တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, October 30, 2009

“တရားမဝင္အစုိးရ၊စိတ္မခ်နဲ.”

တုိင္းရင္းသားအသံ

“တရားမဝင္အစုိးရ၊စိတ္မခ်နဲ.” `“နအဖအားအခြန္ေငြမ်ား၊ေဆာင္စရာမလုိအပ္ပါ” “ တရားဝင္အစုိးရေပၚလာမွစိတ္ခ်ေဆာင္ၾကပါ”


မတရားအာဏာသိမ္းထားတဲ့ဗမာစစ္အစုိးရက သူတုိ.ကုိ တရားဝင္အစုိးရသလုိလုိလုပ္ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကေန ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ဆုိျပီးလုပ္လာတယ္၊ဗမာစစ္အစုိးရကုိျပည္သူလူထုကုိယ္စား
တုိင္းရင္းသားအသံကေန ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ.ဟာ တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ခင္ဗ်ားတုိ.ကုိယ္တုိင္ဝန္ခံထားပါလ်က္ တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမွဳ၊မတရားညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ျပည္ပမွာအလုပ္သြားလုပ္ေနရသူမ်ားကေနအ ခုလုိအခြန္ေငြဆုိျပီးလုပ္လာတာဟာေတာ္ေတာ္ကုိလြန္ေနျပီ၊ထပ္ေျပာပါမည္၊ခင္ဗ်ားတုိ.ဟာတရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ လူထုေတြဆီကေန ဓားျမတုိက္တာကလြဲရင္အခြန္ေငြေကာက္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလုထုအေနနဲ. ဒါကုိ လူထုတုိ က္ပြဲ၊အာဏာဖီးဆန္မွဳတုိက္ပြဲပုံစံျဖင့္ အခြန္ေငြကုိမေဆာင္ၾကပါနဲ.၊ေဆာင္စရာမလုိဘူး၊စစ္အစုိးရအားေပးေဆာင္ရမည့္ေငြ ေတြကုိကုိယ္အဖြဲ.နဲ.ကုိယ္စုထားပါ၊စစ္အစုိးရကုိျပန္တုိက္ရန္အတြက္သုံးစြဲပါ၊ခင္ဗ်ာတုိ.မေဆာင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ ဖမ္းဆီးမွဳေတြလုပ္လာရင္ ေထာင္မဆန္.ႏုိင္ပါ၊ပုိ.စတာေတြ၊စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ. “တရားမဝင္အစုိးရ၊စိတ္မခ်နဲ.” `“နအဖအားအခြန္ေငြမ်ား၊ေဆာင္စရာမလုိအပ္ပါ” “ တရားဝင္အစုိးရေပၚလာမွ၊စိတ္ခ်ေဆာင္ၾကပါ”


နုိင္ငံျခားဝင္ေငြအခြန္ႏွင့္ မိသားစုထံေငြလႊဲမႈမ်ားစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေတာ့မည္

ေကာင္းဝါသတင္းဌာန


ေကာင္းဝါ(ေအာက္တိုဘာ- ၃၀)။ ။ နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြေပးေဆာင္မႈႏွင့္ မိသားစုထံေငြလႊဲေနမႈကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္သြားရန္အတြက္ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတီတရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေဆာင္႐ြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႔မွ ေဖၚျပထား သည္ကုိ ဖတ္႐ွဳခဲ့ရသည္။

စစ္အစိုးရမွ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၆/၂၀၀၉ ျဖင့္ စက္တင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနအပါအဝင္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းမ်ားမွ ျပည္ပသို႔အလုပ္လုပ္ ခြင့္ ေစလႊတ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္ၾကီးၾကပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေငြအခြန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္းေပးသြင္းသြားရန္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံ တရားမဝင္ေငြလႊဲေပးမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္သြားမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

မိသားစုထံလႊဲေငြမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ခရ႐ွိမႈအခ်ိဳးအစားအလိုက္ ေငြလႊဲျခင္းေဆာင္႐ြက္ပုံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ လုပ္ခေအာက္ ရ႐ွိသူမ်ား၏ လစာ ၃၀ ရာခိုင္းႏွဳန္းကို၄င္း၊ ေဒၚလာ ၂၀၀ ႏွင့္ ၄၀၀ အၾကားရ႐ွိသူမ်ား၏ လုပ္ခ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို၄င္း၊ ေဒၚလာ ၄၀၀ အထက္ရ႐ွိသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို၄င္း ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ လႊဲပို႔ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းေငြကိုအစိုးရမွ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ျပန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္႐ွိအေနအထားတြင္ နိုင္ငံျခားသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံး မ်ားတြင္၄င္း၊ မိမိတို႔၏အလုပ္ ေအဂ်င္စီတြင္၄င္း ဝင္ေငြအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရသည္။

မေလး႐ွားနိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ နိုင္ခ်မ္းေအာင္အဆိုအရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအခြန္ေပးေဆာင္ေန ရေသာ္လည္း ျမန္မာသံ႐ုံးအေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏လုံျခဳံေရး၊ လူမႈေရး၊ သြားလာေရးကိစၥအဝဝကို လုံးဝတာဝန္ ယူမႈမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း တရားမဝင္လာေရာက္သူမ်ားထက္ပင္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေၾကာင္း နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အႏိွပ္ခံရ ျခင္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ဒီဝင္ေငြအခြန္ကိုေပးေဆာင္ရတာဟာ နိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီပါတယ္၊ သင့္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာ အခြန္ယူသလို တဖက္မွာသူတို႔ဘဝလုံျခဳံေရး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔လုပ္ေပးဘို႔လဲ တာဝန္႐ွိပါတယ္၊ ဒါကိုလစ္လ်ဳ႐ႈေနမယ္ဆိုယင္ မလိုလာအပ္တဲ့ျပႆနာအရပ္ရပ္ ေတြဟာ အလုပ္သမားေတြ ခံစားေနရမွာျဖစ္တယ္ဟု ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၌ စီးပြါးေရးပညာ႐ွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေဖၚ ျပခဲ့သည္။


အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုဘူလက္တင္၊ေအာက္တုိဘာလ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုဘူလက္တင္၊ေအာက္တုိဘာလ၊
NDF Bulletin No.03 - Oct 09


Monday, October 26, 2009

ဖီဒဲယ္ကစ္ရုိလ္း ၏ညီမက အေမရိကန္သပ္လွ်ိအတြက္အလုပ္လုပ္ခဲ့

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖီဒဲယ္ကစ္ရုိလ္း ၏ညီမက အေမရိကန္သပ္လွ်ိအတြက္အလုပ္လုပ္ခဲ့


Castro's sister 'spied for CIA'

A sister of Cuba's former long-time leader, Fidel Castro, has admitted spying for the CIA in the 1960s.

