တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, May 7, 2010

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝံပုေလြတပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိရပ္နာသင့္ျပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝံပုေလြတပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိရပ္နာသင့္ျပီ

လြတ္လပ္ေရးရျပီးခါစမွျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိအိပ္မက္ေတာင္မမက္ဘူးသည့္နယ္ျခားေစာင့္ဆုိသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးေပၚစကားလုံးအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ.မ်ားအားစစ္ေရးအေျခခံေသာႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါ က္လာေနသည္ကုိအားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္၊

စစ္အစုိးရတရားဝင္ျဖစ္ႏုိင္ေရး၊စစ္တပ္ပါလီမာန္အစုိးရတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္အၾကြင္းမဲ့အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးစသည့္ႏုိင္ငံ ေရး၊လူမ်ဳိးေရး၊ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္အေရးမ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသည့္အထဲမွာတုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိနယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရမည္၊လက္နက္ခ်ရမည္ဆုိျပီးတစုိက္မတ္မတ္ဖိအားေပးလာသည္၊ဤမူဝါဒအထေျမာက္ေရးအတြ
က္ လိမ္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အင္းအားသုံးျခိမ္ေျခာက္ျခင္း၊ဝါဒျဖန္.စည္းရုံးျခင္း၊ယုတၱိကင္းမဲ့ေသာကတိစကားမ်ားေပးထားျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္၊

ထုိ.သုိ.လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္ေဆာင္မ်ားသည္ ေခါင္းသာရွိျပီးဦးေႏွာက္မရွိသကဲ့သုိ.အထင္ေသးျပီး ေျပာဆုိဆက္ဆံလာျခင္းကုိလည္း တစ္ခါတစ္လီေတြ.ရေသးတယ္၊သုိ.ေသာ္၊ေရကုန္ေရကန္ေနာက္ဆုံးပိတ္ရက္ေရာက္လာ ေသာ္ တုိင္းရင္းသားတပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္ သေဘာရွိေနျပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိစုေပါင္းျငင္းပယ္ ေနျခင္းအေပၚစစ္အစုိးရအတြက္အံ့ၾသစရာျဖစ္လာပါသည္၊ စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ.ျပီးဝုိင္းတုိက္ၾကမည္ကုိလည္ စစ္အစုိးရကအိပ္မ ရေလာက္ေအာင္စုိးရိမ္ေနရသည္၊စစ္အစုိးရသည္ စစ္အင္းအားျပျပီးစစ္ေရးျခိမ္ေျခာက္ေနေပမဲ့ တကယ္စစ္ျဖစ္လာရင္သူမ သာကုိယ္မသာအေျခအေနေလာက္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ စစ္အစုိးရက စစ္ေရးျဖင့္အေရးယူျခင္းကုိ ခဏရပ္နာထားပုံရျပီး ေသြးခြဲမွဳစည္းရုံးေရးနည္းနာေတြကုိသာဦးစား ေပးလုပ္ေဆာင္ေနပုံရသည္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေနာက္ဆုံးရက္အထပ္အထပ္အခါအခါေရႊ.ေပးေနျခင္း၊အခ်ိန္ဆြဲျခင္းကုိၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္း ဗမာစစ္အေခါင္းေဆာင္မ်ားမရုိသားဘူးဆုိတာထင္ရွားေနပါသည္၊စစ္အစုိးရသည္ တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္၊နယ္ ျခားေစာင့္တပ္စကားသည္ လြတ္လပ္ေရးရယူအခ်ိန္မွာသေဘာတူထားျခင္းမရွိ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူအခ်ိန္တြင္ေဆြးေႏြးေျပာ ဆုိထားျခင္းမရွိ၊လက္ရွိစစ္အစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးသေဘာညီခ်က္မ်ားသည္ေနာက္တက္လာမည့္အစုိးရကအသိအမွတ္ျပဳမွာမ ဟုတ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိစစ္အစုိးရႏွင့္ေတြ.ဆုံေနျခင္းသည္ ဝံပုေလြကုိယ္စားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ေနျခင္းသာတူေနျပီး ဘာမွအဓိပၸါယ္မရွိပါ၊ကလိန္ကက်စ္ကုိစမ္းသပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊

ဤအေတာအတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိလုပ္ၾကံမည့္အစီအစဥ္လည္း ရွိေနပါသျဖင့္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအတြက္ေကာင္က်ဳိးရွိမည့္အစားဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိသာျဖစ္ေပၚမည့္အလာအလာရွိေနပါသည္၊ ထုိ.ေၾကာင့္၊ယင္းအက်ဳိးမရွိသည့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းတုိ.ကုိရပ္ နာျပီး စစ္ေရးခုံခံႏွဳိင္ေရးႏွင့္အစုိးရအသစ္အားႏုိင္းငံေရးစကားဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္မ်ားကုိသာျပင္ဆင္ထား သင့္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအသံမွာတင္ျပအပါပါသည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.