တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, April 25, 2011

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၏ မဟာေအာင္ပြဲလား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၏ မဟာေအာင္ပြဲလား


(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေမာင္းႏွင္မယ့္ အစိုးရသစ္ကေတာ့ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူလိုက္ၿပီ။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ျငင္းဆန္ ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္တယ္။ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတ္သစ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သံုးခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ မတိုင္ခင္က မြန္၊ ရခိုင္၊ ျမန္မာ (ဗမာ) စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သီးျခားႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းေတြနဲ႕ ကြဲျပားခ်င္လို႕ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးတဲ့ (၁၉၄၇)၊ (၁၉၇၄)၊ (၂၀၀၈) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းဟာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္စတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြကို လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႕ ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သလို တဖက္မွာလည္း မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို အေျခခံခဲ့တယ္။

(၁၉၇၄) ဖြဲ႕စည္းပံုေရာ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုပါ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံထားတယ္ ဆိုတာထက္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ႀကီးစိုးေရးကို အေျခခံထားတယ္လို႕ ေျပာရင္ ပိုမွန္လိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕က အဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္တံ့ေရး၊ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရး၊ လူတခ်ိဳ႕ ေကာင္းစားေရး စသည္ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုျခင္းဟာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။ တကယ့္ အနစ္သာရက မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးသာ ျဖစ္တယ္။ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြက တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြဲျပားစြာ ျမင္ဖို႕လိုတယ္။ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြဟာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ရွိသလို အတိုက္အခံေတြ ထဲမွာလည္း ရွိၾကတယ္ ။ ထို႕အတူ ပညာရွင္ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ သာမန္လူထုေတြထဲမွာလည္း ရွိၾကတယ္။ ရွမ္း ၊ ရခိုင္ ၊ မြန္ ၊ ကရင္ ၊ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လက္ခံထားတဲ့ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြ ရွိသလို လက္မခံတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုတာ (၁၉၄၈) လြတ္လပ္ေရးရသည္မွ ယေန႕ကာလအထိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ လႊမ္းမိုးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ဖံုးလႊမ္းထားတဲ့ အင္မတန္နက္ရႈိင္းတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ (မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ) လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာလိုတယ္။

ဆိုေတာ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို သံုးစြဲျခင္းဟာ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြကို မုန္းတီးလို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္ေစ ခ်င္တယ္။ ထို႕အတူ တပ္မေတာ္ကို မုန္းတီးလို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း ကြဲျပားစြာ သိဖို႕လို ပါတယ္။ ဒီလို ကြဲကြဲျပားျပားသိမွ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ အဖုအထစ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသား အပါအ၀င္ အျခားေသာ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ေျပာဆို တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္လို ့ ၀ါဒျဖန္ ့ေနသူေတြ ယံုၾကည္ေနသူေတြဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ယံုၾကည္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ပန္းတိုင္ဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေရးထက္ မဟာလူမ်ိဳး ႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး၀ါဒ အျမစ္ျပတ္ေရးက ပိုလုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို ဘာေၾကာင့္ ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ (၁၉၄၇) ခု ပင္လံုညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီမႈေတြကို ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းက ျငင္းပယ္ထားလို႕ ျဖစ္တယ္။ ပင္လံု ညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ သီးျခားတည္ရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ေတြ အရ ေပၚေပါက္လာသလို အနာဂတ္ရဲ့ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္းမွာလည္း သီးျခား တည္ရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ခ်န္လွပ္ထားလို႕ မရဘူး။ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ (ဗမာ) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူဖို႕လိုသလို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုတည္ ေဆာက္ဖို႕ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ (၁၉၄၈) လြတ္လပ္ေရး မတိုင္ခင္က သီးျခားျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ခ်ျပရသလို ထံုေပေပ ေနႏိုင္လြန္းတဲ့ မ်ိဳးဆက္အိုႀကီးေတြကိုလည္း ခ်ျပရတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္ ေျပာခ်င္တာ တခုရွိတယ္။ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးေတြမွာ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြ ေျပာရင္း အတိတ္က အေျခအေနေတြကို ခ်ျပေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းတခုက ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းက သူ႕ေဆာင္းပါးမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးက်ျခင္း ဘာညာေတြ ေျပာေနျခင္းဟာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးမွာ အေရးမပါေၾကာင္း တုန္႕ျပန္ၿပီး ေရးတာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ က်ေနာ့္နာမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပမယ့္ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးကို တုန္႕ျပန္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ သေဘာေပါက္တယ္။ ဆိုေတာ့ အထက္က က်ေနာ္ေျပာသလုိပဲ ထံုေပေပ ေနႏိုင္လြန္းတဲ့ မ်ိဳးဆက္အိုႀကီးေတြကို ခ်ျပရသလို မသိေသးတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုလည္း ခ်ျပရတယ္။ တဖက္မွာလည္း အတိုက္အခံလို႕ ေျပာေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ပံုစံမ်ိဳးကို မလိုလားတဲ့ လူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ေျပာဖူးတယ္။ အဲဒီလို လူေတြကိုလည္း နားလည္ ေအာင္ေျပာရျပန္တယ္ ။

ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြထဲမွာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြနဲ႕ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ျငင္းပယ္ ထားတဲ့သူေတြ ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး၊ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြဟာလည္း ျပည္နယ္တခု ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အဲဒီျပည္နယ္ေတြနဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ တနည္း အားျဖင့္ ပင္လံုမူေတြကို အေျခခံေရး စသည္ျဖင့္ ေျပာၾက ဆိုၾက တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရင္ ဒါေတြဟာ ဗမာ မုန္းတီးေရးကို ေရွ႕ရႈတယ္။ ဗမာမုန္းတီးေရးကို လႈံ ့ေဆာ္တယ္။ ဗမာမုန္းတီးေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္လို ့ အၿမဲ အေျပာခံရတယ္။ အမွန္က မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ျမင္တဲ့လူေတြ ကိုယ္၌က က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္ၿပီး မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို လိုလားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕ လိုတယ္။ တဖက္မွာလည္း မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို လံုး၀လက္မခံဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လက္ခံထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြကလည္း ရွိျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အာဏာရရွိေရး သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ေပါင္းစည္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေနျခင္းဟာ သမိုင္းအစဥ္အလာ တန္ဖိုးေတြကို နားလည္လို႕ ျဖစ္တယ္။ သမိုင္းအစဥ္အလာ တန္ဖိုးေတြကို လက္ခံႏိုင္မွ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ သင့္တယ္၊ တည္ေဆာက္ ရမယ္လို ့ျမင္မယ္၊ ယံုၾကည္ၾကမယ္။

(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူမႈကင္းမဲ့ၿပီး ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသား၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး (သို႕မဟုတ္) မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ ျဖစ္ေစေရး၊ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အတိုင္း တက္လာတဲ့ အစိုးရက တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ဖို႕အတြက္ စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာက ဘယ္သူေတြလည္း ဆိုေတာ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို လက္ကုိင္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္ လို႕ေျပာၾက ဆိုၾကျခင္းဟာ ဘယ္အခ်က္ အလက္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေခၚသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖဟာ အျငင္းပြားစရာေတြ၊ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႕ အလွမ္းေ၀းေနမယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး ရွိၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း၊ တိုက္ပ ြဲ၀င္ေနၾကျခင္းဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ စစ္စစ္ဟာ ဘယ္သူေတြလည္း ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆ ရွိသူေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြသာ လႊမ္းမိုးရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အျဖစ္ ညြန္းဆို ခ်က္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားရျခင္း ျဖစ္တယ္။

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးခု ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းဟာ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကိုသာ ေရွ ့ရႈေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့မႈ အေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ ထပ္တူ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကို အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြက မ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္ ကိုလိုနီဆိုးေမြလို႕ ကမၸည္း ထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဆိတ္သုဥ္းမႈ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေတာ္လွန္ စစ္ပြဲေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္ လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆ ရွိသူေတြက (၁၉၈၈) ကို အေျခခံၿပီး သံုးသပ္ၾက၊ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ကေတာ့ (၁၉၄၈) ကို အေျခခံၿပီး သံုးသပ္ၾက၊ ေျပာဆို ၾကပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြ အရ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြမွ အပ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ)၊ မြန္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးဟာ မၿပီးဆံုး ေသးပါဘူး။ စစ္တပ္ လႊမ္းမိုးေရးကို အေရၿခံဳထားတဲ့ မဟာဗမာ လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆဟာ နက္ရႈိင္းစြာ တည္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ သဲကြဲစြာ ျမင္ဖို႕ လိုမယ္ ထင္ပါတယ္။

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို အေျခခံ ေရးဆြဲထားတဲ့ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မရွိတဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီ ဆိုေတာ့ ဒီေအာင္ပြဲဟာ တတိယေအာင္ပြဲ (သို႕မဟုတ္) မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး၏ မဟာေအာင္ပြဲလားဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအေမးရဲ႕ အေျဖဟာ အခ်ိန္ကာလတခုကို ျဖတ္သန္း ၿပီးတဲ့အခါ အေျဖဟာ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ေပၚထြက္လာမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆကို ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြကေတာ့ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ ရွိေန ၾကမွာပါ။ ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)
ကြာလာလမ္ပူ
(၄ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၁)

က်ဳိက္ဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီေကဘီေအ ႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ၾကား တုိက္ပဲြ ျပင္းထန္ အစုိးရတပ္ဘက္ ၃၆ဦး ထိခုိက္ ေသဆုံး

တုိင္းရင္းသားအသံ
က်ဳိက္ဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီေကဘီေအ ႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ၾကား တုိက္ပဲြ ျပင္းထန္ အစုိးရတပ္ဘက္ ၃၆ဦး ထိခုိက္ ေသဆုံး

ဧၿပီ ၂၅။ ေစာသိန္းျမင့္(ေကအုိင္စီ)

ကရင္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီ ေအ)ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတပ္ဖြဲ႔အၾကား ယမန္ေန႔က တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစုိးရတပ္ဘက္က ၁၉ဦး ေသဆုံး ၿပီး ၁၇ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ (၅)မွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္၍ က်ဳိက္ဒုံၿမိဳ႕၏ ေတာင္ ဘက္မနီးမေ၀းရွိ မိတန္ေက်းရြာႏွင့္ မိနန္းအပ္ေက်းရြာၾကားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာန ခ်ဳပ္ စကခ(၅)၊ နည္းဗ်ဴဟာ (၁)လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၅၄၃) တပ္ရင္းကုိ ၁၂နာရီၾကာ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ဒီေကဘီေအႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

