တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, September 29, 2010

ဒီေခြးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာထမိန္းဥေပါင္ေဆာင္ျပီးဗမာမ်ဳိးခ်စ္သေယာင္ဟန္ေဆာင္ေနသည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒီေခြးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာထမိန္းဥေပါင္ေဆာင္ျပီးဗမာမ်ဳိးခ်စ္သေယာင္ဟန္ေဆာင္ေနသည္၊ဇာတိေသြးဇာတိမာန္စိတ္ရွိသလုိလုိ၊ဗမာေသြးစစ္သလုိလုိ၊
သခင္မ်ဳိးသလုိလုိ၊သာကီမ်ဳိးသလုိလုိ၊ေခြးကီမ်ဳိးသလုိလုိ၊ႏြားကီမ်ဳိးသလုိလုိ စသည့္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးဟန္ေဆာင္ျပျပီးမဟာဝါဒီသမားေတြကုိလိမ္ညာစည္းရုံးခဲ့ သည္၊ကုိယ့္က်ဳိးအတြက္တုိင္းျပည္ကုိဖ်က္ဆီးေနသည္၊


Sunday, September 26, 2010

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ စစ္ေရးေျမသတ္မွတ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ စစ္ေရးေျမသတ္မွတ္

မင္းခ်မ္း၊ ေကာင္း၀ါေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၃ရက္။ စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀။

မင္းခ်မ္း(စက္တင္ဘာ-၂၆)။ ။ မိမိထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအား စစ္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး နအဖတပ္ဖြဲ႔မ်ားဝင္ေရာက္ပါကပစ္ခတ္ရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ သက္ဆုိင္ရာတပ္မႉးမ်ားသုိ႔ အမိန္႔ေပးထားသည္ဟု အမည္မေဖၚလုိေသာ ဗဟုိေကာ္မတီတစ္ဦး ေျပာၾကားသည္။

“နအဖတပ္ေတြဝင္လာရင္ အထက္အမိန္႔တင္ျပေစာင့္ဆုိင္းေနစရာမလုိဘဲ တပ္မႉးေတြကုိပစ္ခတ္ႏုိင္တဲ့ စစ္ဇုံေတြသတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္၊ အလစ္အငုိက္မမိဖုိ႔ပါ၊ သူတုိ႔နယ္ထဲကုိယ္လည္းမသြားနဲ႔ ကုိယ္နယ္ေျမထဲသူတုိ႔လည္း သူတုိ႔မလာေစနဲ႔” ဟု လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ခ်ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ စစ္ေရးႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ စစ္အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသြားလာလႈပ္႐ွားမႈကုိ ပိတ္ပင္မည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။

မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္လွဳပ္ရွားမွဳဓါတ္ပုံ
မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္လွဳပ္ရွားမွဳဓါတ္ပုံ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ေျခာက္လပတ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလ(၁၈-၂၀) ရက္ေန႔အတြင္း ေရးေခ်ာင္းဖ်ား႐ွိ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိအစည္းအေဝး၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသက္တမ္း (၁၅)ႏွစ္ကာလ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အနားယူခဲ့သည့္ ႏုိင္ခ်မ္းတဲြဲ႔ေနရာတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ေအာင္မင္းအား ဗဟုိတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၄င္းေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ႏုိင္တလညီအား ျပည္ပေရးရာဌာနတာဝန္ခံအျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ြ႕ခန္႔အပ္သည္။

လက္႐ွိတြင္ ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔အနားယူသြားသျဖင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္(၈) ဦးသာ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ုိအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ သတၲမအႀကိမ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကြန္ကရက္သည္ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္(၂၇)ဦး၊ အရန္(၅) ဦးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းအထဲမွဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္(၉) ဦး တဖန္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ လက္နက္မစြန္႔လ်ွင္ စစ္အစုိးရမွမတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔အၾကားပစ္ခတ္မႈမ်ား မ႐ွိေသးဟုသိရသည္။


Friday, September 24, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္တပ္ေပါင္းစုျဖင့္လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲစမည္ဟုတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကဳိတင္ေျပာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္တပ္ေပါင္းစုျဖင့္လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲစမည္ဟုတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကဳိတင္ေျပာ


စစ္အစုိးရက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိခ်န္လွပ္ထားသည္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လွဳပ္ရွားမွဳကုိကန္.သတ္ထားသည္၊ဒါေၾကာင့္၊ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာတုိင္းျပည္အတြက္ဘာမွေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္အစုိးရကလည္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ထုိးစစ္ဆင္မည္၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္းအားစုမ်ားကတပ္ေပါင္းစုျဖင့္ခုခံကာကြယ္ၾကမည္၊စစ္ေရးအရေရာႏုိင္ငံေရးအရပါပူးေပါင္းမွဳပုိလုပ္ရမည္၊တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျခင္းမွ တစ္ပါးအျခားနည္းလမ္းမရွိ၊ဗမာစစ္အစုိးရကုိက်ဳပ္တုိ.ဘုံရန္သူအျဖစ္သေဘာထားရမည္၊

The Nation - Ethnic leader predicts united armed struggle after
Burma's election.

Published on September 24, 2010

Exclusion of ethnic groups from the coming general election in Burma
will lead to a consolidation of rebellious armed forces along the
border with Thailand to fight against the new military backed
government, an ethnic minority leader said.

"We all know that the election will not benefit us, so we have to
unite to fight against them," said the Karenni National Progressive
Party (KNPP) chief of armed forces, Bee Htoo.

"The election will change nothing in this country. I expect there will
be a major offensive from Burma's military shortly after the
election," he said.

The elected government will claim it is a democratic one but the
suppression of minorities will continue, he said.

The KNPP, one of three rebellious ethnic groups along Burma's border
with Thailand, announced it would continue its armed struggle after
the November election in Burma. The other two groups are the Karen
National Union (KNU) and Shan State Army (SSA).

The Burmese authorities announced last week that about 300 villages
across Kachin, Kayah (Karenni), Karen, Mon and Shan states would be
excluded from the November 7 election because conditions are not in
place for a "free and fair" vote.

The KNPP declared earlier that it rejected the military sponsored
constitution and would not participate in the election, Bee Htoo said.

"The constitution gives most state authority to the military, so I
think it's useless to talk about the election under this charter," Bee
Htoo said in a rare interview with selected Thai journalists recently.

The military junta has no sincere intention to include ethnic
minorities in its political process. No opinion of the minorities was
taken into the 2008 constitution, he said.

"So we see no point in joining such a political process, but the only
option available is the continuation of armed struggle," he said.

The Karenni are coordinating with other armed groups, including the
KNU and SSA.

"We are now working closely together, politically and militarily. I
personally met leaders of the SSA three times this year and we have an
exchange committee with the KNU," Bee Htoo said.

"I think there is no other way but to join hands and units and fight
together. All groups and factions in the groups should know that we
have a common enemy," he said.

The NNPP has fought for autonomy under the Union of Burma since 1957.
Bee Htoo has commanded the party's armed wing, known as the Karenni
Army, of some 1,000 fighters since 1983.

Wednesday, September 22, 2010

ကခ်င္ အမ်ဳိးသားတို႔ သမိုင္းကဗၺည္း တင္သင့္ၿပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကခ်င္ အမ်ဳိးသားတို႔ သမိုင္းကဗၺည္း တင္သင့္ၿပီ

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္က “ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ အာဆီယံ (Association of South East Asian Nations) မွာ စံျပအေနနဲ႔ ရွင္းပစ္မယ္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသည္ မီးခဲျပာဖံုးျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္တမ်ိဳးသားလံုးအား တပ္လွန္႔လိုက္ေသာ “တံပိုးမႈတ္သံ” ပင္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုတံပိုးသံအား သတိမမူ ဂူ မျမင္ဘဲေနပါက ကခ်င္လူထု တရပ္လံုးကို ေသမင္းေခၚသံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစလိမ့္မည္။

ယခုလ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎တို႔သစၥာခံ ပန္၀ါအေျခစိုက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (ယခင္ ကခ်င္ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (NDA-K)) ႏွင့္ လ၀ါယန္အေျခစိုက္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ (ယခင္ KIO ခြဲထြက္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လဆန္ေအာင္၀ါ) တုိ႔အဖြဲ႔ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈသည္ ၎တို႔ကို သတိေပးျခင္းသာမက ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအား ၿခိမ္းေျခာက္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

thein-sein
ထိုေျပာဆုိမႈက ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ား အတြက္ အေလးအနက္ထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ရပ္တည္ ရွင္သန္ သြားရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဤအခ်က္က စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င့္သံုး လာသည့္ တိုင္းရင္းသားေခ်မႈန္းေရးေပၚလစီကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသ လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ထုတ္ KIO ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို စစ္အစိုးရက လံုး၀ပယ္ခ်ကာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ေခ်မႈန္းေရးကိုသာ လူသိရွင္ၾကား ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ KIO အဖြဲ႔ လက္နက္ မခ်ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ၾသဇာခံအျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အၿပီးတိုင္ေခ်မႈန္းပစ္ ရမည္္ဟူေသာ ၎တို႔အျမင္မွာ မွားယြင္းမႈႀကီးတခုျဖစ္ေနသည္။

အမွန္ျမင္သင့္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ KIO လက္နက္ကိုင္ထားရသနည္းဟူေသာ အခ်က္သာျဖစ္သည္။ KIO ေၾကညာခ်က္သည္ KIO အတြက္ေလာ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးအတြက္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ေလာ။ ဤအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

ကခ်င္သည္ ျမန္မာ၏ရန္သူမဟုတ္ပါ


ေရွးပေ၀သဏီမွ ယေန႔အထိ ကခ်င္တို႔သည္ မည္သူ႔ရန္သူမွ မဟုတ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ ပထမ ကမာၻစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္တို႔တြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မဟာမိတ္ဖက္မွရပ္တည္ကာ (၁၀၁ ေလး၀ီးစ္တပ္ (Lewis)) ႏွင့္ အေမရိကန္ ရိ္န္းဂ်ားစ္တပ္ (American Rangers) တပ္သားမ်ားအေနျဖင့္) ကူညီတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ယခုအထက္ ျမန္မာျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ဗမာေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္အတူ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး (Union of Burma) ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ဗမာေခါင္းေဆာင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ပါလီမန္အစိုးရကာလ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကယ္တင္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား (ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသို္လ္ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အယ္လ္ခြန္ေနာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးမ်ားအျဖစ္ တုိင္းမွဴးလဘန္လ၊ တိုင္းမွဴး အယ္လ္ကမ္ဖန္ စသည္ျဖင့္) ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစု ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအာဏာရွင္မ်ားက ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထား ဆက္ဆံေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ယခင္သမိုင္းေနာက္ခံကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။


စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ အစားထိုး လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္း


လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုဆုပ္္ကိုင္ထားသည့္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္၊ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၊ ဗုဒၶဘာသာသြတ္သြင္းျခင္း၀ါဒ သံုးခုျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားသည္။

“KIO အား အာဆီယံတြင္စံျပအျဖစ္ ပထမဆံုးေခ်မႈန္းမည္” ဟုႀကံဳး၀ါးေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္ သိန္းစိန္၏ ဆိုလိုရင္းသည္-

(၁) စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို မလိုလားျခင္း-
(၂) စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးကို မလိုလားျခင္း-
(၃) ျပည္ေထာင္စု (Union of Burma) အစ သမိုင္း၀င္ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း-
(၄) စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို လိုလားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလံုးကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း-
(၅) ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း-
(၆) ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုကို လိုလားေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း-
(၇) ဒီမိုကေရစီအေရၿခံဳ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္တည္ေဆာက္ျခင္း-
(၈) ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ KIO သည္ ပထမဆံုး ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ ရန္သူအျဖစ္ ဦးတည္လာျခင္း-
(၉) အာဏာရွင္စနစ္ခိုင္ၿမဲေရး၀ါဒ၊ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးစိုးေရး၀ါဒ၊ ဗုဒၶဘာသာသြတ္သြင္းေရး၀ါဒတို႔ကို ဆက္က်င့္သံုးရန္
တို႔ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က KIO ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀သည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ညြန္းေနသည္။ ထို႔အတူ ယခုအခါ ကခ်င္လူထုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပန္းတိုင္မွာ KIO ၏ေၾကျငာ ခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ျပည္ေထာင္သားမ်ားအားလံုးသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးကို လိုခ်င္ေတာင့္တ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ျပည္တြင္းမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ လက္နက္မဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၏ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္” ႏွင့္ “ပန္းတိုင္” မွာလည္း တစ္ေထရာတည္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO သည္ ၎ ဒီမိုကေရစီကို ပံုေဖာ္ေနသူမ်ား အားလံုးႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စစ္အစိုးရ၏ KIO အား စံျပအျဖင့္ေခ်မႈန္းေရးမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလိုလားသူ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးတို႔႔ကိုပါ စစ္ေၾကျငာ လိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။


စစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔မွတစ္ပါး က်န္လူတန္စားအားလံုးကို လူသားအျဖစ္မျမင္


ယေန႔တုိုင္ စစ္အစိုးရသည္ ၎တိ႔ွ လက္တဆုတ္စာ အာဏာရွိသူမ်ားမွအပ က်န္ရွိေနသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္း မရွိျခင္းကို အထက္ပါ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္က သက္ေသထူေနသည္။ ၎တို႔ကိုယ္ကို မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္အျဖစ္ခံယူထားၿပီး က်န္လူတန္းစားမ်ားအား ကြ်န္ေပါက္မ်ားသဖြယ္သေဘာထားကာ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ အခြန္ခံေစျခင္း၊ ၎တို႔႔ရာဇသံ နာခံလိုက္ ေလွ်ာက္ေစျခင္း၊ ႐ွိခုိးကိုးကြယ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ တိရိစာၦန္ သာသာဆက္ဆံသည္။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔မွအပ က်န္လူတန္းစားမ်ားကို လူရိုင္း၊ တိိရိစာၦန္၊ အသိဥာဏ္မဲ့သူမ်ား၊ လူၿပိန္း၊ လူႏုံ၊ လူအ၊ လူေပ၊ လူေတ မ်ားအျဖစ္သာ ယေန႔အထိ ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ KIO ကိုလည္း ထိုနည္းတူ ျမင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO မွ “စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု” ဟု စံႏႈန္းထား ဆိုေစကာမူ စစ္အစိုးရမွာ “လူလားမေျမာက္ေသးေသာသူမ်ား၏ အဆင့္မရွိေသာ ေတာေျခာက္သံ” အျဖစ္သာ ပမာမခန္႔ ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီသည္ ၎၏ ကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား လူမ်ိဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း (Heterogeneous Genocide) သာျဖစ္သည္။

ယေန႔ စစ္အစိုးရလမ္းခင္းေနသည့္ အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ လုိက္ေလွ်ာက္ေနမည္ေလာ။ စစ္အစိုးရ၏ ေျခာက္လွန္႔၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းက တစ္မ်ိဳး ေခ်ာ့ျမဴ၊ ဖင္ပုတ္ေခါင္းပုတ္ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုု ဆက္ဆံျခင္းကတစ္ဖံု ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ခံရမည့္ဘ၀တြင္ ျပည္သူမ်ား ဆက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကမည္ေလာ။ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ အျဖဴအမည္း ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္သည္။ KIO သည္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

အမွန္တရားဘက္ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္ ေခတ္ကာလကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ KIO ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား မ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ၎တို႔ထင္ျမင္ယူဆေနသလို မိမိတို႔သည္ လူရို္င္း တိရိစာၦန္မ်ား သာသာ ေလာ။ လူႏံု လူအ လူၿပိန္းမ်ား ျဖစ္ေနသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာရွိမ်ား ျဖစ္ေနသေလာ ဆိုသည္ ကိုမူ လက္ေတြ႔ျပသရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။


KIO အေနႏွင့္လည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ နည္းမ်ဳိးစံု၊ အႀကိမ္မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အရာမထင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ KIO ႏွင့္ ကခ်င္လူထုသည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ လွည့္ဖ်ားေသြးေဆာင္ေနမႈေအာက္ အသက္ရွင္သန္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တစံုတရာ ေျပာင္းလဲမႈ အဘယ္မွ်ရွိခဲ့သနည္းဆိုသည္ကို သံုးသပ္သင့္သည္။


KIO မည္သူနည္းဟူေသာေမးခြန္းအတြက္အေျဖမွာ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဦးသိ္န္းစိန္၏ KIO အား ေခ်မႈန္းေရး ေခါင္းစဥ္သည္ “လူသားတိုင္း အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရွိေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေျပာင္းျပန္” ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ KIO သည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ ကဗၺည္းတင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါၿပီ။

Monday, September 20, 2010

တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အနီးကပ္ရန္သူရွင္းပစ္ပြဲ

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အနီးကပ္ရန္သူရွင္းပစ္ပြဲ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ျပည္နယ္(၅)ျပည္နယ္တြင္ျမဳိ.နယ္ေပါင္း(၃၂)ျမဳိ.နယ္ရွိေသာကရင္၊ကခ်င္၊မြန္၊ရွမ္းႏွင့္ဝျပည္နယ္တုိ.မွာေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပႏုိင္ေၾကာင္းစစ္အစုိးရေၾကညာလုိက္ျခင္းသည္ေရြးေကာက္ပြဲဆန္.က်င္ေရးရွဴေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္လူထုပူးေပါင္း
မွဳမရွိသျဖင့္စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရေၾကာင္းထင္ရွားသည္၊ထုိ.နယ္ေျမတြင္ဗမာစစ္အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာစက္သက္ေရာက္မွဳမရွိေၾကာင္းျပသ
သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူမ်ား၏ပူးေပါင္းမွဳမရွိဘဲအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားလည္အုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရဘူးဆုိတာျပသလုိက္တာပဲ။

ထုိ.သုိ.လုပ္လုိက္ျခင္းသည္ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံေရးရွဴေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ယင္နယ္ေျမတြင္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပတ္အသတ္အႏုိင္၇ မည့္နယ္ေျမေတြျဖစ္သည္၊ထူးျခားသည္မွာမြန္ျပည္နယ္တြင္ရွိသထုံႏွင္ဘီးလင္မွာစစ္အစုိးရလုိလာသည့္ၾကံ့ဖြတ္ႏွင့္တစညတုိ.ပါတီေတြသာအႏုိင္ရမည့္အ
လာအလာရွိေသာ္လည္မက်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ ကရင္ႏွင့္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစု၏လႊမ္းမုိးမွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ဘာပဲေျပာေျပာ ႏုိင္ငံေရးအရသုံးသပ္ရင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏နယ္ေျမတြင္အျခားေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကလာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ဝင္စြက္ဖက္ျခင္း၊လာေႏွာင့္ယွက္
ျခင္းတုိ.သည္ဘယ္သူမွလုိလာမွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္အစုိးရက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္တုိင္းသူျပည္သားလူအမ်ားစု၏ဆႏၵေစာ္ကားလုိက္သည္၊
အထူးသျဖင့္၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလႊမ္းမုိးထားသည့္နယ္ေျမေတြမွာဝင္စြက္ဖက္လုိက္သည္၊အင္းအားသုံးက်ဴးေက်ာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအသံသိရွိသည့္သတင္းအရကရင္နီေဒသတြင္ၾက့ံဖြတ္ပါတီလာေရာက္စည္းရုံးပါကအေရးယူမွဳလုပ္မည္၊စည္းရုံခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည့္နယ္
ေျမမ်ာသတ္မွတ္ထားသည္ဟုကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီ၏ဗ်ဴဟာသည္တုိင္းရင္းသားအသံလုံးဝေထာက္ခံသည္၊ထုိ.နည္းအလာတူပင္၊အျခားေသာတုိင္း
ရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာလည္ၾက့ံဖြတ္ပါတီလာေရာက္စည္းရုံျခင္းကုိအေရးယူျခင္း၊နယ္ေျမသတ္မွတ္ကန္.သတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ၾက့ံဖြတ္ပါ
တီဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊အေရးယူျခင္း၊ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ကုိယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္လႊတ္
ထားလုိ.မရပါ၊ဗမာစစ္အစုိးရကယင္ကဲ့သုိ.လူအမ်ဳိးအစားကုိသာၾကဳိက္သည္၊အသုံးျပဳသည္၊၈၈ကာလကဲ့သုိ.လုပ္ေဆာင္၇မည္၊မဆလပါတီေထာက္ခံသူ
မ်ားကုိဒီမုိကေရစီသမားမ်ားကလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားနဲ.ပူးေပါင္းျပီးျမဳိ.ရြာအထိလာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊အေရးယူျခင္းတုိ.ကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊
ယေန.အခ်ိန္မွာက်ဳပ္တုိ.ဘာေၾကာင့္မလုပ္ႏုိင္သလဲ၊ထုိ.အနီးကပ္ရန္သူေတြကုိရွင္းျပီးမွရန္သူအစစ္ၾကီးကုိရွင္းလုိ.ရမည္ဆုိတာမေမ့ၾကဖုိ.လုိသည္ဟု
တုိင္းရင္းသား အသံမွသတိေပးလုိက္ပါသည္။

Wednesday, September 15, 2010

နအဖစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္သွ်မ္းတပ္တို႔ တိုက္ပြဲစၿပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္သွ်မ္းတပ္တို႔ တိုက္ပြဲစၿပီ
Wednesday, 15 September 2010 16:10 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လက္ေအာက္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖ ဦးစီး ေသာ တပ္မဟာ ၁ တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ နအဖစစ္တပ္တို႔ၾကား ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔က သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နမ့္မက်န္း ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သွ်မ္းတပ္မွ တစ္ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုင္းရူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တပ္မဟာ ၁ ၀မ္ဟိုင္း႒ာနခ်ဳပ္အား နအဖ တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား စက္တဘၤာလဆန္း ကတည္းက ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ထားရာ မၾကာမီ စစ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု တပ္မဟာ ၁ က ႀကိဳတင္တြက္ဆေနခ်ိန္တြင္ႏွစ္ဘက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

[အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္]

အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္

ဖုန္းလိႈင္းအခက္အခဲေၾကာင့္ တိုက္ပြဲအေျခအေန အေသးစိတ္အား တင္ျပရန္ အခက္အခဲရိွေသာ္လည္း ယခု တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ သတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း တပ္မဟာ ၁ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

“မေန႔က ညေန ၃ နာရီ ၅၀ ေလာက္မွာ တိုက္ပြဲစျဖစ္တယ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာပဲ ရန္သူဘက္က အက်အဆံုး မသိရေသး ဘူး က်ေနာ္တို႔ဘက္က တစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္” ဟု တပ္မဟာ ၁ မွ အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုအေျခအေန မတိုင္မီကတည္းက အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔နယ္ေျမမ်ားအတြင္း နအဖစစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား သိသိသာသာေတြ႔ျမင္လာရၿပီး ယခုအခါႏွစ္ဘက္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာေၾကာင္းသိရသည္။

စက္တဘၤာလ ၁၂ ရက္က သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမို႕ အေျခဆိုက္ နအဖ စကခ ၁ လက္ေအာက္ခံ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုအား အပစ္ရပ္ ဝ နယ္ေျမအနီးသို႔ ေစလြတ္ထားသည့္အျပင္ ရမခနယ္ေျမအတြင္းရိွ နအဖ တပ္ အားလံုးတိုက္ပြဲဝင္ အသင့္ျဖစ္ေစေရး စစ္ရံုးခ်ဳပ္က ညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သမိုင္းမွာ ဘယ္လိုတန္ဖိုးေတြနဲ႔ က်န္ရစ္ၾကမလဲ

တုိင္းရင္းသားအသံ
Wednesday, September 15, 2010

သမိုင္းမွာ ဘယ္လိုတန္ဖိုးေတြနဲ႔ က်န္ရစ္ၾကမလဲ

အက္ဆစ္ (ေဒါက္တာလြဏ္ေဆြးဘေလာက္မွရယူသည္)

စစ္အုပ္စုက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ေရးစီမံကိန္းကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း သူ႔အလုပ္ကိုသူလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာေတာ့ ကိုယ့္ အတြက္ အတိုင္းအတာတခုသာ က်န္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပင္ဆင္မႈ၊ လက္ဦးမႈရယူမႈ၊ လူထုကို ကူ ညီကယ္တင္ႏိုင္မႈ ... စတဲ့အခ်က္ေတြမွာ ေယာင္၀ါးေနၾကဆဲျဖစ္သလို စစ္အုပ္စု ခ်ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ ေနာက္လုိက္ရင္း “သူ႔ကိုတြန္းရင္း ငါတက္” စနစ္နဲ႔ ခ်ီတက္ေနၾကတာကို ေတြ႔ေနရဆဲပါ။

ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ အႏွစ္ (၂၀) အ တြင္း ဘာမ်ားလုပ္ေလမလဲလို႔ ေစာင့္ေနၾကသူေတြလည္း စိတ္မရွည္ႏုိင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ အားမလိုအားမရမႈနဲ႔ ေ၀ဖန္ျပန္ေတာ့လည္း အန္အယ္လ္ဒီကို မထိနဲ႔၊ အန္အယ္လယ္ဒီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္လုပ္ အ မွန္တရားျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆေနသူေတြက ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေလေတာ့ ေ၀ဖန္သူေတြ၊ အၾကံျပဳသူေတြကို စည္း ၀ိုင္းအျပင္ဘက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းထုတ္ၾကတာ ျမန္မာ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံႀကီးလို ျဖစ္လာပါတယ္။

အခုေကာ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ပါသလဲ၊ အန္အယ္လ္ဒီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီတဲ့။ ေကာ္မရွင္ကို တရား႐ံုးတိုင္လုိ႔ရ တာလည္းမဟုတ္။ အာဏာရွင္ကို သူေတာ္စင္လို ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္၀တ္ၿပီး ပုတိီးျပ ေျပာဆိုေနလို႔ ရတာမွ မ ဟုတ္တာ။ အာဏာရွင္က သူ႔အလုပ္ကိုသူ ဆက္တုိက္လုပ္တယ္။ ဥပေဒမဲ့ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္အာဏာ ရွင္ကို လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ဥပေဒအေၾကာင္းေတြကို ေျပာဆိုေနတာေတြက ေခြးကို ေရခဲမုန္႔ေကြၽးရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းသလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ဘာပဲေကြၽးေကြၽး စားေကာင္းေနတာပဲ၊ နည္းနည္းေလး ေအးတာကလဲြရင္။

“ေမတၱာရပ္ခံ႐ံု၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္႐ံု၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္႐ံုနဲ႔ ၿပီးသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အႏိုင္ရတဲ့ ပါတီႀကီးက ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း အစုိးရဖဲြ႔လိုက္ပါ။ ရဲရဲတင္းတင္း ဦးေဆာင္လုိက္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ အမည္ခံထားရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္သင့္တာကို လုပ္လုိက္ပါ။ အႏွစ္ (၂၀) ဆိုတဲ့ကာလေရာက္တဲ့အထိ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အိမ္အမွတ္ (၅၄) ဟာ နတ္ကြန္းေလးတခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား အေမြးတိုင္ထြန္း ပူေဇာ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ႐ုပ္ထုတခုထားရာေနရာအျဖစ္ပဲ သမိုင္းမွာ က်န္ရစ္ပါလိမ့္မယ္”

အဲဒီလို ဘာမွမမႈတဲ့ အသိဉာဏ္မဲ့သူေတြကို တရားေရေအး တုိက္ေကြၽးေနတာက အႏုနည္းနဲ႔ တိုက္ပဲြ၀င္ေန တာလို ့မဆိုႏုိ္င္ပါဘူး။ ကမၻာတ၀ွမ္းက အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းနဲ႔ တုိက္ပဲြ၀င္တယ္ဆိုသူေတြရဲ႕ ရာဇ၀င္ကို ျပန္ ၾကည့္ပါ။ သူတိုအားလံုးက ျပည္သူအတြက္ ေၾကညာခ်က္ေတြပဲ ထုတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ စဥ္းစားေနတယ္၊ ေတြးေခၚေနတယ္၊ ႏုိ္င္ငံေရးကစားကြက္ေတြကို ၾကည့္တယ္၊ လူထုကို ယံုၾကည္တယ္၊ လူထုကို ေရွ႕က ဦး ေဆာင္တယ္။ ပန္းကံုးစြပ္ လက္ခုပ္တီးတာကိုပဲ ေက်နပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပဲြကို ဘယ္ေနရာက စရမ လဲဆိုတာကုိပဲ စဥ္းစားၾကတယ္။ တဘက္ရန္သူရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပဲျဖစ္ ျဖစ္ စစ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ မဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဳဟာခ်တယ္၊ ကိုယ့္အင္အားကို အကဲြမခံဘူး၊ စုစည္းတယ္၊ စည္း႐ံုး တယ္၊ အေျခအေနေပးရင္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ီတက္တယ္။ လူထုအတြက္ အာ ဏာကို ရေအာင္ယူေပးတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ၾကတယ္။

အခုေတာ့ ျမန္မာအေရးလုပ္ေနသူေတြ ကိုယ္ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ စဥ္းစားၾကပါဦး။ ဘတ္ဂ်က္ေတြအတြက္ လား။ တဦးကို တဦး၊ တဖဲြ႔ကို တဖဲြ႔ တိုက္ဖို႔ ခိုက္ဖုိ႔အတြက္လား။ ဘယ္အစ္႐ွဴးက ေတာင္းရမ္းစားေသာက္လို႔ ေကာင္းေလမလဲ၊ သူမ်ားနဲ႔မတူရေအာင္ ဘယ္ဂလိုဘယ္လ္ကမ္ပိန္း လုပ္ရေလမလဲ။ သူမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ရာ သီစာ မဲပံုးေတြပဲ လုပ္ရေလမလား။ ‘ႏုိး’ ရင္ ေကာင္းမလား ‘ေပါင္း’ ရင္ေကာင္းမလား။ အထဲျပန္၀င္ၿပီး ေစာ ေစာစီးစီး အန္ဂ်ီအိုေနရာကို ၀င္လုပ္ေလမလား။ ဒါက ျပည္ပကလူေတြ စဥ္းစားေနတဲ့ကိစၥေတြ။ ျပည္တြင္းက ေတာ့ အထူးသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ။ လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္ ေျပာျပခ်က္ကို အမွားလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ သူ လည္း လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကဲြလဲြခြင့္ရိွတယ္။ ေ၀ဖန္ခြင့္ရိွတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကုိ နတ္ဘုရားလို တခ်ိန္လံုး ကိုးကြယ္ၿပီး မေ၀ဖန္ဘဲေနရေတာ့မလား။

သူတို႔လုပ္ေနတာအားလံုးက အမွန္တရားေတြလား၊ ျပည္သူေတြအတြက္လား။ အႏွစ္ (၂၀) သာ ၾကာသြားခဲ့ ၿပီး ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့တာမွာ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္လိုေတြ အမွားမွားအယြင္းယြင္း ဦးေဆာင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို လည္း မွန္ထဲျပန္ၾကည့္ဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္။ ျမန္မာဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတာ အ မ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီး၊ သူ ဘာမွမလုပ္ရင္ေတာင္မွ လူထုက ခ်စ္ေနရတာ။ ဒါ ေပမယ့္ သူလည္း ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း မသိလို႔ဘဲ အာဏာရွင္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာေနတာလား၊ သူေတာ္စင္ေယာဂီလို လုပ္ေနတာလားမသိ။ အခုထိေတာ့ သူလုပ္ေနတာေတြက လူထုေတြအတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမလာေသးတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

လူထုက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာတည္းက တာ၀န္ေက်ၿပီးသြားၿပီ။ လူထုက ဘာကိုထပ္ၿပီး ေထာက္ ခံေပးရဦးမွာလဲ။ လူထုက လမ္းေပၚမွာ ေသျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေသေပးခဲ့ၿပီ။ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ဒိီလိုပဲ ေသျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္းအဖုံဖံုနဲ႔ ေပးဆပ္ေပးခဲ့ရၿပီ။ ေက်ာင္းသားေတြ မ်ဳိးဆက္ပ်က္မတတ္ ေပးဆပ္ ေပးခဲ့ရၿပီ။ လူထုလည္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေတြရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ၊ အာဏာရွင္စစ္တပ္ရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ထ မင္းငတ္႐ံုမက ေရငတ္တဲ့ ဘ၀ကိုပါ ေရာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသိေရာ့ေလသလား။ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းေရးယႏၱရားေတြမွာ ေသဆံုးရ၊ ဘ၀ပ်က္ရ၊ စိတ္ပုိင္း႐ုပ္ပိုင္းေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူေတြနဲ႔စာရင္ အိမ္ထဲမွာ ေအးေအးေဆးေဆးေန၊ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒကို ေအးေအး ေဆးေဆးဖတ္ၿပီး သတင္းနားေထာင္၊ အေႁခြအရံေတြနဲ႔ ေနရတဲ့ဘ၀က ေအးခ်မ္းလွပါတယ္။ တေနေတာ့ ဒီမုိ ကေရစီဆိုတာ ရပါလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ေတြးေတာေနေလသလား။

မေန႔တေန႔ကပဲ အန္အယ္လ္ဒီကိို အားမလိုအားမရ ုေ၀ဖန္မိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနႀကီးတေယာက္ကို က်ီး အာသလို ၀ိုင္းအာေနၾကတဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားသားဆုိေတာ့ သံေ၀ဂရစရာ။ ေျပာခ်င္တာက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ တုိင္းျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေစလိုတဲ့ ေစတနာမွန္လွ်င္ ပါတီကို လည္း က်စ္လစ္ေအာင္လုပ္၊ တိက်တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း ထုတ္၊ လူထုတိုက္ပဲြေတြမွာ ပါႏိုင္ဖို႔လည္း တြန္းအားေပးသင့္ပါတယ္။ လူထုကို ဦးေဆာင္ဖို႔လည္းလိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့့္ပါတီဟာ အစုိးရဖဲြ႔ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ လူထုေထာက္ခံမႈရၿပီးသားပါ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ၿပီးသား ပါတီဆိုတာ ပါးစပ္နဲ႔ အရ သာခံေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါ။ အႏွစ္ (၂၀) ဆိုတာ နည္းတဲ့ကာလမဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ အစုိးရ (၅) ဆက္ ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရေနတဲ့ကာလပါ။

အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် လူထုေတြ ပိုနစ္နာလာတယ္၊ ဆင္းရဲမြန္းက်ပ္လာတယ္၊ အာဏာရွင္ေတြကို အခ်ိန္ေပးသလုိ ျဖစ္လာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ ၫႊန္ၾကားမယ္ဆိုရင္ ေသခ်င္ေသပါေစ အစြမ္း ကုန္ လုပ္ပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြရွိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စြမ္းအားတခုပါ။ ၿပီးေတာ့ မတ ရားတာကို ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာေတြမ်ား အားေပးစကား၊ ကတိစကား ေတြ ေပးၿပီးၿပီိလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဘာေတြ ေျပာတဲ့အတုိင္း လုပ္ျပၿပီးၿပီလဲဆုိတာလည္း မိမိကုိယ္ကုိယ္ မညႇာတမ္း ဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚမထြက္ပါနဲ႔၊ ျပည္သူေတြ သတၱိရွိပါ၊ မဟုတ္တာကို မဟုတ္တာ ေျပာပါ၊ မမွန္တာကို မမွန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ပါတဲ့။ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကို သပိတ္ေမွာက္ပါ၊ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ မဲ႐ံုေတြက သမာသမတ္မႈမရိွရင္ တုိင္ၾကားပါ။ ဘီဘီစီက ဘတ္ဂ်က္နည္းတဲ့အတြက္ စိတ္ မေကာင္းပါ။ ဘာေတြလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ရဲ႕ ေျပာစကားေတြက ဘာေတြလဲ ...။

