တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, August 29, 2010

စစ္ေရးထက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကုိအေလးထားသည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္ေရးထက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကုိအေလးထားသည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

(က)ေရြးေကာက္ပြဲအၾကဳိစနစ္တက်အဆင္သင့္စီစဥ္ထားသည့္တပ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္အရပ္သားမ်က္ႏွာစြပ္ေပၚလစီကုိ ေကာဠဟဠသတင္းအျဖစ္ ျဖန္.ေစကာ..
(၁) စစ္ဗုိလ္တစ္ခ်ဳိ.ႏွင့္တတိယအင္းအားစုတုိ.၏လွ်ိ.ဝွက္စြာခ်ိတ္ျပီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ၾကံစည္းမွဳကုိရွဳပ္ေထြးေစသည္၊
(၂)ေစာင့္ၾကည့္ေန တဲ့ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား၏ဆက္တုိက္ဖိအားေပးေနမွဳႏွင့္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတန္ျပန္မွဳကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊ (၃)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအား စုမ်ား၏ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္မည့္ဗ်ဴဟာကုိယာယီရပ္တန္.ေစသည္၊
(၄)ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္စစ္ဗုိလ္မ်ားကႏွဳတ္ထြက္ျပီးမွဝင္ျပဳိင္တယ္ဆုိသည္ကုိလူထုႏွင့္အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားကုိအေကာင္းျမင္အဆုိးျမင္အမ်ဳိး
မ်ဳိးကြဲေစျပီးအင္းအားထပ္၍ဆုတ္ယုတ္ေစသည္၊
(၅)ပါလီမာန္အတြင္းစစ္တပ္(၂၅%)ေနရာယူေရးကုိေရြးခ်ယ္လုိက္သည္၊
(၆)ရာထူးတုိးေပးရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိျဖည့္
ဆည္းလုိက္ျပီး အာဏာဖိဆန္မွဳႏွင့္တပ္အ တြင္းမေက်နပ္မွဳေဘးအႏၱရာယ္ကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊

(ခ)တပ္သားအေသမခံသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတုိက္ပြဲျဖင့္ရသမွ်ယူတဲ့နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ျပည္သူစစ္တပ္ဗ်ဴဟာ၊

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေနာက္ဆုံးရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရးအၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ျပီးျခိမ္ေျခာက္ျခင္း၊စစ္အင္းအားျပ ျခင္း၊ရန္သူအင္းအားပဲ့ထုတ္ျခင္း၊အင္းအားနဲျပီးအႏၱရာယ္မရွိသည့္ရန္သူကုိစစ္ေရးတုိက္ခုိက္ျခင္း၊နယ္ျခားတပ္လက္ခံလုိက္သည့္ရန္သူကုိ ခ်ီေျမွာက္ဂုဏ္ ယူျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရဝါဒျဖန္.ျခင္း၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚမေလမစားျပသခ်င္ျဖင့္တုိင္းမွဴးအမိန္.နဲ.ဆင့္ေခၚေန ျခင္း၊စသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ဤကဲ့သုိ.ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအထိဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္၊

(ဂ)ေရြးေကာက္ပြဲကုိမတရားနည္းထက္တရားသည့္နည္ျဖင့္ရသမွ်အႏုိင္ယူခ်င္ေန

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္ေနရာမွာပထမဦးဆုံးႏုိင္ငံေရးပါတီဆန္ဆန္ ေဟာေျပာစည္းရုံးသည္၊စည္းရုံးမရသည့္ေနရာေတြမွာလွ်ိ.ဝွက္စြာလုိက္လံျခိမ္ ေျခာက္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆုံးအျဖစ္အတင္းအဓမၼေထာက္ခံမဲထည့္ခုိင္းျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊ျပဳိင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထား ျပီးတင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ျပီးဝင္ျပဳိင္သူအမတ္ေလာင္မ်ားကုိေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္၊

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ယင္ကဲ့သုိ.ပူးပူးေႏြးေႏြးအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္၊

ဒုိ.လုပ္စရာေတြ


(က)အေရးကိစၥအတြက္ေဘာင္ဘီခြ်တ္ခြ်တ္မခြ်တ္ခြ်တ္၊ရာထူးေျပာင္းေျပာင္းမေျပာင္းေျပာင္းဘာမွထူးျခားလာမည့္မဟုတ္ဘူးလုိ.သေဘာထားလုိက္ပါ၊ လုပ္စရာရွိတာေတြကုိသာအေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္အရင္ကထက္စစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ အရပ္သားပဲေျပာင္းေျပာင္း၊ ေဘာင္ဘီးဘဲခြ်တ္ခြ်တ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလုံးဝခြင့္လြတ္လုိ.မရပါ၊သူတုိ.လုပ္ေနၾကသည့္လက္လဲပုခုံးေျပာင္းစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ကုိမေမ့ပါနဲ.။

(ခ)အေရးကိစၥအတြက္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးလုိ.မွတ္ထားလုိက္ပါ၊လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလက်ရင္စကားေျပာင္းျပီး တစ္မ်ဳိးေျပာလာမည္၊သူတုိ.ေပးထားတဲ့ကတိေတြကုိ ဘာမွအသုံးဝင္မွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္ေရးအရျခိမ္ေျခာက္ေနျခင္းႏွင့္ဆက္လက္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း တန္ဘုိးမထားရန္ႏွင့္တုိက္ခုိက္လာပါက စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ား၊နီးစပ္သူမ်ားအားအျပင္းထန္းဆုံးႏွိပ္ကြပ္ရပါမည္၊တုိင္းျပည္ကုိမီးတဟုန္း ဟုန္းေလာင္သြားေအာင္တုိက္ရမည္၊ျပည္နယ္အလုိက္အေျခခ်ထားေသာတပ္ရင္းမ်ားကုိလူထုအင္းအားျဖင့္မီးရွဳိ.ပစ္ရပါမည္၊သနားညွာတာျခင္းႏွင့္တုိင္း ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေခတၱခဏေဘးဖယ္ထားရမည္၊သူေသကုိယ္ရွင္တုိက္ပြဲျဖစ္ရမည္။

(ဂ)အေရးကိစၥအတြက္က်ေနာ္တုိ.အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်ရမည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရုိသားမွဳမရွိဘူးဆုိတာကုိျပည္သူထုအားေျပာျပရ မည္၊ၾက့ံဖြတ္ဘဲႏုိင္ႏုိင္၊သန္းေရႊဘဲပုိင္ပုိင္ျပည္တြင္းျပႆနာကုိမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆုိတာျပသရမည္၊သူတုိ.က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိသူတုိ.နဲ.သာဆုိင္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳစရာမလုိပါ။

Thursday, August 26, 2010

မြန္လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန.အထိမ္းအမွတ္ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန.အထိမ္းအမွတ္ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း၊


Wednesday, August 25, 2010

ဗမာစစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆင့္ေခၚစာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆင့္ေခၚစာ

မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း စစ္ဘက္ေရးရာဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္မ်ားကလက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိမၾကခဏဆင့္ေခၚခဲ့ပါသည္၊ဆင့္ေခၚသည့္အခါ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥျပန္လည္စဥ္းစားေပးဖုိ.ႏွင့္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ဖုိ.အျမဲေျပာေလ့ရွိသည္”.သုိ.ေသာ္၊ဒီေန.ဆုိ ရင္ တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြကုိလက္နက္ခ်ခုိင္းသည့္အထိ ရုိင္ရုိင္စုိင္းစုိင္းေျပာဆုိလာသည္ကုိေခြးစစ္ဗုိလ္တုိ.၏အမိန္.က လူသားဘယ္နာလည္မလဲ၊သဘာဝ နိယာမတရားအရဆုိရင္တိရိစၦာန္ေခြးေတြဟာလူသားေတြအေပၚညြန္းၾကားခ်က္ထုတ္ဖုိ.မဟုတ္ဘူး၊လူသားေတြကသာေခြးတုိ.အေပၚအမိန္.ထုတ္ရပါသွ္၊
ဒါေၾကာင့္၊ဒီေလာက္အထိေက်းဇူးကန္တတ္သည့္ေခြးကုိအရွင္သခင္ကျပန္လည္ဆင့္ေခၚရပါမည္၊ေခြးမ်ဳိးျဖစ္ပါလ်က္ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ရုိင္သလဲဆုိ တာေမးမလုိ.ပါ။

ေခြးဟာ အရွင္သခင္ကုိဆင့္ေခၚဖုိ.မဟုတ္၊အရွင္သခင္ကသာေခြးမ်ဴိးကုိဆင့္ေခၚသင့္ပါသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊က်ေနာ္တုိ.ကုိလာေရာက္ေတြ.ဆုံဂါရဝျပဳပါရန္ဗ မာစစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆင့္ေခၚလုိက္ပါသည္။လာေရာက္ေတြ.ဆုံဂါရဝျပဳႏုိင္သည့္ေနာက္ဆုံးရက္ကစက္တင္ဘာလ(၁)တစ္၇က္ေနာက္ဆုံးျဖစ္ သည္။လာေရာေတြ.ဆုံသည့္အခါ လက္နက္မကုိင္ေဆာင္ရ၊သက္ေတာ္ေစာင့္ (၁၅)ေယာက္ထက္မပုိးရ၊

ပုံ။ ေခြးသခင္

Friday, August 20, 2010

ဗမာျပည္အေပၚကုလသမဂၢအေရးယူမွဳကုိဘာေၾကာင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ေျခလွမ္းလုိ.ေျပာႏုိင္သလဲ?

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာျပည္အေပၚကုလသမဂၢအေရးယူမွဳကုိဘာေၾကာင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ေျခလွမ္းလုိ.ေျပာႏုိင္သလဲ?

The Washington Post အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

"When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma -- there must be consequences. . . . And the closer we stand together, the less likely we will be faced with the choice between armed intervention and complicity in oppression.

`ဒါဖုိမွာလူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳ၊ကြန္ဂုိမွာစနစ္တက်မုဒိန္းက်င့္မွဳ၊ဗမာျပည္မွာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳေတြဟာ အက်ဳိးဆက္ေတြလုိက္လာမွာပါ၊က်ေနာ္တုိ.အ တူတကြနီးနီကပ္ကပ္ရပ္တည္လာေလ စစ္ေရးအရဝင္စြတ္ဖက္ျခင္းႏွင့္ဖိႏွိပ္မွဳတြင္ပါဝင္ျခင္းအၾကားေရြးခ်ယ္ရမည့္အေျခအေနနဲလာေလျဖစ္သည္”
(က်ေနာ္တုိ.အတူတူရပ္တည္ၾကမယ္ဆုိရင္ စစ္ေရးအရဝင္စြတ္ဖက္မွဳႏွင့္၊ဖိႏွိပ္မွဳတြင္ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ပါဝင္ပတ္သက္မွဳအၾကားေရြးစရာမလုိဘဲပြဲက ျပီး သြားႏုိင္တယ္လုိ. အဓိပၸါယ္ရသည္။)

တုိင္းရင္းသူအမ်ုိးသမီးအားမုဒိန္းက်င့္မွဳ၊ကေလးေတြကုိေပၚတာေစခုိင္းမွဳ၊ရြားေပါင္း ၃၅၀၀ ကုိမီရွဳိ.ပစ္ျခင္းလူ၊သန္းႏွင့္ခ်ီေနအိမ္ကေနထြက္ခြာရျခင္းေတြ ဟာဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စပြန္ဆာ=တာဝန္ယူထားသည့္ ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ေရးဗ်ဴဟာအျဖစ္အသုံးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ယင္ကဲ့သုိ.လုပ္ရပ္သ ည္ လူသားေတြအေပၚရာဇဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

အုိဘာမားအစုိးရသည္ အေထာက္အထားခုိင္လုံေၾကာင္းကုိသိထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမွဳကုိအျမန္ဆုံးတရားစြဲဆုိႏုိင္မွာျဖ စ္သည္၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကဘာလုပ္ေပးႏုိင္မလဲလုိ.ေမးသည့္အခါ ယင္ေကာ္မရွင္သည္သန္းေရႊစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်ၽမွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားမုဒိန္းက်င့္မွဳ၊တုိင္းရင္းသားမ်ားမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳေပၚလစီကုိေအာက္စစ္ဗုိလ္အရာရွိငယ္မ်ားအေနနဲ.ဆက္လက္မက်င့္သုံးဘဲသူတုိ. အနာဂတ္အတြက္လည္းေတာက္ပလာမယ္၊အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားအတြက္လည္းအားတက္ေစႏုိင္မည္ကုိမီးေမာင္ထုိးျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ.အျပင္၊အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ.သစ္ေတြ၊သဘာဝဓါတ္ေငြ.ေတြကုိေရာင္းခ်ျပီးေရြးေကာက္ပြဲအတုမ်ားက်င္းပေပးျပီးအရပ္သား အစုိးရအျဖစ္သုိ.အသြင္ေျပာင္းျခင္းရန္လုပ္ရပ္သည္ ဘယ္ေလာက္ဘဲၾကဳိးစားပါေစ ရာဇဝတ္ေဘးေျပးမလြတ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ အျခားေသာအာ ဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလည္းသတိေပးေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/19/AR2010081905723.html

Why a U.N. probe of Burma is a crucial step

Friday, August 20, 2010

THE EVIDENCE against Burma's junta has been piling up for many years. Thousands upon thousands of girls and women raped as a tactic of war by the Burmese army; children press-ganged to serve as porters; 3,500 villages burned to the ground in recent years; millions of people forced from their homes -- these are some of the crimes against humanity sponsored by the generals who rule their Southeast Asian nation of 50 million people.

Now, by deciding to support a United Nations commission of inquiry into these misdeeds, the Obama administration has acknowledged the weight of the evidence and has testified to the urgency of holding criminals accountable for their crimes. It is a major step forward. The U.N. special envoy for Burma (also known as Myanmar), Tom?s Ojea Quintana, has called for such an inquiry, citing the "the gross and systematic nature of human rights violations in Myanmar over a period of many years." In Congress there is strong bipartisan backing for such an inquiry. Most important, Burmese human rights activists and dissidents both inside and outside the country have supported such an inquiry, sometimes at great personal risk.

Backing a U.N. commission does not supplant previous U.S. policy. It's not a substitute for economic sanctions, which should be extended and targeted more precisely at the nation's leaders. Nor does it replace the administration's policy of engagement, which has yet to bear fruit but need not be discarded. Had Burmese leader Than Shwe responded more positively to administration outreach, investigation into his crimes would nonetheless have been appropriate. Conversely, an inquiry need not discourage the administration from reaching out in a pragmatic way.

What an inquiry can do, however, is signal to the younger officers around Than Shwe, 77, that their futures may be brighter if they do not hitch themselves to his policies of mass rape and ethnic cleansing (not to mention his deepening ties with North Korea). It can provide a ray of hope and moral support to the unimaginably brave fighters for democracy inside Burma, who will carry on their struggle with or without such encouragement. And it can signal to the most offensive dictators around the world that they cannot escape justice by selling off their nations' timber and natural gas, or by scheduling (as has Than Shwe) fraudulent elections aimed at civilianizing their authoritarian regimes.

If its support of a commission of inquiry is to be more than a gesture, the Obama administration now must engage in hard-headed diplomacy. That means making clear to China, the European Union, Canada, India, U.N. Secretary General Ban Ki-moon and others that justice for Burma is a priority and not an afterthought. It will take work. But, as President Obama said when he accepted the Nobel Peace Prize, "When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma -- there must be consequences. . . . And the closer we stand together, the less likely we will be faced with the choice between armed intervention and complicity in oppression."

Thursday, August 19, 2010

ညတုိင္လုိလုိေခြးမဲမ်ားလာကုိက္စားေနေသာေၾကာင့္ေမာင္သန္းေရႊတုိ.စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအိပ္ေရပ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ညတုိင္လုိလုိေခြးမဲမ်ားလာကုိက္စားေနေသာေၾကာင့္ေမာင္သန္းေရႊတုိ.စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအိပ္ေရပ်က္

ကေန.ကပဲ ဗမာအေရးဆုိင္ရာဥေရာပပါလီမာန္အမတ္မ်ားအဖြဲ.က ဗမာျပည္ဆုိင္ရာကုလသမဂၢစုံးစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မရွင္ကုိ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား ၁၅ ႏုိင္ငံအေနနဲ.ပါဝင္ေထာက္ခံၾကပါရန္တုိက္တြန္းထားပါသည္။အခုတေလာမွာ ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စု ကအိပ္မက္ဆုုိးမက္ေနၾကျပီးေခြးမဲမ်ားကညတုိင္လုိလုိလာကုိက္စားေနေသာေၾကာင့္အိပ္ေရပ်က္ေနၾကတယ္လုိ.သိရွိရပါသွ္။

ဤကိစၥကုိ ဇုိရာဖန္ႏွင့္ခရစၥတီနားတုိ.နဲ.ဆက္သြယ္ၾကပါရန္၊ For more information contact the Caucus administrators: Zoya Phan on +4420 7324 4712, or Kristina Prunerova on +420 777 787

Media Release From European Parliamentary Caucus on Burma

For Immediate Release 19th August 2010

European MPs call on EU to support a UN Commission of Inquiry on Burma

The European Parliamentary Caucus on Burma (EPCB), representing MPs from 15 European countries, is calling on EU member states to officially support the establishment of a UN Commission of Inquiry on Burma.

The call from European MPs comes just days after the USA became the fifth country to publicly support a UN Inquiry. The EU is currently drafting the next UN General Assembly resolution on Burma, which should include the establishment of a Commission of Inquiry.

The military regime in Burma is responsible for planned, widespread and systematic violations of human rights and freedoms in the county. The abuses include rape and sexual violence, the deportation and forcible transfer of civilians, the recruitment of child soldiers, the persecution of ethnic minorities, the use of torture and other war crimes and crimes against humanity.

The EPCB believes that a UN Commission of Inquiry that would allow a thorough investigation and documentation of these crimes, along with the formation of recommendations on future actions and policies, is a crucial step that the international community should support.

In March 2010 the United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Burma, Tomás Ojea Quintana, included in his report submitted to the UN Human Rights Council, the recommendation of the appointment of a Commission of Inquiry, outlining the “gross and systematic” nature of the abuses taking place in Burma.

In June 2010 a new report – Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas – was published by the Irish Centre for Human Rights, also recommending that the United Nations Security Council establish a Commission of Inquiry into the crimes exposed in the report.

“The ongoing atrocities in the country demonstrate the need and urgency for stronger action by the international community. Individual states and EU must take action and officially support a UN Commission of Inquiry which would be a crucial and effective preliminary step towards putting an end to the constant perpetration of grave abuses and crimes in Burma.” Silver Meikar, executive member of EPCB, says.

For more information contact the Caucus administrators: Zoya Phan on +4420 7324 4712, or Kristina Prunerova on +420 777 787

_______________________________________________ BurmaGlobal mailing list BurmaGlobal@lists.burmacampaign.org.uk

_______________________________________________ BurmaGlobal mailing list BurmaGlobal@lists.burmacampaign.org.uk

နအဖက ရခိုင္လူမ်ဳိးစုအေပၚ Genocide အခ်က္ပါ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖက ရခိုင္လူမ်ဳိးစုအေပၚ Genocide အခ်က္ပါ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေန

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 18 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ သန္းႏုိင္ဂေလး (ေမဃဝတီ) ေဆာင္းပါး - နိရဥၥရာ သတင္းဌာန

Genocide ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ “လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးလုံးကုိ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ” ဟု ျမန္မာလုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေရးသားၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ကုိ ဖတ္ၿပီး နအဖက “ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးလုံးကုိ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပါ မက်န္ေအာင္ အျမစ္ျပတ္ မ်ိဳးျဖဳတ္ သုတ္သင္ ျပစ္ရန္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေနၿပီလား” ဟု ေတြးထင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏုိင္သည္။


“လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ” ေ၀ါဟာရကို တိက်ၿပီး အေသးစိတ္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားေတာ့ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ပါ ‘လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ CPPCG ပါ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္မူ တိတိက်က်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။


လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလုံးကို အမ်ဳိးျပဳတ္သြားေအာင္ အကုန္လုံး သတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားက ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္။ Genocide ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ (သုိ႕မဟုတ္) ဘာသာေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အုပ္စု တခုခု၏ အားလုံးကုိ (သုိ႔မဟုတ္) အစိတ္အပုိင္း တခုခုကုိ (အခ်ိဳ႕ကုိ) ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈကိုမဆို ဆိုလိုသည္ ----


(၁) လူအုပ္စု၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း
(၂) လူအုပ္စု၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္ လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း
(၃) လူအုပ္စုဝင္မ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္၍ အုပ္စုတခုလုံးကုိျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) တစိတ္တစိတ္တပိုင္းကုိျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း
(၄) လူအုပ္စုဝင္မ်ားအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈ (မ်ိဳးပြားမႈ၊ လူဦးေရတုိးပြားမႈ) ကုိ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုိက္နာခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လုိက္နာေစျခင္း
(၅) လူအုပ္စုတစ္ခုအတြင္းမွ ကေလးမ်ားအား တျခားလူအုပ္စုတခုအတြင္းသုိ ့အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ပင္ Genocide ရာဇဝတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ကေလးမ်ားကို အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား( တဦးျဖစ္ေစ၊ တဦးထက္ပိုသည္ျဖစ္ေစ) အား အဓမၼ ေျပာင္းေရြ႕ရာတြင္ အင္အားသံုး၍ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္ရႊံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း (သို႔) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ အက်ဳံး၀င္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ကေလး သူငယ္ဟု ဆိုရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကို ဆိုလိုသည္။


အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်က္တခ်က္ခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) တခ်ဳိ႕ကုိ က်ဳးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) အားလုံးကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ Genocide ဟု ေခၚသည့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဆုိလွ်င္ နအဖသည္ အဆုိပါ ၅ ခ်က္ထဲမွ မည္သည့္ အခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္၍ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚတြင္ Genocide ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေနသနည္း။ တခ်က္ (သုိ႔) တခ်ဳိ႕ (သုိ႔) အားလုံးကုိက်ဴးလြန္ ေန၍ေလာ။


လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခိုင္သမိုင္းသုေတတီ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တပါး ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ မိဘမဲ့ ေဂဟာမွ အရြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အျခား ေဒသမ်ားသို႔ အဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္က သက္ေသသာဓက တခုပင္ ျဖစ္သည္။


ထုိ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ-----ရခုိင္သမုိင္း သုေတသီ ရမၼာဝတီအသွ်င္ပညာစာရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ရပ္ကြက္၊ အာက်ပ္ေတာ္ကုန္းရွိ ၊ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္တြင္ မိဘမဲ့ ေဂဟာဖြင့္လ်က္ မိဘမဲ့ ရခုိင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျပဳစု၍ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာ နခ်ဳပ္ဒု-တုိင္းမႉးကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ တုတ္၊ ဒုိင္းမ်ား လက္နက္ အျပည့္အစုံ ကိုင္ေဆာင္ကာ ရန္သူ စစ္စခန္းကုိ ဝင္စီးသည့္ ပုံစံအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာ စာရ၏ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ကုိ ဝုိင္းကာ အသွ်င္ပညာစာရအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။


အသွ်င္ပညာစာရအား သာသနာေတာ္ညိဳးႏြမ္းမႈ အပါအ၀င္၊ ေငြးေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ၊ မာတုဂါမႏွင့္ ေဖာက္ျပားမႈ၊ အေလာင္းေဖ်ာက္မႈ (ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးထမ္းစဥ္လာအရ ႏုိ႔စို႔အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ( အမ်ားအားျဖင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးလွ်င္) ေသဆုံးၿပီး မၾကာမီ ေျမျမဳပ္သၿဂႋဳလ္ျခင္းကုိ အေလာင္း ေဖ်ာက္မႈဟု စြပ္စြဲ) ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပုဒ္မ ၇ ခုထက္မနည္း ပုဒ္မတပ္ တရားစြဲဆိုထားသည္။


ထုိ႕အျပင္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာရ၏ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ကုိ ခ်ိတ္ပိတ္ကာ ဆရာေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ရခုိင္ျပည္ အႏွံ႕ ေျခလ်င္ခရီး ဆန္႕၍ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားေသာ ရခုိင္ျပည္သုံး ေရွးေဟာင္းေရႊဒဂၤါးမ်ား၊ ေငြဒဂၤါးမ်ား၊ ဓညဝတီေခတ္မွ ေျမာက္ဦးေခတ္ထိ ရခုိင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ပုံေတာ္မ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရးထုိးခဲ့သည့္ ရခုိင္ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ား၊ ရခုိင္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ ရခုိင္ေဆးက်မ္းမ်ား၊ ရခုိင္သမုိင္းဆုိင္ရာ ေပစာမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္ တနံတလ်ားမွ ရွာေဖြထားေသာ ငေစြျခင္း၊ ဇမ္းျခင္း၊ နတ္ျခင္း၊ သာျခင္း၊ ဧျခင္းစသည္မ်ား အပါအဝင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဂုဏ္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရခုိင္စာေပ၊ ရခုိင္ ေက်းလက္႐ိုးရာ ေတးကဗ်ာမ်ားကို တခုမွ မက်န္ေအာင္ သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။


ထိုကဲ့သို႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္ တန္ဖုိး မျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ နအဖ အာဏာ ပုိင္မ်ားက အာဏာအားကုိးျဖင့္ သိမ္းယူသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး ေၾကကြဲမဆုံး ယူက်ဳံးမရ ခံစားေနၾကရသည့္အျပင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အျခားေဒသမ်ားသို႔ အာဏာ သံုး၍ အဓမၼေနရာ ေရြ႕ေျပာင္းေစျခင္းတို႔သည္ နအဖ၏ ရခုိင္လူမ်ိဳး တမ်ိဳးလုံးသားကုိ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အရ မ်ားစြာ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ျပဳမူျခင္း ျဖစ္သည္။


ထို႔အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုလဆန္း ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ေနထိုင္ကာ ပညာသင္ယူ ေနသည့္ မိဘမဲ့ ရခိုင္ကေလးသူငယ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းတိုက္မွ ေခၚထုတ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဟုတ္သည့္ အျခားအရပ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ အစုလိုက္၊ အၿပံဳလိုက္ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။


ထိုသို႔ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၃၈) ေယာက္ကုိ မေကြးတုိင္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၅ ႏွစ္အထက္ (၃၂) ေယာက္ကုိ မႏၲေလးသုိ႔လည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ေဆာင္ ခဲ့သည္။
စစ္ေတြ ေဒသခံမ်ား၊ ရခုိင္လူမႈ အေထာက္ကူျပဳ အသင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အလုိက္ သာေရးနာေရး အသင္းမ်ားက ထိုမိဘမဲ့ ရခုိင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ မိမိတုိ ့ရခုိင္ေဒသ၌ပင္ ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ တရပ္ ဖြဲ႔ၿပီး နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားထံ အသနားခံကာ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ရပ္ေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ျခင္း မျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုးကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ အဏာပုိင္မ်ားက လက္မခံ၊ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။


ယခုလို အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္၊ လူမမယ္မ်ားကို ၎တို႔ ဆႏၵမပါဘဲ အျခားေဒသသို႔ အဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသည့္အေပၚ ရခုိင္လူထုက ၀မ္းနည္းေၾကကြဲကာ ခါးသည္းမႈႏွင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေန ရသည္။ အဆိုး၊ အေကာင္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ရခိုင္ျပည္က ကေလးသူငယ္မ်ားကို ရခုိင္ မဟုတ္သည့္ တျခားလူမ်ိဳးျခားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ နည္းဗ်ဳဟာက်က် အတင္းအက်ပ္ သြတ္သြင္း ျခင္းျဖင့္ နအဖ၏ လုပ္ရပ္သည္ ရခုိင္တမ်ိဳးသားလုံးကုိ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံစားေစသည္။


အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္တြင္ နံပါတ္ ၂ အခ်က္ ျဖစ္သည့္ ‘လူအုပ္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း’ ႏွင့္ အခ်က္နံပါတ္ ၅ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ‘လူအုပ္စုတခုအတြင္းမွ ကေလးသူငယ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) မ်ားအား တျခားလူအုပ္စု တခု အတြင္းသုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ နအဖ စစ္အစိုးရက စနစ္တက် က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖ စစ္အစုိးရသည္ Genocide ေခၚ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ အခ်က္မ်ားထဲက အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို က်ဴးလြန္ေနသည့္အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

Wednesday, August 18, 2010

ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုခင္ဗ်ား၊ခင္ဗ်ားတုိ.အေနနဲ.စစ္ရာဇဝတ္မွဳရင္ဆုိင္ဖုိ.ျပင္ဆင္ထားေတာ့

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုခင္ဗ်ား၊ခင္ဗ်ားတုိ.အေနနဲ.စစ္ရာဇဝတ္မွဳရင္ဆုိင္ဖုိ.ျပင္ဆင္ထားေတာ့

ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုအေနျဖင့္ကမၻာကုိလိမ္လည္လာခဲ့တာဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)နီးပါးရွိသြားပါျပီ၊ခင္ဗ်ားတုိ.စစ္ရာဇဝတ္မွဳ က်ဴးလြန္ထားတာကုိ မီဒိယာျဖင့္ဖုံးကြယ္လာခဲ့တာ၊ဝါဒျဖန္.ၾကဳိးစားလာခဲ့တာေတြကုိလမ္းဆုံးလမ္းခြေရာက္ေနပါျပီ၊အသက္ ၾကီးအရြယ္အုိးမွေထာင္ဝတ္စုံအေသးဆုိးျဖင့္ေသးဆုံးရမည္ကုိအိပ္မက္ကမၻာမွျဖစ္မွန္ကမၻာသုိ.ေရာက္လာေတာ့မည္။ခင္ဗ်ာ တုိ.အသုဘကုိ ေခြးမဲမ်ားသယ္ေဆာင္ေပးျပီး အဝိစီငရဲၾကီးသုိ.အေရာက္ပုိ.ေပးပါမည္။ဒီေန.မွစ၍ ေခြးမဲမ်ားလာကုိက္စားတာ ေတြေန.စဥ္ေန.တုိင္အိပ္မက္မက္ပါေစလုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္။ခင္ဗ်ားတုိ.တေတြဟာ စစ္သူၾကီးေကာင္း မ်ားမဟုတ္၊ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္သူယုတ္မာမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

Obama wants Burmese rulers to face UN war crimes investigation

US move reflects the failure of engagement with Rangoon

By Andrew Buncombe

Thursday, 19 August 2010

The administration of US President Barack Obama
has decided to throw its crucial support behind moves to establish a special UN commission to investigate alleged war crimes perpetrated by the military rulers of Burma.

In what represents a marked rollback of one of President Obama's most controversial foreign policy initiatives, US officials said Washington would now back the war crimes investigation, as urged earlier this year by the UN special rapporteur for human rights in Burma. Washington is also said to be considering tightening sanctions against the junta.

The decision represents a reversal of an initiative announced last year to try to develop closer diplomatic ties with Burma by establishing regular meetings involving a senior US official.

There was talk that a closer relationship could possibly be rewarded with a dilution or dropping of some sanctions. But reports suggest Washington believes its overtures to the military have largely been rebuffed, even though several meetings have been held.

There is also likely concern over continued reports – though none of them confirmed – that Burma is interested in developing a nuclear weapon.

"There have been no positive results on democracy and human rights in our diplomatic engagement," one anonymous official told The Washington Post.

The decision by the US to back the tribunal, already supported by Britain and Australia, comes before elections in Burma on 7 November.

While the junta claims they will be a stepping-stone towards full democracy, most observers in the West have dismissed them, saying they will do little more than cement the position of the military.

Campaigners have argued the elections could not be considered fair while more than 2,100 political prisoners – among them an opposition leader, Aung San Suu Kyi – were still detained.

A total of about 40 parties have registered to participate in November's elections, though many of them are groups led by former senior military officers who have taken off their uniforms for the process. The National League for Democracy, the party of Ms Suu Kyi, a Nobel laureate, voted not to participate, though a breakaway group has registered.

Activists yesterday welcomed the US decision. Aung Din, executive director of the Washington-based Campaign for Burma, said: "This is the right and timely action in response to the power thirsty and brutal generals, who are expecting to delete their dirty crimes by putting a sham constitution into effect through a sham election.

"This is a clear message that the United States will not recognise their showcase election and will make them accountable for their horrible abuses against their own citizens."

