တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, March 9, 2010

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိကရင္၊ခ်င္၊ကခ်င္၊သွ်မ္း၊ဗမာ၊မြန္စေသာျမန္မာျပည္သားမ်ာအားလုံးအတြက္အထူးသတိေပးခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံအေျခအေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိကရင္၊ခ်င္၊ကခ်င္၊သွ်မ္း၊ဗမာ၊မြန္စေသာျမန္မာျပည္သားမ်ာအားလုံးအတြက္အထူးသတိေပးခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံအေျခအေန
ရွပ္နီအဖြဲ.၏လွဳပ္ရွားမွဳ

လာမည့္ မာတ္ခ်္လ ၁၂ ရက္ေန.မွာ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံသည့္အနီေရာင္ရွပ္အဖြဲ.သည္ ထုိင္းအစုိး ရကုိျဖဳတ္ခ်ဖုိ. တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲဆင္ႏႊဲရန္ရွိသည္၊
အနီေရာင္ရွပ္အဖြဲ.သည္ လူထုအင္းအားတစ္သန္းစုေဆာင္ရန္ၾကဳိးစားေနျပီး အမ်ားစုက နယ္အရပ္ရပ္ကလာသည့္ဆင္းရဲ သားမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိလည္းစုေဆာင္ရန္ရွိသည္ဟု အစုိးရသတင္းဌာနကယုံၾကည္ေနသွ္၊
အနီေရာင္ရွပ္အက်ၤီအုပ္စုသည္ ရသည့္နည္းျဖင့္ အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစုံတုိက္ပြဲဝင္မည္ ဟုဆုံးျဖတ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ အၾကမ္းဖက္မွဳကုိဦးတည္သည့္ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္သုိ.ကူးေျပာင္းသြားရန္ ရာခုိင္ႏွဳန္းမ်ားေနသည္၊
အနီေရာင္အုပ္စုသည္ ဘန္ေကာက္ျမဳိ.ၾကီးအျပင္၊ ၁၊နခြန္သဝမ္း၊၂၊နခြန္ရာခ်္စီမာ၊၃၊အယုဒၶယာ၊၄၊နခြန္ပထုမ္၊၅၊စမုတ္ပရကန္ ခရုိင္တုိ.မွာလည္း လူစုလူေဝျဖင့္ဆႏၵျပၾကမည္လုိ.စီစဥ္ထားပါသည္၊
တပ္ဆင္ႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ား၏လက္ရွိအေျခအေန

တပ္ဆင္အေနနဲ.ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ အသံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဗြီဒီအုိျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒူးဘုိင္းကေနညြန္.ၾကားေနပါသည္၊တပ္ဆင္၏ဇနီးေဟာင္ ပြစ္ဂ်မန္း န ဖြမ္ဘဲရာႏွင့္သားတစ္ေယက္က တနဂၤလာေန.တုန္းက ေဟာင္ေကာင္သုိ.ခရီးထြက္ ခြာသြားျပီးျဖစ္သည္၊တပ္ဆင္၏သမီးေခ်ာေလးႏွစ္ေယာက္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ဘာလင္ျမဳိ.သုိ.ခရီးပ်ံသန္းသြားျပီးျဖစ္သည္၊ရွပ္နီ ေတြအၾကမ္းဖက္မွဳေပၚေပါက္လာရင္ ဓားစာခံအသုံးခ်လုိ.မရေအာင္ဆုိျပီးေရွာင္ၾကတယ္လုိ.ဆုိပါသည္၊

ထုိင္းလုံျခဳံရဲမ်ား၏စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား

ထုိင္းရဲေတြပိတ္ဆုိ.စစ္ေဆးမည့္ေနရာမ်ားကေတာ့၊ ၁၊လာမ္းတေကာင္း၊နခြန္ရာခ်္စီမာ၊၂၊ထႏြန္ ရင္နယ္၊အယုဒၶယာ၊ ပင္ပအိန္း Bang Pa In ခရုိင္၊ ဝင္မေနာ္ မီးပြင့္၊(Wang Manao Intersection), ဖစ္ခ်္ဘူးရီခရုိင္တုိ.မွာ ထုိင္းရဲမ်ား ကားေပၚ တက္ေလွေအာက္ဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္မရွိသူမ်ားအတြက္ လုံးဝမသြားၾကပါနဲ.၊

ထုိင္းအစုိးရ၏ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒ

ထုိင္းအစုိးရ၏လုံျခဳံေရးဥပေဒကုိ ႏြန္ဘူရီးခရုိင္မ်ားအားလုံးႏွင့္က်န္ရွိသည့္ ၂၁ ခရုိင္The internal security law will cover all areas of Bangkok, all districts of Nonthaburi and 21 other districts in Ayutthaya, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon from tomorrow until March 23 ျဖစ္ေသာ ခ်ခင္ေစာ၊
နခြန္ပထုမ္၊ပထုမ္ဌာနီ၊စမုတ္ပရကန္၊စမုတ္စခြန္၊တုိ.မွာမနက္ဖန္ကစ၍တင္းၾကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္၊

