တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, March 23, 2010

ဒုိ.ရုိးရာဓေလ့ကုိဒုိ.ကာကြယ္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.ဘာသာစကား၊ဒုိ.ေျပာခ်င္တယ္၊ဒုိ.စာ၊ဒုိ.သင္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.လြတ္လပ္မွဳ၊ဒုိ.လုိခ်င္တယ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒုိ.ရုိးရာဓေလ့ကုိဒုိ.ကာကြယ္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.ဘာသာစကား၊ဒုိ.ေျပာခ်င္တယ္၊ဒုိ.စာ၊ဒုိ.သင္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.လြတ္လပ္မွဳ၊ဒုိ.လုိခ်င္တယ္၊ဒုိ. တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးစည္းညီညြတ္ၾက၊၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ကရင္လူမ်ဳိးေတြအေနနဲ.ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိယ့္ကာကြယ္ရန္ဗမာစစ္ အစုိးရကုိတုိက္ခုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးႏုကကရင္တပ္ကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ.အမိန္.ကုိ ကခ်င္သူရဲေကာင္ေနာ္ဆန္းကပယ္ခ်ခဲ့တယ္ဟု ေနာ္ ဆန္းေျပာျပသည္၊ဒုိ.တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမကေန ဗမာစစ္တပ္ေတြခ်က္ခ်င္းဆုတ္ေပးပါ။
(ဤဗြီဒီအုိကုိ kachinland မွရယူသည္)http://www.youtube.com/watch?v=0s2Wju7SiGM&feature=digest ေက်းဇူတင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္၊Thursday, March 11, 2010

"For Sanitary Purposes, There Are No Burmese Allowed" “သန္.ရွင္းေရးအတြက္ ဗမာျပည္သားမ်ားမဝင္ရ ”

တုိင္းရင္းသားအသံ
"For Sanitary Purposes, There Are No Burmese Allowed"
“သန္.ရွင္းေရးအတြက္ ဗမာျပည္သားမ်ားမဝင္ရ ”

http://www.wane.com/dpp/news/wane-ftwayne-Rickers-sorry-for-anti-Burmese-sign
သူမ်ားႏုိင္ငံမွာခဏလာေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အျမဲအေခ်ခ်ေနထုိင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းကမ္းရွိၾကပါ၊ညီညြတ္ၾကပါ၊ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ၊ ကုိယ့္လူအဖြဲ.အစည္းအေပၚအျခားလူ.အဖြဲ.အစည္းေတြရဲ.အထင္ေသးမွဳမရွိေစနဲ.၊ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ၾကဳိးစားၾကပါ၊ေစာ က္ပ်င္းသမားမလုပ္ၾကနဲ.၊ယဥ္ေက်းၾကပါ၊မတူကြဲျပားမွဳကုိလက္ခံပါ၊ဒီမုိကေရစီစနစ္အစစ္အမွန္ကုိေလ့လာျပီးဘဝျမွင့္တင္ၾကပါ၊
Tuesday, March 9, 2010

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိကရင္၊ခ်င္၊ကခ်င္၊သွ်မ္း၊ဗမာ၊မြန္စေသာျမန္မာျပည္သားမ်ာအားလုံးအတြက္အထူးသတိေပးခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံအေျခအေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိကရင္၊ခ်င္၊ကခ်င္၊သွ်မ္း၊ဗမာ၊မြန္စေသာျမန္မာျပည္သားမ်ာအားလုံးအတြက္အထူးသတိေပးခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံအေျခအေန
ရွပ္နီအဖြဲ.၏လွဳပ္ရွားမွဳ