လူထုကို ဘာလုပ္ေစခ်င္တာလဲ၊ ဥပေဒမရိွတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ ဘယ္သူ႔ကို တုိင္ၾကားလိုု႔ရလုိ႔လဲ။ သပိတ္ေမွာက္ ပါဆိုရင္ ဘယ္လုိသပိတ္ေမွာက္ပါေတာ့ဆိုတာကို ဆက္ၫႊန္ၾကားပါ။ ေတာင္စဥ္ေရမရ ဟိုတမ်ိဳး ဒီတမ်ိဳး ဘာ လို႔မ်ား ေျပာေနရတာလဲ။ အကုန္လံုး လမ္းေပၚထြက္ၿပီး မိမိဆႏၵေတြကို ထုတ္ေဖာ္ၾကပါေတာ့လုိ႔ေကာ ဘာလို႔ မေျပာရဲတာလဲ။ ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကိုပဲ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါလို႔ ဘာလို႔မ ေတာင္းဆိုရတာလဲ။ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အစိုးရဖဲြ႔လုိက္ပါလို႔ ဘာလို႔မၫႊန္ ၾကားရဲတာလဲ။ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ အၿငိဳအျငင္မွန္သမွ် မခံခ်င္တာလား။ ဆုေတြ တဆုၿပီးတဆု ယူၿပီး ဘ၀ကို ျခံအမွတ္ (၅၄) ေလးမွာပဲ ျမႇပ္ႏွံသြားခ်င္တာပဲလား။ က်မ လိမ္လိမ္မာမာေလး ေနေနပါတယ္ဆုိတာ ျပခ်င္လုိ႔ ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လုိ႔ ရမယ္မထင္ပါ။ က်မ ႏိုင္ငံေရးလံုး၀မလုပ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာလုိက္ပါ။ အန္အယ္လ္ဒီက လူေလးစားေလာက္တဲ့ ဦး၀င္းတင္တုိ႔၊ ဦးတင္ဦးတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ထုိင္ေစာင့္ေနၿပီး လူမႈေရးပဲလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိတာမ်ဳိး အခုမွ တေက်ာ့ျပန္ စည္း႐ံုးေရးဆင္း၊ အားေပးစကားေျပာ၊ ေရလိုက္ေ၀ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြကို ေက်ာ္လႊားသင့္ပါၿပီ။

ရန္သူစစ္အာဏာရွင္ဟာ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္းမွာ အင္အားကို တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ မတရားတဲ့ နည္းနဲ႔ပဲ တည္ေဆာက္ေဆာက္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတာ လက္ခံရလိမ့္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကေတာ့ အင္အား ေတြကို တြန္းထုတ္ခဲ့တယ္၊ တက္ႂကြသူမွန္သမွ် ထုတ္ပယ္တယ္။ အခုလည္း ေအာက္ေျခထုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ ကာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚမွာ ေနရာယူခြင့္ အနည္းငယ္ေလး ရေနေသးတာဆိုတာ သိသင့္တယ္။ တေလွ်ာက္ လံုးလုပ္လာတဲ့ စီအီးစီအခြင့္အေရးသမားႀကီးမ်ားထက္ ေအာက္ေျခထုက ႏုိင္ငံေရးအေျခခံအားေကာင္းတယ္။ ဦး၀င္းတင္နဲ႔ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္လုပ္ေနရတဲ့ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းေ၀ဖန္ေျပာဆိုသင့္တယ္။ ေအာက္ေျခထုက ပါတီ၀င္ေတြကေတာ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္မွာ ဖမ္းဆီးခံ၊ ေထာင္က်ခံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ေနဆဲပဲ။ ေခါင္းေဆာင္တဦးဟာ ဘာေၾကာင့္ လူထုေတြနဲ႔ တုိက္ပဲြၾကားမွာ မရိွရတာလဲ၊ စစ္အာဏာရွင္အမိန္႔ကို နာခံေန ရတာလဲ၊ လူထုေတြ ေဘးဒုကၡေတြၾကံဳရေလတိုင္း ထပ္ထူခံစားရမယ္၊ တုိက္ပဲြ၀င္ရမယ္။

ေမတၱာရပ္ခံ႐ံု၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္႐ံု၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္႐ံုနဲ႔ ၿပီးသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အႏိုင္ ရတဲ့ ပါတီႀကီးက ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း အစုိးရဖဲြ႔လိုက္ပါ။ ရဲရဲတင္းတင္း ဦးေဆာင္လုိက္ပါ။ ေခါင္း ေဆာင္လုိ႔ အမည္ခံထားရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္သင့္တာကို လုပ္လုိက္ပါ။ အႏွစ္ (၂၀) ဆိုတဲ့ကာလေရာက္ တဲ့အထိ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အိမ္အမွတ္ (၅၄) ဟာ နတ္ကြန္းေလးတခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား အေမႊးတိုင္ထြန္းပူေဇာ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ႐ုပ္ထုတခုထားရာ ေနရာအျဖစ္ပဲ သမိုင္းမွာ က်န္ရစ္ပါလိမ့္မယ္။ ။

အက္ဆစ္

နအဖစစ္အုပ္စုက SSA ႏွင့္ UWSA ယူနီေဖာင္းအစံု ၅၀ စီခ်ဳပ္ခိုင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖစစ္အုပ္စုက SSA ႏွင့္ UWSA ယူနီေဖာင္းအစံု ၅၀ စီခ်ဳပ္ခိုင္း
Wednesday, 15 September 2010 18:30 ေမြေခါ၀္

သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းတံုအေျခစိုက္ ခလရ ၂၂၅ မွ အရာရွိမ်ားက သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕၀တ္စံုႏွင့္ UWSA ၀ျပည္ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္၀တ္စံု အစံု ၅၀ စီခ်ဳပ္ခိုင္းေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

“သွ်မ္းတပ္၀တ္စံုနဲ႔ ၀တပ္၀တ္စံု အစံု ၅၀ စီ သူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့စက္ခ်ဳပ္သမားေတြကို ခ်ဳပ္ခိုင္းေနတာ။ဘာအေၾကာင္း ကိစၥေၾကာင့္ေတာ့ မသိဘူး” ဟု မိုင္းတံုေဒသခံတစ္ဦးကေျပာပါသည္။

နအဖခ်ဳပ္ခိုင္းေနေသာ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္၀တပ္၀တ္စံုသည္ အစံု ၅၀ မကေၾကာင္း၊ ခလရ ၂၂၅တပ္ရင္းတစ္ခုတည္းခ်ဳပ္ ခိုင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားတပ္ရင္းမ်ားမွလည္းခ်ဳပ္ခိုင္းေသာေၾကာင့္ အစံုရာခ်ီရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕၀တ္စံုမ်ားကိုသံလြင္အေနာက္ျခမ္းသို႔ ယူေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းလံုၿခံဳေရးအရာရွိတစ္ဦးကေျပာပါသည္။

“မိုင္းတုံၿမိဳ႕ရွိတပ္ရင္းေတြက က်ဳိင္းတံုအေျခစိုက္ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌါနခ်ဳပ္ရဲ႕လက္ေအာက္ခံေလ။ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းက စားနပ္ရိကၡာပစၥည္းေတြ ေနျပည္ေတာ္ဌါနခ်ဳပ္ကခြင့္မျပဳရင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းကယူသံုးလို႔မရဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ကေန ခ်ဳပ္ခိုင္းတာျဖစ္မယ္” ဟု ထိုင္းနယ္စပ္ေနစစ္ေရးေလ့လာသူတစ္ဦးကေျပာပါသည္။

“စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းကစၿပီး နအဖရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြဟာထူးျခားလာတယ္။ သွ်မ္းတပ္၀တ္စံု၀တ္ၿပီး ရြာသူရြာသား ေတြဆီက ဆန္ေတြ ေတာင္းယူတယ္။ ဆပ္ေၾကးေတြေကာက္တယ္။ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းကရြာသူရြာသားေတြက ဆန္သြားပို႔ရင္သွ်မ္းသူပုန္ကို ေထာက္ပံ့တယ္ဆိုၿပီး ရြာသူရြာသားေတြကိုဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္တယ္” ဟု SSA ေတာင္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္စ၀္ယြက္စစ္ကေျပာပါသည္။

နအဖက ယခုလို သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ၀တပ္၀တ္စံုခ်ဳပ္ခိုင္းေနသည္မွာ ၁။ရြာသူရြာသားမ်ား သွ်မ္းစစ္ သားႏွင့္၀စစ္သားမ်ားအား အထင္လႊဲ၍မုန္းတီးေစရန္ သွ်မ္းႏွင့္၀တပ္ဖြဲ႕ေယာင္ေဆာင္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားအား အေႏွာင့္ယွက္ေပးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ၂။သွ်မ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ၀စစ္တပ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြါးေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း လည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားကေျပာပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅-၆ ႏွစ္ နအဖစစ္သားက သွ်မ္းစစ္သားအျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ကာ သစ္ခုတ္သမားမ်ားအား ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္၍သွ်မ္းစစ္သား လက္ခ်က ္ျဖစ္သည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး နအဖပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ထုတ္လႊင့္ခဲ့ဖူးသည္။

Tuesday, September 14, 2010

စစ္အစိုးရတြန္းပို႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမည္ခံ ငရဲလားရာလမ္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္အစိုးရတြန္းပို႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမည္ခံ ငရဲလားရာလမ္း

တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 13 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ မန္းအိုင္ဖန္း ေဆာင္းပါး - ေကအိုင္စီ

လူမ်ဳိးတိုင္း တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ဠာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြ အေၾကာင္း ေတြကို ေျပာဆိုၿပီး တိုင္းျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ လူမ်ဳိးစုငယ္ေတြကို ‘ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား’ ဟု တံဆိပ္ခတ္ကာ ဆက္တိုက္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာဟာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒသမားေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးေရး၀ါးမ်ဳိမႈနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အတုအေယာင္ျဖစ္တဲ့ တျပည္ေထာင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ အထင္အရွားပါ။


၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂-ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစမယ့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွာ ဗိုလ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တျပည္ေထာင္စနစ္ကို စစ္အာဏာနဲ႔ က်ားကန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ခ်ီတက္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ဗမာလုပ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ နင္းထားၿပီး ေခြ်းသိပ္လွည့္စားခဲ့ျပန္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလေလာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္လို႔ ေတာထဲျပန္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပန္လိုရာေဒသေတြအထိ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ၿပီး ၇ ရက္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေပးမယ္လို႔ အာမခံခ်က္ ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာတဲ့အထဲမွာ ပထမဦးဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားတာကေတာ့ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)က သခင္စိုးတို႔အဖြဲ႔ပါ။ အျပန္ခရီးမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းတပ္က လိုက္တိုက္လို႔ သခင္စိုးႀကီး အသက္ေဘးက သီသီ ကေလး လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒုတိယ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္တဲ့ အဖြဲ႔ကေတာ့ ရဲေဘာ္ေဌး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မန္းဘဇံ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကအဲန္ယူပါတီနဲ႔ ႏိုင္ေရႊက်င္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ စုစည္းေပါင္းစပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီညီၫႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ပါပဲ။

BoWin_YeHtut_LinHtin_AgSein_Mosesဒီျဖစ္ရပ္ကို သိလိုက္တဲ့ မဒညတ က ပဲခူး႐ိုးမကေန တပ္အင္အားနဲ႔ လာႀကိဳဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတာေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္း တပ္ရဲ႕ အႏၱရာယ္က လြတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ဧရာ၀တီတိုင္းကို ေရာက္ေနတဲ့ ေကအဲန္ယူပါတီ အရံ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ေနရပ္ျပန္ကိစၥ အစိုးရက ဘာအကူအညီေပးရမလဲေျပာေတာ့ ေကအဲန္ယူ လူႀကီးေတြက သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ ျပန္မွာလို႔ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။


အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကအဲန္ယူ အရံဗဟိုေကာ္မတီ မန္းဘေစာ အမွတ္ (၇) ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ေကအဲန္ယူ ေအာက္ေျခနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဒီယိုကေန မဒညတနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္တယ္ လို႔လည္း ေၾကညာလိုက္ေရာ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ စစ္တပ္က ေတာေက်ာင္းရြာ ေရာက္ေနတဲ့ မန္းဘေစာကို ဖမ္းဖို႔ လမ္းေတြပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကတယ္။ မန္းဘေစာလည္း စစ္တပ္မေရာက္ခင္ ေရွာင္တိမ္းႏုိင္လို႔ အသက္ေဘးက သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။


ဗိုလ္ေန၀င္းက စတင္လိုက္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဗိုလ္ေစာေမာင္တို႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ကလည္း အစဥ္အလာမပ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န၀တ) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) စတဲ့ နာမည္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲၿပီး အသက္ဆက္ေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ နည္းပညာေခတ္နဲ႔ အမီ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေရးကို အသက္ဆက္ရာမွာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သာ ေျပာင္းလဲေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ သ႐ုပ္ သ႑ာန္ကေတာ့ အရင္အတိုင္းပါပဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္းတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ရွိခဲ့ပါ တယ္။
အဲဒါက ေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကအာရ္စီ ေခၚ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီပါ။ သူ႔ေနာက္က ေကအာရ္စီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုန္းေဖ၊ တပ္မဟာ(၃) ဗိုလ္ထ႐ူးမင္း၊ တပ္မဟာ(၅) ဗိုလ္လင္းထင္တို႔ ပါလာၾကတယ္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုန္းေဖတို႔ကိုေတာ့ ရန္ကုန္ကုန္းျမင့္သာမွာ စစ္အစိုးရက ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ တပ္မဟာ (၅) ဗုိလ္လင္း ထင္နဲ႔ တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္၀င္းတို႔ကေတာ့ သထံုနဲ႔ ရန္ကုန္အၾကား အိမ္ဦးနဲ႔ၾကမ္းျပင္ ပမာ သြားလိုက္လာလိုက္ေပါ့။

