တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, July 8, 2012

ျမန္မာျပည္ေထာင္စုၾကီးက်ဆုံးခန္းအခ်က္မ်ား၊

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျမန္မာျပည္ေထာင္စုၾကီးက်ဆုံးခန္းအခ်က္မ်ား၊


(၁)ဗမာႏွင့္ဗမာမဟုတ္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူရည္တူမရွိ၊
(၂)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကုိအကာအကြယ္မေပးႏုိင္သည့္အျပင္ဗမာစစ္တပ္ကုိယ္တုိင္ဖ်က္ဆီးမီးရွဳိ.သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
(၃)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ကုိယ္ပုိင္ျပညဌာန္းခြင့္မရွိျခင္း၊
(၄)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိရာသက္ပန္ျပည္ပရန္သူသဖြယ္သေဘာထားျပီးတက္လာသည့္ဗမာအစုိးရအဆက္ဆက္ကအျမဲထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနျခင္း၊
(၅)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္ယဥ္းေက်းမွဳ၊ဘာသာစကားထိန္းသိမ္းခြင့္ကုိပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း၊အားမေပးျခင္း၊
(၆)ဗမာအစုိးရအဆက္ဆက္ကတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္စနစ္တက်ဗမာမွဳျပဳျခင္း၊မွတ္ပုံတင္ထဲမွာလူမ်ဳိးေျပာင္းထည့္ျခင္း၊
(၇)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကမိမိတုိ.လြတ္လပ္ေရးအတြက္၊ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းအတြက္အျမဲတမ္းတုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္း၊ကုိယ္ပုိင္တပ္မေတာ္ရွိျခင္း၊
(၈)ဗမာလူမ်ဳိးနဲ.မတူကြဲျပားသည့္ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားမ်ားရွိျခင္း၊နယ္ေျမေဒသနယ္နမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ေနာက္ခံသမုိင္းအစဥ္အလာအခုိင္အမာရွိျခင္း၊ရုိရာယဥ္းေက်းမွဳရွိျခင္း၊
(၉)သီးျခားပညာေရးစနစ္ရွိျခင္း၊
(၁၀)မိမိတုိ.ျပည္သူျပည္သားမ်ားအသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရွိျခင္း၊
(၁၁)လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္အတြက္ေျမကြက္၊ျခံကြက္၊လယ္ကြက္မ်ားရွိျခင္း၊
(၁၂)့ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားနဲ.ကုန္သြယ္ေရး၊စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားေပါက္ေရာက္ျခင္း၊
(၁၃)ဗမာအစုိးရ၏အကူအညီမရွိဘဲရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းတုိ.သည္မိမိတုိ.အတြက္ျပီးျပည့္စုံသည့္အဂၤလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊မိမိတုိ.အခြင့္အေရးအတြက္ဗမာအစုိးရဆီသြားေတာင္းေနဖုိ.မလုိဘဲမိမိတုိ.နဲ.ထုိက္တန္ေအာင္လြတ္လပ္စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပဖုိ.လုိတယ္၊စို္င္းျပင္းသည့္ဆႏၵရွိရသလုိတုိက္ပြဲအရွိန္လည္းျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္ရမည္။ဒါမွသာလွ်င္မိမိတုိ.လူမ်ဳိးအတြက္လြတ္လပ္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္မည္၊ဗမာကြ်န္းခံမလား၊သခင္လုပ္မလား၊ဆုိတာျပတ္ျပတ္သားသားဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ.အခ်ိန္တန္ျပီးျဖစ္သည္။ 

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.