Mark Farmaner, of the Burma Campaign UK, also supported the move but said it was essential the EU made a similar declaration. "The EU must end its silence on crimes against humanity in Burma, and publicly support a UN inquiry," he said.

Pro-democracy and human rights groups have urged the United Nations Security Council to impose an arms embargo on the regime and establish a commission of inquiry into crimes against humanity.

They fear a humanitarian crisis may develop along the border with Thailand, where the Burmese military has been fighting ethnic Karens, pushing thousands of refugees across the border. Karen National Union fighters have been battling for half a century for greater autonomy from Burma's central government.

The establishment of an independent tribunal to investigate war crimes is no small undertaking and has as much to do with geopolitics as with any offences that may have been committed. Many activists opposed to the 2003 invasion of Iraq have campaigned for Tony Blair and former US president George Bush to be charged with war crimes. In the case of Burma, five nations have so far supported an investigation. France is said to be one of several countries in the EU, along with Germany, Austria and Italy, that support a softer stance.

In March, the UN special rapporteur for Burma, Tomás Ojea Quintana, issued a report that was highly critical of the country's human rights situation. Urging an investigation, he said there was evidence of mass killing, torture, forced displacement and rape.

The decision by the Obama administration followed a review of longstanding US policy towards Burma. Officials said they believed a policy of sanctions had, by itself, failed to bring about improvements in democracy and human rights.

Yet the move also underscored concern that Asian giants such as India and China, which have warm relations with Burma, were securing valuable oil and gas deals. Such relationships were also undermining the effectiveness of Western sanctions.

Reports suggest there are various options for setting up a commission of inquiry. According to Foreign Policy magazine, the US could introduce a resolution establishing such a commission before the UN Human Rights Council, which will convene next month.

Washington could also press the UN General Assembly to pass a resolution establishing it, or it could appeal to Ban Ki-moon, the UN secretary general, to do it under his own authority. Such inquiries can often lead to war crimes prosecutions.

Burma: War crimes?

The Burmese junta and its 77-year-old leader, General Than Shwe, could be investigated over a number of alleged crimes during its rule including:

* The crushing of the August 1988 democracy uprising that led to the deaths of 3,000 to 6,000 people.

* Widespread ethnic cleansing of groups such as the Karen, which have been fighting for greater autonomy for half a century.

* The alleged use of forced labour to build pipelines and other infrastructure, torture and beatings, and the use of rape by Burma's armed forces. Human Rights Watch says that such violations are widespread in Burma.

*The violent crackdown on the September 2007 "Saffron Uprising", headed by Buddhist monks, which left scores of people dead.

Tuesday, August 17, 2010

ဗမာဘဏ္ႏွင့္ေပါင္းမိတာရင္နာစရာေကာင္းလွသည့္ ဗာကေလး ျဗိတိသွ်ဘဏ္၊ဒဏ္ေငြ $၂၉၈ မီလီယံ အရုိက္ခံရမည္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာဘဏ္ႏွင့္ေပါင္းမိတာရင္နာစရာေကာင္းလွသည့္ ဗာကေလး ျဗိတိသွ်ဘဏ္၊ဒဏ္ေငြ $၂၉၈ မီလီယံ အရုိက္ခံရမည္၊Judge Calls Barclays Pact 'Sweetheart Deal'

A federal judge criticized as "a sweetheart deal" the proposed $298 million settlement that would allow Barclays PLC to avoid prosecution for altering financial records to hide the movement of funds into the U.S. from Iran, Cuba and other prohibited countries.

At a hearing Tuesday in Washington, U.S. District Judge Emmet G. Sullivan applied the brakes on an agreement made public Monday by U.S. and New York prosecutors. "Why isn't the government getting rough with these banks?" the judge asked.

[barclays2] Bloomberg News

Under the proposed agreement, Barclays will forfeit $149 million pursuant to an agreement with the U.S. Justice Department and another $149 million in a separate agreement with the New York County District Attorney's office. Above, Barclays branch in London.

Earlier

Barclays Settles Sanctions-Bust Case

In a reference to Barclays, based in London, the judge said the proposed agreement as filed is "an accommodation to a foreign bank, and that concerns me."

Judge Sullivan, who has chastised the U.S. government in other company-related settlements, demanded that lawyers return to his courtroom Wednesday prepared to address his concerns. He could reject the deal after hearing the arguments.

A Justice Department lawyer said the $298 million agreement is "well in excess" of what Barclays earned by processing payments from countries under U.S. economic sanctions over an 11-year period that ended in 2006. The money would be divided evenly between the U.S. government and Manhattan district attorney's office. Barclays declined to comment after the hearing.

The judge's comments are the latest example of what some legal experts call a pattern of increasing displeasure from the bench about how the U.S. government is resolving investigations of major financial institutions.

The trend began with last year's rejection by U.S. District Judge Jed Rakoff in New York of a proposed $33 million settlement by Bank of America Corp. of Securities and Exchange Commission civil charges that the Charlotte, N.C., bank misled shareholders about bonuses at Merrill Lynch & Co.

The judge eventually approved a revised $150 million settlement, but his resistance and prodding of the SEC likely encouraged other federal judges to take a tougher stance, said Peter Henning, a law professor at Wayne State University in Detroit.

The bank plans to pay $298 million to settle claims by U.S. prosecutors that it altered financial records for more than a decade to hide hundreds of millions of dollars that flowed to the U.S. from nations like Cuba, Libya and Iran. Michael Rothfeld discusses. Also, Jerry Seib discusses why isolationism, protectionism and anti-immigration sentiment is growing as the economy slumps.

On Monday, U.S. District Judge Ellen Segal Huvelle in Washington refused to approve the SEC's $75 million settlement with Citigroup Inc. over the bank's disclosure of subprime-mortgage problems, saying she is "baffled" by the proposed deal. She scheduled a follow-up hearing for mid-September.

Legal experts say the comments suggest judges believe their approval of the proposed settlements is viewed as a fait accompli by lawyers for the government and companies.

It is much more common for judges to push back in criminal cases where settlements must be in the public interest than in civil cases reached between private parties. But the government's use of so-called deferred prosecution agreements has fueled criticism that companies are getting off easy.

"It's a delicate balancing act," Mr. Henning said about weighing the benefits of a quick, cost-effective settlement against terms that are sufficiently tough and fair. In the Barclays case, criminal charges against the U.K. bank would be dismissed after two years if Barclays meets certain conditions. So far, no bank employees have been charged.

James Cox, a law professor at Duke University in Durham, N.C., said some of the same questions raised in the Bank of America case by Judge Rakoff could be asked about the proposed Barclays settlement. "If there was a basis for a violation here, just who were the culpable officers?" Mr. Cox said. "Why aren't they contributing any money? I think it's a feeling that we've played this game long enough."

Joseph Warin, chairman of law firm Gibson, Dunn & Crutcher LLP's litigation department in Washington, said it would be unusual for Judge Sullivan to reject the Barclays settlement. "What is absolutely clear is that the parties have worked very hard on this," said Mr. Warin, who isn't involved in the Barclays case.

In 2006, Judge Sullivan scrutinized antitrust agreements in Verizon Communications Inc.'s acquisition of MCI Inc. as well as the former SBC Communications Inc.'s takeover of AT&T Corp. He approved the pacts after concluding that they were in the public interest.

Deferred-prosecution agreements between the U.S. government and Credit Suisse Group, Lloyds Banking Group PLC and the former ABN Amro Holding NV over processing payments from sanctioned countries were approved by federal courts. Judges signed off on two of the settlements without hearings.

A person close to Barclays said executives were comfortable with the $298 million penalty partly because the amount is less than the $350 million that Lloyds agreed to pay last year to settle similar accusations. Barclays felt the smaller fine sent an important signal about the relative severity of the allegations against Barclays, according to this person.

—David Enrich
contributed to this article.

Write to Brent Kendall at brent.kendall@dowjones.com


Saturday, August 14, 2010

ဗာဖလုိျမဳိ.၊နယူေယာက္ျပည္နယ္ေရာက္ျမန္မာမ်ားက စစ္အစုိးရအသုံးခ်ခံအႏုပညာရွင္မ်ားအားကန္.ကြက္ဆႏၵ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗာဖလုိျမဳိ.၊နယူေယာက္ျပည္နယ္ေရာက္ျမန္မာမ်ားက စစ္အစုိးရအသုံးခ်ခံအႏုပညာရွင္မ်ားအားကန္.ကြက္ဆႏၵ၊


ခြန္ထြန္ဦးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားကုလသမဂၢရုံးေရွ့မွာဆႏၵျပ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခြန္ထြန္ဦးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားကုလသမဂၢရုံးေရွ့မွာဆႏၵျပThursday, August 12, 2010

ဗမာစစ္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မွဳျပင္းထန္လာေလ၊ဒုိ.လြတ္လပ္ေရးခရီးနီးလာေလ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မွဳျပင္းထန္လာေလ၊ဒုိ.လြတ္လပ္ေရးခရီးနီးလာေလ

လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားအရဗမာစစ္အစုိးရသည္ေခြးရူးအဝုိင္းခံရသကဲ့သုိ.ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသုိ.
ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ထြက္ေပါက္တစ္ခုကုိေန.မအားညမအားရွာျပီးအတတ္ႏုိင္ဆုံးၾကဳိး
ပမ္းေနသည္၊ရွိသမွ်ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုေတြကုိရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေခြးရူးတစ္ေကာင္းလုိေတြ.သမွ်ကုိလုိက္
ကုိက္ေနသည္၊လုိက္ကုိက္မမွီတဲ့သူေတြကုိအသံေဟာက္လုိက္သည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထင္ထားတာထက္သူတုိ.
ဆက္ေလွ်ာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းကေခ်ာေခ်ာေမာေမာမရွိသည့္အျပင္ကုိယ့္တြင္းကုိယ္တူးေနျခင္းသာျဖစ္သည္၊

ဗမာစစ္အေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ပါတီေထာင္ျပီးဝင္သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
အပစ္ရပ္ဆဲထားသည့္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုကုိလည္းေကာင္း၊အပစ္မရပ္ထားသည့္အင္းအားစုေတြကုိလည္းေကာင္း၊
တပ္မေတာ္မ်ားေတြကုိလည္းေကာင္း၊သာမန္ျပည္သူလူထုမ်ားေတြကုိလည္းေကာင္း၊အားလုံးကသူတုိ.၏ရန္သူျဖစ္ေနျပီ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္သုတ္၏ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊တဏွာစိတ္အလုိက်အတုိင္းလွည့္စား
ႏုိင္ရန္လူမ်ဳိးၾကီးလုိလုိ၊သခင္မ်ဳိးလုိလုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပီးႏွစ္အေတာ္ၾကာျပည္သူလူထုေတြကိုလိမ္လည္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊

တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိကုိယ့္အက်ဳိးအတြက္အသုံးခ်ခဲ့သည္၊ဗမာမ်ဳိးခ်စ္သူမ်ားကုိ မဟာလူမ်ဳိးစိတ္သြင္းျခင္းျဖင့္စည္းရုံးျပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္၊ယင္ကဲ့သုိ.လြဲမွားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိေလွ်ာက္လာတာႏွစ္(၆၀)ပင္ျပည့္သြား ျပီးျဖစ္သည္၊ယေန.ဆုိရင္၊ သူတုိ.၏အာဏာကုိျခိမ္းေျခာက္တယ္ဆုိျပီးတပ္မေတာ္သားမ်ား၊တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ား၊ႏုိင္ငံသမား မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားအားဖိႏွိပ္မွဳ၏အျပင္းထန္ဆုံးအဆင့္သုိ. ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္၊ဖိႏွိပ္ခံသူမ်ားကလည္း ဖိႏွိပ္မွဳဘဝ ခ်င္းတူသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းခုခံေတာ္လွန္လာသည္ကုိေတြ.ျမင္ရသည္၊

သူတုိ.အတည္ျပဳထားသည့္ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒကုိ မတရားဘူးဆုိတာအားလုံးကသိထားသည္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ပါတီ ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကသူမ်ားအသိအမွတ္ျပဳလာမလားလုိ.ထင္ျပီးခြင့္ျပဳခဲ့သည္၊ယင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ႏုိင္ငံေရ းပါတီေတြကုိယေန.ဆုိရင္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာေနျပီးျဖစ္သည္၊အလာတူပင္၊အပစ္ရပ္လက္ နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားဟာလည္း သူတုိ.၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာသည္၊အားမနာေျပာရရင္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ကုိင္ဒုတ္ျဖစ္သည့္ၾကံ.ဖြတ္အဖြဲ.ဟာလည္း မၾကာခင္မွာစစ္အစုိးရ၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာမည္ ဟုတုိင္းရင္းသားအ သံ၏ယုံၾကည္ရသည့္သတင္းေပးပုိ.ခ်က္အရသိရွိရသည္၊

စစ္အစုိးရအေနနဲ.တစ္အုိးခ်က္ထားသည့္ထမင္းကုိ အက်က္မညီဘဲတစ္ခ်ဳိ.မဆတ္၊တစ္ခ်ဳ.ိေပ်ာ့၊တစ္ခ်ဳိ.နတ္ဆုိရင္စားလုိ.မရ ပါ၊ေနရာကြက္ၾကာရြားသည့္မုိးက ေျမမစုိးႏုိင္ပါ၊မလုံေလာက္သည့္ စစ္တပ္အင္းအားကုိ ရွမ္ျပည္နယ္သုိ.ခဏပုိ.လုိက္၊ကရင္ ည္နယ္သုိ.ခဏပုိ.လုိက္လုပ္ျပီးအင္းအားျပလွည့္စားကြက္ကုိအသုံးမဝင္ေတာ့ပါ၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ယေန.ဆုိရင္၊က်ေနာ္တုိ.အတြက္ ေအာင္ပြဲကနီးလာေနျပီး မၾကာခင္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလုိက္ပါသည္၊

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ. တုိင္းရင္းသားအသံတုိက္တြန္းခ်င္တာက၊ ညီအစ္ကုိတပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင္. ျပည္သူ.ဘက္ကုိရပ္ တည္ျပီး က်ေနာ္တုိ.နဲ.ပူးေပါင္းပါ၊သုိ.တည္မဟုတ္၊အထဲမွာပင္ေနျပီး စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုလိပ္စာ၊အလုပ္အ ကုိင္မ်ား၊နီးစပ္သူမ်ား၊သြားလာလွဳပ္ရွားတတ္သည့္ေနရာမ်ားကုိ သတင္းစုေဆာင္းျပီးေပးပုိ.ၾကပါ။ အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာေအာ င္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ပါးအျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာမေတြ.ေသးပါေၾကာင္းအခ်ိန္မေႏွာင္ခင္ေနမဝင္မီလက္တြဲျပီးခ် ၾကပါစုိ.။

ဦးပညာစာရကို ဖမ္းဆီးထား၍ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား မေက်နပ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဦးပညာစာရကို ဖမ္းဆီးထား၍ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား မေက်နပ္
2010-08-11 RFA သတင္းဌာန
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းက သမုိင္း သုေတသီ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က လူဝတ္လဲ ဖမ္းဆီးထားတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီကုိ သေဘာထားနဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ အဲဒီပါတီက သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ကုိ တရားစီရင္ရာမွာ ထုိက္သင့္တဲ့ ဥပေဒ အခြင့္အေရးေတြ ေပးအပ္ဖုိ႕။ ဆရာေတာ္ ျပဳစုခဲ့တဲ့ ရခုိင္သမုိင္းဝင္ ေပစာ၊ က်မ္းစာ၊ ဒဂၤါးျပား အစရွိတ ဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ရခုိင္ေဒသမွာပဲ ထားရွိဖုိ႔ စတဲ့ ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာထား ဆႏၵေတြကုိလည္း ပါတီရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိန္းသိမ္းခံဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ RFA အဖြဲ႕သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ျပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ျပီ

8/11/2010

---------------
မင္းဆက္ခုိင္
---------------
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ဦးကို ၾသဂတ္စ္လ ၁၁ ရက္ေန႕က အင္းစိန္ေထာင္တြင္ တည္ရွိေသာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း တရားရံုးက ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ရခိုင္လူငယ္ ၁၁ ဦးမွာ စြဲခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ျပီး အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ တရားရံုးမွ ဒုတိယ (၁) ခရိုင္ တရားသူၾကီး ဥၤီးျမင့္စန္းက ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္မွ ၉ႏွစ္အထိ အသီးသီး ခ်မွတ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုႏုိင္စိုး(ေခၚ)မဲလံုး၏ ေဆြးမ်ဳိးတဦးက“ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့အထဲမွာ ကိုရဲထက္စိုးက အမ်ားဆံုးေပါ့ ၉ႏွစ္ဆုိေတာ့။ ကိုမဲလံုးကိုေတာ့ အမႈႏွစ္မႈနဲ႕ ၈ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြက ေတာ္ေတာ့ကို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အယူခံဝင္မယ္လုိ႕လည္း စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

၎တုိ႕ထဲမွ ကိုႏုိင္စိုး(ေခၚ)မဲလံုးကို အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း လက္ဝယ္ထားရွိ မႈျဖင့္ ၅ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၈ႏွစ္ႏွင့္ ကိုရဲထက္စိုးအား အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ေဖါက္ခြဲေရးပစၥည္း လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ၅ ႏွစ္၊ ျဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းတလံုး ဖမ္းဆီး ရမိျခင္းျဖင့္ ၁ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၉ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္၊ ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး အပါအဝင္ ၆ဦးကို အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ နယ္စပ္တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ၃ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၆ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ က်န္လူငယ္မ်ားကို သံုးႏွစ္စီ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး၏ သူငယ္ခ်င္းတဦးက“ အခုလို ခ်မွတ္လိုက္တာက လံုးဝမတရားဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူတုိ႕ကို ဖမ္းတုန္းကလည္း သက္ေသအေထာက္အထားေတြ တခုမွ မျပပဲနဲ႕ ဖမ္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အခုလည္း သူတုိ႕ (အာဏာပိုင္မ်ား) စိတ္ၾကိဳက္ ပုဒ္မေတြတတ္ျပီးေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တယ္ဆိုေတာ့ လံုးဝ မတရားလို႕ ျမင္ပါတယ္။”

အဆုိပါ ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ဦးကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ၄ရက္ေန႕က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ အားမဂၤလာဒံုေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးစဥ္ တရက္တည္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သူတုိ႕အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲျပီး ရန္ကုန္တြင္ ေဖါက္ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ နအဖစစ္အစိုးရမွ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း အမႈတင္သည့္အခါ ကိုညီညီေအာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး အမႈတင္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ဦးမွာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ အရြယ္၀န္းက်င္ရွိသူ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ျပီး သူတို႕မွာ ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး၊ ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္၊ ကိုႏိုင္စိုး(ေခၚ) မဲလံုး၊ ကိုေက်ာ္စံသိန္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္းႏိုင္၊ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း၊ ကိုေမာင္ႏုိင္စိုး၊ ကိုေအာင္ႏိုင္၊ ကိုရဲထက္စိုးႏွင့္ ေနာက္တဦး တုိ႕ျဖစ္ၾကျပီး သူတုိ႕မွာ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။
(နိရဥၥရာ သတင္းမ်ားကို မည္သူ မဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သတင္းရင္းျမစ္ေနရာတြင္ နိရဥၥရာ နာမည္ကို ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။)


Tuesday, August 10, 2010

မြန္လက္နက္ခ်ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေမာ္လျမဳိင္ေဆးရုံမွာေရာဂါျဖင့္ေသဆုံး၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္လက္နက္ခ်ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေမာ္လျမဳိင္ေဆးရုံမွာေရာဂါျဖင့္ေသဆုံး၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေသဆုံးမွဳသည္စစ္အစုိးရအတြက္ဆုံးရွံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီးမြန္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားျပန္လည္ေပါင္း
စည္းေရးအတြက္အခြင့္အလမ္းဖြင့္သည္ဟုေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

Friday, August 6, 2010

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး ျမန္မာစစ္တပ္ တုိက္ခုိက္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး ျမန္မာစစ္တပ္ တုိက္ခုိက္ခံရ

By မေအးေအးမာၾကာသပေတး, 05 ၾသဂုတ္ 2010

ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ယာဥ္တန္းကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ တခုက ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ စရဖ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းေတြကို တာ၀န္ယူရတဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္တုိ႔ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ပါလာတယ္လို႔ သိရၿပီး ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ကေန ျမန္၀တီကို အသြား တုိက္ခုိက္ခံရတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ထုိင္းအေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ ျပဳလုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အတင္းအက်ပ္လုပ္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေနခ်ိန္ ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ဂိတ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ၿပီး ဖိအားေပးမႈ လုပ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒီတုိက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါလက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူး။

ဒီေဒသမွာ အေျခစုိက္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ကေတာ့ သူတုိ႔လက္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNU ရဲ႕ တပ္ရင္း ၁၀၁ တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဖာဒိုက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“KNU မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲလား၊ DKBA ပဲလား၊ အတိအက် ေျပာလို႔မရဘူး။ နဂိုကတည္းက သိပါတယ္၊ ျပႆနာက အခု ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ႈပ္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔လူ၊ ကုိယ့္လူ အေတာ္ေလးကို ႐ႈပ္ေနတယ္။ ေက်နပ္တဲ့လူ ရွိတယ္၊ မေက်နပ္တဲ့လူ ရွိတယ္။ လက္ခံတဲ့လူ ရွိတယ္၊ လက္မခံတဲ့လူ ရွိတာကိုး။”

ျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္နားက ေတာင္သံုးလံုးဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေကာ့ကရိတ္နားမွာပဲ၊ ေတာင္သုံးလုံး။ ျမ၀တီကေန ဆင္းသြားရင္ ေတာင္ေျခေရာက္ရင္ အဲဒါ ေအာက္ဗုိလ္တဲစခန္းလို႔ ေခၚတယ္။ ေအာက္ဗုိလ္တဲကေန ထြက္ရင္ ရန္ကုန္႔ရြာ မေရာက္ခင္မွာ ေတာင္သုံးလုံး။”

ဒီပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြ ရွိတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီး မေန႔ညကလည္း ေကာ့ကရိတ္ကေန ျမ၀တီအတက္ အလယ္ဗိုတဲ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လမ္းေတြ ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို လမ္းဖြင့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေနရာမွာ ခလရ ၉၇ အထုိင္တပ္ရိွၿပီး တပ္ခဲြမႉးတဦးက ျပႆနာတက္မွာစိုးၿပီး လမ္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ေရးကို လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာထားတဲ့ အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အခ်ိန္ကာလမွာပဲ ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္မခံဘူးဆိုတဲ့ DKBA ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္က ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏႈတ္ခမ္းေမြး ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္မဟာ ၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ေတြရွိတဲ့ ၀ါးေလေဒသကိုလည္း စစ္ေဒသ ကြပ္ကဲေရး စကခ ၁၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ေတြ ထပ္မံပို႔လာသလို ျမန္မာစစ္တပ္က ရိကၡာေျခာက္ေတြလည္း သူတို႔တပ္ေတြအတြက္ အမ်ားအျပား ပို႔လာတယ္လို႔ DKBA ဘက္က ေျပာပါတယ္။

တံတားေတြပိတ္ၿပီးေနာက္ တံတားေအာက္က တရားမ၀င္ ဂိတ္ေတြကို ပိတ္တာ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာလာၿပီးတဲ့ေနာက္ အရင္က ေမွာင္ခိုသြင္းထားတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ ကားေတြကို ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာပဲ မေန႔က ထပ္ဖမ္းတာ အစီး ၂၀ ေက်ာ္ ရိွသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အဖမ္းခံရတဲ့အထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ကားေတြလည္း အမ်ားအျပား ပါတာမို႔ မေက်နပ္မႈေတြလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကပဲ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေတြ ကန္႔သတ္တဲ့ကိစၥ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္ အဖဲြ႕ေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္က လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အတြင္း မေက်လည္မႈေတြ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, August 5, 2010

နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအၾကား တုိက္ပဲြျဖစ္ပြား

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအၾကား တုိက္ပဲြျဖစ္ပြား

ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 05 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ ေစာသိန္းျမင့္ သတင္း - ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယမန္ေန႔က နအဖ စစ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အ မ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(ဒီေကဘီေအ)တပ္ဖဲြ႕ဝင္တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေကအိုင္စီက စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယမန္ေန႔ည (၇)နာရီခန္႔တြင္ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ(၉၉၉)မွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ကားျဖင့္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၆)သုိ႔သြားရန္ တပ္မဟာ(၆)ႏွင့္ (၇)စပ္ၾကားရွိ ေကာ့ကရိတ္-ျမ၀တီကားလမ္း၏ ေအာက္တုိတဲဂိတ္မွ နအဖ စစ္တပ္မ်ားက သြားခြင့္မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အခ်င္းမ်ားရာမွ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

၎က “ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၆)ဘက္ကိုသြားမယ့္ (၉၉၉)တပ္ဖဲြ႕ကို ေအာက္ဘုိတဲအေရာက္မွာ ဂိတ္မွာရွိတဲ့ နအဖတပ္က သြားခြင့္မေပးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီေကဘီေအဘက္က ေသနတ္ေဖာက္ေတာ့ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရ တယ္။ နအဖဘက္က ၅ေယာက္ေလာက္ေသတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ၾကားတာပဲ။ ဒီေကဘီေအဘက္က ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့အထိ ေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါတိုက္ပြဲသည္ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ တပ္မဟာ(၉၉၉)တပ္ဖဲြ႕ဝင္တုိ႔ၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း နယ္ေျမခံမ်ား က ေျပာဆုိေနၾကသည္ေသာ္လည္း ၎ပစ္ခတ္မႈသည္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖဲြ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဒီေက ဘီေအ တပ္မဟာ(၅)မွ ထိပ္တန္းအရာရွိတဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

သူက “တုိက္ပဲြျဖစ္တာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔လူေတြကို လွမ္းေမးၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ (၉၉၉)တပ္ဖဲြ႕နဲ႔ နအဖတုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ၾကတာပါ။”ဟု ေကအိုင္စီကို ေျပာသည္။

အလားတူ ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္လည္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး၌ နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအတုိ႔ၾကား ပစ္ခတ္မႈတခု ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ ရာ ထိခုိက္ေသဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ ၾကားသိရ သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက “ဒီေန႔ဟာ တိုင္းမွဴးလာမယ္ဆိုလို႔ ကားလမ္းေတြက ဂိတ္ေတြ ကလည္း လမ္းကင္းေတြ ခ်ထားတယ္။ ဒီေန႔မနက္ ၁၀နာရီေလာက္မွာ ေကာ့ကရိတ္ကေန တက္လာတဲ့ စစ္ကား တန္းကို ဒီေကဘီေအ (၉၀၂)က ပစ္ခတ္တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာမွာ လမ္းကင္းရွင္းတဲ့ စစ္သားႏွစ္ေယာက္ ဗံုးထိသြားတယ္လို႔ ၾကားတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထုိပစ္ခတ္မႈအတြင္း နအဖဘက္မွ ဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ားကုိ ေကာ့ကရိတ္ေဆးရုံႀကီးတြင္ ကုသမႈခံရေနရ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီခန္႔တြင္ အေရးေပၚကား ၃စီး ဖားအံဘက္ကို ေမာင္းႏွင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ အဂၤါေန႔ ကလည္း မိုးကာတာလပတ္မ်ား အလံုပိတ္ထားသည့္ စစ္ကား ၅စီးလည္း ဖားအံဘက္ကို အျပင္း ေမာင္းႏွင္ သြားေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့သည့္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ကေလးေက်းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလို နအဖ စစ္တပ္ကားမ်ား ပံုမွန္ထက္ ထူးျခားစြာ ကရင္ျပည္နယ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသ ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ မ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆို ေနၾကသည္။

Wednesday, August 4, 2010

ေကအဲန္ယူ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နအဖ ၂၂ ဦး ထိခုိက္ေသဆုံး

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေကအဲန္ယူ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နအဖ ၂၂ ဦး ထိခုိက္ေသဆုံး


အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 03 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ ေစာသိန္းျမင့္ သတင္း - ေကအိုင္စီ
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္၌ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (ေကအဲန္ယူ) က နအဖ စစ္တပ္ကို ယေန႔ ၿခံဳခိုတိုက္ ခိုက္ရာ နအဖဘက္က ၈ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၄ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္မြန္းတည့္အခ်ိန္တြင္ ပူးလူးစခန္းအေျခစုိက္ နအဖ စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ စကခ(၁၉) လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၆၂)တပ္ရင္းသည္ ေစးဖုိးခီးဂြင္အတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း(၂၂)ကို ရွင္းလင္းရန္ ၀င္ေရာက္လာရာ တြင္ အဆိုပါေကအဲန္အယ္လ္ေအတပ္က ေစာင့္ပစ္ကာ ယင္းသို႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ၊ ဖားအံခ႐ုိင္ ဥကၠဌ ပဒုိေစာေအာင္ေမာ္ေအးက ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “ဒီေန႔ ေန႔လယ္ (၁၂)နာရီတိတိမွာ ေစဖုိးခီးဂြင္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္ရင္း(၂၂)ကို ရွင္းလင္းဖုိ႔အတြက္ ေရာက္ လာတဲ့ နအဖ စကခ(၁၉)၊ ခလရ(၆၂) တပ္ရင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အပုိင္သြား ေစာင့္ပစ္ေတာ့ နအဖဘက္က ၈ေယာက္ ပဲြခ်င္း ၿပီး ေသတယ္။ ၁၄ဦး ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ ေသတဲ့အထဲမွာ ဒုတပ္ရင္းမွဴးတစ္ေယာက္ ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ထိခုိက္ေသဆုံး တာေတာ့ မရွိဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

နာရီ၀က္ၾကာသည့္ အဆုိပါတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည့္ နအဖတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ဒဏ္ရာရစစ္သည္ မ်ားကို ထမ္းပိုးရန္အတြက္ ေစဖုိးခီးႏွင့္ မဲ့လာအားခီးမွ ရြာသား ၂၀ဦးကို ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး တာေလစခန္းသုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု သိရ သည္။

ယင္းသို႔ နအဖတပ္မ်ား၏ ဒဏ္ရာရတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ယခုညဦးပိုင္းအခ်ိန္ထိ ျမ၀တီၿမိဳႈ႕ႏွင့္ ေရႊကုကၠိဳေက်းရြာရွိ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔လည္း ျပန္လည္သယ္ယူလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ဖားအံခ႐ုိင္အတြင္း ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းအထိ နအဖႏွင့္ ေကအဲန္ယူတုိ႔ၾကား ၄ ႀကိမ္တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ယခုအႀကိမ္ သည္ နအဖဘက္က ထိခုိက္က်ဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး နအဖ စကခ(၁၉)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း(၁၀)၊ ဒီေကဘီေအ (၉၉၉) တပ္ မဟာ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းႏွင့္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇)မွ တပ္ရင္းမ်ား အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးမပါေသာနအဖစစ္လက္နက္ပစၥည္း ေကအဲန္ယူသိမ္းယူဖ်က္ဆီး

တုိင္းရင္းသားအသံ
လုံၿခဳံေရးမပါေသာနအဖစစ္လက္နက္ပစၥည္း ေကအဲန္ယူသိမ္းယူဖ်က္ဆီး

မင္းခ်မ္း၊ ေကာင္း၀ါ

ဒုတိယ-ဝါဆုိ လဆုတ္ ၉၊ ၁၃၇၂။ ၾသဂုတ္ ၄၊၂၀၁၀

လယ္ယာသုံးေထာ္လာဂ်ီကားႏွစ္စီးျဖင့္ နအဖစစ္လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္လာစဥ္ လုံၿခဳံေရးမပါ႐ွိေသာေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူမွ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မဟာ(၆) ျပန္ၾကားေရးဌာနတာဝန္ခံ ဗုိလ္ႀကီးေစာထဲေနက ေျပာသည္။

“မထင္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္သုံးေယာက္ နအဖစစ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာက္က်ားပစ္ဖုိ႔ေစာင့္ေနရင္း စစ္သားေတြမပါတဲ့ ေထာ္လာဂ်ီလယ္ထြန္စက္ကားႏွစ္စီးေရာက္လာတယ္၊ အဲဒီမွာ သူတုိ႔စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ ေတြ႔လုိက္ရတာပဲ၊ နအဖစစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ေနာက္ကေနက်န္ခဲ့တယ္”ဟု ဗုိလ္ႀကီးေစာထဲေန ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ညေန(၄) နာရီခန္႔တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးမွ က်ဳိက္ဒုံအၾကား ခုတ္ခြား႐ြာအနီး၌ နအဖလုံၿခဳံေရးစုိးမုိးထားရာနယ္ေျမအတြင္း၌ ယခုကဲ့သုိ႔သိမ္ဆည္းရမိျခင္းျဖစ္သည္။