တပ္မဟာ(၅) ဌာနခ်ဳပ္က သထံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ျမစ္က်ဳိးမွာ ရွိတယ္။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႔လည္ ေလာက္မွာ သထံုစစ္တပ္က တပ္ရင္းမွဴးက ရဲေဘာ္ တစ္ေယာက္ကိုလႊတ္ၿပီး ဗိုလ္လင္းထင္ကို Red Label အရက္ပုလင္း တစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးခိုင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္လင္းထင္နဲ႔ ဗိုလ္၀င္းတို႔က ဖီးယက္ကားတစ္စီးနဲ႔ ထြက္သြားလို႔ ဗိုလ္လင္းထင္ တပည့္တစ္ေယာက္က အဲဒီပုလင္းကို ယူထားလိုက္ပါတယ္။


အမွန္ကေတာ့ သထံုတပ္ရင္းမွဴးက ဗုိလ္လင္းထင္နဲ႔ ဗိုလ္၀င္းတို႔ အိမ္မွာရွိမရွိ စံုစမ္းခိုင္းတာသာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ တပ္မဟာ(၅) ဌာနခ်ဳပ္(ျမစ္က်ဳိး)က တပ္ရင္းမွဴးေစာေစးထူးက ဗိုလ္လင္းထင္ရွိတဲ့ သထံုကို ဗုိလ္ႀကီးေရႊနဲ႔ ဗိုလ္မိုးဇက္တို႔က တပ္မဟာ (၅) အမိန္႔ကို မနာခံေၾကာင္း ျမစ္က်ဳိးရြာသူႀကီးနဲ႔ စာပို႔လိုက္တယ္။ ဗိုလ္လင္းထင္ ျပန္မေရာက္ေသးလို႔ ဗိုလ္လင္းထင္ရဲ႕ တပည့္တစ္ေယာက္ကပဲ စာယူထားလိုက္တယ္။

ညေန (၅) နာရီေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္လင္းထင္နဲ႔ ဗိုလ္၀င္းတို႔ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ စာကိုေတြ႔ေတာ့ ဗိုလ္၀င္းနဲ႔ အေဖာ္ေလး ေယာက္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ႀကီးရြာမွာရွိတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးေရႊကို ဗိုလ္လင္းထင္က သြားေခၚခိုင္းရာမွာ သထံုစစ္တပ္ကို ကား အကူအညီ လွမ္းေတာင္းၿပီး စစ္တပ္ကားေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အရင္ကလို ဗိုလ္၀င္းအိမ္ေရွ႕မွာ ကားကို ထိုးမရပ္ ေတာ့ဘဲ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ေစာလူေဖာ့အိမ္မွာ စစ္ကားကို သြားရပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကားေပၚက စစ္သားေတြကေတာ့ ဗိုလ္၀င္းအိမ္နားမွာ ေမွာင္ရိပ္ခိုၿပီး ကင္းပုန္း၀ပ္ အေနအထားနဲ႔ ၀ိုင္းထားလိုက္ၾကပါတယ္။ ေမွာင္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ဗိုလ္လင္းထင္နဲ႔ ဗိုလ္၀င္းတို႔ မသိလိုက္ၾကပါ။ ဗိုလ္၀င္းက စစ္ကားရဲ႕ ကားေခါင္းခန္းေပၚ တက္လိုက္တဲ့ အခါ တပည့္ေလး ေယာက္ ေနာက္ခန္းမွာ ထိုင္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ စစ္ကားေပၚ ပါလာတဲ့စစ္သားေတြဟာ အရပ္၀တ္နဲ႔ ျဖစ္ေပမယ့္ ခါတိုင္းလို ဗိုလ္၀င္းရဲ႕တပည့္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ဘဲ တေယာက္စီၾကားညွပ္ထိုင္ေစတာဟာ ထူးျခားမႈ တစ္ခုပဲလို႔ ဗိုလ္၀င္းက သူ႔ရဲ႕တပည့္ေတြအေပၚ သံသယစိတ္ ၀င္လိုက္မိတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒ႐ိုင္ဘာက ကားဘီး (စပယ္ယာ) ေမ့က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ဘီးလင္းအထိ သြားရမွာျဖစ္လို႔ တပ္ရင္းမွာ ျပန္ယူရမယ္ ေျပာၿပီး တပ္ရင္းကို ကားျပန္ေမာင္းလာခဲ့တယ္။ တပ္ရင္းေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္၀င္းက တပ္ရင္းမွဴးကို ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ဆိုၿပီး တပ္ရင္း႐ံုးေပၚကို တက္သြားခဲ့တယ္။ ခဏၾကာတဲ့ေနာက္မွာ ကားေပၚက်န္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္၀င္းရဲ႕တပည့္တစ္ေယာက္ဆီကို စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ဒုတပ္မင္း ဗိုလ္၀င္းက သူ႔ေသနတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေတာင္းခဲ့တယ္။ ဗိုလ္၀င္းတပည့္က သံသယျဖစ္တာနဲ႔ မိမိကိုင္တဲ့ ဘေရာင္နီ ပစၥတိုေသနတ္ကိုသာ ေပးလိုက္တယ္။

ခဏၾကာေတာ့ ခုနက ဗိုလ္ကပဲ ျပန္ေရာက္လာၿပီး ဒုတပ္မင္းဗိုလ္၀င္းက ေပးလိုက္တာ သူ႔ေသနတ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပန္ရာ ဗိုလ္၀င္းရဲ႕ေသနတ္ လားမားပစၥတိုကို အစားထိုးေပးလိုက္ရတယ္။ ေသနတ္ေပးၿပီးတာနဲ႔ ဗိုလ္၀င္းရဲ႕ တပည့္ ေလးေယာက္ အဖမ္းခံလိုက္ရေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မတိုင္ခင္ကတည္းက ဗိုလ္၀င္းဟာ တပ္ရင္း႐ံုးေပၚမွာ အရင္ အဖမ္း ခံရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္မွသိရပါေတာ့တယ္။ ဗိုလ္၀င္းနဲ႔ သူ႔တပည့္ေတြ သထံုတပ္ရင္း႐ံုးမွာ ဖမ္းထားတုန္းက ညဦး အခ်ိန္မွာပဲ ကာဘိုင္ေသနတ္သံ ၂ခ်က္ ၾကားလိုက္ရၿပီး တပ္ရင္းအတြင္းမွာလည္း ေအာင္ၿပီဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ၾကားလိုက္ရတယ္။ ေသနတ္သံနဲ႔ ေအာင္ၿပီဆိုတဲ့အသံေတြ ၾကားယံုကလြဲၿပီး ဗိုလ္၀င္းနဲ႔သူ႔တပည့္ အျခားဘာအသံမွ မသိေတာ့ပါ။

မနက္မိုးလင္းေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေရႊနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးမိုးဇက္တို႔ သထံုတပ္ရင္း႐ံုးကိုေရာက္လာၿပီး ျပန္ထြက္သြားတာကို ဗိုလ္၀င္း ကေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေရႊနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးမိုးဇက္တို႔ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး သူတို႔ကို သစၥာေဖာက္လိုက္ၿပီဆိုတာကို ဗိုလ္၀င္း ေနာက္မွ သိလိုက္ရေတာ့တယ္။

TharShwe_Shwe_LinHtin_BoWin_PhaLuKyawအဲဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဗိုလ္လင္းထင္ဟာ သူေခၚခိုင္းတဲ့ ဘီးလင္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေရႊအလာကို သထံုက ေဒါက္တာ ေစာဟိန္အိမ္မွာ ညစာစားရင္း ေစာင့္ေနတုန္းမွာ သထံုစစ္တပ္ရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံလိုက္ရျပန္တယ္။ ကားေပၚအေရာက္မွာ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကေန ဗုိလ္လင္းထင္ဟာ ဦးေခါင္းကို ကာဘိုင္နဲ႔ ႏွစ္ခ်က္ ဆင့္ပစ္ခံလိုက္ရ ပါတယ္။ သထံု တပ္ရင္း႐ံုးမွာ ဖမ္းဆီးခံေနရခ်ိန္ ဗိုလ္၀င္းၾကားလိုက္ရတဲ့ ကာဘိုင္သံႏွစ္ခ်က္ဟာ ဗိုလ္လင္းထင္ကို တမလြန္ ေခၚေဆာင္ သြားတဲ့ ေသမင္းတမန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္မွ သိလိုက္ရ ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီတစ္ညလံုး သထံု၊ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထို၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ သံခ်ပ္ကာတပ္ေတြ မိုးလင္းထိ ကင္းလွည့္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဗိုလ္လင္းထင္အေလာင္းကိုလည္း ညတြင္းခ်င္း ေမာ္လၿမိဳင္ကို သယ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ အစေဖ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုန္းေဖ၊ ေစာဟန္တာသာေမႊး အပါအ၀င္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရန္ကုန္ ကုန္းျမင့္သာမွာ ယာယီ ထိန္းသိမ္း ခံထားရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတို႔ အတုအေယာင္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ခဲ့ၾကေပမဲ့ တပ္မဟာ (၅) ဗိုလ္လင္းထင္ရဲ႕ ဒုတပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္၀င္း၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ေစာဂ်ဴး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုန္းေဖသား) ဗိုလ္မွဴးျပဴး၊ ဗိုလ္မွဴးဖားလူေက်ာ္၊ ဗိုလ္မွဴးမိုး ေ၀၊ ဗိုလ္မွဴးေဂၚဖရီ၊ ဗိုလ္မွဴးဖဲယားပေလး၊ ကပၸတိန္ဘခက္၊ ခြန္ဗေဆြ၊ ပဒိုဘြိဳင္းစ္၊ ကပၸတိန္က႐ူးဆိုး၊ ဗုိလ္ႀကီးလြန္းေမာင္တို႔ အသီးသီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံၾကရတယ္။ ဗိုလ္၀င္းကိုေတာ့ (၄) ႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေထာင္ကလႊတ္ၿပီး သထံုပါတီယူနစ္ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေရႊကိုေတာ့ က်ဳိက္ထိုပါတီယူနစ္ဥကၠဌ အျဖစ္ ေျမွာက္စားျခင္းကို ခံခဲ့ရ ျပန္တယ္။


အင္းစိန္တိုက္ပြဲတုန္းက ေကအဲန္ယူဘက္က ေစာဘဦးနဲ႔ မန္းဘဇံတို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဦးႏု အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား ဆိုလာလို႔ ဦးႏုရဲ႕စကားကုိ ယံုစားမိတဲ့ ေစာဘဦးႀကီးက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။ ဒီလို လက္မွတ္ေရးထိုးတာကို မန္းဘဇံနဲ႔ ေစာဟန္တာသာေမႊးတို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ကြက္သြားခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ တာ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ခ် အညံ့ခံတာပဲလို႔ ေျပာတဲ့ မန္းဘဇံနဲ႔ ေစာဟန္တာသာေမႊးရဲ႕ စကားကို ေစာဘဦးႀကီးက လက္ခံ သြားခဲ့တယ္။ ဒီလို အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ့ ေစာဟန္တာသာေမႊးဟာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည့္ကြက္ထဲ မ်က္စိလည္လမ္းမွားေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးဟာ သူမေသခင္ မွားမွန္းသိလို႔ အင္းစိန္ နံ႔သာကုန္း ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေစာဘဦးရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြသာ ဘုရားေက်ာင္းနံရံေတြမွာ ရွိေနရင္ က်ေနာ့္ကို ဟားတိုက္ ရယ္ေမာမွာပဲလို႔ သံေ၀ဂစကား ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။