လာမည့္ မာတ္ခ်္လ ၁၂ ရက္ေန.မွာ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံသည့္အနီေရာင္ရွပ္အဖြဲ.သည္ ထုိင္းအစုိး ရကုိျဖဳတ္ခ်ဖုိ. တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲဆင္ႏႊဲရန္ရွိသည္၊
အနီေရာင္ရွပ္အဖြဲ.သည္ လူထုအင္းအားတစ္သန္းစုေဆာင္ရန္ၾကဳိးစားေနျပီး အမ်ားစုက နယ္အရပ္ရပ္ကလာသည့္ဆင္းရဲ သားမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိလည္းစုေဆာင္ရန္ရွိသည္ဟု အစုိးရသတင္းဌာနကယုံၾကည္ေနသွ္၊
အနီေရာင္ရွပ္အက်ၤီအုပ္စုသည္ ရသည့္နည္းျဖင့္ အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစုံတုိက္ပြဲဝင္မည္ ဟုဆုံးျဖတ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ အၾကမ္းဖက္မွဳကုိဦးတည္သည့္ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္သုိ.ကူးေျပာင္းသြားရန္ ရာခုိင္ႏွဳန္းမ်ားေနသည္၊
အနီေရာင္အုပ္စုသည္ ဘန္ေကာက္ျမဳိ.ၾကီးအျပင္၊ ၁၊နခြန္သဝမ္း၊၂၊နခြန္ရာခ်္စီမာ၊၃၊အယုဒၶယာ၊၄၊နခြန္ပထုမ္၊၅၊စမုတ္ပရကန္ ခရုိင္တုိ.မွာလည္း လူစုလူေဝျဖင့္ဆႏၵျပၾကမည္လုိ.စီစဥ္ထားပါသည္၊
တပ္ဆင္ႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ား၏လက္ရွိအေျခအေန

တပ္ဆင္အေနနဲ.ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ အသံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဗြီဒီအုိျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒူးဘုိင္းကေနညြန္.ၾကားေနပါသည္၊တပ္ဆင္၏ဇနီးေဟာင္ ပြစ္ဂ်မန္း န ဖြမ္ဘဲရာႏွင့္သားတစ္ေယက္က တနဂၤလာေန.တုန္းက ေဟာင္ေကာင္သုိ.ခရီးထြက္ ခြာသြားျပီးျဖစ္သည္၊တပ္ဆင္၏သမီးေခ်ာေလးႏွစ္ေယာက္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ဘာလင္ျမဳိ.သုိ.ခရီးပ်ံသန္းသြားျပီးျဖစ္သည္၊ရွပ္နီ ေတြအၾကမ္းဖက္မွဳေပၚေပါက္လာရင္ ဓားစာခံအသုံးခ်လုိ.မရေအာင္ဆုိျပီးေရွာင္ၾကတယ္လုိ.ဆုိပါသည္၊

ထုိင္းလုံျခဳံရဲမ်ား၏စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား

ထုိင္းရဲေတြပိတ္ဆုိ.စစ္ေဆးမည့္ေနရာမ်ားကေတာ့၊ ၁၊လာမ္းတေကာင္း၊နခြန္ရာခ်္စီမာ၊၂၊ထႏြန္ ရင္နယ္၊အယုဒၶယာ၊ ပင္ပအိန္း Bang Pa In ခရုိင္၊ ဝင္မေနာ္ မီးပြင့္၊(Wang Manao Intersection), ဖစ္ခ်္ဘူးရီခရုိင္တုိ.မွာ ထုိင္းရဲမ်ား ကားေပၚ တက္ေလွေအာက္ဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္မရွိသူမ်ားအတြက္ လုံးဝမသြားၾကပါနဲ.၊

ထုိင္းအစုိးရ၏ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒ

ထုိင္းအစုိးရ၏လုံျခဳံေရးဥပေဒကုိ ႏြန္ဘူရီးခရုိင္မ်ားအားလုံးႏွင့္က်န္ရွိသည့္ ၂၁ ခရုိင္The internal security law will cover all areas of Bangkok, all districts of Nonthaburi and 21 other districts in Ayutthaya, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon from tomorrow until March 23 ျဖစ္ေသာ ခ်ခင္ေစာ၊
နခြန္ပထုမ္၊ပထုမ္ဌာနီ၊စမုတ္ပရကန္၊စမုတ္စခြန္၊တုိ.မွာမနက္ဖန္ကစ၍တင္းၾကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္၊

