တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, December 22, 2010

တမီလ္နက္ေျပာျပတဲ့နဗီေဂ်းနမ္းဗီယားအေၾကာင္း၊စစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္အစုိးရကုိကာကြယ္ေပးတဲ့ေကာင္ဟုအဓိပၸါယ္ရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
တမီလ္နက္ေျပာျပတဲ့နဗီေဂ်းနမ္းဗီယားအေၾကာင္း၊စစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္အစုိးရကုိကာကြယ္ေပးတဲ့ေကာင္ဟုအဓိပၸါယ္ရ

တမီလ္နက္မွာေဖာ္ျပထားသည့္အထူးေဆာင္ပါးကုိကုိးကားျပီးနမ္းဗီယားဘယ္ကလာ၊ဗမာစစ္အစုိးရကလက္ရွိစစ္ဆင္ေရးဘာေၾကာင့္လုပ္ေနသလဲ၊
ဘယ္လုိနည္းဗ်ဴဟာေတြသုံးျပီးစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေနသလဲ၊စစ္ပြဲျပီးစီးသည့္အခါစစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္ထားတာကုိနမ္းဗီယားကအကာအကြယ္ေပး
မည့္အလာအလာေတြကုိတင္ျပထားပါသည္။

ဂ်ဳိလစ္ဖီအစီရင္ခံစာအရ၊ ဗမာစစ္အစုိးရဟာအဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မယ္၊အဓိကအေျခစုိက္စခန္းေတြကုိတိတိက်က်ပစ္မွတ္ထားမယ္၊ေကအန္
ေအလ္ေအတပ္နဲ.အရပ္သားေတြကုိလူသတ္ဇုံအထဲသုိ.ေရာက္သြားေအာင္စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြသုံးျပီဗုံးၾကဲမယ္၊ေနာက္ဆုံးမွာလူသတ္ဇုံထဲမွာရွိသည့္
သူေတြအားလုံးကုိ(Hammer and anvil tactics)လုိ.ေခၚတဲ့နားအတြင္းပုိင္းရွိအရုိးနဲ.တူထုသည့္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္အေျမာက္ၾကီးငယ္ေတြသုံးျပီးေၾကညက္သြားေအာင္စစ္ဗ်ဴဟာကုိသုံးမယ္လုိ. ေဖာ္ျပထားပါသည္၊
နမ္းဗီယားဟာ မႏွစ္တုန္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအီဇဟမ္ တမီလ္လူမ်ဳိးႏြယ္အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မွဳနဲ.ပတ္သက္၍သူကစားခဲ့တဲ့အခန္းက႑ဟာ မွန္မမွန္လုိက္မၾကည့္ခဲ့ပါဘူး၊အခုက်ေတာ့ဗမာျပည္ရွိတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရုန္ကန္လွဳပ္ရွားမွဳကုိပစ္မွတ္ထားေနသည္၊ဗမာစစ္အစုိးရကတုိင္းရင္း သားအေရးျပႆနာကုိင္တြယ္သည့္ေနရာမွာသီရိလကၤာသမၼတ ရာဇပက္ဇာ၏စစ္နည္းၾသဝါဒကုိခံယူျပီးေျဖရွင္းရန္ၾကဳိးပမ္းေနသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္၊ရာဇပက္ဇာကုိေနာက္ေၾကာေထာက္ခဲ့သည့္နမ္းဗီယားတုိ.လည္းအခင္းအက်င္းမွာေပၚလာျပန္ပါတယ္၊နမ္းဗီယားဟာစစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္ သူကုိအကာအကြယ္ေပးဖုိ.၊ေဆြးေႏြးမည့္ေအဂ်င္ဒါအစီအစဥ္ထဲမွာမထည့္ေဆြးေႏြးဖုိ.၊လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္၊

ထုိ.အျပင္၊နမ္းဗီယားဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ.ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာအလြန္တင္းမာသူ၊အေျခအေနကုိမသိသူ တစ္ဦးလုိ.ေျပာၾကားသည္ကုိအင္နာစီတီပရက္စ္ကေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္၊
စစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္ဗမာစစ္အစုိးရကုိအစီအစဥ္ထဲထည့္ေဆြးေႏြးတာဟာအႏၱရာယ္ရွိတယ္လုိတရုတ္ကအရိပ္အေရာင္ျပလုိက္တာနဲ.နမ္းဗီ ယာကအစီအစဥ္ထဲကေနမပါဝင္ေအာင္ၾကဳိးပမ္းခဲ့တယ္လုိ.ဆုိပါတယ္၊