Juanita Castro, who now lives in Miami, said she had gathered sensitive information for the US for three years.

In her memoirs, she said she had fallen out with Fidel and her other brother Raul - Cuba's current president - over the killing of their opponents.

Ms Castro, 76, said she had helped to warn and hide Cuban dissidents before finally fleeing the island in 1964.

There has been no immediate reaction from the US or Cuban governments.

'Donna'

In her memoirs - Fidel and Raul, My Brothers, the Secret History - Ms Castro says she was recruited by the Central Intelligence Agency in Havana two years after the 1959 revolution brought Fidel Castro to power.

I didn't betray him. He betrayed me
Juanita Castro

She agreed to help because she had become disenchanted when Fidel abandoned the nationalist democratic revolution he promised and instead imposed a one-party Marxist state "simply out of the need to hold power", she said.

"Did I feel remorse about betraying Fidel by agreeing to meet with his enemies? No, for one simple reason: I didn't betray him. He betrayed me," she wrote.

"He betrayed the thousands of us who suffered and fought for the revolution that he had offered, one that was generous and just and would bring peace and democracy to Cuba, and which, as he himself had promised, would be as 'Cuban as palm trees'," she wrote.

Ms Castro said that at a meeting with a CIA officer called "Enrique" at a hotel in Mexico City in 1961, she was given the codename "Donna" and codebooks so she could receive instructions.

She agreed on the condition that she received no money and was not asked to participate in any violent acts against the Cuban government.

She would help people persecuted by the Cuban secret police escape capture, imprisonment and possible execution, often by sheltering them at the home of her mother, Lina Ruz Gonzalez, she added.

Ms Castro fled Cuba a year after her mother died, believing she would no longer be protected from the attention of the secret police, and settled in Miami, where she ran a pharmacy until 2007. Raul helped her get a visa to leave.

Fidel relinquished power to Raul in February 2008. He has not been seen in public since falling ill in July 2006.

Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/8327163.stm

Published: 2009/10/26 23:27:16 GMT

© BBC MMIX


Sunday, October 25, 2009

သုိ႔ အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB

တုိင္းရင္းသားအသံ

သုိ႔

အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB


အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ NCGUB ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ့ကဲ့သို႔ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ (MPU)သည္လည္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို MP ကြန္ကရက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုရာမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ လူထုတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနက္တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔က စစ္အစိုးရအႏၱရာယ္မ်ားကိုေရွာင္တိမ္းရင္း ထိုင္းျမန္မာနယ္ စပ္တြင္ ေရာက္ရွိၾကျပီး စစ္အစိုးရကိို ုျဖဳတ္ခ်၍ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ လူ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာတဦးႏွင့္တဦး အခ်ိန္အခါ အေျခ အေနခ်င္း မတူေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ အားလံုးဆႏၵတူညီမႈရွိၾကသည္။ မိသားစုတို႔၏ စားဝတ္ေန ေရး ပညာေရးအတြက္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ အၾကာၾကီးမေနႏိုင္ပဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသို႔ သြားေရာက္ရသကဲ့ သို႔ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္သူလညး္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ရံုးစိုက္ထားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊့ အျခားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႕ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိေန၍ အခ်င္းခ်င္း စည္လုံးၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၾကသည္။

MPUသည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ NCUB၏ ေဒါင့္တိုင္တတိုင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ NCUB ၏ ႏိုင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အျပင္ NCGUB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါ သည္။ MP မ်ားသည္ ညီၫြတ္မႈကို အစဥ္အျမဲရွိေနေစလုိ၍ MPS မ်ား၏ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္) က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကြန္ ဂယက္တြင္ NCGUBႏွင့္ တိုင္းရင္း သားတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ Credential Challenge ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္၃၃ ဦးအနက္၂၂ ဦးတက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးထေျမာက္္ျပီး ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ေသာ္လညး္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း မတက္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ MPမ်ားညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္ကို (ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္) အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဗ လင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပရျပန္သည္ MPU အဖြဲ႔က CC ကိစၥကို အတည္ျပဳရန္ တင္ျပေသာအခါ CC ကိစၥေဆာင္ ရြက္ လွ်င္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း၊ ဦးဗိုလ္လွတင့္NCGUB မွ အနားယူမည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ MPS မ်ားညီညြတ္ေရးကို ေရွး ရႈျပီး ယင္း ကြန္ကရက္တြင္ CC ကိစၥရပ္ဆိုင္းထားရသည္။

ႏွစ္၂၀အတြင္း စစ္အစိုးရကို တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈတခုမွ် မယ္မယ္ ရရမရွိဟု MPU ၏အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ ျပထားသည္။ သို႔ေၾကာင့္ NCGUB မွ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ Road Map တစ္ခုေရးဆြဲပါသည္။ ယင္း Road Map Transition Plan သည္ အနဖ လက္ခံမည္ မဟုတ္၍လည္းေကာင္း NLD ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခား ေသာတုိက္ပြဲစဥ္မဟုတ္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနေသာ ေၾကာင့္ MPU ကလက္မခံလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ MPU က ညီညြတ္မႈကုိေရွးရႈ၍ ဂ်ာကာတာအစည္း အေဝးသုိ႔ ဦးတယ္ဒီဘူးူရီႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တုိ႔က တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

NCGUB မွေရးဆြဲေသာ RM (Transition Plan) ကုိ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္တေယာက္က ေရးဆြဲေပးသည္ဟု အမ်ားကဆိုသည္။ ယင္း RM ကိုအတည္ျပဳႏိုင္ေရး အမ်ားေထာက္ခံမႈရရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံသို႕ လာေရာက္တင္ျပေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အမ်ားစုက လက္မခံၾကေပ။ NCGUB က မိမိတို႔ ေရး ဆြဲခဲ့ေသာ RM သည္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းမွ်ကုန္က်သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ မည္၍မည္မွ်တိတိက်က် ကုန္သည္ကိို NCGUB ၏ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကး႐ွင္းတမ္းကို MPU အဖြဲ႕သို႔ ပို႔ေပးျခင္း မ႐ွိွ၍ MPU က မသိ႐ွိပဲ ေနသည္္။ သို႔ျဖင့္၍ RM ကို အမ်ားကလက္ခံႏိုင္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ နယ္စပ္မွ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ေေပါင္း ၇ ဖဲြ႕တိတိ ဂ်ကာတာသို႕ေခၚယူ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