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒ၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္း၊တားဆီး၊ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လုံျခဳံေရးထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္စီမံကိန္းမ်ားေရဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစုိး၇ရုံမ်ား၊အရာရွိမ်ားကုိညြန္ၾကားသြားရန္၊
သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားမွာလုံျခဳံေရးတင္းၾကပ္ထားျပီးအဝင္အထြက္ပိတ္ပင္ခြင့္၊လက္နက္သယ္ေဆာင္ခြင့္တားျမစ္ျခင္း၊
ပုိ.ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္တင္းၾကပ္ထားျခင္း၊
ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးကုိျခိမ္းေျခာက္မည့္အရိပ္လကၡဏာရွိသည့္ႏုိင္ငံေတာ္အရာရွိမ်ားကုိထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ စိတ္ခ်မွဳ

ဆႏၵျပသူမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရာဝယ္ လက္ရွိအစုိးရထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒကလုံေလာက္တယ္လုိ. ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အႏုေဖာင္းေဖာ္စိဒါကေျပာပါသည္၊

ထုိ္င္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဘိဆစ္၏စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး

တပ္ဆင္မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အေရးၾကီးတဲ့ကာလမွာ သင္တုိ.ကုိစြန္.ခြာျပီးျပည္ပမွာစိမ္းခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာသင္တုိ.အေနနဲ.သူ တုိ.တပ္ဆင္မိသားစုအတြက္ၾကဳိးစားတုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္အေတြးအေခၚကုိျပန္လည္သုံးသပ္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္လုိ. ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဘိဆစ္ကေျပာပါသည္၊

ပီေအဒီေခၚ ရွပ္အဝါအုပ္စု၏ျပင္ဆင္ခ်က္

ရွပ္အဝါအုပ္စုလုိ.ေခၚတဲ့ ဒီမုိကေရစီအတြက္လူထုမဟာမိတ္အဖြဲ.သည္ တပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပပြဲကုိတန္ျပန္မည္မ ဟုတ္ဘူး၊သုိ.ေသာ္၊သူတုိ.အဖြဲဝင္မ်ားကသတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမိန္.ကုိေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတယ္
လုိ.မေန.ကထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ.မိမိေနထုိင္သည့္ဧရိယာကေနထြက္ခြာမသြားၾကရန္အလုပ္ရွင္ကတာဝန္ယူေစာင့္ၾကည့္ ၇မည္၊အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ထြက္ခြာခြင့္ျပဳပါက ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိအရုိက္ခံရႏုိင္ျပီးေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္၊ဆႏၵျပမွဳတြင္ပါဝင္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္၊

အေျခအေနအေပၚသုံးသပ္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊

၁၊ လူစုလူေဝေနရာေတြမွာျမန္မာျပည္သားမ်ားအေနနဲ.ေဝေဝေရွာင္ၾကပါ၊
၂၊ပတ္စပုိ.ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ.လည္းခရီးသြားလာမွဳကုိအထူးသတိျပဳပါ၊ဥပေဒအေၾကာင္ျပခ်က္ျဖင့္ေငြညွစ္ခံရႏုိင္သည္
၃၊ၾကြက္ၾကြက္အိတ္တုိ.၊လက္ကုိင္ဖုန္း၊ေရဒီအုိစက္၊နာၾကပ္ကက္ဆက္၊လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ပစၥည္းအလကာေဝငွမွဳမ်ားတုိ. ကုိလုံးဝလက္မခံ၊မေကာက္ၾကပါရန္၊အထူးသျဖင့္အထက္ေဖာ္ျပပါ ကန္.သတ္တားျမစ္ထားတဲ့ခရုိင္မ်ားမွာသတိျပဳပါ၊
၄၊ေငြေပးျပီးလာေရာက္စည္းရုံးျခင္းကုိလုံးဝေရွာင္ၾကည္ပါ၊ဖ်ားေယာင္ေဆာင္သင့္ရင္ဖ်ားေယာင္ေဆာင္ပါ၊မသြားၾကနဲ.၊
၅၊ညအခ်ိန္သြားလာမွဳကုိေရွာင္ပါ၊
၆၊ရဲအတုမ်ားအထူးသတိျပဳပါ၊
၇၊အုပ္စုအလုိက္အလုပ္သြားၾကပါ၊အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ၊စည္းလုံးညီညြတ္မွဳရိွၾကပါ၊
၈၊အစားအေသာက္မ်ားလုံလုံေလာက္ေလာက္ဝယ္ထားျပီးတစ္လစားသုိေလွာင္ထားပါ၊
၉၊ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လာေရာက္သုံးေဆာင္သူေဖာက္သည္ေလ်ာ့က်ႏုိင္ျပီးသူေဌးစိ တ္ညွစ္မွဳမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ.ႏုိင္သည္၊သည္းခံျပီးေနၾကပါ၊

