တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, April 14, 2008

တုိင္းရင္းသားအသံ

လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား လုိအပ္ဟု ကုလသမဂၢစုံစမ္းစစ္ေဆးသူေျပာၾကား၊

ဘရပ္ဆဲလ္ယ ဘဲလ္ဂ်ီယံ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စီစဥ္က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲကြပ္ကဲဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား အကယ္၍ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္မျပဳဘူး ဆုိရင္ ၎ပြဲကုိ အခမ္းအနားလုပ္ျပတဲ့ ပြဲသဘင္တစ္ခုသက္သက္သာျဖစ္လိမ္မယ္ လုိ႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးစုံစမ္းသူက တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္၊

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲ႔ (ႏုိင္ငံတကာ၏) အယုံအၾကည္တစ္စုံတရာရရွိရန္ ေမလ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ လြတ္လပ္ေသာစည္းရုံးေျပာဆုိခြင္႔ေပးဖုိ႔ လုိတယ္ လုိ႔ ေပါလုိ ဆာဂ်ီယုိ ပင္းဟဲရုိး ကေျပာၾကားလုိက္သည္၊

" အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔မရွိဘဲ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ ဘယ္လုိလုပ္လုိ႔ရမွာလဲ "လုိ႔ ေမးျမန္သူကုိ ေမးခြန္းထုတ္ေမးလုိက္သည္၊ " လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ တရားဝင္ျဖစ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ရွိဖုိ႔အေရၾကီးပါသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ရင္ စစ္မွန္ေသာအေျခအေနမရွိဘဲ ဟန္ျပတဲ့ပြဲသဘင္တစ္ခုသာျဖစ္လိမ္မယ္ လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္၊

ျမန္မာအတုိက္အခံအဖြဲ႔ေတြကလဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္ဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကုိ ထာဝရတည္ျမဲေစသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေျပာၾကပါသည္၊

NLD အဖြဲ႔ကလဲ ႏုိင္ငံတကာေစာင္႔ၾကည့္သူမ်ားဝင္ေရာက္ခြင္႔ျပဳဖုိ႔ေတာင္းဆုိထားျပီး ဆႏၵခံယူပြဲဟာ အတုိက္အခံေတြကုိ ဥပေဒ နဲ႔ပိတ္ဆုိ႔ထားသျဖင္႔ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တမွဳမျဖစ္ႏုိင္ဘူး လုိ႔ ေျပာၾကားသည္၊

ပင္းဟဲရုိး အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ဖုိ႔ေထာက္ခံ လွဳံ.ေဆာ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ အစီရင္ခံစာသတင္းမ်ားကုိ သူလက္ခံရရွိခဲ့တယ္ လုိ႔ေျပာသည္၊

" ဤဆႏၵခံယူပြဲကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိယုံၾကည္မွာလဲ? " " လြတ္လပ္တဲ့လကၡဏာတစ္စုံတရာ ငါမေတြ႔ဘူး " လုိ႔ ဥေရာပ ပါလီမာန္ခရီးစဥ္မွာ ေအပီသတင္းဌာနကုိ သူေျပာျပခဲ့သည္၊

လြန္ခဲ့တဲ့ လတုန္က ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘာရီ အဆုိျပဳေတာင္းဆုိထားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင္႔ျပဳေရးကုိ စစ္အစိုးရ ကပယ္ခ်ထားျပီး အရင္တုန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲမွာလဲ(ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကုိ) ဝင္ခြင့္ျပဳတဲ့အစဥ္အလာမရွိခဲ့ျပီး ၎ကုိ တုိင္းျပည္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ ေဘာင္ေက်ာ္တယ္ လုိ႔ စစ္အစိုးရ သတင္းမီဒီယာေတြကေျပာဆုိသည္၊

ကုလလူ႔အခြင္႔အေရးစုံစမ္းသူတာဝန္ကုိ ၇ ႏွစ္လုံးလုံးထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး သူအေပၚ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင္႔ကုိ ဒီလအကုန္ သူမႏွဳတ္ထြက္ခင္ စစ္အစုိးရကခြင္႔ျပဳမည့္အရိပ္လကၡဏာ အနည္းငယ္သာေတြ႔တယ္ လုိ႔ ေျပာၾကားသည္၊

" က်ေနာ္ ဝင္ေရာက္ခြင္႔ရရွိဖုိ႔ အျမဲၾကဳိးစားပါသည္၊ လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္ စစ္အစုိးရ ဗီဇာထုတ္ေပးမည္ လုိ႔ က်ေနာ္မေမွ်ာ္လင္႔ပါဘူး "