NCGUB က MPU ကုိ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္လုိက္သည္မွာ ရန္ပုံေငြကုန္သြားသည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကးျဖတ္ ေတာက္လုိက္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ယခုအခါတြင္ MPU ရုံးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ ခက္ ခဲသြားေစမည္။ MPU အဖြဲ႔ဝင္မ်ာသည္ အမတ္မ်ားျဖစ္ၾက ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိ တုိ႕တတ္အားသ၍ တုိက္ပြဲဝင္လုိေန ၾကသည္၊ သုိ႔မွသာ မိမိတုိ႔အား မဲေပးထားေသာ ျပည္သူ႔အေပၚတြင္ တာဝန္ ေက်ရာက်မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ NCGUB က ႏုိင္ငံျခား ဒုိနာမ်ားထံမွ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရ စီတုိက္ပြဲဝင္လုိေသာ အမတ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လုိပဲ နားလည္းထားသည္။ MPU သို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ (တစ္ေသာင္း)မွ် ခြဲေပးလွ်င္ ေခြ်ေခြ်တာတာႏွင့္ MPU က ခရီးဆက္ ႏိုင္ပါ သည္။

ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ဇူလုိင္လမွစ၍ MPU သုိ႔ ကူညီေနက်ေငြေၾကး မေပးပဲေနသည္။ NCGUB အဖြဲ႔ ဝင္အမတ္ မ်ားကုိသာ တစ္ဦးလ်င္ လစာ ေဒၚလာ ၄၅၀ (ဘတ္တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္) ေပး ကမ္းထားသည္။ ဇြန္လတြင္ ဦးဘုိလွတင့္က MPU ရုံးသုိ႔လာၿပီး ေရွ႔လက်လ်င္ လစာျဖတ္ရ မည့္အေၾကာင္းကုိ Donor ထံမွ ေငြေလၽွာ့ရလုိ႔ျဖစ္ သည္။ နယ္စပ္ရွိ MP အခ်ဳိ႕ရပ္တည္ေနႏုိင္ရန္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရဦးမည္။ ယေန႕ေအာက္တုိဘာ လဆန္းအထိ NCGUB မွ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရရွိပဲေနသည္။ ေငြျဖတ္သည့္ကိစၥကုိ ဦးဘုိလွတင့္က ေျပာၿပီးေနာက္ ခြန္မားကုိးဘန္းက တစ္ျခားမွ ၀င္ေငြမရွိေသာ MP တခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္႐ွိ ၀န္းႀကီးမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံၿပီး ကူညီရမည္ဟုဆိုသည္။

အျခားဖြဲ႔စည္းမွ ေငြမရရွိေသာျပည္သူကုိယ္စာလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ ကြ်ႏုိပ္္ႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ MPU ရုံးတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္အား ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ သီးသန္႔ေနထို္င္ေသာ ကၽြႏု္ပ္အားတစ္လလ်င္ ဘတ္ ၄၀၀၀ ေပးရန္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔ သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္က်မွ NCGUB ထံမွ လစာေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀မွ ၄၅၀ ေလွ်ာ့ရသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔္အားေပးရန္ ဦးထြန္း၀င္းႏွင့္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔ မေပးလို၍ အစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု ဦးခြန္မာရ္ကိုဘန္းက ဆိုသည္ ။ MPU ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္သည့္ ကာလၾကားတြင္ ဦးဝင္းလွဳိင္မွ ဘတ္ ၁၀၀၀၀၊ ဦးေက်ာ္သြင္ (ေနာ္ေဝး) ဘတ္ ၂၁၀၀၀၊ ဦးဘုိေသာင္းမွ (၁၅၀၀)၊ ကုိးရီးယား NLD မွ ဘတ္ ၇၀၀၀၊ ဂ်ပန္ NLD မွ ယန္း ၆၀၀၀၀ မၽွႏွင့္ လည္ပတ္ေနရသည္။ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ဦးခြန္မာရ္ကို္ဘန္းမွ ဘတ္ေငြ(၂၀၀၀)၊ ေဒၚစန္းစန္းထံမွ ဘတ္ ၃၀၀၀ ကြ်ႏု္ပ္ အကူအညီ ရခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း NCGUB ႏွင့္ MPU တို႔၏ တုိက္ပြဲစဥ္မွန္သမ်ွတုိ႔္မွာ ေအာင္ပြဲမည္မ်ွရၾက၍ ကြဲကြဲျပားျပား ရွင္းျပပါဆုိလ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ ရွင္းျပ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စတုတၴအႀကိမ္ ေျမာက္ အုိင္ယာလန္ ဒက္ပလင္ၿမ့ဳိ၌ က်င္းပေသာကြန္ဂရက္မွ MPU ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ NCGUB အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊့ MPU အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ပြဲစဥ္တစ္ခုမ်ွ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု ဆုိထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္လ်င္ NCGUB အဖြဲ႔ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ MPU ပုဂၢဳိလ္မ်ား တစ္ဦးဦးက စစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ႏုိင္ေလာက္သည့္ ထူးထူးျခားျခား တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္သူမရိွေၾကာင္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရျပဳတ္က်သည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္လိုလွ်င္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ အေျခခံထား ေသာ MPU အဖြဲ႕ႏွင့္ NCGUB အဖြဲ႕တုိ႕ရွိရန္လုိအပ္ေနသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕႐ွိေနလွ်င္ MPU အဖြဲ႕လည္္း႐ွိေနသင့္သည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းျဖစ္ေသာ Statement မွ် ထုတ္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရႏွင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ CC ICCႏွင့္အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးႏွင့္တုိင္းရင္းသား့တုိးခ်ဲ႕့ေရးကုိMPUကႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသည္။(၈.၀၉.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အရ C.C ကို ကုလသမဂၢတုိ႔ တင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚတြင္ အေမရိကန္ အမႈ၀ါဒ ေျပာင္းလဲအေၾကာင့္ ခက္ခဲမ်ားစြာ ရွိႏုိ္င္သည္ ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ သမၼတေဂ်ာ့ဘုတ္လက္ထက္တြင္ မတင္ျဖစ္သည္မွာ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံေနၾကသျဖင့္ ရာသီဥတုေကာင္းကို မမီျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ အမတ္အားလံုးသည္ သူပုန္အျဖင့္ ေၾကျငာခံထားရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ စစ္အစုိးရ၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ MPU အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ အႏၲရာယ္အတူတူ ပင္ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမတ္မ်ားအတူတူျဖစ္ပါလ်က္ NCGUB က Donor မ်ားထံမွ ေငြမ်ားကုိ ၿမိန္ရည္ယွွက္ရည္ စား ေသာက္ ေနၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MPs အဖြဲ႔မ်ား ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ ရွိေနသည္မွာ လူအမ်ားက ဟာသလုပ္ေနၾကၿပီး၊ ရန္သူက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိေနေပမည္။ (NCGUB) သည္ မိမိအား မေထာက္ခံသူမ်ားကို ပထား၍ မိမိအား ေေထာက္ခံေသာ သူမ်ားကုိသာ ပံ့ပိုး ကူညီလွ်င္ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး အုပ္စုအဖြဲ႕ နအဖ အုပ္စု နွင့္ အတူတူ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ကို သတိထား သင့္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္တြင္ ေငြေၾကးခြဲေ၀မူ မွ်တမႈမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ၍ ရန္သူထံ ခုိ၀င္သူ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပဳိကြဲသြားေသာ အဖြဲ႕မ်ား လည္းရွိသည္။ ေ႐ွးလမ်ားတြင္ NLD(LA) အဖြဲ႕မွ ေငြေၾကး မကူညီလွ်င္ MPU သည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရိတ္ခါျပတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ NCGUB က ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မြန္လူထုထံမွ မဲရယူ ထားသျဖင့္ မြန္လူထုအတြက္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ နယစပ္္သို့ လာ၍ တုိက္ပြဲ ဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျကာင္းေျကာင္းေျကာင့္ RFA-BBC မွ အသံစဥ္အားျဖင့္ တုိက္ပြဲမဝင္ႏုိင္ ေသာ္လည္း မြန္ဒီမုိးကေရစီအဖြဲ႔ LA ဖြဲ႕ Statement မွ်ေလာက္ ထုတ္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည္။ စစ္အစုိးရျပဳတ္ က်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရေရး၊ နည္းပရိယာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေခတ္ျပဳိင္ ၀က္ဆုိက္ဒ္ေပၚတြင္ ေဆာင္းပါးေရးးသားၿပီးတုိက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္း ပါးမ်ားမွာ

