တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, May 28, 2011

တုိင္းရင္းသားသတင္းနဲ.ပတ္သက္၍မတင္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားသတင္းနဲ.ပတ္သက္၍မတင္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

သွ်မ္းတပ္မေတာ္ေတာင္ပုိင္းနဲ.ေျမာက္ပုိင္းမခြဲျခားေတာ့ဘဲတစ္ခုထဲျဖစ္သြားျပီဟု(၅၃)ၾကိမ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ေရးေန.တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြတ္စစ္ကေၾကညာခဲ့သည္ကုိအျခားေသာတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားနဲ.သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူတုိင္းရင္းသားအသံမွဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကဳိဆုိလုိက္ပါသည္၊ဒါေပမဲ့၊ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္းသွ်မ္းတပ္မေတာ္မ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ၾကပါရန္တုိက္တြန္းခ်င္သည္၊

မုဒုံျမဳိ.ဆက္သြယ္ေရးရုံကုိဝင္ေရာက္ဗုံေဖာက္သည့္သူမ်ားကုိလက္သည္းေဖာ္ႏုိင္ေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္ျပီးေနာက္ဗမာစစ္တပ္ကမြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိရန္ျငဳိထားသည္၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဒီေကဘီေအကုိအကူအညီေပးခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆုိထားသည္၊ဒီေကဘီေအနဲ.မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုဗမာစစ္အစုိးရယူဆေနပုံရသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေ၇းတပ္မေတာ္ေကအုိင္အုိနဲ.ဗမာစစ္တပ္ေတြအၾကားတင္းမာမွဳေတြနဲ.မိနစ္အေတာ္ၾကာပစ္ခတ္မွဳသတင္းဟာလည္းစိတ္လွဳပ္ရွားစရာသတင္းျဖစ္ပါသည္၊ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကအေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္မွဳမလုပ္သည့္အျပင္လူမုိက္ဆန္းဆန္းအင္းအားျပစစ္တပ္တုိ.ခ်ဲ.လာတာေၾကာင့္ေကအုိင္အုိဘက္ကေနမျဖစ္မေနမိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္သည့္အေနနဲ.ရာဇာသံေပးစာေရးသားခဲ့သည္၊တုိ.ခ်ဲ.တပ္မ်ားျပန္ဆုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိထားေပမဲ့ေခါင္းမာသည့္လူရုိင္းတပ္မ်ားကလ်စ္လ်ဴရွဴးထားျဖင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္သည္၊ေကအုိင္အုိအေနနဲ.ဆက္လက္ေစ့စပ္မည့္မူအစားလက္ဦးရယူမွဳတုိက္ပြဲကုိဆင္ႏႊဲႏုိ္င္ရန္ပုိျပီးအေရၾကီးသည္ဟုထင္ျမင္သည္၊ွဗမာစစ္တပ္ကေကအုိင္အုိနဲ.စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုထပ္တုိးလာမည့္ဆုိရင္အၾကပ္အတည္ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္၊အေၾကာင္းကေတာ့၊ဘဏၭာေငြကိစၥျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရကသူတုိ.စစ္တပ္ေတြကိုမေၾကြးႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာေသခ်ာတယ္၊ေရရွည္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးနဲ.ျမဳိ.ျပတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးအတြက္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအတြက္ေအာင္ပြဲခံမည့္လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္၊

ဒီေကဘီေအနယ္ျခားေစာင့္တပ္အခ်င္းခ်င္းအာဏာသိမ္းပြဲသတင္းကလည္းစိတ္တက္ၾကြစရာသတင္းတစ္ခုျဖစ္သည္၊ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကုိမိသားစုေကာင္းစားေရးအတြက္စီးပြားေရးလုပ္စားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိဗုိလ္ဘီးတပ္ကဖမ္းဆီးလိုက္ျပီးျမဳိင္ၾကီးငူးဌာနခ်ဳပ္ကုိသိမ္းပုိက္ထားဆဲျဖစ္သည္၊ဖမ္းဆီးထားသည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သန္း၊ဗုိလ္ခ်စ္သူစသည့္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ကုိခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္၊မလႊတ္ေပးပါကျမဳိးၾကီးငူးဌာနခ်ဳပ္ကုိသိမ္းပုိက္ျပီးဒီေကဘီေအတပ္မ်ားမွလက္နက္မ်ားကုိလည္းျပန္သိမ္းဆည္းမည္လုိ.ရာဇာသံေပးျခိမ္းေျခာက္ထားေပမဲ့ဗုိလ္ဘီးတုိ.တပ္ဘက္ကလုိက္နာမည့္ပုံမရွိပါဘူး၊တုိက္ပြဲျဖစ္ႏုိင္မည့္အလာအလာဘက္ကုိဦးတည္ေနတယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊တုိက္ပြဲျဖစ္လာပါကဒီေကဘီေအကုိေကအန္ယူ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာလာပြယ္တုိ.သာမကနယ္စပ္ခ်င္းကပ္ေနသည့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.ကလည္းနည္းလမ္းရွာျပီးအကူအညီေပးသင့္ပါသည္၊အကယ္၍နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ.ဗမာစစ္တပ္တုိက္ပြဲျဖစ္မည္ဆုိရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဒီေကဘီေအကုိအျပည့္အဝကာကြယ္ေပးျပီးျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အေနနဲ.စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းျဖစ္သည္၊

