တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, January 8, 2010

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ၊ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရး၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ၊ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရး၊

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမွာဗုံေပါက္ကြဲသျဖင့္လူခုႏွစ္ေယာက္ေသဆုံးျပီးတစ္ဒါဇင္ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့သတင္းကုိေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္၊မ
ႏွစ္ တုန္းက ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန.မွာလည္းနအဖတပ္ခမရ (၃၅၀)စစ္သားတစ္ေယာက္ကကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိမုဒိမ္းက်င့့္ျပီးေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္း၊ကြ်ဲႏြားမ်ားကုိပစ္သ တ္ျပီးအရက္နဲ.ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ခဲ့ျခင္းေတြကုိေစာ္ကားခဲ့ေလသည္၊ဒီႏွစ္မွာက်ေတာ့၊ဗုံေဖာက္ဖ်က္စီးခဲ့ျပန္သည္၊

ကခ်င္အမ်ဳိးသားတုိ.၏ရုိးရာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေသာမေနာပြဲေတာ္ကိုလည္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပျပီးပိတ္ပင္ျခင္း၊အမ်ဳိးသားလကၡ ဏာမွတ္တုိင္မ်ားျဖဳတ္ခုိင္းျခင္း၊လူထုေတြေၾကာက္လန္.ေအာင္လုံျခဳံေရးတင္းက်ပ္ထားျခင္း၊ကခ်င္အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္ရွင္သန္
လာျခင္းကုိေၾကာက္ရြံ.ျပီးစစ္ဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းကုိတားဆီးျခင္းစေသာေစာ္ကားခ်က္မ်ားကုိလည္းလုပ္ခဲ့သည္၊

အခုမြန္အမ်ဳိးသားေန.မွာလည္းေၾကာ္ညာစာသားမ်ားကုိျဖတ္ေတာက္ခုိင္းျခင္း၊နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္လုိက္လံျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း၊အမ်ဳိး သားေန.အဆင္ေျပေခ်ာေမာမျဖစ္ေအာင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊အမ်ဳိးသားေန.က်ၤီေရာင္ခ်တဲ့မြန္လူငယ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းစတဲ့ေစာ္ကားခ်က္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္၊

ဗမာစစ္အစုိးရသည္တုိင္းရင္းသားတုိ.၏အမ်ဳိသားလကၡဏာမ်ားပေပ်ာက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနျပီးတုိင္းျပည္၏
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳကုိျခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္းထင္ရွားသည္၊ျပည္သူလူထုေတြနဲ.လည္းစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ထားသည္၊အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိတည္ေဆာက္လုိတဲ့ဆႏၵမရွိ၊တုိင္းျပည္ကုိစာနာေထာက္ထားျခင္းမရွိတဲ့အျပင္စစ္တပ္တုိင္းျပည္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသည္၊

တိုင္းရင္းသားမ်ားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိမလုိလာတဲ့သျဖင့္အျမဲေသြးထုိးရန္တုိက္ေပးေနသည္၊ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ရန္တုိက္ေပးျခင္း၊ကခ်င္ႏွစ္ဖြဲ.၊ရွမ္းႏွစ္ဖြဲ.၊မြန္သုံးဖြဲ.၊စသည့္အမႊားမႊားအျပားျပားျဖစ္ေအာင္ဖန္းတီးထားပါသည္၊သူတုိ.၏စစ္ဗ်ဳ ဟာအေခၚအေဝၚအရ ေဘဒဥပါယ္လုိ.ေခၚသည္၊ဒါေပမဲ့၊ပညာရွင္တုိ.၏အေခၚအေဝၚအရ ညစ္ပတ္တဲ့အက်င့္ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းကေတာ့၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူမ်ားမဟုတ္ပါ၊တစ္ျပည္ထဲေန၊တစ္ျပည္ထဲေမြး၊တစ္ျပ ည္ထဲေသရမည့္သူမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ေနသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ယင္းကဲ့သုိ.ဗ်ဴဟာမ်ဳိးကုိကုိယ့္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအၾကားသုံးစြဲလုိက္ျခင္းသည္ အင္မတန္မွေအာက္တန္းက်ယုတ္မာတဲ့ေဒဝဒတ္မင္း၏အက်င့္ကုိက်င့္ သုံးသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ညစ္ပတ္တဲ့ဗ်ဴဟာလုိ.ပညာရွင္တုိ.ေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့သည္၊ကုိယ္.ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းေသြး
ထုိးရန္တုိက္ေပးေနျခင္းဟာ တုိင္းျပည္ကုိျဖဳိကြဲေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊တစ္ျပည္ထဲေမြးတုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိေစာ္ကားေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္၊