၎က“မေန႔က ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း ၉၀၈၊ ၉၀၂၊ ၉၀၁အဖဲြ႕ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စကခ (၅)လက္ ေအာက္ခံ နည္းဗ်ဴဟာ (၁) ခမရ ၅၄၃က စစ္ေၾကာင္း (၂)လႈပ္ရွားတပ္ဖဲြ႕ကို ၀င္တုိက္တယ္။ နအဖဘက္ က ၁၉ေသ၊ ၁၇ဦး ဒဏ္ရာရတယ္။ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခ်ိန္ကေတာ့ မနက္ ၆နာရီမွ ညေန ၆နာရီအထိ။”ဟု ေကအုိင္စီကို ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပစ္ခတ္မႈတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ဘက္က ေသဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ စစ္ေၾကာင္း ၂မွဴးအပါအ၀င္ ဒုဗုိလ္ တစ္ဦး၊ အရာခံဗုိလ္တစ္ဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ ၂ဦးပါ၀င္ခဲ့သလုိ ဒဏ္ရာရသည့္ (၁၇)ဦး အနက္မွ ဗုိလ္တစ္ဦး၊ အရာခံဗုိလ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးပါရွိခဲ့သည္ဟု ဒီေကဘီေအ သတင္းရပ္ ကြက္အရ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္ပဲြအျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ က်ဳိက္ဒုံမွ ပိုင္ခလန္ကားလမ္းကိုလည္း အစုိးရစစ္တပ္ ဘက္မွ ပိတ္ပစ္လုိက္သလုိ ကားႏွင့္ဆုိင္ကယ္အစီးမ်ားစြာကုိလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု အ မည္ မေဖာ္လုိသည့္ မိတန္ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။

၎က “တုိက္ပဲြျဖစ္တာ ၂ရက္ရွိၿပီး မေန႔က ျဖစ္တဲ့တုိက္ပဲြမွာ ပိုင္ခလန္ဘက္ကို သြားမယ့္ လမ္းဖားရြာ သားတဦး ထိမွန္ေသဆုံးသြားတယ္။ အခု ဗမာစစ္တပ္က လမ္းပိတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဘယ္သူမွ သြားလာ လုိ႔မရဘူး။ ကားေတြ၊ ဆုိင္ကယ္ေတြလည္း ဖမ္းထားတယ္။ ရြာသားေတြဟာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီးေတာ့ ဘယ္ မွ မသြားရဲၾကေတာ့ဘူး။ ”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒီေကဘီေအတပ္မ်ားသည္ မိတန္ေက်းရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္တပ္ စဲြထားၿပီး အေျမာက္လက္ နက္ႀကီးမ်ား ေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္တြင္ တုိက္ပဲြဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အေျခအေန တြင္ရွိသည္ဟု မိတန္ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

အလားတူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္လည္း တပ္အင္အား ၂၀ဦးပါ ဗိုလ္ခ်စ္သဲ ဦးစီး သည့္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖဲြ႕သည္ အဆုိပါ အစုိးရ စစ္ေၾကာင္းအား မိတန္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာထဲတြင္ သြား ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေကဘီေအတပ္မဟာ(၅)တပ္ဖဲြ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက စစ္အစုိးရ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဆန္႔က်င့္သည့္အေနျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္ကို ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

Saturday, April 23, 2011

ယီမင္ဆႏၵျပပြဲတြင္စစ္တပ္ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳမ်ားျပားလာျပီးေနာက္သမၼတရာထူးကေနဆင္းေပးဖုိ.သေဘာတူ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ယီမင္ဆႏၵျပပြဲတြင္စစ္တပ္ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳမ်ားျပားလာျပီးေနာက္သမၼတရာထူးကေနဆင္းေပးဖုိ.သေဘာတူယီမင္သမၼတကကင္းလြတ္ခြင့္ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ.ရာထူးကေနဆင္းေပးမယ္လုိ.ေျပာပါတယ္၊သူ.နဲ.သူ.မိသားစုကုိတရားစြဲဆုိမွဳကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမွဆင္းေပးမယ္လုိ.ေသာကတၾကီးနဲ.ေၾကာက္ေနပါတယ္၊ဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိအေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္းၾကဳိဆုိလုိက္ပါတယ္၊ယီမင္သမၼတအလီအဒူလာ စလယ္ဟာယီမင္ကုိ ၃၂ ႏွစ္လုံးလုံးအုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္၊ရက္ ၃၀ အတြင္းအာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကုိအျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ.ေျပာပါတယ္၊ဒါဟာအေနာက္ႏုိင္ငံေတြဖိအားေပးမွဳမရွိသည့္အာရပ္ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ေပးသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
April 23, 2011
President of Yemen Offers to Leave, With Conditions
By ROBERT F. WORTH

CAIRO — Yemen’s embattled president, Ali Abdullah Saleh, said Saturday that he accepted a proposal by Arab mediators that would shift power to his deputy 30 days from the signing of a formal agreement and grant him and his family, who occupy key positions in Yemen’s security apparatus, immunity from prosecution.

Mr. Saleh is a wily political survivor, and it was unclear whether his offer to step down was a real attempt to calm the political turmoil and growing demonstrations that have rocked his country for months or a way to shift blame for a stalemate to the opposition. His offer follows days of unrelenting pressure to step aside from Saudi Arabia and other neighboring states fearful of more instability in the region.

The president’s announcement set off a flurry of political maneuvering and meetings, but by the end of the night, it was far from clear that it would end the deadlock and ease him from power after 32 years of autocratic rule.

The agreement would require the opposition to halt the street protests and to take part in a coalition with Mr. Saleh’s ruling party. The opposition’s leader, Yassin Saeed Noman, said his coalition accepted the agreement in principle, but rejected those conditions, preferring to allow Mr. Saleh’s party to govern until he resigns and then join a power-sharing government. Mr. Noman also said the opposition lacked the power to force protesters from the streets.

The opposition continued to meet into the night, past a midnight deadline that had been set for an agreement.

Government officials derided the opposition’s counterproposal, saying that the deal was crafted by the Saudi-led Gulf Cooperation Council and had the backing of the United States and the European Union. “This will be good for the president, because now it’s clear that the opposition has refused everything,” said one presidential adviser, who spoke on the condition of anonymity. “The opposition has shown that they fear going into a coalition, and they are not ready to deal with international initiatives. They are divided and weak.”