ကုိမင္းေဇယ်၏မိခင္မိခ်စ္ဖြားလူၾကီးေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္၊ႏုိင္ဘရင္ႏွင့္သားသမီး(၈)ဦးက်န္ရစ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကုိမင္းေဇယ်၏မိခင္မိခ်စ္ဖြားလူၾကီးေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္၊ႏုိင္ဘရင္ႏွင့္သားသမီး(၈)ဦးက်န္ရစ္

က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားအသံမွဝမ္းနည္းေၾကာင္းစကားေျပာၾကားလုိသည္၊

လားရိႈးအက်ဥ္းေထာင္ ၆၅ႏွစ္ ၆လ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံထားရေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကုိမင္းေဇယ် ၏ မိခင္ၾကီး
ေဒၚ(မိ)ခ်စ္ဖြား(၇၆)ႏွစ္သည္ မြန္ျပည္နယ္၊မုဒံုျမိဳ ့နယ္၊ကမာ၀က္ေက်းရြာေနအိမ္တြင္လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ၂၇.၅.၂၀၁၁ခုႏွစ္
ညး ၁၁နာရီ၂၀မိနစ္တြင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္း-ႏုိင္ဘရင္ႏွင့္သားသမီး(၈)ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။
အသုဘစ်ာပနအစီအစဥ္မွာ...
၂၉.၅.၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေန ့လည္(၁)နာရီ မြန္ျပည္နယ္၊မုဒံုျမိဳ ့နယ္၊ကမာ၀က္ေက်းရြာသုႆန္တြင္ဂူသြင္းသျဂၤိဳလ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၃.၆.၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ရက္လည္ေဆြးေကြ်းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။


ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ခင္ဦး

Wednesday, May 18, 2011

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ.စည္းလုိက္ျခင္းကုိမြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ေထာက္ခံျပီ၊က်န္ရွိသည့္ျပည္တြင္းျပည္ပရွိတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊လူမွဳေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္းမ်ားလည္းဝုိင္းဝန္ေထာက္ၾကပါ၇န္တုိင္းရင္းသားအသံပန္းၾကား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ.စည္းလုိက္ျခင္းကုိမြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ေထာက္ခံျပီ၊က်န္ရွိသည့္ျပည္တြင္းျပည္ပရွိတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊လူမွဳေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္းမ်ားလည္းဝုိင္းဝန္ေထာက္ၾကပါ၇န္တုိင္းရင္းသားအသံပန္းၾကား

”စစ္အစိုးရဆိုတာက အာဏာရွင္အစိုးရဆိုတာက လြယ္လြယ္နဲ႕ျဖဳတ္ခ်လို႕မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႕ကအာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘူး။ သူတို႕ကအေသခံျပီးေတာ့ ေသမွသူတို႕က အာဏာကိုလႊတ္ခ်င္တယ္။”-ႏုိင္ေငြသိမ္း၊မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ဒု-ဥကၠဌ၊

ေကာင္းဝါးသတင္းဌာနမွ-

စႏၵာဦး၊ ေကာင္းဝါသတင္းဌာန

ကဆုန္လကြယ္ ၁ရက္။ေမ ၁၈၊၂၀၁၁။

(ေမ-၁၈)။ ။ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကေနက်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေမလ(၁၆)ရက္ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းမည့္အေပၚ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၏ ဒု-ဥကၠဌ ၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ေငြသိမ္းမွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသည္ ဟုေျပာပါသည္။

“ဒီဥစၥာကေကာင္းတဲ့အလုပ္ဘဲေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတာမွာေနတုန္းကၾကိဳးစားခဲ့တာ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ မရွိလို႕က တိုက္ပြဲေတြကမေအာင္ျမင္ဘူး။
ကိုယ့္ဆီဟာကိုယ္တိုက္ သူ႕ဆီဟာသူတိုက္ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းျဖစ္ျပီးေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲအေနနဲ႕ တပ္ကိုစုဖြဲ႕တိုက္လို႕ရွိရင္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားတယ္လို႕ အဲဒီလို မ်ိဳးကြ်န္ေတာ္တို႕ယူဆတယ္။ အခုဒီလိုလုပ္လို႕ ရတာဆိုတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပါဘဲ။”