သုိ.ေသာ္၊ဒုိ.တာဝန္းအေရးသုံးပါးမွာတုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရးလုိ.ေအာ္ထားသည္၊သေဘာကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ၊ဗမာစစ္အစုိးရအေနနဲ. တုိင္းရင္းသားတုိ.၏တန္ျပန္စစ္ပြဲကုိယာယီတားဆီးႏုိင္ရန္သုံးႏွဳန္းထားျခင္းျဖစ္သည္၊ တစ္ဖက္မွာမူ၊တုိင္းရင္းသားတုိ.၏အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ားကုိပေပ်ာက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊တုိင္းရင္း သားတုိ.၏အမ်ဳိးသားလကၡဏာႏွင့္အမ်ဳိးသားအင္းအားေလ်ာ.ပါးလာတဲ့ေန.တစ္ေန.မွာ ယင္ဒုိ.တာဝန္းအေရးသုံးပါး၏ေၾကြ းေၾကာ္သံႏွင့္ဆုိင္ဘုတ္မ်ားဟာ ဗမာျပည္မျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရးႏွင့္ဗမာအာဏာ စက္မ်ားရာသက္ပန္းတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ဒုိ.အေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသုိ.ေျပာင္းေအာ္မည္ဆုိတာကုိေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ေပသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊တစ္ျပည္ထဲေမြးတစ္ေျမထဲေနတစ္ေရထဲေသာက္ျပည္သူလူထုမ်ားအေနနဲ.ဗမာစစ္အစုိးရကိုျဖဳတ္ခ်ဖုိ.အခ်ိန္တန္ ေနျပီျဖစ္သည္၊တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ.လည္းစစ္အစုိးရ၏အၾကိမ္ေပါင္းေထာင္နဲ.ခ်ီပလီပလာအလိမ္ဥာဏ္မ်ား၏ဒဏ္ကေန ရုန္ထြက္ဖုိ.အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီးျဖစ္သည္၊လက္ရွိဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ေသာဗမာစစ္တပ္သည္တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ေကာင္းလုိ.ေကာင္းလုိ.ေအာင္ျမင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ အလိမ္ဥာဏ္သုံးျပီးေကာက္က်စ္စဥ္းလဲယုတ္ကန္လုိ.ေအာင္ျမင္ေနတာ ျဖစ္ေပသည္၊

သမုိင္းေတြကုိျပန္သုံးသပ္ၾကပါ၊လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒျဖင့္လိမ္ညာခဲ့လုိ.ဗမာျပည္မတ ည္ေဆာက္ခဲ့သည္၊ပထမဦးဆုံးက်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ညီညြတ္ေသာဖဆပလပါတီက (၅၃.၂)၊မဲဆႏၵနယ္(၁၃၅)ေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္၊သုိ.ေသာ္၊ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလာဒ္ဟာကံမေကာင္းစြာျဖင့္သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ ေလာက္သာရွည္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာတုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.ဦးႏုကဦးေနဝင္အားအိမ္ေစာင့္အစုိးရတာဝန္လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္၊