(၁) မြန္လူမ်ဳိးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊

(၂) ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

(၃) စစ္အစုိးရကုိယွဥ္ၿပဳိင္တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း၊

(၄) ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊

(၅) ဒုတိယပင္လုံ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)၊

(၆) ႏုိင္ငံေရးသမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊက်ည္ဆံေငြက်ည္ဆံ

(၇) ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကုိင္းရတယ္

(၈) စစ္အစုိးရသံအမတ္အား ကုလသမဂၢမွဖယ္ရွားရန္ စိန္ေခၚျခင္း၊

(၉) ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ျဖတ္သန္းမႈ၊

(၁၀) ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔မွ မြန္လူထု၏လႈပ္ေဆာ္သံ၊

(၁၁) ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာသံအမတ္ ဖယ္႐ွားေရး CC ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီလား၊

(၁၂) ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊

(၁၃) ကုိယ့္ေနရာႏွင့္ကုိ တုိက္ပြဲဝင္ၾကပါ၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရကုိရရမည္၊

(၁၄) စစ္အစုိးရအား ေထာက္ခံေနေသာ တရုတ္တုိ႔ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္သြားရန္၊

မွတ္ခ်က္။ ။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားဖက္ရႈလုိပါက ေပးပုိ႔ရန္ရွိသည္။ ( နုိင္ေသာင္းရွိန္)Thursday, October 22, 2009

ျမန္မာအပါအဝင္လူထုအေျချပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား(၅)ႏုိင္ငံမွအာဆီယံအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာအပါအဝင္လူထုအေျချပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား(၅)ႏုိင္ငံမွအာဆီယံအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံရ

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္ေနေသာအာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးသုိ.တက္ေရာက္ရန္ေရြခ်ယ္ထားေသာလူထုအေျချပဳ
အဖြဲ.အစည္းမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား(၁၀) ေယာက္အထဲက ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္ကုိတက္ေရာက္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံရသည္ ဟု သိရွိရပါသည္၊ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္ဟာ ျမန္မာ၊ကေမၻာဒီယာ၊လာအုိ၊ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္စင္ကာပူမွကုိယ္စား
လွယ္မ်ားျဖစ္သည္၊

တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ အျခား ၅ ေယာက္ကလည္း ေျပာခြင့္မျပဳေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုပ္ ရပ္ကတစ္မ်ဳိး၊အေျပာကတစ္ဖုံးျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိသိသာထင္ရွားသည္ သုံးသပ္ရပါသည္၊

Rights activists barred from ASEAN leader talks: group2009-10-23 11:17

HUA HIN, Oct 23 (AFP) - Southeast Asian leaders have barred five out of 10 rights activists from attending rare face-to-face talks with them at a summit in Thailand, a rights group said Friday.

Leaders from the 10-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) were set to meet the so-called civil society representatives on Friday at the summit in the Thai beach resort of Hua Hin.

But the representatives from Myanmar, Cambodia, Laos, Philippines and Singapore were rejected at the last minute, said Debbie Stothard of the ASEAN People's Forum, which nominated the representatives.

"Five of the 10 civil society representatives selected by the ASEAN People's Forum have been rejected. The remaining five have been told that they will not be allowed to speak at the interface," Stothard told AFP.

"This is an outrageous development. It is a rejection of civil society and of the democratic process by which they were selected," she said.

"This really does not bode well. The irony is that ASEAN governments have committed themselves under their new charter to a 'people-centred' organisation but this is a radical undermining of that."

The snub came just hours before ASEAN leaders were set to launch the bloc's first ever human rights body, in an attempt to address criticisms that it is too soft on abusers such as military-ruled Myanmar.

In February, Myanmar and Cambodia both blocked civil society representatives from their countries from attending a similar meeting at an earlier summit in Hua Hin. (AFP)

ခ်င္းျပည္နယ္အစားအေသာက္ျပတ္လပ္မွဳကူညီေရးအတြက္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖမွဳျဖင့္ရံပုံေငြရွာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခ်င္းျပည္နယ္အစားအေသာက္ျပတ္လပ္မွဳကူညီေရးအတြက္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖမွဳျဖင့္ရံပုံေငြရွာ

Wednesday, October 21, 2009

ကမၻာ.အၾကီးဆုံး ေက်ာက္စိမ္း ဗုဒၶရုပ္ေတာ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကမၻာ.အၾကီးဆုံး ေက်ာက္စိမ္း ဗုဒၶရုပ္ေတာ္For News in English Check here

၁၅ တန္အေလခ်ိန္ရွိေသာဗုဒၶရုပ္ေတာ္ထုလုပ္ရန္ ဗမာျပည္မွအေလခ်ိန္ ၃၅ တန္၊အက်ယ္ ၃ မီတာ၊အျမင့္ ၂.၃ မီတာ၊၂.၄ မီတာအထူရွိေသာေက်ာက္စိမ္းကုိဗိယက္နမ္းအစုိးရကဝယ္ယူျပီးဗီယက္နမ္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းကုိလြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန.ကေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္၊
ဤေက်ာက္စိမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္တုန္က ဗမာစစ္အစုိးရေလလံေရာင္ခ်တဲ့အခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁ဒႆမ၄၅)သန္းျဖင့္ဗီယက္နမ္းအစုိးရကဝယ္လုိက္သည္၊ဤဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကုိထုလုပ္ျပီးစီးရင္ကမၻာမွာ အၾကီးမာဆုံးေက်ာက္စိမ္းဗုဒၶရုပ္ေတာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္၊