A standoff leaves open the possibility of more clashes in Yemen, where tens of thousands of street protesters — who have occupied central areas in Yemen’s largest cities and clashed repeatedly with government forces — made clear that they were deeply unhappy with the terms of the deal.

Still, it is not clear how long Mr. Saleh can hold on, and Saturday’s announcement marked the first time that he has suggested he was open to leaving office relatively quickly. He had earlier agreed to step down in 2013, when his current terms ends. When that failed to mollify protesters, he said he would leave at the end of this year, but after demonstrators rejected that plan, he quickly backtracked.

Popular anger at Mr. Saleh, who is widely perceived as corrupt, has only grown in recent weeks. United States officials have become increasingly alarmed about the breakdown of order in Yemen, which is host to one of the most active and deadly branches of Al Qaeda. Yemeni counterterrorism units, financed and trained by the United States, have been largely grounded during the recent unrest, and jihadists appear to be moving more freely in some areas.

The State Department reacted somewhat cautiously to Mr. Saleh’s announcement Saturday. Its acting deputy spokesman, Mark Toner, said officials had seen news reports about his acceptance of an agreement with the opposition, which he said would be welcome. But, Mr. Toner added, “The participation of all sides in this dialogue is urgently needed to reach a solution supported by the Yemeni people.” He specified that the nation’s youth, who have formed the core of the protests, should be brought into the process.

Although United States officials have long held up Mr. Saleh as a crucial partner on counterterrorism, they signaled earlier this month that they would like to see him go. Saudi Arabia and other Arab states have quietly made similar gestures. The foreign minister of the United Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, met with his Yemeni counterpart on Saturday and urged him to accept the Gulf Cooperation Council’s proposal for Mr. Saleh’s departure.

The protest movement has drawn strength from high-level defections, including diplomats, ministers and the country’s top military officer. As in other protests across the Arab world, bloody clashes with street protesters have fueled popular anger. In Yemen, at least 130 people have been killed in confrontations with the police, soldiers and irregular forces.

Leaders of the street protest movement issued a statement on Saturday making clear that they would hold fast to their demands, including Mr. Saleh’s unconditional and immediate resignation. There is a gulf between the grass-roots protest movement and Yemen’s formal political opposition, an unwieldy coalition of Islamists, Socialists and other smaller groups who are widely viewed as compromised because of earlier deals many of them have made with Mr. Saleh.

“This is a show,” said Khaled Alansi, a member of the 20-member organizing committee of the street protests in Sana, the capital. “Everyone believes that Saleh is just buying time for more attacks against the protesters. No one trusts him.”

Other opposition figures said they believed Mr. Saleh might defer formalizing the proposal, which calls for him to step down 30 days after it is signed. He might then use terrorist attacks or other pretexts for staying on, the opposition members say.

One advantage of the proposed deal for Mr. Saleh is the immunity clause. He has insisted on such protection from prosecution for him and his relatives, apparently fearing the anger generated by recent shootings in Yemen and the precedent set in Egypt, where former president Hosni Mubarak and his two sons have been detained.

Mr. Saleh has outlasted numerous crises in Yemen’s treacherous political landscape, where the central government has long struggled to assert its authority against powerful tribes and insurgent movements. In recent years, the challenges to his government have grown. Yemen, on the arid southern corner of the Arabian peninsula, is the Arab world’s poorest country, rapidly running out of oil and water. The government has faced an intermittent uprising by rebels in the north, who have taken advantage of the political crisis in recent months and now appear to control large swaths of the country. In the south, a secessionist movement has fostered chaos, allowing jihadists to find sanctuary.

Yemen’s branch of Al Qaeda has become an increasingly global concern, especially after it launched two terrorist attacks at the United States: a plot against a Detroit-bound jetliner in late 2009 and a plot to explode parcels bound for Chicago last year. Anwar al Awlaki, an American-born jihadist who has been linked to several recent attacks, has become a concern for American counterterrorism authorities and is hiding with his powerful tribe in southern Yemen.

Mr. Saleh’s skill at duping and dividing his enemies may account for the opposition’s deep concern about the terms of any deal to remove him from power. On Saturday, even as he agreed to the proposal for his exit, he delivered a speech at a military academy in which he accused the Yemeni opposition of “dragging the country into civil war.” That added to the impression among his critics that Mr. Saleh never expected or intended for the transition offer to be accepted.

Reporting was contributed by Michael Slackman from Krakow, Poland; Nasser Arrabyee from Sana, Yemen; Thom Shanker from Washington; and Mona El-Naggar from Cairo.

Friday, April 22, 2011

စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းရွိဗုဒၶဘာသာယုံၾကည္သူမ်ားမရမာလူမ်ဳိးႏြယ္အေပၚမတရားမွဳေတြျပဳလုပ္ေနသည့္ဘဂၤလီလူမ်ဳိး

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းရွိဗုဒၶဘာသာယုံၾကည္သူမ်ားမရမာလူမ်ဳိးႏြယ္အေပၚမတရားမွဳေတြျပဳလုပ္ေနသည့္ဘဂၤလီလူမ်ဳိး

စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းမွာမတရားမွဳေတြျဖစ္ေနေပၚေနတယ္၊လူနည္းစုမရာမာလူမ်ဳိးမ်ား(၇)ေယာက္ထက္မနည္းေသဆုံးျပီးတစ္ရာေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံးေနတယ္၊ရြာ(၄)ရြာေလာက္ကုိလည္းမီးရွဳိ.ခံရတယ္၊မရာမာလူမ်ဳိးဟာစစ္တေကာင္းေတာင္တန္းမွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္ကပင္အေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့ျပီးဗုဒၶဘာသာကုိကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္လူနည္းစုျဖစ္တယ္၊ယခုအခ်ိန္မွာဘဂၤလာေဒ့်္တုိင္းရင္းသားအျဖစ္သြင္းခံရသည္၊မရာမာလူမ်ဳိးေနထုိင္ရာေဒသေတြထဲမွာဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားေနရာယူႏုိင္ေရး၊ျခံေျမလုယူအေျခခ်ေနထုိင္ေရးအတြက္ဘဂၤလာေဒ့်္အစုိးရကစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုယုံၾကည္ရသည္၊မရာမာလူမ်ဳိးေတြအေပၚဘဂၤလီကုလားေတြကခဏခဏတုိက္ခုိက္ေနျပီးအၾကမ္းဖက္မွဳျဖစ္ေပၚတုိင္မွာအသတ္ခံရမွဳ၊ရြာမီးရွဳိ.ခံမွဳ၊ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မွဳေတြအျမဲတမ္းလုိလုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ဒါေတြဟာမတရားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္က်ဳပ္တုိ.ဝုိင္းဝန္ကန္.ကြက္ရမည္၊ဘဂၤလာအစုိးရက်င့္သုံးေနသည့္ဘာသာေရးႏွိပ္ကြပ္မွဳ၊တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္လုယူဝင္ေရာက္ေနထုိင္မွဳ၊ေသြးေႏွာမုဒိန္က်င့္မွဳေတြကုိေဖာ္ထုတ္ရမည္၊

မတရားမွဳတားျမစ္ေရးဟာလူတုိင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္။

အၾကမ္းဖက္မွဳဓါတ္ပုံမ်ားၾကည့္ခ်င္ရင္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ

ႏုိင္ငံတကာရခုိင္းအမ်ဳိးသားအသင္းမွဘဂၤလာေဒ့်္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီတရားမွ်တမွဳရွိ၇န္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိဖတ္ခ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ

Wednesday, April 20, 2011

သိန္းစိန္းအုပ္စုအေနနဲ.သန္းေရႊအုပ္စုကုိလက္ဦးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏုိင္မွသာစိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္အသက္ရွင္ႏုိင္

တုိင္းရင္းသားအသံ
သိန္းစိန္းအုပ္စုအေနနဲ.သန္းေရႊအုပ္စုကုိလက္ဦးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏုိင္မွသာစိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္အသက္ရွင္ႏုိင္

သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုသည္လက္လဲပခုံေျပာင္းအာဏာလႊဲေပးတယ္ဆုိေပမဲ့အခုအခ်ိန္အထိစစ္တပ္ကုိပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲပါ၊သန္းေရႊတုိ.ဗ်ဴဟာသည္သားသုံးသားစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္စစ္သားအလွည့္သုိ.ေရာက္ရွိလာျပီစနစ္တက်အႏုနည္းအၾကမ္းနည္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ရာထူးရွိသူမ်ားကုိအႏုနည္းျဖင့္ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတင္ေပးလုိက္သည္၊ဒါဟာယာယီအားျဖင့္ေနရာခ်ထားေပးသည့္သေဘာျဖစ္သည္၊အျခားစီမံခ်က္ေတြျပီးစီးသည့္အခါ၎ယူနိေဖာင္ခြ်တ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားလုံးတုိ.သည္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရႊဘ၊ထြန္းၾကည္၊ခင္ညြန္.တုိ.လုိဘဲဘဝနိဂုံအဆုံးသတ္ပါေတာ့မွာေသခ်ာတယ္၊လက္ရွိကကၾကည္ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ.သက္တမ္းငယ္တဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္အသစ္ေတြကုိမက္လုံးရာထူးေတြေပးျပီးသက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ေမြးထားပါသည္၊ပါလီမာန္တက္ေနသည့္စစ္ယူနီေဖာင္ဝတ္ဗိုလ္မ်ားကုိသိန္းစိန္းတုိ.ေနရာအစားထုိးဖုိ.ျပင္ဆင္ထားသည္၊အျခားေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္အမ်ားအျပာကုိလည္ေနျပည္ေတာ္ထဲမွာပင္ေျပာင္းေရႊ.ေနထုိင္ခုိင္းသည္၊အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားသည့္သေဘာျဖစ္သည္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိဓားစာခံအျဖစ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္၊ဒါေတြအားလုံးဟာသတိမူရင္သိသာႏုိင္ပါသည္၊သန္းေရႊဟာဘယ္ေတာ့မွရုိသားတဲ့ေကာင္မဟုတ္ဘူးဆုိတာမေမ့ၾကဖုိ.လုိတယ္၊အစည္းအေဝးတက္မ်က္ႏွာျပတဲ့အခါက်န္းမာေရးမေကာင္းသေယာင္၊အသည္းအသန္းျဖစ္ေနသလုိအျမဲဟန္ေဆာင္တတ္တယ္၊ဒါဟာ၊သူေသဖုိ.ေစာင့္ေနတဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ”မၾကာခင္သန္းေရႊေသေတာ့မည္”ဆုိျပီးဘာမွမလုပ္ဘဲေစာင့္ေနေအာင္မူယာမာယာျဖင့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊သန္းေရႊကဒီအခြင့္အေရးကုိအသုံးခ်ျပီးျဖဳတ္လုိက္တင္လုိက္ဖမ္းလုိက္ဆီးလုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္၊