ဗုိလ္ေနဝင္ဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေစာင့္အစုိးရကေန(၁၉၆၀)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိက်င္းပေပးခဲ့ျပန္ေပသည္၊ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္မဲပုံေတြကုိေဖာက္ျပီးမဲခုိးဝွက္ခဲ့သည္၊ ၁၉၅၆ တုန္းကေရြးေကာက္ပြဲသည္မဲေပးႏုိင္သူေပါင္း (၃၃၄၀၂၀၀)ရွိရာကေန(၁၉၆၀)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးႏုိင္သူေပါင္း (၅၅၁၃၈၉၅)ျဖစ္သြားတာဟာကမၻာကအံ့ၾသခဲ့ေလသည္၊ေျပာခ်င္တာကေတာ့၊(၄)ႏွစ္အတြင္မွာမဲေပးႏုိင္သူ(၆၅)ရာခုိင္ႏွဳန္း
ခုန္တက္သြားတာဟာဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္ပါ၊သေဘာကေတာ့၊မဲအပုိေတြအဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားတဲ့သေဘာ
ျဖစ္ပါသည္၊ဤကဲ့သုိ.လိမ္လည္လွည့္ပတ္လာျပီးဦးႏုကဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပန္သည္၊တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ.လည္းဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းအမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားလုပ္လာျပန္သည္၊ေပးသလုိလုိ၊မေပးသလုိလုိလုပ္ျပီးေတာ့(၄)ႏွစ္ ၾကာလာေသာ္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျပဳိကြဲေရးေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ရျခင္းဆုိျပီးအာဏာသိမ္းခဲ့သည္၊

ဤအာဏာသိမ္းပြဲသည္ရက္စက္ျပီး အစီစဥ္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္သည္၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ
ေထာင္ထဲသုိ.ပုိ.လုိက္သည္၊ေထာင္ထဲတြင္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္၊အလာတူပင္၊၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပါပဲ၊အႏုိင္ရသူမ်ားကုိေထာင္ထဲသုိ.ပုိ.ထားတာဟာယခုအခ်ိန္အထိပါ၊

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျပန္သုံးသပ္ေသာ္၊ ၁၉၄၈လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ဗမာတစ္က်ပ္၊တုိင္းရင္းသားမ်ားတစ္မတ္(သုိ.)တန္တူရည္တူအခြင့္အေရးမရရွိခဲ့လုိ.ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ျပီးတုိင္းရင္ းသားတပ္အင္းအားမ်ားေတာင့္တင္းခဲ့သည္၊ကရင္တပ္ကအင္စိန္ကိုသိမ္းပုိက္ႏုိင္တဲ့အေနအထားႏွင့္မြန္တပ္ကေမာ္လျမဳိင္ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္တဲ့အေနအထားသုိ.ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရေၾကာက္ရြံ.လာကေနအသိအမွတ္ျပဳလာတဲ့အေျခအေနသုိ. ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္၊ဤအခ်က္သည္တုိင္းရင္းသားတပ္တုိ.၏တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိ မ္ခ်မ္းေရးလဲလွယ္ပြဲဆိုျပီးဗမာလူလိမ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေၾကြးေၾကာ္သံလုပ္ျပီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ေ ေတြကုိလိမ္လည္စည္းရုံးခဲ့သည္၊၁၉၆၀ မွာေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးသည္၊သုိ.ေသာ္၊မဲပုံေဖာက္ျပီးခုိးဝွက္ရာကေန
အႏုိင္ယူခဲ့သည္၊အႏုိင္ရတဲ့ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာသန္.ရွင္းဖဆပလကုိအိမ္ေစာင့္အစုိးရဦးေနဝင္ကအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလုိ က္သည္၊သုိေသာ္၊မ်ားမၾကာခင္မွာပင္၊ ၁၉၆၂ မွာအာဏာသိမ္းခဲ့ျပန္သည္၊တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလက္နက္လည္း ကုန္၊ကုိယ့္ႏုိင္ငံေရးပါတီလည္းရွဳံး၊ကုိယ့္လူေတြကလည္းေထာင္မွာထမင္းနီ၊ဟင္းပူးေတြနဲ.ဘဝမ်ားသုိ.ေရာက္ရွိခဲ့ရေလသည္၊