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျပန္လည္ၾကိဳးပမ္းတဲ့အေနႏွင့္ ဒုတိယပင္လုံကဲသို႕ေသာ စာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟု နိုင္ေငြသိန္း ကေျပာပါသည္။
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအေန ႏွင့္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္း ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏွဳင္းဖို႕လိုေနသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျခအေန အရ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးတဲ့စံနစ္ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ ေနရသည့္ အေပၚ အခက္ခဲရွိသလို စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အာဏာကိုလက္လႊတ္မည့္အေနအထား မရွိဟု နိုင္ေငြသိန္းမွ ေျပာပါသည္။

“ဥေဒအတြင္းလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့က ပိုျပီးအခက္အခဲေတြတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ (၁၉၅၈)ခုႏွစ္က ဒီမိုကေရစီရွိတဲ့အစိုးရမွာကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ရတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိသင့္သေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တယ္။ မြန္ေရးရာ၀န္ၾကီးေလာက္ျဖစ္တယ္။ မြန္ျပည္နယ္ေဖၚလို႕ရတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္မွာေျပာလို႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့(၆၂)ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းျပီး ဗနာက္ပိုင္းမွာ ဒါေတြပ်က္သြားပါတယ္။ ဒီေလ့လာရသေလာက္ဆိုလို႕ရွိရင္အခုစစ္အစိုးရပါ။ စစ္အစိုးရဆိုတာက အာဏာရွင္အစိုးရဆိုတာက လြယ္လြယ္နဲ႕ျဖဳတ္ခ်လို႕မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႕ကအာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘူး။ သူတို႕ကအေသခံျပီးေတာ့ ေသမွသူတို႕က အာဏာကိုလႊတ္ခ်င္တယ္။”

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု
မြန္အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕၏ ဒု-ဥကၠဌ ၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ေငြသိမ္းမွ ယခုလိုေျပာဆိုတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕ျငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းေရးကိုလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီလက္ရွိအစိုးရက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ဖို႕၊သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ဖို႕လိုမယ္။
ဒီဟာမွ မလုပ္နိုင္လို႕ရွိရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းေရးဟာ ျဖစ္ဖို႕ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းတယ္လို႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါကို သူတို႕မ်က္ကြယ္ျပဳေနတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚဖို႕အတြက္ လက္ရွိအစိုးရက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလုပ္ပါလို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။”

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စုဖြဲ႕ထားသည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ။

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္သမဂၢ ညီညြတ္ေသာရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႕အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕(၁၂)ဖြဲ႕ႏွင့္
ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၆)ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

Saturday, May 14, 2011

On Myanmar, as Nambiar of UN “Neglects Justice” & Minorities, Q&A Requested တရားမွ်တမွဳႏွင့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိဂရုမစုိက္ဘဲဗမာျပည္မွထြက္သြားသည့္မစၥတာနမ္းဘီယား၊

တုိင္းရင္းသားအသံ

On Myanmar, as Nambiar of UN “Neglects Justice” & Minorities, Q&A Requested တရားမွ်တမွဳႏွင့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိဂရုမစုိက္ဘဲဗမာျပည္မွထြက္သြားသည့္မစၥတာနမ္းဘီယား၊

နမ္းဘီယားဟာရုိသားသည့္သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူးဆုိတာသီရီလကၤာအစုိးရနဲ.တမီလ္လူမ်ဳိးလူသားက်ဴးလြန္သည့္ရာဇာဝတ္မွဳတုန္းကထင္ရွားသည့္သူတစ္ေယာက္ပါ၊ဒီကုလားပဲနံျပားဟာကလိမ္ကက်စ္စကားေျပာတတ္တယ္၊ဒါေၾကာင့္၊သူ.ကုိကုလသမဂၢရုံရွိအင္နာစီးတီးသတင္းဌာနကအျမဲစုံစမ္းေနျပီးေနာက္လုိက္ေနပါတယ္၊ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္လူသတ္အစုိးရေတြကုိထပ္ျပီးအကာအကြယ္ေပးေနမည္ဆုိရင္ႏုိင္ငံတကာစစ္ခုံးရုံတင္ဖုိေတာင္စဥ္းစားေနၾကတယ္၊သူ.အေၾကာင္းကုိသိေနသည့္သူမ်ားကသူ.အေပၚလုံးဝလုံးဝအယုံအၾကည္မရွိပါေၾကာင္းအသိေပးလုိက္ရပါသည္၊

ဒီတစ္ေခါက္ဗမာျပည္သြားခဲ့တာကုိလည္းတရားမွ်တမွဳကုိေရွာင္ျပီးဗမာျပည္၏အရင္းအျမစ္ျပႆနာတုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥကုိလုံးဝခ်န္လွပ္ထားတယ္၊သူ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာလည္းဘာမွထည့္ေျပာတာမရွိပါဘူး၊ဤကိစၥနဲ.ပတ္သက္ျပီးတုိင္းရင္းသားအသံ၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာသတင္းဌာနမ်ားဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္ဦးမည္၊