Monday, March 8, 2010

ဒုိ.တာဝန္အေရးသုံးပါးကုိ တူးဆြၾကည့္ျခင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒုိ.တာဝန္အေရးသုံးပါးကုိ တူးဆြၾကည့္ျခင္း
our 3 tasks


Saturday, March 6, 2010

တရားမဝင္ဗမာစစ္အစုိးရက ဝျပည္အစုိးရကုိမတရားအသင္းေၾကညာပုိင္ခြင့္မရွိ

တုိင္းရင္းသားအသံ
တရားမဝင္ဗမာစစ္အစုိးရက ဝျပည္အစုိးရကုိမတရားအသင္းေၾကညာပုိင္ခြင့္မရွိ

တရားမဝင္ဗမာအစုိးရကဝျပည္သူလူထုဆႏၵေတြနဲ.အညီအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ဝျပည္အစုိးရကုိမတရားအသင္းအျဖစ္ေၾက ညာပုိင္ခြင့္မရွိပါ၊ဧရာဝတီသတင္းတစ္ပုိဒ္မွာဖတ္ခဲ့ရတာကဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ကုိမတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာမည္လုိ.ဆုိပါသည္၊ ဗမာအစုိးရအေနနဲ.သူ.ကုိယ္၌ကမတရားအသင္းျဖစ္ေနတာကုိမသိသေယာင္ဖုံးထားျပီးေတာ့သူ မ်ားကုိမတရားအသင္းလုိ.ေၾကညာမည္သတဲ့၊ရီစရာေကာင္းလုိက္တာဗ်ဳိ.၊ သူခုိးကသူခုိးျပန္ေအာ္ေနတဲ့သေဘာပဲေပါ့၊ မတရား အသင္းတဲ့၊ေသာက္ရူး....၊

တုိင္းရင္းသားအသင္းအားလုံးမွန္သမွ်ဟာဗမာစစ္အစုိးရအေနနဲ.ဘာမွပတ္သက္စရာမရွိ၊ဘာမွေၾကညာပုိင္ခြင့္မရွိပါ၊က်ဳပ္တုိ. ျပည္သူလူထုဆႏၵနဲ.က်ဳပ္တုိ.ရပ္တည္ေနတာ ခင္ဗ်ားတုိ.နဲ.ဘာဆုိင္လုိ.လဲ၊ဒုိ.ထမင္းဒုိ.စား၊ဒုိ.စကားဒုိ.ေျပာ၊ဒုိ.စာဒုိ.ဖတ္၊ဒုိ.လူမ်ဳိ းဒုိ.ကာကြယ္၊ဒုိ.စာေပ၊ဒုိ.သင္ေပး၊သင္တုိ.မေအးနဲ.မဆုိင္ပါ၊

Friday, March 5, 2010

နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားကုိ ဝျပည္သူေတြနာမလည္၊ဗမာနဲ.ပတ္သက္လာရင္သူမ်ားအယုံအၾကည္မရွိဟုဝျပည္သူတစ္ဦးေျပာ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားကုိ ဝျပည္သူေတြနာမလည္၊ဗမာနဲ.ပတ္သက္လာရင္သူမ်ားအယုံအၾကည္မရွိဟုဝျပည္သူတစ္ဦးေျပာ၊

