တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Burma Ethnic Video

တုိင္းရင္းသားအသံမွဖိတ္ေခၚျခင္း

တုိင္းရင္းသားအသံကေနျပီးေတာ့၂၀၁၀ခုႏွစ္ကစ၍တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတုိ.၏မတရားညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ မွဳမ်ား၊လူမ်ဳိးျဖဳန္းတီး သတ္ျဖတ္မွဳမ်ား၊တိတ္တဆိတ္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ား၊အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မွဳမ်ား၊အားခံတုိက္ပြဲဝင္မ်ားစသည့္အေထာက္အထားဗြီဒီအုိ၊ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းတဲ့အေနနဲ. Youtube Group တစ္ခုဖန္းတီးေပးထားပါသည္၊ဤ Youtube Group ကုိအက်ဳိးရွိရွိသုံးသြား ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္၊ ထုိ.ေၾကာင့္၊အမွန္တရားကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမွန္သမွ်၊အားေပးေထာက္ခံသူမွန္သမွ်ႏွင့္တန္တူအခြင့္အေရး၊ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဒီမုိကေရစီစနစ္ျပည့္ဝေသာစစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးကုိအားေပးေထာက္ခံသူမ်ားအား လုံးကုိဖိတ္ေခၚပါသည္၊ ဤ youtube group ကုိ ပါဝင္ခ်င္ရင္ http://www.youtube.com/burmaethnic ကုိသြားပါ၊ Join Group သုိ.မဟုတ္ Submit a video ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ၾကပါ၊
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.