တမီလ္လူမ်ဳိး ၂၂၀၀ ကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္သီရိလကၤာအစုိးရကုိတရားစြဲဖုိ.ေႏွာင္းေႏွးေအာင္လုပ္ေနသူဟာကုလားပဲနံျပားျဖစ္သည္၊ရုပ္သံၾကည့္ၾကပါ၊နမ္းဘီယားထုတ္ျပန္ခ်က္။

I have just completed a three-day working visit at the invitation of the new Government of Myanmar in my capacity as Special Adviser to the Secretary-General. This follows my earlier visit shortly after the elections in November last year. The purpose of this visit was three-fold:

First, to engage with the new six-week old Government and with other stakeholders in order to take stock of recent developments and to build on the comprehensive dialogue between the United Nations and Myanmar. In Naypyitaw, I met with the Ministers of Foreign Affairs, Home Affairs, Social Welfare, National Planning and Development; and senior officials of the Ministries of Commerce, Health and Education. I also met with the newly appointed Presidential Advisers for political, legal and economic affairs. Meetings were also arranged with the Deputy Speaker of the People’s Assembly at the Union Assembly hall, and the Secretary-General of the Union Solidarity and Development Party. In Yangon, I met again with Daw Aung San Suu Kyi and members of the Central Executive Committee of the National League for Democracy. Further meetings were held with representatives of political parties represented in Parliament, and civil society organizations. This morning I visited Bago and met with the Chief Minister of Bago Region.

The second purpose of my visit was to convey a forward looking message. The United Nations welcomes the important themes and reforms announced by President Thein Sein in his inaugural speeches. These include the recognition of some of the most pressing political and economic challenges facing Myanmar and the need to address them in a way that strengthens national unity and reconciliation - sustainable development and equitable growth; good governance through greater responsiveness, inclusiveness, accountability, and transparency; continued engagement through genuine goodwill and keeping the door open with those who do not accept the Constitution and the roadmap; and respect for fundamental human rights, the media and the rule of law. These stated priorities of the Government are consistent with the expectations of the United Nations and the international community.

Recognizing the significance of the Government’s commitments, we must stress that implementation is key. I underscored the opportunity and responsibility that the Government now has to translate its commitments into effective action. Domestically and internationally, expectations are high that it will start taking concrete steps soon. In all my meetings, I stressed that this must include the release of all political prisoners and inclusive dialogue with all segments of society, as well as greater outreach to the international community to ensure that the proposed reforms enjoyed broad buy-in. Only then can there be greater confidence that the efforts undertaken will indeed serve to meet the longstanding needs and aspirations of the people of Myanmar. There is no time to waste if Myanmar is to move forward.

Thirdly, I reiterated the United Nations’ strong commitment to long-term engagement with the Government and people of Myanmar in support of their efforts to move the country towards durable peace, democracy and prosperity. Since Cyclone Nargis three years ago, the collaboration between the United Nations and Myanmar has grown significantly. With all my counterparts, I discussed the opportunity and the need to build on such efforts to deepen and broaden our engagement in advancing needed reforms, including through continued facilitation and greater assistance in the areas of economic development, health, education, capacity-building, and human rights. The United Nations wants Myanmar to succeed. With the cooperation of Myanmar and the support of all concerned, including regional and donor countries, the United Nations looks forward to being able to deliver to its full potential in order to better serve the people of Myanmar. On its part, the UN agencies would be better placed to respond to Myanmar’s development needs if the existing restrictions on its operations are removed.


By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, May 13 -- As UN envoy Vijay Nambiar was on his way to Myanmar earlier this week, Inner City Press asked the UN if he would meet with ethnic minority groups including the Shan, whom the government is attacking. The UN said it didn't know yet.

Now Nambiar has left Myanmar, after issuing a statement that does not mention the Shan or the ending of ceasefires. At Friday's noon UN briefing in New York, Inner City Press asked again the Nambiar take questions from the media when he returns, for example about the situation of the Shan, Karen, Rohingya and other groups, especially since his statement did not mention them.

“How do you know he didn't mention them?” UN spokesman Martin Nesirky demanded.

Well, Nambiar's statement was sent to Inner City Press by e-mail, as were various statements from human rights groups critical of Nambiar's work.


Nambiar last time, Press excluded, new request not shown

Nesirky pointed again to Nambiar's statement in Yangon, where previously even Burmese press was excluded from Nambiar's press conference.

I'll relay your requests, Nesirky said. He told Inner City Press, you don't have to rely “on NGOs.”