အသံဖုိင္နာေထာင္ရန္၊အာအဖ္ေအသတင္းဌာနမွဖမ္းယူသည္၊
http://www.mediafire.com/?zezyzod5tkf


Wednesday, March 3, 2010

ဖားအက်င့္ပါတဲ့ထုိင္းအစုိးရက တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလုိင္လာမာ၏ႏွမေတာ္ကုိျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာထုတ္မေပး

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖားအက်င့္ပါတဲ့ထုိင္းအစုိးရက တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလုိင္လာမာ၏ႏွမေတာ္ကုိျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာထုတ္မေပး


ဘုန္ေတာ္ၾကီးဒလုိင္လာမာ၏ႏွမေတာ္ဂ်တ္စုန္ဘီမာဟာ မာတ္ခ်္လ ၅ရက္ေန.မွစ၍ ၇ ရက္ေန.အထိထုိင္းႏုိင္ငံသုိ.ေရာက္ရွိရ ရန္ရွိပါသည္၊သူမသြားတဲ့ကိစၥကေတာ့ From Himalayas to the Chao Prayar River လုိ.အမည္ရွိေသာ ဟိမလယေတာင္ ေပၚကေန ေစာဖရာျမစ္စြန္းသုိ. လုိ.အဓိပၸါယ္ရေသာ အႏုပညာႏွင့္ယဥ္းေက်းမွဳျပပြဲတစ္ရပ္ကုိ ဘန္ေကာက္ျမဳိ.ရွိ Bangkok Art and Culture Center မွာက်င္းပရန္စီစဥ္ထားတဲ့ျပပြဲကုိလာမည့္စေနေန.မွာတက္ေရာက္မိန္.ခြန္းေျပာၾကားရန္ျဖစ္သည္၊

ယင္ကဲ့သုိ. ဗီဇာထုတ္မေပးေအာင္တရုတ္အစုိးရသံအမတ္အရာရွိေတြကထုိင္းအစုိးရကုိနာခ်စည္းရုံးမွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္ကဆုိပါသည္၊ထုိင္းအစုိးရအေနနဲ. တိဗက္အေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ႏုိင္ငံနဲ.ႏုိင္ငံေရးအခက္အခဲရွိလာ ႏုိင္ျခင္းကုိမလုိလာတဲ့သေဘာရွိသည္ဟုထုိင္းလက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ခ်ဝႏြန္ကေျပာပါသည္၊

ထုိင္းအစုိးရ၏လုပ္ရပ္ကုိ လူ.မွဳေရးေဝဖန္သူ Sulaksiwaraksa ဆူလက္ဇီဝရက္စာ ကေဝဖန္ေျပာဆုိသည္၊ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ဘယ္သူဘယ္ဝါဝင္လုိ.ရတယ္၊ဝင္လုိ.မရဘူးဆုိတဲ့ဟာကုိတရုတ္အစုိးရကကြ်န္ေတာ္တုိ. ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ညြန္းၾကားခ်က္ေပးေန တဲ့သေဘာသက္ေရာက္ေနတယ္လုိ. သူကေဝဖန္ေျပာဆုိသြားပါသည္၊မၾကာေသးခင္က တရုတ္အမ်ဳိးသား ၄ ေယာက္ထုိင္းႏုိ င္ငံတရုတ္သံရုံေရွ.မွာဆႏၵျပတာကုိလည္းဖမ္းဆီျပီး တရုတ္အစုိးရလက္ထဲမၾကာမီလႊဲႊအပ္ေပးမည့္ဟာကုိလည္းသူကေဝဖန္ ေျပာဆုိသြားပါသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ ဖားအက်င့္ပါတဲ့ထုိင္းအစုိးရကုိသတိထားသင့္ျပီး ေနႏုိင္ရင္ေဝေဝေရွာင္ၾကပါလုိ.အသိေပးလုိက္ပါသည္။

'MOTHER OF TIBET'
Dalai Lama's sister denied visa


Published on March 4, 2010

Jetsun Pema, younger sister of Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, and her husband Tenpa Tsering, were denied an entry visa to Thailand due to fears their political message during a cultural event would upset "another country," the Foreign Ministry said yesterday - presumably meaning China.
Jetsun Pema, the younger sister of Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, and her husband Tenpa Tsering, were denied an entry visa to Thailand due to fears their political message during a cultural event would upset "another country," the Foreign Ministry said yesterday - presumably meaning China.

