တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Weekly Ethnic News Perspective

တစ္ပတ္အတြင္းတုိင္းရင္းသားသတင္းသုံးသပ္ခ်က္ (၂၄၊၉-၁၊၁၀)

တုိင္းရင္းသားအသံ
တစ္ပတ္အတြင္းတုိင္းရင္းသားသတင္းသုံးသပ္ခ်က္ (၂၄၊၉-၁၊၁၀)

ကခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအုိင္အုိ)သည္စစ္အစုိးရႏွင့္တင္းမာမွဳျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ၎တုိ.ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာလုိင္ဇာဲျမဳိ.အနီးသုိ.စစ္အစုိးရ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးကစစ္နယ္ေျမေလ့လာသည့္အေနနဲ.ပ်ံသန္းလာစဥ္သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္၊ဤျဖစ္ပြားမွဳမတုိင္ခင္ကလည္းတုိက္ေလယာဥ္တစ္စင္ပ်ံ သန္းခဲ့ေၾကာင္းေကအုိင္အုိမွေျပာၾကားခဲ့သည္၊ဤျဖစ္ရပ္သည္ဗမာစစ္အစုိးရ၏ထုိးစစ္ဆင္မည့္အရိပ္အေရာင္တစ္ခုအျဖစ္သုံးသပ္ခ်င္သည္၊ေကအုိင္အုိ တပ္အေပၚစစ္အစုိးရကပုိမုိတင္းက်ပ္မွဳေတြလုပ္ေဆာင္လာေနျပီးေကအုိင္အုိကလည္းျပန္လည္ခုခံရန္အသင့္အေနအထားမွာရွိေနသည္ဟုသိရွိရသည္၊

ျမဝတီရဲစခန္းကုိအပစ္ရပ္လက္နက္ကုိင္ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ.ကဝင္ေရာက္ဝုိင္ရံထားျပီး၎တုိ.ပုိင္ဆုိင္သည့္လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားဖမ္းဆီးထားျခင္းကုိျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္၊ဒီေကဘီေအဘက္ကဗုိလ္ေစာေက်ာ္သက္ဦးေဆာင္ျပီးဗမာစစ္အစုိးရဲစခန္းကုိယခုလုိဝုိင္းရံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ဤျဖစ္ရပ္သည္စစ္အစုိးရ အရွက္တကြဲရျပီးေနျပည္ေတာ္အထိအစီရင္ခံခဲ့သည္ဟုသိရွိရပါသည္၊ရဲစခန္းဝုိင္းရံသည့္ဗုိလ္ေစာေက်ာ္သက္ကုိလည္းအပူးတျပင္းလုိက္လံေနျပီးဖမ္းဆီးဖုိ. ၾကဳိးစားေနသည္ဟုသိရွိရသည္၊

ျပည္တြင္းရွိေရြးေကာက္ပြဲဝင္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကႏုိင္ငံေရးစည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ဆုံးရွံးေနျပီးတစ္ပါတီ(၁၅)မိနစ္မဲဆြဲမိန္.ခြန္းေဟာေျပာခ် က္ကုိလည္းျပန္ျပင္ခုိင္းျခင္းတည္ျဖတ္ျခင္း၊ပယ္ခ်ျခင္းစသည့္တင္းက်ပ္မွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္အၾကပ္ကုိင္လာေနသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္မွာပင္၊သန္းေရႊတည္ ေထာင္ထားသည့္နအဖတပည့္ၾက့ံဖြတ္ပါတီႏွင့္ဦးေနဝင္တည္ေထာင္ထားသည့္မဆလတပည့္တစညပါတီႏွစ္ခုသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မဲဆြယ္စည္းရုံး ေဟာေျပာခြင့္ျပဳထားပါသည္၊တစညပါတီအတြင္းမဆလလူလိမ္မ်ားဝင္ေရာက္လွဳပ္ရွားေနျပီးၾကံ့ဖြတ္ပါတီအတြင္းနအဖလူဆုိးမ်ားဝင္ေရာက္လွဳပ္ရွား ေနသည္ ဟုတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္ကုိသတိရသည္၊တစညပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေသြးစုပ္သတၱဝါႏွင့္တူျပီးၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အသားစားသတၱဝါႏွင့္တူသည္ဟုတုိင္းရင္းသားအသံမွသတိေပးလုိက္ပါသည္၊