This was ironic because later on Friday Ban Ki-moon met with Kenneth Roth of Human Rights Watch, who had just tweeted that Nambiar “neglects justice for war crimes.” Is Roth aware of, and did he raise, other questions about Nambiar and human rights? It's not yet known, as there's been no read out. Watch this site.
* * *

With UN's Nambiar in Myanmar, UN Won't Speak on Minorities or ASEAN

By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, May 12 -- With UN Envoy Vijay Nambiar's trip to Myanmar more than half over, the UN in New York still refused on Thursday to say who Nambiar would meet with, and whether he would hold an open press conference.

As Nambiar's trip began, Inner City Press asked Secretary General Ban Ki-moon's acting deputy spokesman Farhan Haq if Nambiar would meet with ethnic minorities, as was requested but not done during Nambiar's trip to Myanmar last year.

Haq said, “I don’t have a schedule for all of his meetings... as the trip proceeds, we will try to get some more details about other meetings as they are scheduled.”

Two days later, Inner City Press asked again, this time to Ban's lead spokesman Martin Nesirky, including whether Nambiar would hold an open press conference and take questions.

Nesirky said he did not know. When Inner City Press asked if Nambiar would be raising to the government its status as the world's worst recruiter of child soldiers, Nesirky said he assumed Nambiar would raise all the issues.

But just the previous day, the UN's expert on Children and Armed Conflict Radhika Coomaraswamy stated that no meeting with or briefing to Nambiar on the topic was held before he left.

Nor would Nesirky on Thursday express any UN or Nambiar view on Myanmar's request to chair ASEAN by 2014.

During Nambiar's last trip in November 2010, several media organizations were barred from his press conference inside Myanmar:

“Reporters who were denied access included staff from The Myanmar Times, 7 Day, Venus, The Voice, True News, Weekly Eleven and other news journals. 'We face difficulties in collecting news because the army, police and local authorities all restrict us from doing so. Even if we have news, we have to go through the PSRD before we publish it. We are working under very tight control. The situation may become worse when the new government lead by the Union Solidarity and Development Party (USDP) takes office,' said a reporter, who asked to remain anonymous.The [military government's Press Scrutiny and Registration Division] suspended nine private journals last week.”

Now a formal request has been made that he hold an open press conference, in New York as soon as he returns, on these and other matters. Watch this site.
* * *
On Sri Lanka, UN's Haq Insists His Denial Meant Nambiar Isn't Target of ICC Complaint, Is Only Called a "Co-Perpetrator"

By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, March 11 -- On Sri Lanka, a complaint filed with the International Criminal Court against Palitha Kohona states of UN Secretary General Ban Ki-moon's chief of staff that there is “a basis to question whether Vijay Nambiar was in fact an innocent neutral intermediary or in fact a co-perpetrator within the negotiation related community.”

Inner City Press on February 21 published a story containing that quote, and this paragraph from the complaint:

"NAMBIAR again through the United Nations-24 hour dispatch center in New York. NAMBIAR replied to COLVIN that MAHINDA RAJAPAKSE, GOTABAYA RAJAPAKSE, AND PALITHA KOHONA had assured NAMBIAR that the LTTE members would be safe in surrendering to the SLA and treated like “normal prisoners of war” if they “hoist[ed] a white flag high.”

Days later Ban's Deputy Spokesman Farhan Haq sent a reporter an on the record statement that

“The Inner City Press story is inaccurate; there has been no complaint formally filed at the International Criminal Court.”

Inner City Press asked Ban's lead spokesman Martin Nesirky to explain Haq's statement, but Nesirky refused, saying that Haq had sent it to another journalist, not Inner City Press. But it was an on the record response. Still, no answer, including from Nambiar.

On March 11, for the first time in weeks Haq and not Nesirky took questions at the UN's noon briefing. Alongside questions about the vetting of Ban's envoy to Libya and UN actions in Sudan, Inner City Press asked Haq to explain his statement.

After attempting the evade the question by calling it "all of your personal things" and saying it could be addressed outside of the briefing room -- Inner City Press has asked outside of the briefing, without answer -- Haq now argued that he had been asked if the ICC complaint named -- that is, was against -- Nambiar.

But Haq's statement in his e-mail, which Inner City Press published on February 23 and is reproduced in full below, did not refer to whether Nambiar was the named target, which he couldn't be as a citizen of India, which is not a member of the ICC. (Kohona is named because he is a joint citizen of Australia, which IS an ICC member.)


UN's Haq in briefing room, belated e-mail spin not shown

Rather, Haq's statement called inaccurate “the Inner City Press story,” which quoted directly from the ICC filing, as set forth above. The story was not inaccurate.

It appears, including to the journalist who received the e-mail from Haq, that the goal was to convince other media to ignore any link between Nambiar and the ICC complaint, and the underlying killing including “white flag murders” in Sri Lanka.

Even many of those closest to Ban Ki-moon have questioned why Ban sent to Sri Lanka former Indian ambassador Nambiar, given India's interest in Sri Lanka especially after the murder of Rajiv Gandhi, and with Nambiar's brother Satish writing publicly in praise of the Rajapaksas military campaign in Northern Sri Lanka which has given rise to the war crimes charges.

