပ္အေျပာခံရမွာကုိၾကဳိတင္တြက္ထားျပီးသားပါ၊

ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မွဳမရွိဘူူးဆုိတာအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေထာက္ျပလုိ.ရတဲ့အထဲမွာဒီအခ်က္ေတြကုိေျမေခြးအစုိးကတကယ္တုိးတက္ေစခ်င္ရင္ခ်က္ခ်င္လုပ္လုိ.ရသည့္အခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္သည္၊

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရး၊တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာထုိးစစ္ဆင္ရပ္တန္.ေရး၊တစ္ျပည္လုံအတုိင္အတာနဲ.အပစ္ခတ္ရပ္ေစေရးေၾကညာျပီးသုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရး၊လူ.အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိအေရးယူေပးေရးနဲေရရွည္ရပ္တန္.ေရး၊ေဒၚစုၾကည္နဲသိန္းစိန္းတုိစစ္ေခြးေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကုိႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မွဳလုိ.ေျပာေနတာကုိအခ်က္အလက္မ်ားနဲ.အတူတုိင္းသူျပည္သားမ်ားအားမီဒီယာကေနအသိေပးေရး၊ျပည္ေတာ္ျပန္အေရးကုိငါးေျခာက္အနံ.ေပး၍ေခြးကုိဆြဲေခၚသလုိမ်ဴိးမလုပ္ဘဲတရားဝင္ဥပေဒနဲ.ေၾကညာျပီးဖိတ္ေခၚေပးေရး၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားျပဳသည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအားမီဒီယာကေနေသြးခြဲေျပာဆုိမွဳမ်ား၊နာမည္ဖ်က္လုပ္ၾကံေျပာဆုိမွဳမ်ားကုိလည္းရပ္တန္.ေရးစသျဖင့္အခ်က္မ်ားစြားရွိေသးတယ္၊

ဒါေၾကာင့္၊ဒီအခ်က္မ်ားကုိမေျဖရွင္းေပးႏုိင္သေရႊ.တုိင္းျပည္တည္ျငိမ္းမွဳလုံးဝျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္၊တုိင္းျပည္တြင္ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္းမွဳမရွိဘဲတုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ၾကဳိးပမ္းေနသူမ်ားဟာလည္းအရူးၾကီးေတြဘဲလုိ.(သူေတာ္ေၾကာင္ပညာရွင္ၾကီးေတြ၊မဟာဝါဒီသမားပညာရွင္ၾကီးေတြလည္းေခၚဆုိႏုိင္သူေတြဘဲလုိ.)ေျပာရအုံးမလား၊

Wednesday, September 7, 2011

ဝီကီလိခ္-ေဂးစစ္သားတစ္ဦးမွစေပါက္ၾကားတဲ့အေမရိကန္လွ်ိ.ဝွက္ခ်က္မ်ား(ရုပ္သံၾကည့္ရန္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဝီကီလိခ္-ေဂးစစ္သားတစ္ဦးမွစေပါက္ၾကားတဲ့အေမရိကန္လွ်ိ.ဝွက္ခ်က္မ်ား(ရုပ္သံၾကည့္ရန္၊

ဗမာစစ္တပ္တြင္ေဂးစစ္ဗုိလ္မ်ားရွိရင္သတိထား။


Watch the full episode. See more FRONTLINE.
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.