တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, May 27, 2012

လူမ်ဳိးငယ္မ်ားတိမ္ေကာပေပ်ာက္ရျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

လူမ်ဳိးငယ္မ်ားတိမ္ေကာပေပ်ာက္ရျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ား

ကရင္လူမ်ဳိး တိမ္ေကာပေပ်ာက္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

by တေက်ာ့ ၿပန္ဟစ္ တလာ on Sunday, May 27, 2012 at 12:42am ·
(က) လူမ်ဳိးၾကီးမ်ားက လူမ်ဳိးငယ္မ်ားအား
၁။ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ႏွိပ္စက္ျခင္း
၂။ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္စီးယုိယြင္းေစျခင္း
၃။ ဇာတိဌာေနမ်ားရွိ သယံဇာတ၊ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း
၄။ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားခြင့္ ဟန္ ့တားပိတ္ပင္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးျပဳန္းေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေသြးေဆာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း
၅။ လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈႏွင့္ ဘာသာခြဲျခားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ နည္းခမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆေဆာင္ရြက္ျခင္း
(ခ) မိမိလူမ်ဳိး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္က မထိန္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (ပ်ဴလူမ်ဳိး)
၁။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တည္ျခင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာသည္ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည္။
၂။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာစကားစာေပ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးလုံး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။(အျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏လက္ေအာက္သုိ ့ သြတ္သြင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။
ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ (၄)လုပ္
(က) ေဖၚထုတ္ (ခ) ထိန္းသိမ္း (ဂ) ျမွင့္တင္ (ဃ)ျဖန္ ့ေ၀ ျခင္းတုိ ့ျဖစ္သည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.