“သယ္ႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိပဲ ယူလာရတယ္၊ လူမသယ္ႏုိင္တဲ့ဟာေတြကုိေတာ့ မီး႐ွိဳ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္တယ္”ဟု တပ္မဟာ(၆) ျပန္ၾကားေရးဌာနတာဝန္ခံက ဆက္ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူမွ မသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေအာ္လီဂန္း(0.5 mm) တစ္လက္၊ သူရေၾကးနန္းစက္တစ္လုံး၊ 88 mm ဗုံးသီး(၈) လုံးကုိ သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာတြင္ပင္ စုပုံမီး႐ွိဳ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္သည္လည္း ဆုိပါသည္။

“ေအာ္လီဂန္းဆုိတာ ေလယာဥ္ပစ္ႏုိင္တဲ့စက္ေသနတ္ႀကီးပဲ၊ လူသုံးေယာက္နဲ႔ေတာ့ မသယ္ႏုိင္ပါဘူး၊ သူ႔ကုိဖ်က္ဆီးဖုိ႔လည္းမလြယ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဗုံးသီးနဲ႔အတူမီး႐ွဳိ႕ရင္ေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားမွာပဲ” ဟုထုိင္းအေျခစုိက္စစ္ေရးေလ့လာသူတစ္ဦး ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ေက်ာပုိးအိပ္(၈) လုံး၊ RPG-7 ပုိ႔ယမ္း(၈) ခု၊ M-40 ေျမျမွဳပ္မုိင္းတစ္လုံး၊ 81 mm လက္နက္ႀကီးယမ္းခ်ပ္(၁၇) ခုႏွင့္ ေဆးပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကုိသာ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကုိ က်ဳိက္ဒုံစကခ(၈) ေရွ႕တန္းဗ်ဴဟာသုိ႔ ခမရ (၄၀၁) စစ္ေၾကာင္းမွသယ္ေဆာင္လာစဥ္ ေကအဲန္ယူတပ္မဟာ(၆) တပ္ရင္း(၁၇) တပ္ခြဲ(၁) ေျပာက္က်ား (၃) ဦး သိမ္းပုိက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေပါဆမႈတရပ္ပဲ၊ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ႔စစ္လက္နက္ေတြ လုံၿခဳံေရးမပါဘဲ ဒီအတုိင္းလႊတ္ရဲတဲ့အရာ႐ွိကေတာ့ ဘယ္လုိေနမလဲမသိဘူး၊ တဖက္မွာလည္း စစ္ေၾကာင္းလုိ႔သာဆုိတယ္ အင္အားကနည္းေတာ့ ကုိယ့္ကုိလည္းကုိယ္လုံၿခဳံေအာင္ မနည္းသတိထားေနရတာလဲ႐ွိ၊ လုံၿခဳံေရးအင္အားအျပည့္ မေပးႏုိင္တာကတေၾကာင္း၊ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔လုံၿခဳံေရးစုိးမုိးနယ္ေျမလု႔ိ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးလုံးဝႀကဳံေတြ႔လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ တြက္ဆထားပုံရတယ္” ဟု ထုိင္းနယ္စပ္စစ္ေရးေလ့လာသူတစ္ဦး သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

အျခားသတင္းတစ္ရပ္အရ ယမန္ေန႔တြင္လည္း ဘားအံခ႐ုိင္၊ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမဳိ႕နယ္၌ ေကအဲန္ယူတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ခလရ (၆၂)စစ္ေၾကာင္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္မွ ဒုရင္းမႉးအပါအဝင္(၈) ဦးေသ၊ (၁၄) ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းဌာနအသီးသီးတြင္ ေဖၚျပၾကသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေကအဲန္ယူနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအဝင္ ႏုိင္ဝင္ဘာလမ်ားတြင္ စတင္ေလ့႐ွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္မုိးရာသီထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား စစ္ေရးအရအထိနာခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္သတင္းမ်ားကုိအေျခခံၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္စစ္ေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။

Tuesday, August 3, 2010

ဗမာစစ္အစုိးရက ကရင္လူမ်ဳိးေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနတာမဟုတ္၊လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ခ်င္ေနတာျဖစ္သည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္အစုိးရက ကရင္လူမ်ဳိးေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနတာမဟုတ္၊လုံးဝလူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ခ်င္ေနတာျဖစ္သည္၊

The Burmese don't want to dominate the Karen, they want to completely wipe out the Karen (Voice from the following video)

Prayer of Peace - Relief & Resistance in Burma's War Zones [English subtitles] from Matt Blauer on Vimeo.


ရမၼာ၀တီ-အသွ်င္ ပညာစာရ၏ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရမၼာ၀တီ-အသွ်င္ ပညာစာရ၏ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

8/2/2010 နိရဥၥရာ သတင္း
Adjust font size:

----------------------------------------
သတင္း စုေဆာင္း ေပးပို႕သူ ခိုင္သူရိန္
----------------------------------------
(၂-၈-၁၀ေန ့၂၀း၃၀ နာရီထိ)
၁-၈-၁၀ေန ့ညေန ၄း၃၀တြင္မင္းဂံရပ္ကြက္ေန၊ မဟာမုနိဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတြင္အခမဲ့စာသင္ေပးေနေသာ ဆရာဦးခိုင္ျပည္စိုး ႏွင့္ မဟာမုနိ၀ိဟာရေက်ာင္းမွ ွမိဘမဲ့ေက်ာင္းသား ျဖစ္သူ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ တတိယႏွစ္ ဥပေဒေက်ာင္းသား ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္သန္း တို ့ ႏွစ္ဦးအား SB မ်ားက အမွတ္(၁)ရဲစခန္းသို ့ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ တင္ေခၚသြားသည္။ရဲစခန္းတြင္ ဦးးပညာစာရ ေရွ့ ေမွာက္၌ သူတို ့၂ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အဓိက ေမးျမန္းခဲ့သည္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရခိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွား မွဳမ်ား၊ လူမွဳေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုေခြမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၃ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းေခြမ်ား ကိစၥ ေမးျမန္းသည္။ ထိုသို ့၆ နာရီၾကာ စစ္ေမးၿပီး ည၁၀း၃၀နာရီတြင္ ျပန္လႊတ္လိုက္သည္။

၄င္းတို ့အျမင္အရ ဦးပညာ စာရသည္ မ်က္နွာညိဳမဲေနၿပီး၊ ျမင္ရက္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ အလြန္ပိန္ခ်ဳံးေနေၾကာင္း၊ စကားေျပာစဥ္တြင္ပင္ အလြန္ အားနည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္တခ်ဳိ ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေန ့မအိပ္ရ၊ ညမအိပ္ရ စစ္ေဆးေန ၿပီး အစာမေပး ေရမေပးေၾကာင္းသိရသည္။ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည္ဟုလည္း ျပင္ပတြင္ ေျပာေနၾကသည္။

၃၁-၇-၁၀ေန ့က နပခတိုင္းမွဴး တင္ေခၚသြားသည့္ ကေလး ၄၅ ေယာက္ကို စစ္ေတြ ဦးဥတၱမပန္းၿခံရွိ လူမွဳ၀န္ထမ္းဌာ န တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ယေန႕ ၂-၈-၁၀ ေန ့့ညေနပိုင္းတြင္ရန္ကုန္သို ့ Express အျမန္ယာဥ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

ယေန ့စစ္ေတြလံုၿခံဳေရးမွာ မဟာမုနိေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္းက်င္၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံတို ့မွာ အျပည့္ေနရာယူထား သည္။

ဦပညာစာရအား အဓိကတိုင္တန္းသူ ၂ ဦးမွာ မာေတဇာ အင္ဂ်ီအိုမွ ေအာင္၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ ထြန္းသိန္း တို ့ ၂ ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။ တခ်ဳိ့က ရဲမင္းႀကီးထံမွ ေငြ၁၀သိန္း ရယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ဦးပညာစာရအား ရဟန္းအျဖစ္မွ လူအျဖစ္သို႕ သိကၡာခ်သူမ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ ့ မဏိရတနာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဓမၼသုခေက်ာင္း ဆရာေတာ္ တို႕ ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

ယေန ့စစ္ေတြြ လူထုသေဘာထားမွာ ဆရာေတာ္အား ပိုမိုေလးစားလာၾကၿပီး ဆရာေတာ္အား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ပိုမုန္းလာၾက သည္ကို ေတြ ့ရသည္။ တခ်ဳိ ့က ဆရာေတာ္၏ သမိုင္းသုေတသန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပရဟိတေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား ကိုလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျပဳလုပ္ျဖန္ ့ ေ၀သည္ကိုလည္း ေတြ ့လာရသည္။ စာေစာင္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒကို ကိုင္စြဲေသာ နအဖ စစ္၀ါဒီ တို ့သည္ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကို ေထာင္ခ်သည္၊ သတ္ပစ္သည္။ ရခို္င္သမိုင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကိုသိမ္းယူသည္။ ေနာက္ဆံုး ရခိုင္ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ သိမ္းယူသည္…စသည္ျဖင့္ ေရးသားပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

(၁၄း၁၀) နာရီ ၀င္လာေသာသတင္းအရ- ရခိုင္ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရခိုင္ကေလးငယ္မ်ား အားဗမာျပည္ မယူေရး လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုရန္ အစည္းအေ၀း လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ဆရာေတာ္အား စြပ္စြဲထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံေခ်ပရန္ ပုသိမ္ေက်ာင္းမွ သံဃာ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ စစ္ေတြသံဃာေတာ္မ်ားက စီစဥ္ေနၾကသည္။

(၂၀း၀၀)နာရီ ၀င္လာေသာ သတင္းအရ-ယေန ့ညေန ၃နာရီခန္ ့တြင္ မဟာမုနိဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္မွ ေက်ာင္း မွမိဘမဲ့ ေက်ာင္းသား အားလံုးႏွင့္ ၀န္ထမ္းအားလံုးအား ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္ၿပီ။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုကို အမွတ္(၁) ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး။ တခ်ဳိ့မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သတင္းရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္မွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီး ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဘူးသီးေတာင္မွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီး ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္ခံရ

8/2/2010 နိရဥၥရာ သတင္း
Adjust font size:

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕မွ လင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မူဆလင္ ၂ ဦးက ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဗလကၠာရ ျပဳက်င္ခံရသူမွာ ေဒၚ ---- ( ၄၂) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ဘူးသီးေတာင္ ၃ ရပ္ကြက္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ အမ်ိဳးသမီး တဦးက ေျပာသည္။