တဖန္၊၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာဦးေနဝင္၏တစ္ပါတီစနစ္ကုိက်င့္သုံးေသာမဆလပါတီေၾကာင့္တုိင္းျပည္၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳဒ ဏ္ကုိမခံႏုိင္လုိ.ျပည္သူလူထု၏အုံၾကြမွဳေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲလုိ.ေျပာရသည္၊ဤေရြးေကာက္ပြဲလည္းအႏုိင္ ရတဲ့ပါတီမ်ားကုိႏုိင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲမေပးခဲ့အျပင္ ေထာင္ထဲသုိ.ပုိ.ခံလုိက္ရျပန္သည္၊တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖ်က္ သိမ္းခံခဲ့ရေလသည္၊သုိ.ေသာ္၊လက္နက္မ်ားဆုံးရွဳံးမွဳမရွိခဲ့ပါ၊

တစ္ဖက္မွာမူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုျဖင့္အင္းအားေတာင့္တင္း
လာျပန္သည္၊စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္နယ္ေျမေဒသသုိ.ေရာက္ရွိလာေသာေက်ာင္းသား အင္းအားလည္းထပ္တုိးလာျပန္သည္၊ဒီတစ္ခါက်ေတာ့၊ဗမာစစ္အစုိးရအတြက္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိစစ္ေရးအရအႏုိင္ယူခ်င္ သည္ အႏၱရာယ္ၾကီးလွသည္၊ထုိေၾကာင့္၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစကားႏွင့္ေသြးထုိးျဖဳိခြဲေရးတုိက္ပြဲဗ်ဴဟာကုိအသုံးျပဳသည္၊ျငိမ္ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသုိ.ဝင္ေရာက္ျခင္း၊လက္နက္နဲ.ျငိမ္ခ်မ္းေရးလဲလွယ္ျခင္းစတဲ့စကားလုံးမ်ားကုိသုံးျပီးစည္းရုံး ခဲ့ျပန္သည္၊တစ္ခ်ဳိ.ကတကယ္ယုံၾကည္လုိ.ျငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ထုိးတဲ့တပ္ဖြဲ.မ်ားရွိသလုိအဖက္အဖက္အရပ္ရပ္
္ကေနဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ျငိမ္ခ်မ္းေရးယူထားရတဲ့အဖြဲ.လည္းရွိသည္၊ဒီလုိနဲပဲ၊မနာပေလာလည္က်ဆုံး၊အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစုလည္းျပဳိကြဲခဲ့ရေလသည္၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးယူျပီးေနာက္အမ်ဳိးသားညီလာခံတက္ၾကသည္၊အေျခခံဥပေဒေရဆြဲၾကသည္
ကုိယ့္လူမ်ဳိးအခြင့္အေရးအတြက္မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ(၁၃)ျဖင့္စုေပါင္း၍တင္ျပၾကသည္၊ပယ္ခ်ခံရသည္၊ဤနည္းနဲ.ပင္၊ႏုိင္ငံေရး စကားေဆြးေႏြးရန္ျငိမ္ခ်မ္းေရးယူထားေသာ္လည္းအေျခခံဥပေဒေရဆြဲေရးေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သြားသူမ်ားျဖစ္၊၊အေျခခံဥပ
ေဒအတည္ျပဳေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သြားသူမ်ားျဖစ္၊၊ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပဳိင္သူမ်ားျဖစ္ေနသူမ်ားျဖစ္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲမ်ား
ျဖစ္ေနသူမ်ားျဖစ္သြားတဲ့အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ.ေရာက္ရွိသြားသည္၊


ေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလမွာျပဳလုပ္မဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ရတဲ့နည္းျဖင့္စစ္တပ္အႏုိင္ယူမည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္၊ျပဳိင္တူမဲ့စစ္တပ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ေပၚလာလိမၼယ္.၊မဲဆႏၵနယ္ ေျမအနဲငယ္မွာအႏုိင္ရမည္.ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကိုအတုိက္အခံလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္(သုိ.)လုပ္လုိ.မရေအာင္စစ္တပ္အင္းအား ျဖင့္ဖိႏွိပ္ထားမည္၊မဖိႏုိင္ရင္ေနာက္တစ္ဖန္အာဏာသိမ္းပြဲထပ္ေပၚေပါက္မည္၊တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ေတာ့၊ ရုပ္ေသးရုပ္ျဖစ္မည္၊ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ဝါဒျဖန္.လုိ.ရေအာင္၊ႏုိင္ငံတကာ၏အသိအမွတ္မျပဳျခင္းအေနအထား ကေနတားဆီးလုိ.ရေအာင္အျဖစ္သာရွိေနရမည္၊အင္းအားနဲတဲ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုတစ္ခ်ဳိ.လက္နက္အင္းအား ဆုံးရွဳံးမည္၊ေခါင္းေဆာင္ပုိင္မ်ားက်ေတာ့အမွဳကြက္ဆင္ခံရျပီးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္၊လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳခံရႏုိင္သည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္၊အေရာင္မေျပာင္း၊အသြင္းမေျပာင္းတဲ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအတြက္ေတာ့၊ထုိးစစ္ခံရ ႏုိင္သည္၊ထုိးစစ္ဆင္မည့္တပ္အင္းအားဟာေရြးေကာက္ပြဲဝင္(သုိ.)နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းသြားေသာတုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္တပ္အင္းအားမ်ားကုိေရွ.တန္တင္သုံးမည္၊တုိင္းရင္းသားတပ္အခ်င္းခ်င္းရန္တုိက္ေပးတဲ့သေဘာျဖစ္သည္၊တုိင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားႏွင့္အခ်င္းခ်င္းကြဲျပဲမွဳမ်ား ဒဏ္နဲ.အၾကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ရမည္၊ဒါေပမဲ့၊ထုိးစစ္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းမွာရပ္တည္ေနေသာတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အျခားေသာအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကဖိႏွိပ္မွဳဒဏ္မ်ားမွသက္သာခြင့္ရမည္၊အေနေခ်ာင္လာမည္၊ျပ ည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သားမ်ားအားကုိးရာအင္းအားစုတစ္ရပ္ေပၚလာမည္၊တဖန္တင္းမာမွဳမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ျပီးစစ္ တပ္အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္မလား၊ျပည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားပူးေပါင္းျပီး ေအာင္ပြဲခံမလားဆုိတာကုိအခ်ိန္ကသာအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္လိမၼည္၊

ထုိ.သုိ.မတုိင္ခင္မွာလက္ရွိအေျခအေနအေပၚအေျခခံ၍လိမၼာပါးနပ္စြားလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိရမည္၊
ရန္သူေဘးအႏၱရာယ္မွန္သမွ်ကေနကင္းလြန္ႏုိင္ရန္အတြက္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားႏွင့္တစ္ေျမထဲေမြးျပည္သူျပည္သား မ်ားအေနနဲ. တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အ ေရးဆုိတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ တကယ့္ရင္ထဲကေနေအာ္ဟစ္ျပီးလက္ေတြ.လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသလွ်င္ကင္းလြတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါ ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဗမာစစ္အစုိးရ၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့အသုံးအႏွဳန္းမ်ားသည္ မဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒီသမားမ်ားကုိရည္စူပါသည္၊ဗမာလူမ်ဳိးအားလုံးကုိဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ၊အေၾကာင္းကေတာ့၊ထုိ.
လူေတြဟာ ဗမာျပည္သူလူထုကုိတရားဝင္ကုိယ္စားျပဳအေရြးခံထားတဲ့သူမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.