ဒီမုိကေရစီလုိလာဆႏၵျပသူမ်ားအား စစ္အစုိးရက သတ္ျဖတ္ႏိွမ္ႏွင္းတဲ့ကိစၥကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ပင္းဟဲရုိးျမန္မာျပည္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင္႔ကုိ ႏိုဝင္ဘာလ ကတည္က စစ္အာဏာပုိင္ေတြက ျငင္းပယ္ထားပါသည္၊

ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားပါဝင္မွဳမရွိဘဲ စစ္အစုိးရ တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ NLD အဖြဲ႔ ကေဆာ္ၾသထားပါသည္၊ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ မဲေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေထာက္ခံရင္ အတည္ျပဳမည္၊

ဆႏၵခံယူပြဲျပီးရင္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ဖုိ႔စီစဥ္ထားပါသည္၊ ဒါေပမဲ့၊ စစ္တပ္က အာဏာအၾကီးအက်ယ္ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ဥပေဒက ခြင္႔ျပဳထားျပီး ေဒၚစုၾကည္ ကုိ အာဏာရျခင္းမွ စနစ္တက်တားဆီးထားပါသည္၊

ေဒၚစုၾကည္ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရွိခဲ့ေပမဲ့ စစ္တပ္ကအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ပါသည္၊ ေဒၚစုၾကည္ကုိ အမွဳတစ္စုံတရာစြဲဆုိထားျခင္းမရွိဘဲ ၁၈ႏွစ္အတြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေနခဲ့ရပါသည္၊

စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမွဳကုိ ခုခံခဲ့ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလက ဒီမုိကေရစီလူထုဆႏၵျပပြဲကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္၊ စစ္အစိုးရ ႏွိမ္ႏွင္းပြဲမွာ လူ ၃၁ ေယာက္အသတ္ခံခဲ့ျပီး ေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္ လုိ႔ ကုလသမ၈ၢက ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

(မွတ္ခ်က္) ကုိ ကီကီနိက ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္၊


International Herald Tribun
AP Interview: Myanmar vote needs international observers, says UN investigator

The Associated Press
Monday, April 14, 2008

BRUSSELS, Belgium: Myanmar's planned referendum on a new constitution will be reduced to a mere "ritual" unless international observers are allowed to monitor the vote, a U.N. human rights investigator said Monday.

The military regime in Myanmar will need to allow the opposition to organize and allow more free speech rights for the May 10 referendum to have any credibility, said Paulo Sergio Pinheiro.

"How can you have a referendum without any of the basic freedoms?" he asked in an interview. "It would be important to have international observers to validate the referendum, because if not it would be just a ritual without real content."

Opponents of Myanmar's junta say the new constitution is designed to perpetuate military rule.

Nobel laureate Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party has also called for international observers and says the referendum "cannot be free and fair" because the rules are stacked against the opposition.

Pinheiro said he had received reports of supporters of a "no" vote in the referendum being detained.

"How can you believe in this referendum?" Pinheiro told The Associated Press on the sidelines of a visit to the European Parliament. "I haven't seen any sign of liberalization," he complained.

Junta officials rejected the idea of international observers when it was proposed to them by U.N. special envoy Ibrahim Gambari in a meeting last month. State media said it was decided there was no precedent for it and it infringed on Myanmar's sovereignty.

Pinheiro said there was little sign the regime would lift its ban on him visiting the country before he steps down at the end of this month after seven years as the U.N. human rights investigator. "Hope, always I try to

have, but I'm not expecting that the government will give me a visa in the next two weeks."

The Myanmar authorities have refused to allow Pinheiro back into the country since November following his criticism of the government's deadly crackdown on pro-democracy demonstrators.

Suu Kyi's NLD has urged voters to reject the proposed constitution because it was drafted under the junta's direct control, without any input from the country's pro-democracy movement. The draft constitution will be adopted if more than half of eligible voters approve it in the referendum.

The constitutional referendum is supposed to be followed by a general election in 2010, but the charter allows the military to keep wide powers and effectively prevent Suu Kyi from holding public office.

Her party won the last general elections in 1990, but the military refused to hand over power, instead stepping up its repression of dissidents. Suu Kyi, who is currently under house arrest, has been in detention without trial for more than 12 of the past 18 years.

The junta has resisted international pressure to make democratic reforms and quashed pro-democracy protests last September. The U.N. estimates at least 31 people were killed in the crackdown and thousands more were detained.

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.