တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, February 19, 2011

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပျခင္းကုိျပည္တြင္းပိတ္ပင္၊ခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္နာမည္ေျပာင္းခုိင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပျခင္းကုိျပည္တြင္းပိတ္ပင္၊ခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္နာမည္ေျပာင္းခုိင္း
Photo:CHRO


ဒီႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ(၂၀)ရက္မွာက်ေရာက္မည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိဗမာစစ္အစုိးရနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ပိတ္ပင္တားဆီးေနသည္၊ဒီအထဲမွာခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားအလံအထက္မွာဗမာအမ်ဳိးသားအလံတင္ခုိင္းျခင္းလည္းေကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္းခ်င္းသတင္းဌာနအသုိင္းအဝုိင္းမွာေရးသားေနၾကပါသည္၊ဤကဲ့သုိ.ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ.တစ္မ်ဳိးအၾကားအရုိအေသမထီးမဲ့ျပဳျခင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားလူထုကုိေစာ္ကားျခင္း၊တုိင္းရင္းသားတုိ.၏အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိဖ်က္ဆီျခင္း၊တန္တူရည္တူကင္းမဲ့ျခင္းတုိ.ကုိေဖာ္ျပေနသည္၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပရျခင္း၏ေနာက္သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ဖလမ္းျမဳိ.နယ္မွာမတူကြဲျပားေနသည့္ခ်င္းအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားစုစည္းတဲ့အစည္းအေဝးတစ္ရပ္မွာခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊အဲဒီအခ်ိန္မွစတင္၍ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားတစ္စုတစည္းထဲျဖစ္လာျပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိရယူႏုိင္ခဲ့သည္၊ဤေန.ထူးေန.ျမတ္ကုိအစြဲျပဳျပီးခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.လုိ.သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.