ဗီယက္နမ္းအစုိးရက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၊ႏွိပ္ကြပ္မွဳ၊ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မွဳရွိေသာ္လည္းေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကုန္က် ခံျပီး ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေနေသးတယ္၊ဗမာစစ္အစုိးရကေတာ့၊ေက်ာက္စိမ္းမွေရာင္ရေသာေငြေၾကးမ်ားကုိဝါေစးေဝစားလုပ္ျပီး ကာမလုိက္၊ေပ်ာ္ပါးေသာက္စားကာကုန္ခမ္းသြားပါသည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ကေက်ာက္စိမ္းမ်ားလည္းကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနျပီ၊

ဤေက်ာက္စိမ္းမွေရာင္ရေသာေငြမ်ားကုိ စာရင္းပိတ္ေလွ်ာ့စ်းအေနနဲ.လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ေလမုန္တုိင္းထိဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ဆုိျပီး ဗမာ စစ္အစုိးရကဗိယက္နမ္းအစုိးရအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ လွဴေပးပါသည္၊ဗီီယက္နမ္းအစုိးရကလည္း ယၾတာေခ်ရန္တြက္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားလုိအပ္ျပီးကုန္က်သေလာက္စုိက္ေပးေနရသည္၊ဗမာစစ္အစုိးရႏင့္ဗီယက္နမ္းအစုိးရတုိ. သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိႏွိပ္ကြက္သတ္ျဖတ္ခ်င္းတူေသာေၾကာင့္ယၾတာေခ်နည္းလည္သိပ္ျခားနာမည္မဟုတ္ေပ။
လူမုိက္အခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံတာကုိျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့အတုိင္းသဘာဝက်လြန္၏။


Sunday, October 18, 2009

Kindle-ၾကဳိးမဲ့စာဖတ္ကရိယာသုိ.မဟုတ္ၾကဳိးမဲ့စာအုပ္စင္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
Kindle-ၾကဳိးမဲ့စာဖတ္ကရိယာသုိ.မဟုတ္ၾကဳိးမဲ့စာအုပ္စင္၊

ဤၾကဳိးမဲ့စာဖတ္ကရိယာကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကဳိးမဲ့ေၾကးနန္းမ်ားျဖင့္ေရာက္တဲ့ေနရာတုိင္မွာ စာအုပ္ေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ ႏွင့္အတူ နယူတုိင္းမ္၊အေရာင္းေကာင္းေသာသတင္းစာမ်ား၊မဂၢဇင္မ်ား၊ဘေလာက္မ်ားကုိပါရွာေဖြဖတ္ရွဴႏုိင္ပါသည္၊ဒီေနာက္ဆုံးထုတ္ Kindle ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန.မွာ စတင္ေဖာက္သည္ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္၊

Kindle သည္ 3G wireless ျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကုိတစ္မိနစ္အတြင္း ဆြဲခ်ႏုိင္မည္၊လစဥ္ေၾကးမရွိ၊စာခ်ဳပ္မရွိ၊ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ကုိ GSM စက္မွဳနည္းပညာျဖင့္အသုံးျပဳႏုိင္သည္၊ကံမေကာင္းတာကဗမာျပည္မွာရွိတဲ့မိတ္ေဆြးမ်ားအတြက္သုံးလုိ.မရ ေသးဘူး၊ ၾကဳိးမဲ့ေၾကးနန္းစနစ္မရွိေသးလုိ.တဲ့၊ေမာင္သန္းေရႊဆီကုိစာေရးတင္ျပေပးပါအုံး၊

Myanmar

We are excited to now ship Kindle to Myanmar. Customers in Myanmar will enjoy:
Download Books Instantly: You can download books to your computer and transfer them to your Kindle via USB. Kindle wireless is not currently available in your country.

Large Selection: Over 250,000 English-language books to choose from; plus U.S. and international newspapers and magazines

Low Book Prices: New York Times® Best Sellers and New Releases are $11.99, unless marked otherwise. You'll also find many books for less - over 35,000 titles are priced under $5.99

Important Product Information for Your Country
  • Kindle wireless is currently not available in your country. You can transfer books and personal documents to your Kindle via USB
  • Your country may charge import duties, taxes and fees you may have to pay ahead of delivery. You are the importer of record and responsible for compliance with local law including the payment of these fees. Learn more
  • Kindle ships with a U.S. power adapter and a micro-USB cable for charging your Kindle via a computer USB port. The U.S. power adapter supports voltages between 100V - 240V.
  • Kindle books, newspapers, and magazines are currently priced and sold in United States dollars
  • Blogs and the experimental web browser are currently not available for your country
  • Kindle includes a 1-year limited warranty. See details
  • Use of the Kindle is subject to the Kindle License Agreement and Terms of Use

ေစ်းကေတာ့၊သုံးမ်ဳိးရွိသည္။

Kindle
(U.S. & International Wireless)

Kindle Wireless Reading Device (6" Display, U.S. & International Wireless, Latest Generation)
Kindle
(U.S. Wireless)


Kindle Wireless Reading Device (6" Display, U.S. Wireless, Latest Generation)
Kindle DX
(U.S. Wireless)

Kindle DX Wireless Reading Device (9.7" Display, U.S. Wireless, Latest Generation)
Display
6" diagonal E Ink®6" diagonal E Ink®9.7" diagonal E Ink®
Size
8" x 5.3" x 0.36"8" x 5.3" x 0.36"10.4" x 7.2" x 0.38"
Storage
1,500 books1,500 books3,500 books
Books in Under 60 Seconds
3G Wireless
Wireless Coverage
U.S. & InternationalU.S.U.S.
Text-to-Speech
Whispersync
Rotating Display
Price
$279.00$259.00$489.00This pageSee detailsSee details
ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌျဖစ္ျပီးေတာ့မရုိသားတဲ့ဗီယက္နမ္သံအမတ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌျဖစ္ျပီးေတာ့မရုိသားတဲ့ဗီယက္နမ္သံအမတ္ႏွင့္စစ္အစုိးရအကူအညီ

ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးမွာ ဗီယက္နမ္အစုိးရကသံဃာေတာ္မ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္တဲ့ကိစၥ၊ေက်ာင္းကေနႏွင္းထုတ္တဲ့ကိစၥကုိ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာတင္ျပျပီးျပီလားလုိ.အင္နာစီတီသတင္းဌာနကေမးခြန္ထုတ္ေမးျမန္တဲ့အခါ `ဘယ္သူမွမတင္ျပဘူး၊ တင္ျပစရာအေၾကာင္းျပခ်က္လည္းမရွိဘူး ‘ ဆုိျပီးအရွက္မဲ့စြာကာကြယ္ေျဖဆုိသြားပါသည္၊ ဗမာျပည္မွာသံဃာေတာ္မ်ားသတ္ျဖတ္ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးတုန္ကဆုိရင္ လက္မေႏွးဘဲ ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမွာတင္ျပခဲ့တာကုိေထာက္ျပီးဗိယက္နမ္သံအမတ္မရုိသားဘူးလုိ. အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ားကေျပာဆုိေနၾကပါသည္။ရုိက္သလား၊မရုိက္ဘူးလားဆုိတာကုိ သတင္းမ်ားဖတ္ၾကည့္ပါ၊
သတင္း ၁၊ သတင္း ၂၊ သတင္း ၃၊ သတင္း၄၊
လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန.တုန္းက ဗီယက္နမ္၊ပါမေတာင္ပုိင္မွာေလမုန္တုိင္းၾကီး ကစ္စနာဝင္တုိက္ခဲ့ျပီး ေျမျပဳိက်၊အိမ္ပ်က္စီးခဲ့တာေၾကာင့္ လူ၁၆၃ ေသးဆုံးျပီး ၁၁ ေယာက္ေလာက္ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္၊ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားအကူအညီအေနျဖင့္ဗမာစစ္အေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အကူအညီေပးခဲ့သည္၊ ကုိသတင္းမွာေဖာ္ျပခဲ့သည္၊ ဒီေပးတဲ့အကူအညီကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ရာတြင္ ေဒဝဒတ္အုပ္စုမဟာမိတ္အေနနဲ့.အခ်င္းခ်င္းဆုခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္ေလမလားကုိေမးခြန္ထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

At UN, Vietnam Is Asked About Beaten Monks, Says No Grounds To Bring It Up

By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, October 16 -- Nearly three weeks after some 400 Buddhist monks in Vietnam were evicted and beaten, and Vietnam took over the Presidency of the UN Security Council, on October 16 Inner City Press asked Vietnam's Ambassador and Council President Le Luong Minh about the incident. Video here, from Minute 3:09.

Ambassador Le Luong Minh at first look puzzled, then smirked. Inner City Press explained the "hook" to the Security Council, a report that "supporters are also asking the U.S. ambassador to the United Nations to help them arrange a meeting with Vietnam's U.N. ambassador."

While U.S. Ambassador to the UN Susan Rice was present in the Council on Friday, when Inner City Press asked if the matter had been raised, Le Luong Minh said "no one has raised it, and there are no grounds for anyone to raise it."

When monks, admittedly a larger number, were cracked down on in Myanmar, the matter was quickly raised in the Security Council, and Myanmar is now on the Council's agenda. There are other less than reasonable exclusions from the Council's agenda, such as the tens of thousands of ethnic Tamils killed in Sri Lanka earlier this year. But when events like this take place in a country holding the presidency of the UN Security Council, it should not be surprising that they are raised.


Viet Nam's Ambassador with paper, answers not shown
Tuesday, October 13, 2009

ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ
အုိတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ.ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ
၁။သင္တုိ.စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး၊
၂။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိသတ္ျဖတ္ေနတယ္၊
၃။သင္တုိ.လူမ်ဴိးကုိအကာအကြယ္ေပးဖုိ.ဖြဲ.တည္ေထာင္ထားတဲ့စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး
၄။သင္တုိ.သမီးေတြကုိမုဒိန္က်င့္ေနတယ္၊ဖ်က္ဆီးေနတယ္၊
၅။သင္တုိ.စာေပးယဥ္ေက်းမွဳေတြကုိပေပ်ာက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊
၆။သင္တုိ.ဘုိ.ဘြားစဥ္ဆက္ေတြပုိင္တဲ့ျခံေျမအေမြအႏွစ္ေတြကုိသိမ္းဆည္းေနတယ္၊
၇။သင္တုိ.ကုိအျမဲဒုကၡေပးႏိုင္ဖုိ.ေန.မအားညမအားဗ်ဴဟာေတြခ်ျပီးေတာ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္၊
၈။သင္တုိ.၏ဘက္စုံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိပိတ္ပင္ထားတယ္၊
၉။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိဘယ္တုန္ကအက်ဳိးျပဳခဲ့ဘူးလဲ?
၁၀။သင္တုိ.ေနတဲ့တုိင္းျပည္ကုိဖြံ.ျဖိဴးတုိးတက္ေအာင္ဘယ္တုန္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ?
၁၁။သင္တုိ.လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကေအာင္အျမဲရန္တုိက္ေပးေနတယ္၊
၁၂။သင္တုိ.၏ျဖဴစင္ရုိသားတဲ့စိတ္ဓါတ္ကုိအခြင့္ေကာင္းယူျပီးအသုံးခ်ေနတယ္၊
၁၃။သင္တုိ.လူမ်ဳိးေတြကုိတုိင္းျပည္မွာေကာင္းေကာင္းေနထုိင္လုိ.မရေအာင္္အျမဲဒုကၡေပးေနတယ္၊
၁၄။သင္တုိ.ကုိသျမ၊သူပုန္၊အၾကမ္းဖက္သမားစသည့္မေကာင္းတဲ့နာမည္ေတြကုိတပ္ေပးေနတယ္၊
၁၅။အာဏာရွင္ေတြၾကဳးိကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၁၆။လူမ်ဳိးမေရြ၊ဘာသာမေရြႏွိပ္ကြပ္ေနတယ္၊
၁၇။စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္က်ျပီးယုတ္မာရက္စက္တယ္၊
၁၈။စစ္တပ္ဝိနည္း၊စစ္တပ္စည္းကမ္းေတြမရွိဘူး၊
၁၉။တုိင္းျပည္ကုိသစၥာေဖာက္ေနတယ္၊
၂၀။သစၥာမခုိင္ၾကည္၊ကတိမတည္ဘူး၊
၂၁။တပ္အတြင္းအႏုိင္က်င့္မွဳရွိေနတယ္၊
၂၂။လိင္ေဖာက္ျပန္မွဳစစ္ဗိုလ္ေတြရွိျပီးလိင္တူဆက္ဆံမွဳရွိေနတယ္၊
၂၃။လစားမလုံေလာက္ဘူး၊
၂၄။ေအာက္ငယ္သားမ်ားငတ္ျပတ္ေနတယ္၊
၂၅။ေအာက္တပ္သားမ်ား၏သားသမီးမယာမ်ားက ဖာျဖစ္သူျဖစ္၊ႏုိင္ငံျခားမွာအလုပ္သြားလုပ္စားေနရသူရွိတယ္၊
၂၆။စစ္ဗုိလ္ၾကီးမ်ား၏သားသမီးမယားမ်ားကစစ္တပ္ကုိအသုံးခ်ျပီးၾကီးပြားေနၾကတယ္၊
၂၇။တုိင္းျပည္ခ်စ္၊မ်ဳိးခ်စ္စစ္သားေတြသိပ္မရွိဘူး၊
၂၈။အသက္မျပည့္တဲ့ကေလးစစ္သားေတြရွိေနတယ္၊
၂၉။အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းထားတဲ့စစ္သားေတြမ်ားတယ္၊
၃၀။စစ္သား၏ဝိဥာဏ္ကင္းမဲ့ျပီးသတၱိမရွိဘူး၊
၃၁။အထက္အမိန္.ကုိေၾကာက္ရလုိ.တုိက္ခုိက္ေနရတယ္၊
၃၂။အခ်င္းခ်င္းဗုိလ္လုလုပ္ၾကံမွဳေတြရွိေနတယ္၊
၃၃။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ပ်က္ေတြမ်ားတယ္၊
၃၄။ဘုရင္ေနာင္၊ေအာင္ေဇယ်၊အေနာ္ရထားမင္းမ်ားကုိခုတုံလုပ္ျပီးဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိမ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဇြတ္သြင္းေနတယ္၊
၃၅။ကမၻာ.အလယ္မွာသိကၡာမရွိဘူး၊နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနတယ္၊
၃၆။အထက္ဗမာျပည္သားေတြကုိသာစစ္တပ္ဦးစီးရာထူးေပးတယ္၊
၃၇။ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၈။စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြကပေဒသရာဇ္စနစ္ကဲ့သုိ.အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၉။လက္ရွိဗုိလ္သန္းေရႊကဘုရင္ရူးေနတယ္၊
၄၀။စစ္ဗုိလ္ေတြရဲ.သားသမီးမ်ားကသာအဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏုိင္တယ္၊
၄၁။တုိင္းသူျပည္သားေတြဆီကေငြေၾကးေတြကုိမတရားေကာက္ခံေနျပီးသျမလုိရမ္းကားေနတယ္၊့
၄၂။တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ဆႏၵမရွိပါ၊
၄၃။တုိင္းသူျပည္သားအေပၚရုိသားမွဳစိတ္ဓါတ္မထားရွိဘူး၊
၄၄။စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာျဖင့္ အင္းအားၾကီးသလုိဟန္ေဆာင္ထားတယ္၊
၄၅။စစ္တပ္အင္းအားေဖာ္ျပထားသေလာက္မရွိပါ၊
၄၆။ျငိမ္ခ်မ္းေရးမလုိလာဘူး၊
၄၇။ျပည္သူလူထုေတြနဲ.စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ထားတယ္၊
စသျဖင့္ အေကာင္းမရွိတဲ့စစ္တပ္ကုိတပ္မေတာ္လုိ.နာမည္ခံျပီးတုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာစစ္တပ္တစ္ခုသာရွိရမည္ဆုိျပီးသင္တုိ. ကုိငရဲၾကီးအဝိစီဆီသုိ.ေခၚသြားဖုိ.ၾကံစည္းေနတယ္၊