Jetsun Pema was supposed to be in Thailand from March 5-7 to join the Tibetan spirituality, art and culture event entitled "From the Himalayas to the Chao Phya River" hosted at the Bangkok Art and Culture Centre. She was scheduled to speak on Saturday on Buddhist education for Tibetan schools in exile, and about her book "Tibet: My story".

The pair's request for an entry visa was rejected as Thailand did not want to have any political difficulties with another concerned country, said the Foreign Minister's secretary, Chavanond Intarakomalyasut.

"We don't have any problem with cultural and art events from Tibet, but wanted to reserve our right to reject any politically related issue which might affect good relations with another country," he said, without naming the country.

A diplomatic source said officials from the Chinese Embassy in Bangkok had lobbied Thai autho-rities to block the entire event. A compromise was reached to retain only the cultural and arts sections of |the event after negotiations with |the organiser, the Sathirakoses-Nagapradipa Foundation.

Social critic Sulak Sivaraksa slammed Foreign Minister Kasit Piromya for the visa refusal, accusing the Thai government of caving in to pressure from China.

"We have allowed China to dictate to us [about whom to allow into the Kingdom and whom not to]. Four Chinese nationals were also recently arrested while protesting in front of the Chinese Embassy [in Bangkok] and are soon to be deported", he said.

Surasi Kosolnawin, chairman of the co-sponsor Sathirakoses-Naga-pradipa Foundation, personally lobbied Kasit but to no avail, he said.

Sulak claimed that Kasit told Surasi he did not want China to be upset with Thailand, now that both Cambodia and Burma are already upset with the Kingdom. He told [Surasi] that Cambodia and Burma already hated him.

Sulak urged Thailand to follow the US in handling the Tibetan issue and cited a recent meeting between US President Barack Obama and the Dalai Lama as an example.

Dubbed the "Mother of Tibet" by Tibetan People's Deputies in exile, Jetsun Pema, 70, has played a significant role in the Tibetan political movement. She became the first woman minister in the Tibetan government-in-exile. She has focused her work on education and received many world-famous awards for her work in education and peace, including the Unesco Medal in 1999.

Jetsun Pema played the role of her own mother in "Seven Years in Tibet", a 1997 movie about the young Dalai Lama.


Monday, March 1, 2010

သူတပါးလူမ်ဳိးကို ဖိႏွိပ္ရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးလည္း မလြတ္လပ္ဘူး

တုိင္းရင္းသားအသံ
သူတပါးလူမ်ဳိးကို ဖိႏွိပ္ရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးလည္း မလြတ္လပ္ဘူး
Tue 23 Feb 2010, ႏိုင္အာကာ
ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေျဖဆိုခ်က္

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုေန႕နဲ႕ တုိင္းရင္းသား တို႕အၾကား ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပေပးပါ?

ေျဖ။ ။ ျပည္ေထာင္စုေန႕ဆိုတာ ပင္လုံစာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေန႕ကို အစြဲႁပတာျဖစ္တယ္။ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာကေတာ့ ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ပူးတြဲၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတခု ထူေထာင္ဖို႕ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ကတိသစၥာျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ဟိုတုံးက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ ဒီလိုစာခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့လို႕ က်ေနာ္တို႕ျပည္ ေထာင္စုဟာ အခုလိုဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း မ်ဳိးနဲ႕ ျဖစ္လာရတာပါ။ တကယ္လို႕ ဒီလိုမလုပ္ခဲ့ရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမပါတဲ့ တပိုင္းျပတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမူအရ ပူးေပါင္းေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒီတုံးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခြန္းက မွတ္သားဖို႕ေကာင္းသလို ဒီေန႕လူေတြ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕ လိုတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က - ''ဗမာေတြ အဂၤလိပ္ကၽန္ မျဖစ္ခ်င္သလို ရွမ္းေတြ ကခ်င္ေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္ကၽြန္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ထို႕အတူ ဗမာ့ကၽြန္လည္း မျဖစ္ေစရဘူး'' လို႕ ေျပာခဲ့တယ္။ ဟိုတုံးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျမင္က်ယ္ၿပီး သေဘာထားႀကီးၾကလို႕ စုစည္းႏိုင္ခဲ့တာကို ေနာက္လူေတြ ေလးစားတန္ဘိုးထားသင့္တယ္လို႕ ျမင္တယ္။