ေနာက္ၿပီး လွည့္စားခံရတဲ့ သမိုင္းကြင္းဆက္တစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဖဆပလ ဦးႏုအစိုးရရဲ႕ လွည့္ကြက္တစ္ခုေပါ့။ ဖဆပလ က စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို လူစီးမီးရထားနဲ႔ တင္ပို႔ခဲ့တာ ေကအဲန္ယူက သတင္းရလို႔ တပ္မဟာ(၅) ဒုတပ္ မဟာမွဴး ဗိုလ္၀င္း တို႔အဖြဲ႔က ရထားကို ျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ အဲဒါကို ဖဆပလအစိုးရက “ေကအဲန္ယူက ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားကို ဗံုးခြဲစဥ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ၃၀ ကို တ႐ုတ္ျဖဴေတြဆီ ေရာင္းစားခဲ့တယ္” ဟု ျပည္သူေတြ ယံုမွားေအာင္ လုပ္ကြက္ဆင္ သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္။

ယခင္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၅) ဒုတပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္၀င္းတျဖစ္လည္း ဦးေစာေမာင္၀င္း (သထံုပါတီယူနစ္ ဥကၠဌေဟာင္း သထံုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)က အဲဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျပန္လည္ ေျပာျပ တာကေတာ့ “အဲဒီတိုက္ပြဲကို ငါကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဖဆပလက စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို လူစီးမီးရထား တြဲနဲ႔ပို႔တာ ငါတို႔ သတင္းရလို႔ ျဖတ္တိုက္တာ လက္နက္ေတြကို မသယ္ႏုိင္လို႔ ရြာသားေတြကိုေခၚၿပီး သယ္ခိုင္းရတာပါ။ ဘယ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူကိုမွ မဖမ္းခဲ့ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ဒီအျဖစ္မွန္ကို ေရးသားေဖာ္ျပဖို႔ ေစာထြန္းေအာင္ခ်ိန္ (ျမန္မာ့သမိုင္း ပါေမာကၡ အၿငိမ္းစား)ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ ေတာ့လည္း မေျပာရဲဘူး။ ေရးခိုင္းလည္း ဘယ္သူမွ မေရးရဲဘူး။ ေရးရဲလည္း စစ္အစိုးရ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ အမိႈက္ျခင္းထဲပဲ ေရာက္မွာပါ။ အမွန္ကေတာ့ လူေတြကို အကာအကြယ္ ယူတတ္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဖဆပလက စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ မပို႔ဘဲ လူစီးမီးရထားတြဲနဲ႔ ပို႔လိုက္တာဟာ သူတို႔ လံုၿခံဳေရးသာမက ႏိုင္ငံေရးညစ္ပတ္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ လုပ္တာလည္း ပါပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရးျဖစ္တ့ဲ “ငရဲကိုပို႔မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း”ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ ၾကားေအာင္ တမလြန္ဘ၀က ဖထီးေစာဟန္တာသာေမႊးနဲ႔အတူ ၿပိဳင္တူေအာ္ေပးလိုက္ပါအံုးလို႔။ ျပည္သူေတြက နားစြင့္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ေဆာင္းပါးကို ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ ယခု သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသည့္ ေစာေမာင္၀င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းၿပီး ေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္၍ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားၾကေသာ လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ား စစ္အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ သတိထား ၿပီး မဆက္ဆံဘဲ အႏၱရာယ္ႏြံအတြင္းသို႔ မသက္ေရာက္ေစရန္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။

Friday, September 10, 2010

Burma’s Than Shwe made a false promise to China’s President Hu Jintao တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေထာင္း အားေမာင္သန္းေရႊလိမ္လည္ကတိေပး

တုိင္းရင္းသားအသံ
Burma’s Than Shwe made a false promise to China’s President Hu Jintao
တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေထာင္း အားေမာင္သန္းေရႊလိမ္လည္ကတိေပး

By - Zin Linn

State Peace and Development Council (SPDC) Chairman Senior General Than Shwe is in Beijing at present. Meeting Than Shwe on 8 September, China’s President Hu Jintao says he “understands and supports Myanmar government’s efforts to promote ethnic reconciliation.”

Than Shwe,in turn, was reported as saying, “Maintaining peace and stability on the border is of utmost importance to both countries,” according to a Reuters report .

Even though, tensions along the border with ceasefire groups are over-sensitive during these days despite SPDC’s first priority is to hold the general elections before year’s end and China’s request to sustain regional stability.

Nonetheless Burma Army’s security forces based in areas surrounding main base of the Shan State Army (SSA)-North’s First Brigade is soaring after the newly promoted regional commander of the Northeastern Region Command, issued orders to tighten security and to secure all pathways to the SSA bases, according to Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.).

A new Border Guard Force (BGF) program deadline for the United Wa State Army (UWSA) and National Democratic Alliance Army (NDAA) also known as Mongla group has been scheduled. At an August 20 meeting, the Burmese junta instructed the two ceasefire groups to submit their agreement on transforming into BGF by the first week of September, said Shan Herald News.

On July 30, the UWSA and the NDAA, declined to transform into a junta-run BGF saying no political party contesting in the upcoming general elections will be allowed to come and campaign for votes in areas under their control. A senior Wa officer from Panghsang said the ban includes ethnic Wa parties referring to the Wa Democratic Party (WDP) and Wa National Unity Party (WNUP).

Commander of the Democratic Karen Buddhist Army’s (DKBA) 907 brigade Gen. Saw Lar Pwel also refused to sign up to the junta’s BGF scheme, in an attempt to absorb ethnic soldiers into the Burmese army.

The ceasefire New Mon State Party (NMSP) has also rejected the Border Guard Force (BGF) plan, according to sources close to the NMSP. The NMSP leaders say they will continue their armed struggle until the Mon people obtain their freedom.

The Naypitaw has announced that if ceasefire groups do not respond with an agreement or disagreement on the BGF program, they will automatically be recognized as outlaw groups. But the headquarters of UWSA have said there would be no further response from them. UWSA already sent its latest eight point counterproposals on April 9, but was turned down by the junta.

Similarly, (NDAA) known as Mongla group, Kachin Independence Army (KIA) and Shan State Army (SSA) ‘North’ have also given the same response. Following the Naypitaw statement on the BGF program, ceasefire groups have become more united in confronting the Burmese Army.

Anti-BGF program groups are: the UWSA, the MNDAA, Kachin Independent Army (KIA), Shan State Army (SSA) ‘North’’s First Brigade, the Kayan New Land Party (KNLP) and New Mon State Party (NMSP). All decided to remain unchanged unless their autonomy demands are met and they will not also support or participate in the general elections.

The UWSA and NDAA said they will up hold the following four principles: (1) They will not surrender. (2) They will not transform into BGF unless their autonomy demands are met. (3) They will not shoot first. (4) But they are ready to protect themselves and they will not secede from the Union, according to sources from the Sino-Burma border.

However, the junta inflexibly insists the nation must have only one army and that clause has been put in the unfair 2008 constitution which cannot be amended without permission of the armed forces.

August 25, 2010 marked the 63rd Anniversary of Mon Revolution Day. In their 63rd Mon Revolution Day statement, the New Mon State Party (NMSP) said:

“In light of the current political situation in Burma, the armed revolution is still the only practical way to achieve the ultimate goals of Mon national sovereignty and self-determination. Hence, it is extremely essential now for our Mon to develop a greater revolutionary awareness and determination. As long as the rights of ethnic nationalities are not fully guaranteed, Mon armed forces and armed revolution must always be in place to fight for our rights and protect our Mon people. The military regime still refuses to recognize and guarantee the democratic rights and the rights of ethnic nationalities in Burma.”

After 15 years of ceasefire with the Burmese regime, NMSP leaders say the regime does not wish for political dialogue, but they believe political disagreements can only be resolved through political dialogue. Although they have waited patiently for 15 years to have political dialogue, it has not happened yet, the NMSP said.

“We would welcome this government or a new government to begin dialogue according to the original terms of the cease-fire agreement,” the statement said.

June 29 marks the 15 year anniversary of the ceasefire agreement between the military junta and the NMSP. Some NMSP leaders believe the ceasefire agreement will be revoked if the junta uses force against them. The NMSP leaders say they will continue their armed struggle until the Mon people obtain their freedom. The NMSP believes that armed struggle is necessary to restore democracy and federal union in Burma.

The Burmese junta is speeding up plans to impose state security by controlling all the ethnic ceasefire groups in the border areas who are being pressured to provide security along Burma’s border regions ahead of the forthcoming elections. Many political analysts believe the junta is pressuring the ethnic ceasefire groups to become Border Guard Forces to restrict and control their activities.

On the contrary, an alliance of eight armed ethnic groups in Burma known as the National Democratic Front (NDF) has said that it is preparing to defend itself if escalating tensions with the Burmese army result in civil war. The comment comes as the Burmese government piles pressure on ethnic ceasefire groups to transform into Border Guard Forces (BGF).

The country’s two main ceasefire groups, the United Wa State Army (UWSA) and the Kachin Independence Organisation (KIO), are resisting the demands, which could spark widespread fighting, while the New Mon State Party (NMSP) totally rejected the proposal. The eight-member group includes the NMSP, as well as the Karen National Union (KNU).

The Burma’s military regime has announced that if ceasefires groups do not response to regarding the agreement or disagreement on the BGF program, they will automatically be recognized as the outlaw groups.

Than Shwe’s dream of ‘maintaining peace and stability on the border’ may not be in line with the ground situations. His promise to China’s President Hu Jintao seems to be a sham and farce.

-Asian Tribune-


Thursday, September 9, 2010

ကခ်င္ဗိုလ္ႀကီး စစ္တပ္ အဖမ္းခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကခ်င္ဗိုလ္ႀကီး စစ္တပ္ အဖမ္းခံရ

ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၀၆ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ စစ္တပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခရီးသြားရန္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ကို ညႊန္ၾကားအၿပီး ၃ ရက္အၾကာ ယမန္ေန႔က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ကခ်င္တပ္မွ ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လီကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ (စရဖ) က လုိင္ဇာၿမိဳ႕မွ ၆ မုိင္ကြာ လဂ်ားယန္ အေကာက္ဂိတ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ဗုိလ္ၾကီးေဇာ္လီကို ဖမ္းဆီးလိုက္ရာ စစ္အစုိးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကိုျငင္းပယ္ထားေသာ ကခ်င္အဖြဲ႔ကို တင္းက်ပ္လိုက္ျခင္းဟု ေကအိုင္အိုက ယူဆသည္။

“သူက လက္မွတ္မပါဘဲနဲ႔ လက္နက္ယူသြားလုိ႔ ဖမ္းတာ။9999 အရင္တုန္းကေတာ့ ဘာမွ မေျပာဘဲ သြားေနက်။ အခုေတာ့ ပုိ ကန္႔သတ္လာတယ္” ဟု ေကအိုင္အို အရာရွိ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ပစၥတိုတလက္ႏွင့္ အတူ အဖမ္းခံရေသာ ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လီသည္ ေဆးကုသခြင့္ ယူၿပီး လုိင္ဇာၿမိဳ႕မွ ၁ဝ မုိင္ အကြာ မဒီးယန္ရြာရွိ သူ႔ၿခံသုိ႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ အသြား အဖမ္းခံရေၾကာင္း ေကအိုင္အို သတင္းရပ္ကြက္ တခုကလည္း ေျပာသည္။

ကခ်င္အပစ္ရပ္အဖြဲ႕က ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လီကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ယမန္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတုိင္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မရွိပါ။

ယခုလ ၅ ရက္မွစ၍ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခရီးသြားပါက သက္ဆုိင္ရာ စရဖ တပ္ဖဲြ႔သို႔ သတင္းပို႔ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ သြားရမည္ဟု စရဖ စစ္ဦးစီးမႉး (တတိယတန္း) ဗိုလ္ၾကီးစည္သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ခရီးသြားေနစဥ္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ခြင့္ႏွင့္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္လည္း မျပဳေၾကာင္း တားျမစ္ခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေျပာင္းကိစၥ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ရမည္ဟု စစ္အစိုးရက သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုက မလိုက္နာသျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က တားျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ဖမ္းသည့္သတင္း ထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ မွ ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္တပ္ အဖမ္းခံရေသာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ဝင္ အနည္းဆံုး ၂ဝ ေက်ာ္ေၾကာင္း ေကအိုင္အို အရာရွိတဦးက ဆိုသည္။