တပ္တြင္းပုန္ကန္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားကုိအရင္ရွင္းေနတယ္၊တပ္တြင္းပုန္ကန္လွဳပ္ရွားမွဳကုိအားရုံလႊဲေျပာင္းသည့္အေနနဲ.တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြနဲ.စစ္မ်က္ႏွာေတြလုိက္ဖြင့္ေနတယ္၊တပ္နဲ.ျပည္သူအဆက္အသြယ္မလုပ္ႏုိင္ေအာင္တင္းက်ပ္ထားသည္၊တပ္တြင္းညအခ်ိန္အျပင္မထြက္ရအမိန္.ေတြထုတ္ထားတယ္၊မိသားစုကိစၥခြင့္ယူအိမ္ျပန္သူမ်ားကုိအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မွဳေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ဒါေတြအားလုံးဟာစစ္သားရွင္းလင္းပြဲျဖစ္သည္၊စစ္သားရွင္းလင္းပြဲစစ္ဆင္ေရးကုိဆင္ႏႊဲရာတြင္ဘုရားသား၊ေက်ာင္းသားစစ္ဆင္ေရးေတြလုိလုပ္ေဆာင္လုိ.မရဘူးဆုိတာသန္းေရႊတုိ.အုပ္စုကေကာင္းေကာင္းသိထားတယ္၊စစ္သားဆုိတာစိတ္ဓါတ္အရေရာ၊အရာဝတၳဳအရပါပုိင္ဆုိင္ထားသည့္သူေတြပါ၊သန္းမာသည့္စိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့သူေတြကုိေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္နည္းျဖင့္သာရွင္းလင္းလုိ.ရသည္၊ဖေယာင္တုိင္မီးနဲ.ေရေႏြးခ်က္ျခင္းနဲ.ေက်ာက္မီးေသြးမီးနဲ.ေရေႏြးခ်က္ျခင္းသည္ေရေႏြးက်က္ခ်င္းအတူတူပဲ။ဖေယာင္တုိင္နဲ.ခ်က္ယင္အခ်ိန္နည္းနည္းၾကာရုံပင္ရွိတယ္၊သားသုံးသားရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္နည္းနာမ်ားကုိၾကံ.ခတ္ဝုိင္းဆရာေတာ္(ပ်ံလြန္)ကသန္းေရႊထံ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္းစာေရသားေပးပုိ.ခဲ့သည္၊သန္းေရႊကအဲဒီၾကံခတ္ဝုိင္းဘုန္းၾကီးအၾကံေပးခ်က္အတုိင္းယေန.အထိလုိက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Friday, April 15, 2011

မဟာသၾကၤန္လက္ေဆာင္အျဖစ္ျပည္သူဘက္ရပ္တည္တဲ့တပ္မေတာ္နဲ.ေတြ.သမွ်ပစ္တဲ့ျပည္သူ.ရန္သူတပ္မေတာ္ (အသံဖုိင္၊ရုပ္သံမ်ား)

တုိင္းရင္းသားအသံ
မဟာသၾကၤန္လက္ေဆာင္အျဖစ္ျပည္သူဘက္ရပ္တည္တဲ့တပ္မေတာ္နဲ.ေတြ.သမွ်ပစ္တဲ့ျပည္သူ.ရန္သူတပ္မေတာ္ (အသံဖုိင္၊ရုပ္သံမ်ား)

ေမွာ္ဘီအေျခစုိက္ခလရ ၇၀၉ နဲ. ၇၁၀ ပူးေပါင္းတပ္ဒုတိယအၾကိမ္အပစ္ခံရ၊ ၃ ဦးဒဏ္ရာျပင္း၊ျပည္သူဘက္ရပ္တည္တဲ့တပ္မေတာ္ကုိျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမွဳလုိအပ္ေန၊

LIB 709 get shot 41411 by Ethnic Voice of Burma

ေတြ.သမွ်ပစ္တဲ့ျပည္သူ.ရန္သူတပ္မေတာ္

Monday, April 11, 2011

Burmese Dreaming (ရုပ္သံမွတ္တမ္း)

တုိင္းရင္းသားအသံ
Burmese Dreaming (ရုပ္သံမွတ္တမ္း)

April 11th 4:00 PM at Buffalo-Niagara, the Market Arcade, NY, USA မွာျပသသြားသည့္ Burmese Dreaming Film visit ့htpp://www.burmesedreaming.org.Saturday, April 9, 2011

လာမည့္ တနလၤာေန.၊ဧျပီလ (၁၁)ရက္ေန.၊၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ဝါရွင္တန္မွာအခြံလဲအစုိးအတုေထာက္ခံပြဲႏွင့္စီးပြားပိတ္ဆုိ.ရုပ္သိမ္းပြဲက်င္းပေတာ့မလား၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
လာမည့္ တနလၤာေန.၊ဧျပီလ (၁၁)ရက္ေန.၊၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ဝါရွင္တန္မွာအခြံလဲအစုိးအတုေထာက္ခံပြဲႏွင့္စီးပြားပိတ္ဆုိ.ရုပ္သိမ္းပြဲက်င္းပေတာ့မလား၊