According to Joliffe's report, more violence looms in Karen-populated regions in eastern Burma. The Sri Lanka-style strategy “would include the assassination of key leaders, the pinpointing of key bases and the herding of KNLA forces and civilians into kill zones using heli-borne forces.” Ominously, Joliffe suggests, “the final phase of these hammer and anvil tactics is the obliteration of everyone in kill zones using massed artillery.”
ဂ်ဳိလစ္ဖီအစီရင္ခံစာအရ၊ ဗမာစစ္အစုိးရဟာအဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သည့္နည္းမယ္၊အဓိကအေျခစုိက္စခန္းေတြကုိတိတိက်က်ပစ္မွတ္ထားမယ္၊ေကအန္
ေအလ္ေအတပ္နဲ.အရပ္သားေတြကုိလူသတ္ဇုံအထဲသုိ.ေရာက္သြားေအာင္စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြသုံးျပီဗုံးၾကဲမယ္၊ေနာက္ဆုံးမွာလူသတ္ဇုံထဲမွာရွိသည့္
သူေတြအားလုံးကုိ(Hammer and anvil tactics)လုိ.ေခၚတဲ့နားအတြင္းပုိင္းရွိအရုိးနဲ.တူထုသည့္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္အေျမာက္ၾကီးငယ္ေတြသုံးျပီးေၾကညက္သြားေအာင္စစ္ဗ်ဴဟာကုိသုံးမယ္လုိ. ေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ကဲ့..ဒီေလာက္ဆုိရင္နမ္းဗီယားအေၾကာင္းလည္းသိျပီ၊ ဗမာစစ္အစုိးရကလက္ရွိစစ္ဆင္ေရးဘာေၾကာင့္လုပ္ေနသလဲ၊ဘယ္လုိနည္းဗ်ဴဟာေတြသုံးျပီး စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေနသလဲ၊စစ္ပြဲျပီးစီးသည့္အခါစစ္ရာဇာဝတ္မွဳက်ဴးလြန္ထားတာကုိနမ္းဗီယားကအကာအကြယ္ေပးမည့္အလာအလာေတြကုိလုိရင္းတုိး ရွင္းနဲ.တင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Nambiar, UN, undermine war crimes investigation on Sri Lanka, Burma

[TamilNet, Tuesday, 21 December 2010, 08:48 GMT]
Unchecked for the role he played in the genocide of Eezham Tamils last year, Vijay Nambiar’s UN villainy is now targeting ethnicities struggling in Burma. The Burmese military now plans to adopt the Rajapaksa doctrine of military solution to the national question in Burma, with the backing of the same establishments that backed Rajapaksa, and Vijay Nambiar is in the scene again, facilitating the agenda and shielding the war crimes. A few days ago, UK has urged the UN to replace Vijay Nambiar by another fulltime envoy to deal with Burma. According to Mizzima News Wednesday, the London-based Burma Campaign expressed extreme disappointment on the approach of Nambiar befriending military generals and ignoring nations struggling for liberation. Meanwhile, the UN panel on Sri Lanka meeting Colombo’s LLRC has raised eyebrows in the human rights circles.

While major human rights organisations of the world have boycotted Colombo’s LLRC, there are reports that Ban Ki Moon’s advisory panel on Sri Lanka may have ‘meetings’ with it. According to SL government, since it has said that anyone could come up with submissions to the LLRC, on that basis the UN panel also could come to Colombo to meet the LLRC. This means that the UN panel is treated as a party submitting before the LLRC.

Informed circles say that the UN panel has plans to meet the LLRC behind the scene somewhere outside of the island, perhaps for exchanging notes.

Sri Lanka's President Mahinda Rajapaksa has invited U.N. investigators to share evidence gathered with his own reconciliation commission. Associated Press cited Media Minister Keheliya Rambukwella saying Saturday that "We resisted the panel saying we can't allow a U.N. investigation unilaterally. But in this case, the president has invited them not to undertake any investigation but to share the evidence."

The UN Secretary General Ban Ki Moon praised the move, AP said.

After collecting sensitive and trusted evidence from the affected, the UN move of ‘sharing’ with LLRC is calculated to undermine the credibility of the panel which had been set half-heartedly and the modus operandi of which had already raised doubts, said human rights activists.