Wednesday, September 8, 2010

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကုိဂါရဝျပဳကန္ေတာ့ပါ၏၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကုိဂါရဝျပဳကန္ေတာ့ပါ၏၊စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန.ဟာအဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ.အစုိးရကုိဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးဘဝျဖင့္ဆန္.က်င္ခဲ့သည့္ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး၏မီးရွဴတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန.ျဖစ္သည္၊ဒီေန.အခ်ိန္အခါမွာအကယ္၍ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာသက္ရွိထင္ရွားရွိေနမည္ဆုိရင္ ဗမာနယ္ခ်ဲ.အစုိးရကုိဆန္.က်င္ဖုိ.ရန္လက္ေႏွးမယ္မထင္ဘူး၊`“မင္းတုိ.ဗမာျပည္မွထြက္သြားပါ” ဆုိတဲ့အဂၤလိပ္အစုိးရအားစာေရႏွင္းထုတ္သည့္ရာဇာသံကုိ ယေန.အခ်ိန္မွာ `“ငါတုိ.လူထုကုိလာမႏွိပ္စက္နဲ.၊ လူထုအားႏုိင္ငံေတာ္အာဏာခ်က္ခ်င္းအပ္” ဆုိတဲ့ရာဇာသံကုိ ဗမာစစ္အစုိးရအားမိန္.ၾကားခဲ့လိမ့္မည္လုိ.ေအာက္ေမ့သည္၊ွသာသနာဖ်က္ဗမာစစ္အစုိးရကုိ တုိင္းျပည္ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေစရန္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ဝိဥာဏ္ျပန္လာပါ လုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္၊ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အားဦးညြတ္ကန္ေတာ့ပါ၏
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမရုပ္တုတည္ရွိရာစစ္ေတြျမဳိ.မွာယေန.ဆုိရင္ဂါရဝျပဳကန္ေတာ့လုိ.မရေတာ့ဘူး၊ဦးေနဝင္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအစုိးရတက္လာကတည္ ဦးဥတၱမရုပ္တုကုိႏွစ္ပတ္လည္ဂါရဝျပဳျခင္းပိတ္ပင္ထားတာအခုအခ်ိန္အထိပါ။ဆရာေတာ္အားသားတုိ.ကန္ေတာ့ခြင့္မရရွိေပမဲ့ ဆရာေတာ္၏ဝိဥာဏ္ဟာ သားတုိ.ရင္ထဲမွာအျမဲရွိေနျပီး နယ္ခ်ဲ.သမားမွန္သမွ်၊ဖက္ဆစ္အစုိးရမွန္သမွ်ကုိသားတုိ.ဆက္လက္ဆန္.က်င္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကတိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, September 7, 2010

ၾကားျဖတ္အထူးသတင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ၾကားျဖတ္အထူးသတင္း
သန္းေရႊႏွင့္အေပါင္းအပါး (၃၄)ေယာက္တုိ.သည္တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ေနျပည္ေတာ္ကေနထြက္ခြာသြားျပီးျဖစ္သည္၊အထဲမွာ ေမာင္သိန္းစိန္းႏွင့္ေရႊမန္တုိ.ပါ သြားသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊သန္းေရႊထြက္ခြာသြားျပီး ၅ နာရီေလာက္အၾကားတြင္တပ္အတြင္းထူးထူးျခားျခားလွဳပ္ရွာလာတာရွိသည္ဟုသိရွိရသည္၊ဤကိစၥ ကုိကုိင္တြယ္ဖုိ.က လက္ရွိကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္သူရျမင့္ေအာင္တုိ.အုပ္စုကဗုိလ္ေမာင္ေအး၏လွဳပ္ရွားမွဳကုိသာအေလေပးေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္

ဒါေၾကာင့္၊လူထုအေရးေတာ္ပုံၾကီးေပၚေပါက္လာရင္သန္းေရႊးတုိ.အုပ္စုအခက္ေတြ.ႏုိင္သည္ဆုိသည္၊လက္ရွိပဲခူးမွာလူထုေတာ္လွန္ေရးစတင္ေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊ဒီတုိက္ပြဲဟာလမ္းမွာေအာ္ဟစ္သည့္ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲမျဖစ္ေစခ်င္ဘဲ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္အလုိမရွိတုိက္ပြဲျဖင့္ ရွိသမွ်စစ္တပ္ေတြကုိ ကုိယ့္နယ္ေျမေဒသမွာကုိယ့္မီရွဳ.ိပစ္ရမည္၊ဓါတ္ဆီတုိ.၊မီးျမွာတုိ.သုံးျပီးညအခ်ိန္မွာေရာေန.အခ်ိန္မွာပါတုိက္ပြဲစတင္ရမည္၊


Monday, September 6, 2010

တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ. (၅)ရက္အလည္ပတ္ခရီးအတြက္ဒီေန.ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္၊တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအျပန္အလွန္အ ေၾကာင္း(၅)ခ်က္ရွိသည္၊
(၁)
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ဗမာကတရုတ္ျပည္သူ.သမၼတႏုိင္ငံကုိပထမဦးဆုံးအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္၊ဒါေပမဲ့၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ.မွာျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္တရုတ္ဆန္.က်င္ေရးေၾကာင့္ဆက္ဆံေရးခ်ိဳ.တဲ့လာခဲ့သည္၊
(၂)
(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ဒီမုိကေရအေရးေတာ္ပုံတုိက္ပြဲႏွိပ္ကြပ္ျပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းဗမာျပည္အေပၚအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားပိတ္ဆုံ.မွဳက်ယ္ျပန္.ေနသည့္အခ်ိန္မွာတရုတ္ ကျမန္မာအစုိးရအားလက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ဘီဂ်င္းအစုိးရကအေနာက္ဘက္အိမ္ နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမွဳကုိတားဆီးအေနနဲ.သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိလည္အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္၊
(၃)
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္တရုတ္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၈)ဒႆမ ၁၇ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး(၂ )ဆယ္စုႏွစ္အတြင္ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ေသာသုံးပုံ တစ္ပုံပမာဏႏွင့္ညီမွ်သည္၊
စြမ္းအင္းစီမံကိန္းရင္းႏွီးေငြႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္ ေဒၚလာ(၅)ဘီလီယံရွိျပီးေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ.တြင္ (၂)ဒႆမ (၁၅)ဘီလီယံရွိသည္ဟုေဖာ္ ျပေနေသာ္ျငားလည္းသုံးသပ္သူမ်ား၏အဆုိအရျမန္မာတြင္တရားဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစာရင္းအတိအက်ကုိယုံၾကည္ဖုိ.မလြယ္ဘူးလုိ.ေျပာပါတယ္၊

ႏွစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလပုံတစ္ပုံထက္မနဲတုိးျမင့္လာျပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂)ဒႆမ (၆၃)ဘီလီယံရွိတယ္လုိ. တရုတ္စာရင္းအင္အရသိရွိရပါသည္၊တရုတ္ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာလုပ္ငန္းေတြမွာလည္းအၾကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊
(၄)
ျမန္မာအစုိးရသည္အိႏၵိယသမုဒၵယာပင္လယ္ထဲသုိ.တရုတ္အစုိးရအားဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ.တင္သြင္းျခင္းမွဳသက္သက္မ ဟုတ္ဘဲစစ္ေရးအရစခန္းအေျခခ်မွႏွင့္အသံဖမ္းေနရာလည္းအက်ဳံဝင္သည္၊လြန္ခဲ့ေသာလတုန္းကဆုိ ျမန္မာျပည္ကုိပထမဦးဆုံးတရုတ္စစ္သေဘာၤၾကီး ႏွစ္စင္ကမ္းေျခလာကပ္သြားသည္၊
(၅)
ေနာက္ပုိင္းတြင္ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းေခ်ာေမာတုိးတက္လာသည္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဩဂုတ္လတြင္ ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္(ကုိးကန္.)လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ သူမ်ားတုိက္ပြဲေၾကာင့္တရုတ္ျပည္သုိ.ဒုကၡသည္မ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္တာကုိဘီဂ်င္အစုိးရအားေဒါကန္ေစခဲ့သည္၊ျမန္မာစစ္အစုိးရကလည္းနယ္စပ္ တည္ျငိမ္မွဳအတြက္ထိန္းသိမ္းမည္ဟုကတိေပးခဲ့သည္၊

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ အကုန္က်ခံမ်ားလွေသာျမဳိ.ေတာ္အေျပာင္းအေရႊ.ကုိတရုတ္အစုိးရအားၾကဳိတင္အသိမေပးဘဲလုပ္လုိက္ သည္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက အံ့အားသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

RPT-FACTBOX-Five facts about China-Myanmar relations

Mon Sep 6, 2010 6:30am GMT

Sept 6 (Reuters) - Myanmar's reclusive leader, General Than Shwe, arrives in China on Tuesday for a five-day state visit ahead of elections on Nov. 7, at which the ruling junta's civilian proxies are expected to score a resounding victory.

Here are five facts about the complex relationship between China and Myanmar:

*In 1949, Burma, as Myanmar was then known, was one of the first countries to recognise the People's Republic of China. But relations soured in the 1960s following anti-Chinese riots in Rangoon (now called Yangon).

* Following a crackdown on pro-democracy protesters in 1988, the West imposed broad sanctions on Myanmar. China stepped into the void, providing aid and weapons and ramping up trade.

Beijing has continued to provide broad diplomatic support for Myanmar's military government, though the ruling generals remain wary of their powerful northern neighbour.

* China has pumped $8.17 billion into Myanmar in the current fiscal year, accounting for two-thirds of its total investment over the past two decades, Myanmar's state media reported last month. [ID:nSGE67F0BL]

Energy projects formed the bulk of the investment, with $5 billion in hydropower and $2.15 billion in the oil and gas sector of the resource-rich nation. However, analysts say official investment data for Myanmar is notoriously unreliable.

Bilateral trade grew by more than one-quarter in 2008 to about $2.63 billion, according to Chinese figures. Chinese firms are also heavily involved in logging in Myanmar.

* Myanmar gives China access to the Indian Ocean, not only for imports of oil and gas and exports from landlocked southwestern Chinese provinces, but also potentially for military bases or listening posts. Two Chinese warships made a port call in Myanmar last month, the Chinese navy's first visit to the country.

In October, China's state energy group CNPC started building a crude oil port in Myanmar, part of a pipeline project aimed at cutting out the long detour oil cargoes take through the congested and strategically vulnerable Malacca Strait. [ID:nTOE60D08W] [ID:nTOE67P06B]

* The relationship has had rocky patches of late. In August 2009, refugees flooded across into China following fighting on the Myanmar side of the border between rebels and government troops, angering Beijing. Myanmar has since promised to maintain stability on the border. [ID:nTOE65206V]

In 2007, China's Foreign Ministry published an unflattering account of Myanmar's new jungle capital Naypyitaw, expressing surprise that the poor country would consider such an expensive move without first telling its supposed Chinese friends. (Writing by Ben Blanchard; Editing by Ron Popeski)

Sunday, September 5, 2010

စစ္တပ္ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ လူေသမႈ

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္တပ္ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ လူေသမႈ

ဗြီဒီအုိၾကည့္ခ်င္ရင္ဒီမွာႏွိပ္မွာ
ဤသတင္းႏွင့္ဗြီဒီအုိေတြကုိ အညာေႏြတမာေျမႏွင့္လမ္းျပၾကယ္မွရယူသည္။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
http://www.lanpyakye.org/2010/09/blog-post_3034.html

နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းက အရာရွိႏွစ္ေယာက္နဲ႔ စကားမ်ားရာကေန စစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ လိုက္ပစ္လို႔ အရပ္သား လူငယ္ ၂ ေယာက္ ေသဆံုးသြားရတဲ့ အမႈတခု မေန႔ညသန္းေခါင္ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔က ပဲခူးျမိဳ႕ ဇိုင္ဂႏိုင္ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခလရ (၅၉) ကလို႔ဆိုတဲ့ အရာရွိႏွစ္ေယာက္ဟာ ဇိုင္ဂႏိုင္ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား ဆိုတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ကေန ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေအာင္သူဟိန္း (၂၂ႏွစ္) နဲ႔ စိုးပိုင္ေဇာ္ (၁၈ႏွစ္) အပါအ၀င္ လူငယ္ ၅ ဦး စီးလာတဲ့ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္နဲ႔ ပြတ္တိုက္မိတာကေန စကားမ်ား ထိုးၾကိတ္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ပြဲျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အရာရွိေတြကလည္း တပ္ကိုျပန္၊ လူငယ္ေတြကလည္း အိမ္ကို ျပန္ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသနတ္ေတြနဲ႔ စစ္သားေတြက ရန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြကို လိုက္ရွာၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမလမ္းကို လမ္းထိပ္ကေန စစ္သား ၈ ေယာက္ေလာက္က ေစာင့္က်န္ေနရစ္ျပီး က်န္တဲ့ ၅ ေယာက္ကေတာ့ လမ္းထဲကို ၀င္လာတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ အိမ္ေတြကိုလိုက္ရွာေနတုန္း စစ္သားတေယာက္က ေသနတ္ကို အေပၚေထာင္ျပီး ၄ ခ်က္ ပစ္တယ္ေသးလို႔ သိရပါတယ္။ ဟာဒယ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္နားမွာ ေအာင္သူဟိန္းနဲ႔ စိုးပိုင္ေဇာ္ ကို ေတြ႔လိုက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္သားတေယာက္က G-3 ေသနတ္နဲ႔ လွမ္းျပီးပစ္လို႔ ေအာင္သူဟိန္းက ၆ ခ်က္မွန္ျပီး၊ စိုးပိုင္ေဇာ္က ၄ ခ်က္ထိမွန္ျပီး ႏွစ္ေယာက္လံုး ေနရာတင္ ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆံုးသြားၾကတယ္လို႔ မ်က္ျမင္ေတြက ေျပာျပပါတယ္။