အစည္းအေဝး၏ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ Myanmar and The Two Koreas: Dangers and Opportunities ဗမာလုိျပန္ရင္- ျမန္မာႏွင့္ကုိးရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ၏အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား-လုိ.ျပန္ရမွာပါ၊ေဒါက္တာစတုိင္းဘာစ္ကဦးေဆာင္ျပီးစစ္အစုိးရေထာက္ ခံေရးအတြက္အစဥ္တစုိက္ေဆာင္ပါးေတြေရးသားခဲ့တဲ့ စကၤာပူကတင္းေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ခင္းေဇာ္ဝင္တုိ.ပါဝင္မည္၊တင္းေမာင္ေမာင္သန္းဟာ State Dominance in Myanmar, Myanmar 2010' elections, Continuity and Change, Tatmadaw in Transition: Dealing with Internal Conflict စသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာအေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္၊တပ္မေတာ္အသြင္းကူးေျပာင္းေရး၊ျပည္တြင္းပဋိပကၡနဲ.ရုန္းကန္ေနျခင္း(ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ျပည္တြင္းျပႆနာကုိဝင္မစြက္ဖက္နဲ.လုိ.ေရးသားတဲ့ပုံစံဘဲ)၊တုိ.သည္စစ္အစုိးရေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါဝင္သည္၊ ဦးခင္ေဇာ္ဝင္ကေတာ့ က်န္းမာေရးဌာနမွာထမ္းေဆာင္ေနတယ္၊ ၁၉၉၄မွ၂၀၀၅အထိႏုိင္ငံေရးနဲ.ပတ္သက္သည့္ေဆာင္ပါးေတြေရးသားမွဳေၾကာင့္ေထာင္က်ဘူးသူျဖစ္သည္၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြကသူတုိ.ကုိႏုိင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလာေအာင္မရပ္မနာၾကဳိးပမ္းေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီးပညာရွင္အမည္ခံသူမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာနာမည္ရွိသူမ်ားကုိအသုံးျပဳျပီးၾကဳိးပမ္းေနပါတယ္၊ဝက္ဆီးဝက္သားျပန္ေက်ာ္သည့္နည္းကုိထုိးေဖာက္အသုံးျပဳလာသည္ကုိေတြ.ရသည္၊ဒီအစည္းအေဝးဟာအစုိးရသစ္ကုိအသိအမွတ္ျပဳေရး၊စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ.မွဳရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ျမန္မာနဲ.ေျမာက္ကုိးရီးယားပူးေပါင္းျပီးႏ်ဴကလီးယားထုတ္လုပ္ေနမွဳကုိမမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အေမရိကန္အစုိးရေပၚလစီေျပာင္ူလဲသင့္ေၾကာင္း၊ေျမာက္ကုိးရီးယားနဲ.ျမန္မာဟာႏုိင္ငံတကာကုိျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္းစသည္တုိ.ကုိရီဆုိလူရွင္း အစည္းအေဝး၏ရလာဒ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းၾကဳိတင္အသိေပးလုိက္ရပါသည္၊

ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားအတြက္၊အာဏာရွင္အခြံလဲျမန္မာအစုိးရအတုႏွင့္ေျမာက္ကုိးရီးယားအာဏာရွင္၏လက္နက္ေရာင္းဝယ္မွဳတုိ.ကုိအရွိကိုအရွိအတုိင္းေဆြးေႏြးၾကပါရန္စာေရးသားတုိက္တြန္းသင့္ပါသည္၊ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေလ့လာတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္

Myanmar and the Two Koreas Program Agenda FINAL

Wednesday, April 6, 2011

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေအာက္မွာျပည္သူ.ေအာင္ပြဲေပ်ာက္ေနရွာပုံ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေအာက္မွာျပည္သူ.ေအာင္ပြဲေပ်ာက္ေနရွာပုံ၊

လူသားေတြအေပၚက်ဴးလြန္ထားသည့္ရာဇာဝတ္မွဳကုိနဲ.ပတ္သက္၍တုိင္းရင္းသားအသံမွသေဘာထားေျပာခ်င္တယ္၊အမွဳတစ္ခုတြင္ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္၊ဘာလဲဆုိေတာ့၊က်ဴးလြန္သူ (Perpetrator) က်ဴးလြန္ခံရသူ (Victims)ျဖစ္သည္၊က်ဳးလြန္သည့္သူဘက္ကျပစ္မွဳမထင္ရွားေအာင္ကာကြယ္မယ္၊က်ဴးလြန္ခံရသူဘက္ကက်ဴးလြန္ခံရေၾကာင္းအျပစ္ထင္ရွားေအာင္သက္ေသအေထာက္အထားထြက္ဆိုရမယ္၊က်ဴးလြန္သည့္သူအားက်ဴးလြန္ခံရသူကခြင့္မလြတ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္အမွဳစြဲရမွာပဲ၊အမွဳစြဲသင့္မစြဲသင့္ကုိေတာ့ကာယကံရွင္တုိ.နဲ.သာဆုိင္ျပီးအမွန္တရားခ်စ္ျမတ္ႏုိသူမ်ားကတတ္ႏုိင္သေလာက္ကူညီရမည္၊ဒီလုိအမွဳစြဲခ်င္အားျဖင့္ လူသားေတြအေပၚရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္မ်ားကုိခြင့္လႊတ္ရမယ္တဲ့၊ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မွဳကုိေရွာင္ရမယ္တဲ့၊ျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရးထိခုိက္မွာစုိးလုိ.ဟုိမလုပ္ရဒီမလုပ္ရဘူးတဲ့၊ရြာေတြကုိမီးရွိ.၊ဘုန္းၾကီးေတြကုိသတ္ျဖတ္၊ဒါကုိလည္းခြင့္လႊတ္ရမယ္တဲ့၊အျပစ္မဲ့သူမ်ားဗလုိင္ေထာင္က်တာကုိလည္းသည္ခံရမယ္တဲ့၊ျပည္သူ.ေရွ.မွာလူရုိက္သတ္ျဖတ္တာကုိလည္းမ်က္စိမွိတ္ထားရမယ္တဲ့၊က်ဴးလြန္သူကုိႏုိင္ငံတကာစစ္ခုံရုံတင္လုိက္ရင္တုိင္းျပည္နာမည္လည္းမေကာင္းဘူးတဲ့၊သမုိင္းအမည္စက္ျဖစ္မွာကုိစုိးတယ္တဲ့၊က်ဴးလြန္သူရဲဂုဏ္သိကၡာကုိထိခုိက္မွာကုိလည္းစုိးရိမ္းတယ္တဲ့၊အဟီ..အဟီ တယ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးပါလား?