One Ban insider says, “It's not really Nambiar's fault, Ban should just never have made him the envoy to Sri Lanka.”

But the mistakenly-given role of Nambiar for the UN in Sri Lanka has so distorted the Ban administration's and the UN's response to the events in Sri Lanka that the spokespeople act as described above, and won't even answer with whom Ban's Panel on Sri Lanka met. It is a low point in Ban Ki-moon's tenure as UN Secretary General.

From the UN's transcription of its March 11 noon briefing:

Inner City Press: there was a filing with the International Criminal Court (ICC), admittedly not by a Government but by a private group, naming the Sri Lankan Ambassador here, but also having two paragraphs concerning the Chief of Staff of the Secretary-General, Vijay Nambiar. And I, it has come to my attention that you wrote to a journalist saying that this is inaccurate; that there is no complaint filed with the ICC. And I wanted to know what the basis of that statement was, since they claim it was filed and they have proof of filing?

Acting Deputy Spokesperson Haq: Again, you know, this briefing is not for me to discuss all of your personal things. We can always discuss this outside. The basic point is a reporter — and I don’t know what his exchange with you was, but his exchange with me was whether a complaint had been filed naming Mr. Nambiar. That is not the case.

But here is what Haq sent out:

From: Farhan Haq [at] un.org
Date: Tue, Feb 22, 2011 at 7:16 PM
Re: Question about Nambiar, ICC and Burma envoy role

Yes, he is still the acting Special Adviser on Myanmar.

The Inner City Press story is inaccurate; there has been no complaint formally filed at the International Criminal Court. Please ask the ICC for anything more on that.

As for a full-time Special Adviser, Ban Ki-moon has been considering that idea; there is nothing to announce for now.

ဗမာစစ္တပ္တပ္ရင္းမွဴးနဲ.အမ်ားအျပားေသဆုံးသည့္သတင္းေနာက္ပုိင္းTaifreedom-တုိင္းဖရီဒမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္ထုိးေဖာက္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာစစ္တပ္တပ္ရင္းမွဴးနဲ.အမ်ားအျပားေသဆုံးသည့္သတင္းေနာက္ပုိင္းTaifreedom-တုိင္းဖရီဒမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္ထုိးေဖာက္ခံရ

သွ်မ္းျပည္တြင္းဗမာစစ္တပ္ကထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနသည္မွာ ၂ လျပည့္ေတာ့မည္၊သွ်မ္းတပ္မ်ားေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ေတာင္ပုိင္းတုိ.ကစနစ္တက်ခုခံျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္ႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကအက်အဆုံးမ်ားသည့္အျပင္မုိးရာသီမေရာက္ခင္ျပန္ဆုတ္ဖုိ.လုပ္ေနတယ္၊သွ်မ္းတပ္ကေတာ့စိတ္ဓါတ္အရေရာ၊သွ်မ္းလူထု၏ေထာက္ခံအားေပးမွဳအရပါျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊အသစ္ဖြဲ.စည္းထားသည့္ယူအန္အဖ္စီတပ္ဖြဲ.ထဲမွာလည္းဆက္လက္ပူးတြဲလွဳပ္ရွားေတာ့မည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေရွ.တန္းေရာက္ေနသည့္ဗမာစစ္သားမ်ားအေနနဲ.ကုိယ့္တြင္းကုိယ့္တူးတဲ့အေျခအေနတစ္ခုဆုိက္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

Taifreedom တုိင္းဖရီဒမ္ဝက္ဘ္ဆုိက္သည္သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)၏တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ဗ်ဴဟာအရျဖစ္ေလျဖတ္အထဲမွာ အဆက္အသြယ္ျဖစ္ေတာက္ေရးတစ္ခုကဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိလည္းဘဲျဖတ္ေတာက္သည့္သေဘာလုိ.ေျပာရေလမလားကြယ္၊ေတာ္ေတာ္ညံ့တဲ့စစ္ဆင္းေရးပါလား?

Friday, May 13, 2011

မုဒုံျမဳိ.နယ္၊က်ဳံဖုိက္ရြာရွိျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကုိလက္နက္ကုိင္လူတစ္စုဝင္သိမ္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
မုဒုံျမဳိ.နယ္၊က်ဳံဖုိက္ရြာရွိျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကုိလက္နက္ကုိင္လူတစ္စုဝင္သိမ္း