ေမး။ ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာရ ဖဆပလအစိုးရအေနနဲ႕ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုသေဘာထားလာပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလအစိုးရဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရွိေတာ့လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဗမာေတြ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အတုအေယာင္ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္လာခဲ့တယ္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းေတြကို ျပည္နယ္ေတြ ဝိေသသတိုင္းေတြ သတ္မွတ္ေပးထားေပမဲ့ ဗမာက ျပည္မယူၿပီး ျပည္နယ္ေတြအေပၚ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့တယ္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာမွာ ပါဝင္ခြင့္မရွိခဲ့တဲ့ ကရင္ေတြ မြန္ေတြ ရခိုင္ေတြအေပၚမွာေတာ့ လူမ်ဳိးတရပ္အေနနဲ႕ေတာင္ သေဘာမထားဘဲ ဗမာေအာက္မွာထားၿပီး ဝါးမ်ဳိခဲ့တာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ခဲ့ရတယ္။

ေမး။ ။ ၆၂ - ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းတာကစၿပီး အခုအထိ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခဏ္းက႑ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ ၆၂ - ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ လႊတ္ေတာ္ပါလီမာန္ထဲကေန သူတို႕အခြင့္အေရးေတြနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႕ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့တာကို မေပးခ်င္လို႕ တိုင္းျပည္ ျပဳိကဲြေတာ့မယ္ဆိုၿပီး အာဏာသိမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႔ အခြင့္အာဏာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္ဗုိလ္ေတြက ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ ၆၃ - ခုႏွစ္မွာ ဟန္ျပေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေခၚေပမဲ့ လက္နက္ခ်ခိုင္းတာမ်ဳိးဘဲ ေျပာလာတယ္။ ဒါကို တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လက္မခံေတာ့ တပ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ အျပင္းအထန္ လုပ္လာတယ္။ စစ္ေရးနည္းနဲ႕ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တယ္။ တဖက္ကလည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္အမည္ခံၿပီး တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ဒီလိုစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးလာခဲ့လို႕ လူမ်ဳိးေရးအရ လြတ္လပ္ေနတဲ့ ဗမာေတြဟာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးလာခဲ့ရတယ္။ ဒီမဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးရတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း တရစ္ၿပီးတရစ္ မြဲျပာက်လာခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ဗမာေတြလည္း ဒီဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ ခံေနရၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ တန္ဘိုးႀကီးတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြ မ်ဳိးစုံ ကုံလုံၾကြယ္ဝေပမဲ့ အာဏာရ အထက္တန္းလႊာေတြက လဲြၿပီး လူမ်ဳိးစုံျပည္သူေတြ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ အားလုံးအသိ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ အခုလက္ရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအေနနဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို လိုလားတယ္လို႕ ထင္ပါသလား?

ေျဖ။ ။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြထဲက အမ်ားစုဟာ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမၽွျခင္းမရွိတဲ့ အာဏာရသူေတြ က်င့္သုံးေနတဲ့ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒေၾကာင့္ ဒီလိုအမ်ဳိး သားစည္းလုံးညီၫႊတ္ေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အေျချူပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္ ေခတ္ေနာက္က်ခဲ့ရတာေတြကို သိလာၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုက စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို နားလည္လက္ခံလာၾကပါၿပီ။