သွ်မ္းျပည္နယ္တြင္ဗမာစစ္တပ္မ်ားရုိင္းစုိင္းသည့္ဇာတိရုပ္ျပ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
သွ်မ္းျပည္နယ္တြင္ဗမာစစ္တပ္မ်ားရုိင္းစုိင္းသည့္ဇာတိရုပ္ျပ၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနဲ.ရြာမ်ားမီးရွဳိ.၊ဘုရားဖ်က္၊ကေလးနဲ.အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားျပန္ေပးဆြဲ၊ ေပၚတာဆြဲလုပ္ရပ္၊ျပည္သူ.ပစၥည္းမ်ားလုယက္ဖ်က္ဆီး၊

သွ်မ္းျပည္သူမ်ား၏ေပးစာကုိဒီမွာဖတ္ပါ၊

Tuesday, April 5, 2011

မဒတ ဥကၠဌေစာေဒဗစ္တာကေပါနဲ.ေတြ.ဆုံေမးျမန္ခန္း (ရုပ္သံ)

တုိင္းရင္းသားအသံ
မဒတ ဥကၠဌေစာေဒဗစ္တာကေပါနဲ.ေတြ.ဆုံေမးျမန္ခန္း (ရုပ္သံ)

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားႏွင့္ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားစုေပါင္းရမည္၊အေရွ.အလယ္ပုိင္းနဲ.အလာတူလူထုအုံၾကြမွဳလုိက္လာမည္၊ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္းပုန္ကန္မွဳျဖစ္ေပၚလာမည္၊အတုိက္အခံအားလုံးညီညြတ္စြာအင္းအားရွိသည့္ယွဥ္ျပဳိင္အစုိးရဖြဲ.စည္းရမည္၊တစ္ ျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ျပည္တြင္းစစ္လာမည္၊လူသားခ်င္းဆုိင္ရာစြပ္ဖက္မွဳအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာတပ္မ်ားလာမည္၊အစုိးရအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္စစ္အာဏာရွင္တုိအုပ္စုဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္မည္၊လူထုမ်ားေအာင္ပြဲခံမည္၊Friday, April 1, 2011

ကင္းယားႏုိင္ငံမွတင္ပုိ.လာသည့္ထုိင္းဘတ္ သန္း ၁၀၀ တန္းဘုိရွိဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ဖမ္းဆီရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကင္းယားႏုိင္ငံမွတင္ပုိ.လာသည့္ထုိင္းဘတ္ သန္း ၁၀၀ တန္းဘုိရွိဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ဖမ္းဆီရ


ဤကဲ့သုိ.ဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိသယ္ေဆာင္လာရာမွာငါးအေကာင္ေတြျဖစ္သည္ဟုလိမ္လည္ခဲ့သည္၊ဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းအတြက္အနည္းဆုံးအသက္ ၅၀ ထက္မေလ်ာ့ဆင္အေကာင္ ၁၂၀ ေလာက္ကုိရက္ရက္စက္စက္သတ္ပစ္လုိက္ျပီးမွအစြယ္ျဖတ္လာတယ္လုိ.သုံးသပ္ထားပါသည္၊ဆင္စြယ္အထဲမွာအသားေတြက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေနလုိ.ဘဲျဖစ္သည္၊ဆင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးမွအစြယ္ေတြအေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ကကုမၸဏီကုိပိတ္ပစ္ျပီးထြက္ေျပးေနသည္ဟုဆုိသည္၊

Customs seize ivory Africa 247 branches were sent from Kenya, worth over 100 million by falsely declared as fish Mc Carel freezer containers to enter. But when X-ray showed that the center is all ivory. Reveal all the ivory came. African elephants have killed up to 120 built.

Today (April 1) at 11.30 am in front of the central Department of Customs, Klongtoey, Mr. Poon Thanet request the Director-General Department of Customs, Mr. Seri Thai Rak Chong, Director, Bureau of Investigation Neu suppression. Announced the arrest of the ivory from the African branch of 247 Weight 20 kg worth over 100 million Baht

Prasong said that at 16.00 on March 30, customs officers investigation Department investigation suppression 4, together with a suppression of customs officers BKP. Inspection of the company. P. J. Four signature. This show is a fish product Mechanic rail or frozen mackerel guest Weight 12,000 kg imported from Kenya. However, when examined by x-ray machines were in the middle container with African ivory hidden in a plastic bag in black, gray, and many The ivory, such as the need to restrict the import ban. The Preservation and Protection of Wildlife Act 2535 and the Convention on International Trade which wildlife species and endangered wild plants (CITES).

Prasong said. The African ivory imports originate from Kenya. The importer has to declare types of fish products Mac Carel Beonghngr frozen for transport to Thailand on a destination at Mahachai. However, the actual destination may be exported to European and American bands or they may be made Mon fetish And decorations. Exported to Thailand. The ivory of the elephant were a total of 120 and not less than 50 years, as well as cut ivory in this manner does not wiggle But the killing elephants and ivory cut out because I still have the meat of the elephant carcass stuck. Constitute acts of terror, and be reduced to a very

"For the company. From the initial examination revealed that the company has closed and then fled. However, unable to contact the Customs Department to investigate the import and export various goods to strict anti-smuggling prohibited goods must be limited. Central part of the inspection confiscated ivory must be submitted to the Department to the park, "said Mr purpose.
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.