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ျပီးထူးျခားသည့္သတင္းတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာသည္၊ဗမာစစ္အစုိးရကပါတီအေပၚတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္အၾကပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာ က္ေနျခင္းကုိတန္ျပန္သည့္အေနနဲ.စစ္ေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္ျပီးေၾကညာခဲ့သည္၊၎တုိ.သတ္မွတ္ထားသည့္စစ္ေရးနယ္ေျမထဲဗမာစစ္အစုိးရတပ္ဝင္ေရာ က္လာပါကပစ္ခတ္ဖုိ.အမိန္.ထုတ္ထားပါသည္၊အထက္ကအမိန္.ကုိေစာင့္ဆုိင္းေနစရာမလုိဘဲေတြ.ရင္ပစ္ဆုိသည့္အမိန္.ပင္ျဖစ္သည္၊ဤပစ္မိန္.ထုတ္ျပန္ ျပီးေနာက္စစ္အစုိးရဘက္ကတစ္စုံတစ္ရာတုံ.ျပန္လာျခင္းမရွိေသးပါ၊သုိ.ေသာ္၊ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ဘက္ကစစ္အစုိးရတပ္ရင္းႏွစ္ရင္းေျပာင္းေရႊ.လာသ ည္ဟုသတင္းရရွိထားပါသည္၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းေရးျငင္းဆုိျပီးေနာက္မြန္လူမ်ဳိးထုတုိ.၏ေထာက္ခံအားေပးမွဳကုိ အျပည့္အဝရရွိထားျပီးျပည္တြင္းျပည္ပရွိမြန္လူမ်ဳိးမ်ားကလစဥ္ေၾကး၊သုံးလပတ္ေၾကးႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျဖစ္ေငြေၾကးစုေဆာင္းျပီးပါတီအားဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေပၚဗမာစစ္အစုိးရကအင္းအားျဖဳိခြဲပံ့ထုတ္ျခင္း၊စစ္ေရးအရျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရထုိး ေဖာက္ေနျခင္း၊ႏုိင္ငံေရးအရအျမတ္ထုတ္ေနျခင္း၊ေသြးခြဲစည္းရုံးေနျခင္းျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္တစ္ဘက္မွာမူ၊တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ သည့္ေကအန္ယူ၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ေကအုိင္အုိ၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ေကအန္ပီပီ ကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီမ်ားကထုိင္းျမန္မာန ယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္လွ်ိ.ဝွက္ေတြ.ဆုံျပီးစစ္ေရးအရေရာ၊ႏုိင္ငံေရးအရပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္၊ဤေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးမွဳသည္ အေရးပါေၾကာင္းကုိတုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားကလက္ခံထားေသာ္လည္းဒီမုိကေရအတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားကတစ္စုံတစ္ရာအသံထြက္မလာခဲ့ပါ ဘူး၊ဝုိင္းေထာက္ခံမလား၊အားေပးမလား၊မနာလုိမွဳမလားဆုိတာကုိဘာမွမၾကားေသးတာကုိအံ့ၾသေနသည္၊ဤစစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီကကမၻာအစုိးရအသီးသီးအားခ်ျပရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီးစစ္ေရးအကူအညီ ေတာင္းဆုိးခ်က္ရွိသင့္သည္ဟုတုိင္းရင္းသားအသံမွျမင္သည္၊

ေကအန္ယူေခၚကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ဗမာစစ္အစုိးရတပ္သည္မၾကာခဏတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီးစစ္အစုိးရဘက္မွတပ္အင္းအားတုိးခ်ဲ.မွဳမ်ားရွိေန သည္၊ေကအန္ယူတပ္သည္ျငိမ္းခ်မ္းေန.တြင္တစ္ရက္သာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေၾကညာတာကလြဲျပီးပစ္ခတ္တုိက္ပြဲမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊အပစ္ရ ပ္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေပၚစစ္အစုိးရအက်ပ္ကုိင္လာေလေလေကအန္ယူကစစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳပုိမုိက်ယ္ျပန္.စြာလုပ္လာႏုိင္ေလေလျဖစ္သည္၊