In Burma, Ban Ki Moon’s chief of staff, Vijay Nambiar sabotaged war crimes investigations against Burmese military at the behest of the Chinese, accuses the Mizzima article by Thomas Maung Shwe.

Indian and Chinese opposition to war crimes investigation in the island of Sri Lanka and their backing to the war crimes accused regime of Rajapaksa are well known.

The Chinese have told Nambiar that war crime inquiry in Burma would be dangerous and counterproductive, and should not be allowed to proceed. Nambiar appeared to have shared the view by omitting a proposal for war crime inquiry in his report to the UN, despite the fact that UN officials had earlier called for such an inquiry, Mizzima said.

The UN special rapporteur on human rights in Burma in his report in March said that abuses were a state policy that involved authorities at all levels of the executive, military and judiciary, and called for an inquiry by the UN Human Rights Council.

Ironically, Burmese military offensive in August-September targeted ethnic Chinese in the Kokang region that made thousands of them to flee to Yunnan of China. The Chinese came out only with verbal protest.

Vijay Nambiar meets  Aung San Suu Kyi
Vijay Nambiar (left) mets recently released Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi on November 27, 2010 [Photo: Mizzima]
After meeting Aung Sun Suu Kyi in Burma, Nambiar commented that he found her “out of touch and somehow too hard-line”, reports Matthew Russell Lee of the Inner City Press.

Writing on the controversial role played by Nambiar in Sri Lanka, Mizzima said: “Ban sent the former Indian diplomat to Sri Lanka despite that his own brother, retired Indian army general Satish Nambiar, had served as an adviser to the Sri Lankan military for several years.”

Citing The Times, Mizzima said that Nambiar knowingly suppressed information to the public, despite UN staff briefing him in Colombo that at least 20,000 people had died in the final stages of the war.

But there are some other Indian names that not only suppressed information but came out with misleading information on the civilians in the killing zone, contributing to the ‘smooth progress’ of war crimes.

Meanwhile, Sri Lanka connection is a key factor in the renewed ethnic war in the regions of Burma, bordering Thailand, India and China, says Simon Roughneen writing in The Irrawaddy, November 29.

According to the article, while Aung San Suu Kyi, released from her years-long house arrest, has called for discussions on federal model solutions, the Burmese military is gearing up for a military solution to the ethnic issue in the model of Rajapaksa’s Sri Lanka.

Rajapaksa’s first visit outside after the Vanni War was to Burma. The Burmese generals reciprocated in June 2009 by visiting Colombo and thanking Rajapaksa for his support in combating “illegal activities carried out by the LTTE in the past and in drug trafficking in the region."

But most of the poppy-growing areas in the Shan State of Burma are under the control of militia groups backed by the Burmese military, says Shan researcher and journalist Kheunsai Jaiyen, cited by The Irrawaddy.

The Burmese military is now eager to learn from Sri Lanka and to borrow methods from Sri Lanka’s COIN strategy used against the LTTE, The Irrawaddy article said, citing a recent report by researcher Kim Joliffe.

Meanwhile, Sri Lanka’s army commander Jagath Jayasuriya said Wednesday that his military would be seeking UN ‘peace keeping’ missions abroad. Revealing that Colombo would be negotiating with Russia for armoured fighting vehicles, he said that his country was ready to take up foreign assignments at short notice.

In Burma, the Sri Lankan-style strategy appears primarily to target the Karen National Liberation Army (KNLA), The Irrawaddy said.

“In total, an estimated 446,000 people are thought to be displaced inside Burma and allegations that the army uses forced labour, forced displacement and rape as part of its campaign in ethnic minority regions are part of the campaign by rights groups to establish a Commission of Inquiry into war crimes in Burma,” The Irrawaddy further said.

According to Joliffe's report, more violence looms in Karen-populated regions in eastern Burma. The Sri Lanka-style strategy “would include the assassination of key leaders, the pinpointing of key bases and the herding of KNLA forces and civilians into kill zones using heli-borne forces.” Ominously, Joliffe suggests, “the final phase of these hammer and anvil tactics is the obliteration of everyone in kill zones using massed artillery.”

But it seems too much importance is given to the military of these terrorist states and their military ‘successes’ when the real problem lies in the attitudes of some powers and in the criminal mind of some individuals occupying establishments. The Sri Lankan state is increasingly proving itself as a crucial test case where the backbone of state terrorism should be crushed for the benefit of any fresh tide in world affairs.

The Irrawddy
Refugees fleeing from Burma to Thailand in on 28 November, 2010 [Photo courtesy: The Irrawaddy]

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.