မနက္ပုိင္း ၇ နာရီေလာက္ျဖစ္တယ္၊ကားတစ္စီးနဲ.ဝင္လာျပီးဆက္သြယ္ေရးရုံကုိဝင္သိမ္းတယ္၊ရုံေစာင့္ေနသည့္ရဲတစ္ခ်ဳိ.ကလက္နက္ေဖာက္ခဲ့တယ္၊ရဲႏွစ္ဦးနဲ.ရုံထုိင္တစ္ဦးေသဆုံးတယ္၊ဝင္သိမ္းသည့္အဖြဲ.ကဘယ္အဖြဲ.လဲေတာ့မသိေသးဘူး၊အခုဆုိရင္၊အနီးအနာတစ္ဝုိက္ကလူေတြေၾကာက္ေနၾကတယ္၊မုဒုံ-က်ဳံးဖုိက္ကားလမ္းအသြားအလာလုပ္သည့္ေမာ္ေတာ္ကား၊ဆုိင္ကယ္ေတြကုိတင္းၾကပ္စြာစစ္ေနတယ္၊ဝင္သိမ္းတာတစ္နာရီေလာက္ဘဲၾကာျပီးျပန္ထြက္သြားတယ္၊ဘယ္အဖြဲ.လည္းေတာ့မသိေသးဘူး၊ဆက္သြယ္ေရးရုံကုိဝင္သိမ္းရသည့္အေၾကာင္းကသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခ်ဳိ.လုိခ်င္တာျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ.အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးကေျပာျပတယ္၊က်ဳံးဖုိက္ရြာဟာမုဒုံျမဳိ.လယ္နဲ.တစ္မုိင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာတည္ရွိတယ္၊ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ.နဲ.မုိင္ ၂၀ ေလာက္မွာရွိတယ္၊ဆက္သြယ္ေရးရုံဟာအရင္တုန္းကသိပ္မသုံးေပမဲ့လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္၃ ႏွစ္ေလာက္ကမွျပန္လည္အသုံးျပဳမ်ားလာတယ္လုိ.သိရွိရပါသည္။

Tuesday, May 10, 2011

လူေတြကုိအရွင္လတ္လတ္မီးရွဳိ.၊ရုိက္ႏွက္ကန္ၾကိတ္ေနသည့္ရုပ္သံ

တုိင္းရင္းသားအသံ
လူေတြကုိအရွင္လတ္လတ္မီးရွဳိ.၊ရုိက္ႏွက္ကန္ၾကိတ္ေနသည့္ရုပ္သံ

လူသားအခ်င္းခ်င္းႏွိပ္စက္ျခင္းကင္းရွင္းၾကပါေစ၊ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ယုတ္မာသည့္လူမ်ဳိးမ်ားကမၻာေပၚမွာပေပ်ာက္ၾကပါေစ၊

Friday, May 6, 2011

ရန္ကုန္သူေဌးနဲ.အမတ္မင္းမ်ားအသုံးျပဳေနသည့္ CDMA ဖုန္း(သုိ.)ျခင္းဖုန္းတဲ့

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရန္ကုန္သူေဌးနဲ.အမတ္မင္းမ်ားအသုံးျပဳေနသည့္ CDMA ဖုန္း(သုိ.)ျခင္းဖုန္းတဲ့

Wednesday, May 4, 2011

တုိင္းရင္းသားသတင္းမ်ားသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားသတင္းမ်ားသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