“ ျဖစ္တာက ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းမွာ ျဖစ္တာပါ။ သူနဲ႕ သူေယာကၤ်ားက သီဟုိ သရက္ျခံမွာ အေစာင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သီဟုိျခံက အျပန္မွာ မူဆလင္ ၂ ေယာက္က ေနာက္ကလိုက္လာျပီး ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူကို သတ္ပုတ္ျပီး မိန္းမကို ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးတို႕ အေစာင့္လုပ္ေနေသာ သီဟုိ သရက္ျခံမွာ ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္အနီးတြင္ တည္ရွိျပီး လင္္မယားႏွစ္ေယာက္ အလုပ္ပီး၍ ျပန္လာစဥ္ ထိုသို႕ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူကို ေဆးရံုသို႕ ပို႕လုိက္ရျပီး ေဆးစစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္သူ ႏွစ္ဦးကို ဘူးသီးေတာင္ရဲမွ အခ်ိန္မွီ ဖမ္းဆီးထားႏိုင္ခဲ့ျပီး တရားစြဲဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

( မွတ္ခ်က္။ ။ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူ၏ အမည္ကို မေဖၚျပလိုက္ေတာ့ပါ။)

ရခုိင္ သံဃာ့ သမဂၢ ၏ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ညီလာခံအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရခုိင္ သံဃာ့ သမဂၢ ၏ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ညီလာခံအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့

မုိးမုိးေက်ာ္ (Arakan Review)

ၾသဂတ္(စ္)- (၂)၊ ၂၀၁၀။

ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခုိင့္ သံဃာ့ သမဂၢ (Rakhine Sangha Union) ၏ ညီလာခံအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္

ရခုိင္သံဃာ့ သမဂၢ (Rakhine Sangha Union) ၏ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ညီလာခံအား (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔ အထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရခုိင္ရဟန္းသံဃာေတာ္ အပါး (၄၀) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသအသီးသီးမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္သဃာ့သမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ မ်ားျဖင့္ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ညီလာခံတြင္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အလုပ္အေကြ်းျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ (၁) အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဴပ္ၿငိမ္းေရး၊ (၂) ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး၊ (၃) လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ (၄) အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ (၅) ရခုိင္တမ်ဳိးသားလုံး စာရိတၱ ျမင့္မားလာေစေရး၊ (၆) ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ (၇) ရခုိင္တမ်ဳိးသားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ရခုိင္သံဃာ့ သမဂၢ (RSU) ၏ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ (ဥကၠ႒)၊ အသွ်င္ သူရေသန (ဒု ဥကၠ႒)၊ အသွ်င္ဓနပါလ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)၊ အသွ်င္ဣႏၵသက် (ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး)၊ အသွ်င္စႏၵပါလ (စည္းရုံးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး)၊ အသွ်င္၀ါရိႏၵသာရ (လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး)၊ အသွ်င္ကုလ၀ံသ (ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း) စသည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး နာယက ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါး၊ အၾကံေပး အဖြဲ႔၀င္ ၀ါရင့္ ဆရာေတာ္ (၃) ပါးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ (၁၅) ပါး ပါ၀င္ေသာ သမဂၢကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ

ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမဦးဆုံး ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးသီဟက “စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရခုိင္သံဃာေတာ္ေတြဟာ တက္ၾကြစြာနဲ႔ ေရွ႕တန္းကေန အၿမဲတမ္း ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမဆုိတာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ဳိးသားေရး မ်က္စိပြင့္လာေအာင္ ေရွ႕ဆုံးကေန ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ပါးပဲ။ ဒါေပမယ့္ စုစည္းမႈ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ရခုိင္သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ဘယ္သူမွ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ၾကဘူး။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရခုိင္ သံဃာေတာ္ေတြဟာ စုစည္းညီညြတ္ၿပီး တူညီတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လမ္းစဥ္ေတြကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ” ဟု Arakan Review သုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ အျခား တုိင္းရင္းသား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ ေရးႏွင့္ တူညီေသာ စုစည္းမႈျဖင့္ ဘုံရန္သူ စစ္အာဏာရွင္အား ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းကေန ဦးေဆာင္ႀကဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ သမဂၢ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတေလွ်ာက္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈ၊ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားအား ဆက္ခံကာ မၿပီးဆုံးေသးေသာ သမုိင္းေပးတာ၀န္မ်ားကုိ ပခုန္းေျပာင္းလႊဲ ယူၿပီး ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရခုိင္သံဃာသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ ရဟန္းမ်ားက တညီတညြတ္တည္း သံဓိ႒ာန္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင့္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္

ညီလာခံ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးအား ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္သြား ၾကမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) သည္ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သုိ႔ ပထမဦးဆုံး ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရခိုင္သံဃာ့သမဂၢ(RSU) သည္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ေသာတုဇနႏွင့္ သံဃာ့သမဂၢအဖြဲ႔တို႔၏ မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ခံယူေသာ အဖြဲ႔စည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။မႏၱေလးေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္အား စစ္ေတြေထာင္ ထပ္ေျပာင္းမည့္အေရး မိသားစုစိုးရိမ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
မႏၱေလးေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္အား စစ္ေတြေထာင္ ထပ္ေျပာင္းမည့္အေရး မိသားစုစိုးရိမ္
Tuesday, 03 August 2010 11:51 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လုိမႈႏွင့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၆ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ အပစ္ရပ္ သွ်မ္း ျပည္တပ္မေတာ္နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္႕အား ၿပီးခဲ့သည့္ စေနက ခမၱီးေထာင္မွ မႏၱေလးေထာင္သို႕ေျပာင္းေရြ႕ လိုက္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္္။

အပစ္ရပ္ SSA နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္

“ေထာင္၀င္စာသြားမေတြ႕ရေသးေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္ေထာင္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာမသိရဘူး။ မ်က္စိကုေပးဖို႕က်န္းမာေရးစစ္ ေပးဖို႕ လို႕ထင္တယ္။ လာမယ့္စေနေန႕ မွာေတြ႕ရမယ္လို႕ၾကားထားတယ္။ မႏၱေလးေထာင္ ေျပာင္း လို႕ေဆးကုသရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဘဲ”
ဟု သမီးျဖစ္သူ နန္းခမ္းေပါ၀္း ကေျပာပါသည္။

သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္႕အား မႏၱေလးေထာင္၌ မထားဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြေထာင္သို႕ ဆက္လက္ေျပာင္းေရြ႕ မည္ဆို သည့္ သတင္းကလည္း ေထာင္အာဏာပိုင္ သတင္းရကြက္မွ ၾကားသိရ၏။

“မႏၱေလးေထာင္ပို႕လိုက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းၾကားမိလို႕ တမိသားစုလံုး၀မ္းသာမိတယ္။ စစ္ကိုင္းအထက္ပိုင္းကခမီၱးေထာင္ လို သိပ္မျခားနား တဲ့ နယ္စြန္နယ္ျဖား ရခိုင္ျပည္ စစ္ေတြဘက္ကို ထပ္မပို႕ဖို႕ဘဲ ဆုေတာင္းတယ္။ မႏၱေလးမွာဘဲ ေဆးကုသခြင့္ရဖို႕ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု သမီးျဖစ္သူနန္းခမ္းေပါ၀္းက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ ဆက္လက္ေျပာျပပါသည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုဖိအားေပးသည့္အတိုင္း အပစ္ရပ္ (ေျမာက္ပုိင္း) သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္႕ကို လြတ္ေပးမည္ဆိုသည့္သတင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ ေသး၏။

အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္႕သည္ မ်က္စိတိမ္ဖံုးေရာဂါအျပင္ မၾကာမီကလည္း ေခ်ာ္လဲသျဖင့္ လက္တဘက္လဲ က်ဳိးေနသည္ဟုဆို၏။ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုး၊ ဆီးခ်ိဳ အျပင္ လူႀကီးေရာဂါလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစားေနရေၾကာင္း သမီးျဖစ္သူက ေျပာပါသည္္။


ကရင္လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး ပိုမုိႏုိးၾကားေစရန္ KYOႏွင့္ KSNG စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကရင္လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး ပိုမုိႏုိးၾကားေစရန္ KYOႏွင့္ KSNG စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မည္

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္ စခန္းအသီးသီး၌ ကရင္လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး ပုိမုိႏုိးၾကားလာေစရန္ ရည္ ရြယ္ၿပီး ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားက လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔မွစ၍ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တရပ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟု သိရသည္။

အဆုိပါစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ကို ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး(KYO)ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႕ (KSN G)တုိ႔ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား စည္း လံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရး တာ၀န္ခံ KYOအတြင္းေရးမွဴး ေစာေရာ္ကီခူပီတခါက ေျပာသည္။

၎က “(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ Seminar ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ က်ေနာ္တုိ႔ အေကာင္အထည္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ့ လူငယ္ေတြ ႏုိင္ငံေရး ပုိမုိႏုိးၾကားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ကုိေတာ့ လာမယ့္ ၾသဂုတ္ လ ၉ရက္ကေန ၁၅ရက္ေန႔အထိ မယ္ရာမုိနဲ႔ မယ္လအူးစခန္းမွာ အရင္ဆုံးလုပ္မယ္။”ဟု ေျပာသည္။

၎စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ကို နယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္ (၇)ခုအတြင္း၌ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ လာမည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌လည္း အလ်င္းသင့္သလုိ လုပ္ေဆာင္သြား မည့္အျပင္ ကရင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕(KUSG)သည္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါမည့္ KSNG ဒုဥကၠဌ ေနာ္ဆာမူးက “က်မတုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စခန္းထဲ က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခ်ျပသြားဖုိ႔ရွိမယ္ ထင္တယ္။ ဥပမာ စာသင္ေက်ာင္းမွာ သြားေဆြးေႏြး မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်မတုိ႔က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ သြားရမယ္ စသျဖင့္ေပါ႔။”ဟု ဆိုသည္။

ကရင္လူငယ္မ်ားအတြက္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္သည္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဆုိပါ က ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မယ္လစခန္းမွ ကရင္လူငယ္ ေစာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။ သူက “ဒီအစီအစဥ္ကို တကယ္လုပ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ လူငယ္ေတြ အမ်ဳိးသားေရးအ တြက္ အလုပ္၀င္လုပ္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းအျပင္ ထုိင္းနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြ၊ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအတြက္လည္း လုပ္ေပးဖု႔ိ လုိအပ္ တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

KYO သည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး အပါအ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၆ျဖင့္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္က ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး KSNG ကို ကရင္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေခါင္း ေဆာင္မႈ အတတ္ပညာကိုသင္ယူရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ူလူသားေတြအေပၚေစာ္ကားျပီးစစ္ရာဇဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္ ခမာနီေထာင္မွဴးေထာင္ဒဏ္(၁၉)ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ူလူသားေတြအေပၚေစာ္ကားျပီးစစ္ရာဇဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္ ခမာနီေထာင္မွဴးေထာင္ဒဏ္(၁၉)ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရတုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.