ျပည္တြင္းလွဳပ္ရွားမွဳဘက္ကုိၾကည့္ေသာ္၊ေရြေကာက္ပြဲဆန္.က်င္ေရး၊လူထုလွဳပ္ရွားမွဳေပၚေပါက္ေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားအေပၚစစ္အစုိးရကအနီးကပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေနျပီးဖမ္းဆီးအေရးယူမွဳေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊မတရားဖမ္းဆီးထားသည့္ရခုိင္ဆရာေတာံဦးပညာစာရကုိရုံတင္စစ္ေဆးျပီးေထာင္ဒဏ္(၈)ႏွစ္ခ် မွတ္လုိက္သည္၊လက္ေထာက္စာခ်ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္မြန္ဘုန္းၾကီးကုိလည္းေရြးေကာက္ပြဲဆန္.က်င္ေရးမွဳျဖင့္ေထာင္ဒဏ္(၁၅)ႏွစ္ခ်မွတ္လုိက္ သည္၊မြန္ဘုန္းၾကီးအရွင္ဥကၠံသဖမ္းဆီးခံရျပီးေနာက္ေရွ.ေနႏွင့္လြတ္လြတ္လပ္လပ္တုိင္ပင္ခြင့္မရရွိျခင္းအေပၚမြန္ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢကမေက်ပ္သလုိရခုိင္ ဆရာေတာ္ကုိမတရားဖမ္းဆီးျပီးအမွဳတင္စစ္ေဆးေထာင္ခ်မွဳအေပၚျပည္တြင္းျပည္ပရွိသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုၾကီးႏွင့္ရခုိင္လူထုမ်ားကလည္းမေက်နပ္ခဲ့ပါဘူး၊

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)ႏွင့္ဗမာစစ္အစုိးရတပ္သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ္လည္းစစ္အစုိးရဘက္မွမတရားျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကုိင္မွဳေၾကာ့ င္တစ္လတြင္းတုိက္ပြဲသုံးၾကိမ္ျဖစ္ပြားျပီးထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမွဳရွိခဲ့သည္၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)သည္ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ကတည္က ျငိမ္းခ်မ္းရယူခဲ့ျပီးယခုလုိတုိက္ပြဲဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားမွဳေၾကာင့္မေၾကညာသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားမွဳအေျခအေနေရာက္ရွိေနျပီဟုသုံးသပ္ေျပာဆုိေနၾက ပါသည္၊

မြန္ဘက္ေနာက္ဆုံးသတင္းတစ္ပုဒ္အရေဒသၾကီး(၄)ေဒသျဖင့္ဖြဲ.စည္းထားသည့္မြန္အမ်ဳိးသားေရရာအဖြဲ.ခ်ဳပ္သည္ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပဳိင္မည့္မြန္ ပါတီမ်ားအေပၚေထာက္လည္းမေထာက္ခံ၊ရွတ္လည္းမရွတ္ခ်ရပ္တည္ခ်က္ကေန၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိဆန္.က်င္ေၾကာင္း၊လူထုမ်ားအေနျဖင့္မဲရုံကုိမ သြားဘဲ၊မဲမေပးၾကဖုိ.လွဳံ.ေဆာ္ထားသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖြဲ.ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ပေရာက္မြန္မ်ားျဖစ္သည့္ျပည္ပေရာက္မြန္လူမ်ဳိးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၊ထုိင္ႏွင့္နယ္စပ္ရွိအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊လြတ္လပ္နယ္ေျမရွိမြန္ျပည္ သစ္ပါတီႏွင့္ျပည္တြင္းရွိမြန္အဖြဲ.အစည္းမ်ားျဖင့္၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္ကဖြဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္၊
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.