ဒီလုိစစ္တပ္မ်ဳိးကုိတုိက္ဖ်က္ဖုိ.ကသင္တုိ.မွာတာဝန္ရွိတယ္၊ဗမာစစ္တပ္လက္ေအာက္မွာသင္တုိ.ေနထုိင္ဖုိ.မလုိဘူး၊နယ္ျခား ေစာင့္တပ္လုပ္ဖုိ.မလုိဘူး၊သူတုိ.ကုိတုိက္လုိ.ေသဆုံးသြားရင္ေကာင္းရာလမ္းေၾကာင္းကုိဘဲသင္တုိ.ေရာက္ရွိသြားမွာေသခ်ာ တယ္၊ဒီစစ္တပ္ကုိသင္တုိ.အခုပစၥဳပန္မတုိက္ဖ်က္ရင္ သင္တုိ.၏ေနာက္လာေနာက္သားမ်ားအဆက္ဆက္ဒီေန.အလာတူ သုိ. မဟုတ္ ဒီေန.ထက္ပုိျပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ား၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိခံစားေနရအုံမယ္၊ရန္သူနဲ.ပူးေပါင္းမည့္အစားသင္တုိ.၏လူထု နဲ.ပူးေပါင္းျပီး ထုိးစစ္ဆင္ရမည္၊သူတုိ.ကုိဖက္ဆစ္စစ္တပ္၊ဖက္ဆစ္အစုိးရအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးဝုိင္းတုိက္ရမယ္၊တစ္သက္လုံးမ ယုံနဲ.၊ရန္သူအျဖစ္အျမဲသတ္မွတ္ပါ၊သင္တုိ.၏လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္လြတ္လပ္ေသာလူ
အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြကုိဦးစားေပးျပီးကမၻာတုိင္းျပည္မ်ားနဲ.ဆက္ဆံေရးလုပ္ပါ၊သံတမန္နည္းမ်ားျမွင့္
တင္ရမယ္၊တိတ္တဆိတ္လူမ်ဳိးသတ္ျဖတ္ျဖဳံးတီးမွဳေတြကုိေဖာ္ထုတ္ပါ၊စစ္ေရးအကူအညီေတြကုိရယူပါ၊စစ္တပ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိသင္တုိ.အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူး၊သူတုိ.ဥပေဒသူတုိ.ေလစားခုိင္းပါ၊သူတုိ.ျပဳလုပ္မည့္ေရြေကာက္ပြဲကသင္တုိ. ေရြေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး၊တက္လာမည့္အစုိးရအသစ္ကလည္းသင္တုိ.အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊သင္တုိ.အစုိးရသင္တုိ.ဘာသာဖန္းတီး ရမယ္၊သင္တုိ.ေျမမွာသူတုိ.ေနတယ္၊က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ထားတယ္၊သင္တုိ.ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမွဳနဲ.သူတုိ.ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳမတူၾကဘူး၊ဒါေၾကာင့္၊ သင္တုိ.ကုိကြ်န္းျပဳထားတယ္၊အသိအမွတ္ဘယ္ေတာ့မွမျပဳဘူး၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ သင္တုိ.အတြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားနာမေယာင္နဲ.၊ေရြေကာက္ပြဲအေၾကာင္းဘက္မေစာင္းနဲ.၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစ ကားေဘးဖယ္ထားပါ၊ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝုိင္ထုိင္မေစာင့္နဲ.၊ဖက္ဆစ္အစုိးရကုိဝုိင္းခ်ၾကပါ၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးဆိုတာအင္းအားမွ်မွတည္ ေဆာက္လုိ.ရတယ္၊အေျပာင္းအလဲဆုိတာအင္းအားသုံးမွျဖစ္မယ္၊စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းကုိဘယ္သူမွမလုိလာအားမေပးၾကဘူး၊
သုိ.ေသာ္၊ကုိယ့္လူမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကုိကာကြယ္ဖုိ.က လူတုိင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္၊မလြဲမေရွာင္ႏုိင္လုိ.သာဆင္ႏြဲရမည့္စစ္ပြဲ
ဆုိရင္တရားတဲ့စစ္ပြဲလုိ.စစ္ေရးပညာရွင္တုိ.ဆုိၾကေပသည္၊