(က)ဗမာျပည္မွာအစုိးရသစ္အမည္ခံအာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏လက္လဲပခုံးေျပာင္းစစ္ဗုိလ္လူထြက္နဲ.လူမထြက္လႊမ္းမုိးထားသည့္ပါလီမာန္ေပၚလာေသာ္လည္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးေပၚလစီကလုံးဝေျပာင္းလဲမွဳမရွိဟုေလ့လာရသည္၊
(ခ)စစ္အစုိးရအလုိက်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေနမၾကာခင္ကထုတ္ျပန္သည့္တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတရားမဝင္အဖြအစည္းမ်ားနဲဆက္သြယ္ပါကဖ်က္သိမ္းခံရမည္ကုိတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီကုိရည္းစူးျပီးလက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္နဲ.ဥပေဒေဘာင္အတြင္းလွဳပ္ရွားေနသည့္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားအၾကားအဆက္အသြယ္မလုပ္ေအာင္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသာျဖစ္ျပီးတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိအကြက္ဆင္ျပီးပါတီဖ်က္သိမ္းမည့္အရိပ္အေရာင္တစ္ခုဟုရွဴျမင္သည္၊ေနာက္ဆုံးမွာၾကံ.ဖြတ္ပါတီတစ္ခုသာက်န္မည့္အေနအေျခရွိသည္၊အထူးသျဖင့္၊ေနာက္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ဳိ.ဖ်က္သိမ္းခံရဖြယ္ရွိႏုိင္သည္၊ဒါကဓါတ္ျပားအေဟာင္းေတြကုိျပန္ဖြင့္ေနသည္၊
(ဂ)ဗမာစစ္တပ္မ်ားကတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္ေသာကရင္၊သွ်မ္းျပည္နယ္တုိ.တြင္စစ္ဆင္ေရးဟာေမွ်ာ္မွန္ထားသေလာက္မေအာင္ျမင္သည့္အျပင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းေက်ာခ်င္းကပ္ထုိးစစ္ဆင္လာမည္ကုိအထူးစုိးရိမ္းေနသည္၊ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကဘက္စုံစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္တုိက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမရွိေသး၊၊ကရင္ေဒသဘက္ကုိစစ္အင္းအားေလွ်.ခ်ျပီးလွဳပ္ရွားေန၊သွ်မ္းဘက္ကုိစစ္အင္းအားထပ္ျဖည့္ထားသည္၊
(ဃ)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားပါဝင္သည့္အသစ္ဖြဲ.စည္းထားသည့္ယူအန္အက္ဖ္စီကပုိမုိခုိင္မာလာေန၊မုိးရာသီေရာက္ရင္ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကထုိးစစ္ဆင္ဖုိ.အခက္အခဲျဖစ္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီးတုိင္းရင္းသားဘက္ကထုိးစစ္ဆင္ေကာင္းမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္၊
(င)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကကန္.သတ္ထားသည့္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျပင္ပတြင္းစစ္အင္းအားျဖည့္တုိးခ်ဲ.လာေနသည္ကုိဗမာစစ္အစုိးရကအထူးစုိးရိမ္းေနျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္အႏုိင္ယူဖုိ.ၾကဳိးစားေန၊ရာဇာသံေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚပုိမုိးႏွိပ္ကြက္လာျခင္း၊စစ္အင္းအားျပလွဳပ္ရွားလာျခင္းတုိ.ပုိမုိျပဳလုပ္လာသည္ကုိေတြ.ရသည္၊သုိ.ေသာ္၊သူတုိ.တပ္ရင္းစစ္တန္လ်ာတြင္းစစ္သားမရွိ၊အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္အေနအထားမရွိသည္ကုိေတြ.ရသည္၊ရွိသမွ်အင္းအားကုိေရွ.တန္မွာပုိ.ထားျပီးေနာက္တန္မွာကြက္လပ္ထားသည္၊
(စ)ဗမာစစ္တပ္အရာရွိတစ္ခ်ဳိ.နဲ.တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုတစ္ခ်ဳိ.အဆက္အသြယ္ရရွိထားျပီးျဖစ္သျဖင့္လက္ရွိအတုအေယာင္အစုိးရကသက္တမ္းမျပည့္ျပဳတ္က်ႏုိင္မည့္အလာအလာရွိျပီးတစ္ဖန္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲေပၚလာႏုိင္သည္၊
(ဆ)တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြအေနနဲ.ခုခံစစ္အေနအထားကေနထုိးစစ္ဆင္အေနအထာလုပ္ႏုိင္လာမည့္အေျခအေနရွိသည္၊
(ဇ)ဗမာစစ္အစုိးရကကခ်င္းဘက္ျခိမ္းေျခာက္လုိက္၊ဝ၊မုိင္လာတပ္ဖြဲ.ဘက္ကုိျခိမ္းေျခာက္လုိက္၊လုပ္လာေသာ္လည္၎တပ္ဖြဲ.မ်ားကေၾကာက္သေယာင္ဟန္ေဆာင္ထားျပီးစစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ားကုိဘဲတုိးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊
(ဇ်)ေနာက္ဆုံးမွာမၾကဳံစဖူးျပည္တြင္းစစ္ေပၚလာႏုိင္မည္၊

Monday, May 2, 2011

ဘင္လာဒင္ေသဆုံးမွဳကုိတုံ.ျပန္ေနသည့္အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံ၊(ရုပ္သံ)

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဘင္လာဒင္ေသဆုံးမွဳကုိတုံ.ျပန္ေနသည့္အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံ၊(ရုပ္သံ)

ေမွ်ာ္စင္ညီေနာင္က်ဆုံးအခ်ိန္မွာဘင္လာဒင္ေထာက္ခံသူမ်ား(တာလီဘန္အစုိးရလက္ထက္)ကေအာင္ပြဲခံက်င္းပခဲ့သလုိဘဲဒီတစ္ခါက်ေတာ့ဘင္လာဒင္က်ဆုံးမွဳကိုအေမရိကန္ျပည္သူေတြကေအာင္ပြဲခံက်င္းပေနၾကပါတယ္၊အျခားလူမ်ဳိးမ်ားမ်က္ရည္က်ေနသည့္အခ်ိန္မွာမိမိအမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲခံေနသည့္လူမ်ဳိးမ်ားလည္းသတိထား။ေမေဒးေန.တြင္ကမၻာတစ္ဝွမ္းလွဳပ္ရွားမွဳဓါတ္ပုံ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမေဒးေန.တြင္ကမၻာတစ္ဝွမ္းလွဳပ္ရွားမွဳဓါတ္ပုံ
က
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.