ရဟန္းခံစဥ္က ေအာင္သူဟိန္း


စိုးပိုင္ေဇာ္

ဒီလိုပစ္ခတ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္သားတေယာက္က “စစ္တပ္ကို လာစမ္းရင္ ေသခ်င္းဆိုးနဲ႔ ေသသြားမယ္” လို႔ ၾကိမ္းေမာင္း ေအာ္ဟစ္သြားေသးတယ္လို႔ အခင္းျဖစ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာျပပါတယ္။

မနက္ ၂ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္မွာေတာ့ ႐ုပ္အေလာင္း ၂ ခုကို ရင္ခြဲ႐ံုကို ပို႔ဖို႔ လာသယ္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥကို စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ ပဲခူးျမိဳ႕ခံေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကိုေတာ့ ရင္ခြဲ႐ံုမွာပဲ ထားထားျပီး၊ ေနာက္မွ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြကို ေပးမယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရမ္းကားပစ္ခတ္တဲ့ စစ္သားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔သာ ေျပာျပီး အမႈကို ေက်ေအးေပးဖို႔၊ ဒီကိစၥ ေမးျမန္းလာသူေတြရွိရင္ မေျပာဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက မိသားစု၀င္ေတြကို ေျပာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေသဆံုးသူ ေအာင္သူဟိန္းရဲ႕ အေဒၚျဖစ္သူကေတာ့ ဘာမွ အျပစ္မရွိတဲ့ တူေလး အလကား ေသသြားရတာကို မေက်ေအးေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဒီမနက္မွာ သိျမင္ခဲ့ရတဲ့ လမ္းျပၾကယ္ အဖြဲ႔က ဦးေအးျမင့္ကေတာ့ “အခုလို ျမိဳ႕ေပၚမွာေတာင္ ဒီလို ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ရင္ ေတာၾကိဳအံုၾကားက တိုင္းရင္းသားေတြဆို ဒီထက္ဆိုးမယ္” လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

အညာေႏြတမာေျမ

Friday, September 3, 2010

အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား၏ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမရွိဘဲအင္းအားအၾကီးမားဆုံးသူမ်ားလည္းဘဲအုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရဘူး၊ Even the most powerful cannot rule without the cooper

တုိင္းရင္းသားအသံ
အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား၏ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမရွိဘဲအင္းအားအၾကီးမားဆုံးသူမ်ားလည္းဘဲအုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရဘူး၊
Even the most powerful cannot rule without the cooperation of the ruled.ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားရပ္တန္.ဖုိ.အခ်ိန္တန္ျပီ၊ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊မဲထည့္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ျပည္သူလူထုမ်ား၊တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သည္ေတာ္မ်ား၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင္ျပည္သူလူမ်ားအေနျဖင့္ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳအားလုံးကုိအခ်ိန္မီရပ္တန္.ပစ္ရမည္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲကတရားမွ်တမွဳမရွိဘူး၊တုိင္းျပည္ျပႆနာမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ႏွဳတ္ထြက္ၾကပါ၊မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ျပည္သူလူထုမ်ားကမဲမေပးဘဲေနၾကပါ၊တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားကအမိန္.မနာခံဘဲအာဏာဖီဆန္မွဳလုပ္ေဆာင္ရမည္၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေနျဖင့္စစ္အစုိးရ၏ျခိမ္ေျခာက္မွဳမ်ား၊ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးမွဳမ်ား၊အဓိပၸါယ္မရွိသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးစကားမ်ားကုိဂရုစုိက္စရာမလုိဘဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳဘာမွလုပ္စရာမလုိပါ၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအေနနဲ.လည္းလက္ရွိစစ္အစုိးရသည္တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ဒုိ.အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊တုိင္းဖ်က္ျပည္ဖ်က္ဓားျပအစုိးရျဖစ္တယ္လုိ.ေဘာထားျပီးကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ရြားကုိယ့္အဖြဲ.အစည္းကုိယ့္နယ္ေျမေဒသေတြမွာကုိယ့္ကုိယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေလ့အက်င့္ကုိျပင္ဆင္ထားရမည္၊လက္နက္အားကုိးနဲ.အၾကပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္လာပါကကုိယ့္ရြာကုိယ့္ေဒသေတြမွာအေျခခ်ထာသည့္တပ္ရင္း၊စစ္တပ္မ်ားကုိအခ်ိန္သင့္အခါသင့္ေစာင့္ျပီးဓါတ္ဆီးမ်ားပက္ေပးျပီးမီးရွဴိ.ပစ္ရမည္၊သူတုိ.အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိမလုိလာေၾကာင္းနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ျပသရမည္၊သရဲဘီးလူႏွင့္လူသားတုိက္ပြဲလုိ.သေဘာထားျပီးကရုဏာတရားကင္းမဲ့စြာတုိက္ခုိက္ရမည္၊ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ပတၱနိကုဇၨဳနကံေဆာင္ထားသည့္အတုိင္စစ္အစုိးရ၏ပူေဇာ္ပသျခင္းကုိ မခံယူဘဲသူတုိ.အသုိင္းအဝုိင္းမိသားစုမ်ားကုိလည္းေရွာင္ၾကည္ရမည္။

Thursday, September 2, 2010

အာဏာသိမ္းႏုိင္သူမ်ားဟုယုံၾကည္တဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိျဖဳတ္ျပီးေနာက္သန္းေရႊႏွင့္ေမာင္ေအးအာဏာဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ထားဆဲ

တုိင္းရင္းသားအသ
အာဏာသိမ္းႏုိင္သူမ်ားဟုယုံၾကည္တဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိျဖဳတ္ျပီးေနာက္သန္းေရႊႏွင့္ေမာင္ေအးအာဏာဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ထား ဆဲ

Wednesday, September 1, 2010

ၾကားျဖတ္သတင္း၊ျပည္တြင္းရွိမြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရးရုံးပတ္ဝန္က်င္းမွာစစ္အစုိးရတပ္မ်ားစစ္အင္းအားျပ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ၾကားျဖတ္သတင္း၊ျပည္တြင္းရွိမြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရးရုံးပတ္ဝန္က်င္းမွာစစ္အစုိးရတပ္မ်ားစစ္အင္းအားျပ

စက္တင္ဘာလ(၁)၇က္ေန.ေနာက္ဆုံးထားျပီးနယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥျငင္းပယ္သည့္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားကုိစစ္ေရးအရအေရးယူမယ္လုိ.
ျခိမ္းေျခာက္ထားသည္၊မေန.ကစ၍ျပည္တြင္းရွိမြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရးရုံးစုိက္ရာေနရာျဖစ္သည့္မုဒုံႏွင့္သံျဖဴဇရပ္အၾကားစစ္ေရးလွဳပ္
ရွားမွဳေတြရွိတယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊စစ္ယူနီေဖာင္အျပည့္နဲ.အမွတ္(၆၂)တပ္ရင္းမွအင္းအား(၅၀)ေလာက္စစ္ေရးျပကင္းေစာင့္ကင္းလွည့္မ်ား
လွဳပ္ရွားသြားလာေနျပီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆုိတာေသေသခ်ာခ်ာမသိရေသးေပမဲ့နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥျငင္းပယ္မွဳနဲ့ဆုိင္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

ယင္ကဲ့သုိ. လွဳပ္ရွားရာတြင္ေနရာအႏွံ.ျဖစ္သည့္ သံျဖဴဇရပ္၊မုဒုံႏွင့္ဘုရားသုံးဆူးဘက္မွာလည္းလွဳပ္ရွားေနျပီး စစ္ထရပ္ကားမ်ားခ်ီးတက္မွဳ လည္းရွိတယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီရုံးပတ္ဝန္က်င္းေတြမွာလည္းဗမာစစ္တပ္ကေနရာယူထားတယ္လုိ.သိရသည္၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီဘက္ကလည္း စစ္အစုိးရတပ္စတင္တုိက္ခုိက္လာမည္ဆုိရင္ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြားမယ္လုိ.ေျပာထားပါသည္။

ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းျဖင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥအဆုံးသတ္မည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းျဖင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥအဆုံးသတ္မည္

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဗုိလ္ခင္ညြန္.ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမတုိ.စကားေျပာပုံ၊ (ယဥ္းေက်းေသးတယ္)
ေနာက္ ၅ ႏွစ္ၾကာလာေသာ္ ဗုိလ္ေဌးေမာင္ ႏွင့္ပဲပုပ္ဗမာစစ္ဗုိလ္တုိ.စကားေျပာပုံ၊(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ (ေခြးပင္ကုိယ္စရုိက္ေပၚလာပုံ)လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကတိမတည္စစ္သားမပီသတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သူတုိ.ေျပာသမွ်စကားကုိတန္ဘုိးထားလုိ.မရပါ၊ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ.ဗမာမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ.ကတိစကားကုိခ်ဳိးေဖာက္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီးတုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚေစာ္ကားခဲ့ သည့္ဗုိလ္ေနဝင္၏တပည့္မ်ားႏွင့္မဆလမ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည္၊ဗုိလ္ေနဝင္၏မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့အရပ္သားမ်က္ႏွာစြပ္စစ္ဘီးလူလႊတ္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူတဲ့အခ်ိန္တြင္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္အႏွစ္သာရ အားရျဖင့္သေဘာတူထားသည္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ျပည္သူ.စစ္တပ္ႏွင့္လက္နက္ခ်စကားလုံးမ်ားလုံးဝမပါခဲ့ဘူး၊ထုိအခ်ိန္၌တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဗုိလ္ခင္ညြန္.အေပၚယုံၾကည္ေနၾကသည္၊18October,2004ဗုိလ္ခင္ညြန္.ျဖဳတ္ခ်ခံရျပီးအဖမ္းခံသည့္အခ်ိန္အထိေႏြး
ေႏြးေထြးေထြးရွိခဲ့သည္၊ဗုိလ္ခင္ညြန္.ျဖဳတ္က်ျပီးေနာက္ပုိင္းဗုိလ္ခင္ညြန္.ႏွင့္သေဘာတူထားသည့္ျငိမ္းခ်မ္းစာခ်ဳပ္အားလုံးကုိပင္လုံးစာခ်ဳပ္နဲ.အ လာတူေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရသည္၊ယင္ကိစၥဟာလည္း လက္ရွိစစ္ဘီးလူအုပ္စုတုိ.၏ကတိစကားမတည္ေၾကာင္းကုိျပသလုိက္ျပန္သည္၊
ထုိ.ကဲ့သုိ.ပင္၊ေနာက္ပုိင္းမွာ ေခြးမ်ဳိးေတြက ပင္ကုိယ္စရုိက္ေပၚလာျပီးရုိင္ေနၾကထုံစံအတုိင္း တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ရမယ္၊ျပည္သူ.စစ္တပ္လုပ္ရမယ္၊မလုပ္ရင္မတရားအသင္းျဖစ္မယ္၊စစ္ေရးအရအေရးယူတုိက္မယ္စသည့္ဘာညာဘာညာေတြေခြးပါးစပ္ ကေနထြက္လာျပန္ေတာ့ လူသားေတြလုံးဝနာမလည္သည့္စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊အင္းအားၾကီးသည့္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကလည္ ေခြးမ်ဳိးႏွင့္လူသားစကားေျပာတာအခ်င္းခ်င္းနာလည္ႏုိင္သည့္ဘာ သာစကားမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေနာင္ခါေနာင္လာေစ်းေပါ့ ဆုိျပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရေတာ့သည္။
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.