တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, April 1, 2011

ကင္းယားႏုိင္ငံမွတင္ပုိ.လာသည့္ထုိင္းဘတ္ သန္း ၁၀၀ တန္းဘုိရွိဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ဖမ္းဆီရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကင္းယားႏုိင္ငံမွတင္ပုိ.လာသည့္ထုိင္းဘတ္ သန္း ၁၀၀ တန္းဘုိရွိဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ဖမ္းဆီရ


ဤကဲ့သုိ.ဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းကုိသယ္ေဆာင္လာရာမွာငါးအေကာင္ေတြျဖစ္သည္ဟုလိမ္လည္ခဲ့သည္၊ဆင္စြယ္ ၂၄၇ ေခ်ာင္းအတြက္အနည္းဆုံးအသက္ ၅၀ ထက္မေလ်ာ့ဆင္အေကာင္ ၁၂၀ ေလာက္ကုိရက္ရက္စက္စက္သတ္ပစ္လုိက္ျပီးမွအစြယ္ျဖတ္လာတယ္လုိ.သုံးသပ္ထားပါသည္၊ဆင္စြယ္အထဲမွာအသားေတြက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေနလုိ.ဘဲျဖစ္သည္၊ဆင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးမွအစြယ္ေတြအေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ကကုမၸဏီကုိပိတ္ပစ္ျပီးထြက္ေျပးေနသည္ဟုဆုိသည္၊

Customs seize ivory Africa 247 branches were sent from Kenya, worth over 100 million by falsely declared as fish Mc Carel freezer containers to enter. But when X-ray showed that the center is all ivory. Reveal all the ivory came. African elephants have killed up to 120 built.

Today (April 1) at 11.30 am in front of the central Department of Customs, Klongtoey, Mr. Poon Thanet request the Director-General Department of Customs, Mr. Seri Thai Rak Chong, Director, Bureau of Investigation Neu suppression. Announced the arrest of the ivory from the African branch of 247 Weight 20 kg worth over 100 million Baht

Prasong said that at 16.00 on March 30, customs officers investigation Department investigation suppression 4, together with a suppression of customs officers BKP. Inspection of the company. P. J. Four signature. This show is a fish product Mechanic rail or frozen mackerel guest Weight 12,000 kg imported from Kenya. However, when examined by x-ray machines were in the middle container with African ivory hidden in a plastic bag in black, gray, and many The ivory, such as the need to restrict the import ban. The Preservation and Protection of Wildlife Act 2535 and the Convention on International Trade which wildlife species and endangered wild plants (CITES).

Prasong said. The African ivory imports originate from Kenya. The importer has to declare types of fish products Mac Carel Beonghngr frozen for transport to Thailand on a destination at Mahachai. However, the actual destination may be exported to European and American bands or they may be made Mon fetish And decorations. Exported to Thailand. The ivory of the elephant were a total of 120 and not less than 50 years, as well as cut ivory in this manner does not wiggle But the killing elephants and ivory cut out because I still have the meat of the elephant carcass stuck. Constitute acts of terror, and be reduced to a very

"For the company. From the initial examination revealed that the company has closed and then fled. However, unable to contact the Customs Department to investigate the import and export various goods to strict anti-smuggling prohibited goods must be limited. Central part of the inspection confiscated ivory must be submitted to the Department to the park, "said Mr purpose.

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.