မင္းကာန္စီ တင္ျပသည္၊
Saturday, October 10, 2009

ဥကၠဌႏွင့္ လဝကတို႕မွ ျပည္ပသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူစာရင္း လိုက္လံေကာက္

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဥကၠဌႏွင့္ လဝကတို႕မွ ျပည္ပသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူစာရင္း လိုက္လံေကာက္

Fri 09 Oct 2009, လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ

ေဒသအတြင္းရွိ အိမ္နီးခ်င္ႏုိင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတို႕၏ အေရအတြက္ရရွိရန္အတြက္ ေက်းရြာဥကၠဌႏွင့္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန (လဝက) တို႕က လူဦးေရစာရင္းကုိ လိုက္လံေကာက္ခံေနသည္။


ထိုသို႕လိုက္လံေကာက္ခံရာတြင္ ေက်းရြာမွ ေက်းရြာျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္ လဝကတို႕သာလၽွင္ ၄င္းစာရင္းကို အဓိကလိုက္လံေကာက္ခံသည္ဟု မုဒုံျမဳိ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာမွ မြန္လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႕အိမ္ကိုလည္း စာရင္းလာေကာက္တယ္ေလ။ အိမ္မွာ ဘယ္သူေတြက်န္ေနသလဲ။ ဘယ္သူေတြက ထိုင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတာလဲ ဆိုတာကို အဓိက ေမးတယ္။ ျပီေတာ့ သူစိမ္းအဝင္အထြက္ေတြကိုလည္း သူတို႕ သိျခင္းတယ္အတြက္လည္း ပါတယ္” ဟု ၄င္းမြန္လူငယ္က ေျပာသည္။

ျပည္ပသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူမ်ား၏စာရင္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕ (တနလၤာေန႕) တြင္ ကမာဝက္ေက်းရြာမွ စတင္စာရင္းေကာက္ခံေနသည္။ ၄င္းအနီးအနာေက်းရြာ၌ လဝကႏွင့္ ရယကဥကၠဌတို႕ ေကာက္ခံျခင္း မရွိေသးဟု ကမာဝက္ေက်းရြာအနီးအနားရွိ ရြာသားတို႕က ေျပာသည္။

“အဓိက သူတို႕လိုက္ေကာက္တာကေတာ့ ထိုင္းမွာ အလုပ္ထြက္လုပ္တဲ့ လူဦးေရစာရင္းကို တိတိက်က် သိႏိုင္တယ္ေလ။ လဝကနဲ႕ ျပည္သူ႕စစ္တို႕လိုက္ေကာက္တဲ့စာရင္းကို တခ်ဳိ႕လူေတြက အမွန္အတိုင္ မေျပာရဲဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ တိတိက်က် သူတို႕ေျပာျပလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႕ကို ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အတင္းအဓမၼပိုက္ဆံလိုက္ေတာင္းမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္ေလ” ဟု ကမာဝက္ မြန္လူငယ္က ေျပာသည္။

၄င္းမြန္လူငယ္က လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ၄င္းတို႕၏ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစုံျဖည့္ေနရသည့္အတြက္ ေနရပ္ဇာတိတြင္ က်န္ရွိသည့္အခ်ဳိ႕အိမ္သားမ်ားထံမွ ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႕က ေငြေၾကးေတာင္းခံေနခဲ့သည္။

တဖက္တြင္လည္း မြန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဟု အမည္ခံသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဦးပါသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ ကမာဝက္ေက်းရြာႏွင့္ ၄င္းအနီးအနားေက်းရြာရွိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးအကူအညီေတာင္းခံသည့္အေနျဖင့္ လယ္တစ္ဧကလၽွင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ၄င္းတို႕အားေပးရန္ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ကတည္းက ေပးပို႕ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႕မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕၏အဝင္အထြက္သိရွိရန္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၄င္းမြန္လူငယ္က ဆိုပါသည္။

၄င္းက “ကမာဝက္ရြာကိုပဲ စေကာက္တာက အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တျခားရြာေတြကိုေတာ့ စာရင္းေကာက္တာ မစရေသးဘူးေလ” ဟု ဆိုပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္း ေက်းရြာဥကၠဌတို႕မွ ေဒသခံတို႕၏လက္ရွိသန္းေခါင္းစာရင္းကို ၄င္းတို႕၏ရယက႐ုံးသို႕ လာေရာက္ေပးသြင္းေစခဲ့သည္။

Friday, October 9, 2009

ဗမာျပည္မွာ အစုိးရမရွိ၊သျမသာရွိ၏၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာျပည္မွာ အစုိးရမရွိ၊သျမသာရွိ၏၊
Shan leader: Burma has no government PDF | Print | E-mail
News - Shan Herald Agency for News
Friday, 09 October 2009 14:58

The Chairman of Restoration Council of Shan State (RCSS), the political arm of the Shan State Army (SSA) ‘South’ Colonel Yawd Serk said the current ruling military junta, the State Peace and Development Council (SPDC), cannot be called the Government of the Union of Burma because the 1947 union constitution ratified by all nationalities had already been overthrown.

According to him, the ruling military SPDC is an ethnic organization like many others. The government of the Union has yet to emerge as the union has ceased to exitst since 1962 together with the 1947 constitution. “The ruling junta is not the government. It is just a military clique led by Gen Than Shwe,” he said. “One way to undermine their power therefore is not to call them government. If we do, it will mean that we still accept them as our government.”

The juntas’ much vaunted 3 causes: Non disintegration of the Union; Non disintegration of National Solidarity and Perpetuation of National Sovereignty were also wrong because the union formed by all the ethnic nationalities has gone, according Yawd Serk.

“There was a union because of the 1947 constitution,” he said, “Now that it is no more, it means all the ethnic states have returned to their independent previous status.”

To reestablish the Government of the Union, the Union must be restored first. To restore it, respective representatives from all ethnic nationalities must meet and talk similar to the 1947 Panglong conference, according to him.

Hkun Okker of the National Council of the Union of Burma (NCUB) also shared the view of Col Yawd Serk that the Union has been destroyed, but the spirit of the Union is still being used by the junta military and they are still ruling the country as a government even though they are not recognized by the people.

“They are called illegal government or de facto government. The union they are ruling is an artificial union,” he said.

To be a legitimate government and build a genuine union of Burma, they must draft a constitution which truly guarantees the ethnic equality and right to self-determination and accepted by all ethnic nationalities. “The difference will be whereas 1947 was a process of coming together, this time it will be a process of holding together,” he said.

The exile opposition had already launched a credentials challenge campaign at the UN last year.
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.