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒ၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္း၊တားဆီး၊ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လုံျခဳံေရးထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္စီမံကိန္းမ်ားေရဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစုိး၇ရုံမ်ား၊အရာရွိမ်ားကုိညြန္ၾကားသြားရန္၊
သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားမွာလုံျခဳံေရးတင္းၾကပ္ထားျပီးအဝင္အထြက္ပိတ္ပင္ခြင့္၊လက္နက္သယ္ေဆာင္ခြင့္တားျမစ္ျခင္း၊
ပုိ.ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္တင္းၾကပ္ထားျခင္း၊
ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးကုိျခိမ္းေျခာက္မည့္အရိပ္လကၡဏာရွိသည့္ႏုိင္ငံေတာ္အရာရွိမ်ားကုိထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊

ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ စိတ္ခ်မွဳ

ဆႏၵျပသူမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရာဝယ္ လက္ရွိအစုိးရထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒကလုံေလာက္တယ္လုိ. ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အႏုေဖာင္းေဖာ္စိဒါကေျပာပါသည္၊

ထုိ္င္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဘိဆစ္၏စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး

တပ္ဆင္မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အေရးၾကီးတဲ့ကာလမွာ သင္တုိ.ကုိစြန္.ခြာျပီးျပည္ပမွာစိမ္းခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာသင္တုိ.အေနနဲ.သူ တုိ.တပ္ဆင္မိသားစုအတြက္ၾကဳိးစားတုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္အေတြးအေခၚကုိျပန္လည္သုံးသပ္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္လုိ. ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဘိဆစ္ကေျပာပါသည္၊

ပီေအဒီေခၚ ရွပ္အဝါအုပ္စု၏ျပင္ဆင္ခ်က္

ရွပ္အဝါအုပ္စုလုိ.ေခၚတဲ့ ဒီမုိကေရစီအတြက္လူထုမဟာမိတ္အဖြဲ.သည္ တပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပပြဲကုိတန္ျပန္မည္မ ဟုတ္ဘူး၊သုိ.ေသာ္၊သူတုိ.အဖြဲဝင္မ်ားကသတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမိန္.ကုိေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတယ္
လုိ.မေန.ကထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ.မိမိေနထုိင္သည့္ဧရိယာကေနထြက္ခြာမသြားၾကရန္အလုပ္ရွင္ကတာဝန္ယူေစာင့္ၾကည့္ ၇မည္၊အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ထြက္ခြာခြင့္ျပဳပါက ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိအရုိက္ခံရႏုိင္ျပီးေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္၊ဆႏၵျပမွဳတြင္ပါဝင္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္၊

အေျခအေနအေပၚသုံးသပ္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊

၁၊ လူစုလူေဝေနရာေတြမွာျမန္မာျပည္သားမ်ားအေနနဲ.ေဝေဝေရွာင္ၾကပါ၊
၂၊ပတ္စပုိ.ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ.လည္းခရီးသြားလာမွဳကုိအထူးသတိျပဳပါ၊ဥပေဒအေၾကာင္ျပခ်က္ျဖင့္ေငြညွစ္ခံရႏုိင္သည္
၃၊ၾကြက္ၾကြက္အိတ္တုိ.၊လက္ကုိင္ဖုန္း၊ေရဒီအုိစက္၊နာၾကပ္ကက္ဆက္၊လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ပစၥည္းအလကာေဝငွမွဳမ်ားတုိ. ကုိလုံးဝလက္မခံ၊မေကာက္ၾကပါရန္၊အထူးသျဖင့္အထက္ေဖာ္ျပပါ ကန္.သတ္တားျမစ္ထားတဲ့ခရုိင္မ်ားမွာသတိျပဳပါ၊
၄၊ေငြေပးျပီးလာေရာက္စည္းရုံးျခင္းကုိလုံးဝေရွာင္ၾကည္ပါ၊ဖ်ားေယာင္ေဆာင္သင့္ရင္ဖ်ားေယာင္ေဆာင္ပါ၊မသြားၾကနဲ.၊
၅၊ညအခ်ိန္သြားလာမွဳကုိေရွာင္ပါ၊
၆၊ရဲအတုမ်ားအထူးသတိျပဳပါ၊
၇၊အုပ္စုအလုိက္အလုပ္သြားၾကပါ၊အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ၊စည္းလုံးညီညြတ္မွဳရိွၾကပါ၊
၈၊အစားအေသာက္မ်ားလုံလုံေလာက္ေလာက္ဝယ္ထားျပီးတစ္လစားသုိေလွာင္ထားပါ၊
၉၊ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လာေရာက္သုံးေဆာင္သူေဖာက္သည္ေလ်ာ့က်ႏုိင္ျပီးသူေဌးစိ တ္ညွစ္မွဳမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ.ႏုိင္သည္၊သည္းခံျပီးေနၾကပါ၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.