ေမး။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာေကာ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံစံက လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲက အခြင့္ထူးယူၿပီး က်န္လူမ်ဳိးေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းမရွိတဲ့၊ အမ်ဳိးသားေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႕ လိုလားေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တုန္းက ဗမာကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ ပါဝင္ၾကတယ္။ အဲဒီတံုးက လြတ္လပ္ေရးလဲ မရေသးေတာ့ ေယဘုယ်သေဘာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံစံကို တည္ေဆာက္ဖို႕ သေဘာတူညီၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေတာင္ႀကီးညီလာခံကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ျပည္ေထာင္စုပုံစံမက်တဲ့ ဟန္ျပျပည္ေထာင္စုကို ျပဳျပင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုပုံစံက်က် ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႕ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးပါဝင္တဲ့ ညီလာခံ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အခြင့္အာဏာေတြကို ပိုမိုအေသးစိပ္ေဖၚျပၿပီး အဲဒီအတိုင္း က်င့္သုံး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ၫွိႏႈိင္းခ်မွတ္တာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အခြင့္အေရးမရဘူးဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ဘယ္လို ဆက္ျဖစ္သြားႏိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာလည္း ဗမာေတြလိုပဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိၾကတာပါပဲ။ ဗမာေတြ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ေတြေအာက္မွာ မေနခ်င္လို႕ ႐ုန္းကန္ ေတာ္လွန္ၾကသလို တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ႐ုန္းကန္ၾကမွာပါပဲ။ ဒီသေဘာကို ဗမာေတြအေနနဲ႕ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ၿပီး အေျဖရွာသင့္တယ္။ တကယ္လို႕ ဆက္ၿပီးဖိႏွိပ္ဝါးမ်ဳိေနမယ္ဆိုရင္ အနိမ့္ဆုံးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာက လြတ္ကင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနရင္ စစ္တပ္ကို အားကိုးေနရမယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတြ ၾသဇာရွိေနမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနဦးမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆိတ္သုဥ္းေနလိမ့္ဦးမယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာလည္း မြဲျပာက်ျမဲ က်ေနပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ထားသူေတြ စာရိတၱပ်က္ျပားၿပီး အာဏာကို အလြဲသုံးစား က်င့္သုံးမယ္။ အဲဒီလိုအာဏာပိုင္ေတြ ပိုမိုအေျခခိုင္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီပုံမ်ဳိးနဲ႕ ၾကာေနရင္ ျပင္ဖို႕ လြယ္မွာ မဟုတ္သလို ေနာက္ဆုံးမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျပဳိကြဲပ်က္စီးသြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႕ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ ဒီမွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခြန္းကို က်ေနာ္ ေျပာျပခ်င္တယ္ ''သူတပါးလူမ်ဳိးကို ဖိႏွိပ္ရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးလည္း မလြတ္လပ္ဘူး'' ဆိုတာပါပဲ။


ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚဗမာစစ္အစုိးရက်ဴးလြန္ထားတဲ့ရာဇာဝတ္မွဳေတြကုိစစ္ေဆးေမးျမန္ေတာ့မည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚဗမာစစ္အစုိးရက်ဴးလြန္ထားတဲ့ရာဇာဝတ္မွဳေတြကုိစစ္ေဆးေမးျမန္ေတာ့မည္

ၾကည့္ပါ


Mia Farrow on the women of Burma

On March 2nd twelve Burmese women will bravely tell their stories at the International Tribunal on Crimes Against Women of Burma. In the days leading up to the tribunal we will post portions of the stories of some of these courageous women here. Today Mia Farrow introduces the women and shares her experiences of meeting some of them when she visited the Thai-Burma border in 2008.

ေမာင္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာမဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒအေပၚအေျခခံေသာအာာဏာရွင္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိသတိေပးျခင္း၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမာင္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာမဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒအေပၚအေျခခံေသာအာာဏာရွင္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိသတိေပးျခင္း၊
ရာဒုိဗန္ကရာဒစ္၊လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြအေပၚေစာကားသတ္ျဖတ္ခဲ့သူကႏုိင္ငံတကာတရားရုံမွာလိမ္လည္ထြက္ဆုိေနပုံ၊တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.