တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, April 25, 2011

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၏ မဟာေအာင္ပြဲလား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၏ မဟာေအာင္ပြဲလား


(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေမာင္းႏွင္မယ့္ အစိုးရသစ္ကေတာ့ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူလိုက္ၿပီ။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ျငင္းဆန္ ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္တယ္။ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတ္သစ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သံုးခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ မတိုင္ခင္က မြန္၊ ရခိုင္၊ ျမန္မာ (ဗမာ) စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သီးျခားႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းေတြနဲ႕ ကြဲျပားခ်င္လို႕ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးတဲ့ (၁၉၄၇)၊ (၁၉၇၄)၊ (၂၀၀၈) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းဟာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္စတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြကို လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႕ ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သလို တဖက္မွာလည္း မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို အေျခခံခဲ့တယ္။

(၁၉၇၄) ဖြဲ႕စည္းပံုေရာ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုပါ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံထားတယ္ ဆိုတာထက္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ႀကီးစိုးေရးကို အေျခခံထားတယ္လို႕ ေျပာရင္ ပိုမွန္လိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕က အဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္တံ့ေရး၊ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရး၊ လူတခ်ိဳ႕ ေကာင္းစားေရး စသည္ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုျခင္းဟာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။ တကယ့္ အနစ္သာရက မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးသာ ျဖစ္တယ္။ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြက တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြဲျပားစြာ ျမင္ဖို႕လိုတယ္။ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြဟာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ရွိသလို အတိုက္အခံေတြ ထဲမွာလည္း ရွိၾကတယ္ ။ ထို႕အတူ ပညာရွင္ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ သာမန္လူထုေတြထဲမွာလည္း ရွိၾကတယ္။ ရွမ္း ၊ ရခိုင္ ၊ မြန္ ၊ ကရင္ ၊ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လက္ခံထားတဲ့ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြ ရွိသလို လက္မခံတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုတာ (၁၉၄၈) လြတ္လပ္ေရးရသည္မွ ယေန႕ကာလအထိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ လႊမ္းမိုးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ဖံုးလႊမ္းထားတဲ့ အင္မတန္နက္ရႈိင္းတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ (မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ) လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာလိုတယ္။

ဆိုေတာ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို သံုးစြဲျခင္းဟာ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြကို မုန္းတီးလို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္ေစ ခ်င္တယ္။ ထို႕အတူ တပ္မေတာ္ကို မုန္းတီးလို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း ကြဲျပားစြာ သိဖို႕လို ပါတယ္။ ဒီလို ကြဲကြဲျပားျပားသိမွ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ အဖုအထစ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသား အပါအ၀င္ အျခားေသာ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ေျပာဆို တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္လို ့ ၀ါဒျဖန္ ့ေနသူေတြ ယံုၾကည္ေနသူေတြဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ယံုၾကည္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ပန္းတိုင္ဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေရးထက္ မဟာလူမ်ိဳး ႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး၀ါဒ အျမစ္ျပတ္ေရးက ပိုလုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို ဘာေၾကာင့္ ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ (၁၉၄၇) ခု ပင္လံုညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီမႈေတြကို ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းက ျငင္းပယ္ထားလို႕ ျဖစ္တယ္။ ပင္လံု ညီလာခံရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ သီးျခားတည္ရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ေတြ အရ ေပၚေပါက္လာသလို အနာဂတ္ရဲ့ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္းမွာလည္း သီးျခား တည္ရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ခ်န္လွပ္ထားလို႕ မရဘူး။ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ (ဗမာ) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူဖို႕လိုသလို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုတည္ ေဆာက္ဖို႕ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ (၁၉၄၈) လြတ္လပ္ေရး မတိုင္ခင္က သီးျခားျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ခ်ျပရသလို ထံုေပေပ ေနႏိုင္လြန္းတဲ့ မ်ိဳးဆက္အိုႀကီးေတြကိုလည္း ခ်ျပရတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္ ေျပာခ်င္တာ တခုရွိတယ္။ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးေတြမွာ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြ ေျပာရင္း အတိတ္က အေျခအေနေတြကို ခ်ျပေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းတခုက ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းက သူ႕ေဆာင္းပါးမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးက်ျခင္း ဘာညာေတြ ေျပာေနျခင္းဟာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးမွာ အေရးမပါေၾကာင္း တုန္႕ျပန္ၿပီး ေရးတာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ က်ေနာ့္နာမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပမယ့္ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးကို တုန္႕ျပန္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ သေဘာေပါက္တယ္။ ဆိုေတာ့ အထက္က က်ေနာ္ေျပာသလုိပဲ ထံုေပေပ ေနႏိုင္လြန္းတဲ့ မ်ိဳးဆက္အိုႀကီးေတြကို ခ်ျပရသလို မသိေသးတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုလည္း ခ်ျပရတယ္။ တဖက္မွာလည္း အတိုက္အခံလို႕ ေျပာေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ပံုစံမ်ိဳးကို မလိုလားတဲ့ လူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ေျပာဖူးတယ္။ အဲဒီလို လူေတြကိုလည္း နားလည္ ေအာင္ေျပာရျပန္တယ္ ။

ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြထဲမွာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိသူေတြနဲ႕ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ျငင္းပယ္ ထားတဲ့သူေတြ ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး၊ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြဟာလည္း ျပည္နယ္တခု ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အဲဒီျပည္နယ္ေတြနဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ တနည္း အားျဖင့္ ပင္လံုမူေတြကို အေျခခံေရး စသည္ျဖင့္ ေျပာၾက ဆိုၾက တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရင္ ဒါေတြဟာ ဗမာ မုန္းတီးေရးကို ေရွ႕ရႈတယ္။ ဗမာမုန္းတီးေရးကို လႈံ ့ေဆာ္တယ္။ ဗမာမုန္းတီးေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္လို ့ အၿမဲ အေျပာခံရတယ္။ အမွန္က မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ျမင္တဲ့လူေတြ ကိုယ္၌က က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္ၿပီး မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို လိုလားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕ လိုတယ္။ တဖက္မွာလည္း မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို လံုး၀လက္မခံဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လက္ခံထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေတြကလည္း ရွိျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အာဏာရရွိေရး သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ေပါင္းစည္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေနျခင္းဟာ သမိုင္းအစဥ္အလာ တန္ဖိုးေတြကို နားလည္လို႕ ျဖစ္တယ္။ သမိုင္းအစဥ္အလာ တန္ဖိုးေတြကို လက္ခံႏိုင္မွ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ သင့္တယ္၊ တည္ေဆာက္ ရမယ္လို ့ျမင္မယ္၊ ယံုၾကည္ၾကမယ္။

(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူမႈကင္းမဲ့ၿပီး ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသား၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး (သို႕မဟုတ္) မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ ျဖစ္ေစေရး၊ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အတိုင္း တက္လာတဲ့ အစိုးရက တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ဖို႕အတြက္ စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာက ဘယ္သူေတြလည္း ဆိုေတာ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို လက္ကုိင္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္တယ္ လို႕ေျပာၾက ဆိုၾကျခင္းဟာ ဘယ္အခ်က္ အလက္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေခၚသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖဟာ အျငင္းပြားစရာေတြ၊ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႕ အလွမ္းေ၀းေနမယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး ရွိၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း၊ တိုက္ပ ြဲ၀င္ေနၾကျခင္းဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ စစ္စစ္ဟာ ဘယ္သူေတြလည္း ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆ ရွိသူေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြသာ လႊမ္းမိုးရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အျဖစ္ ညြန္းဆို ခ်က္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားရျခင္း ျဖစ္တယ္။

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးခု ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတိုင္းဟာ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကိုသာ ေရွ ့ရႈေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့မႈ အေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ ထပ္တူ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကို အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြက မ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္ ကိုလိုနီဆိုးေမြလို႕ ကမၸည္း ထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဆိတ္သုဥ္းမႈ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေတာ္လွန္ စစ္ပြဲေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္ လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆ ရွိသူေတြက (၁၉၈၈) ကို အေျခခံၿပီး သံုးသပ္ၾက၊ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ကေတာ့ (၁၉၄၈) ကို အေျခခံၿပီး သံုးသပ္ၾက၊ ေျပာဆို ၾကပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြ အရ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး အယူအဆရွိတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြမွ အပ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ)၊ မြန္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးဟာ မၿပီးဆံုး ေသးပါဘူး။ စစ္တပ္ လႊမ္းမိုးေရးကို အေရၿခံဳထားတဲ့ မဟာဗမာ လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆဟာ နက္ရႈိင္းစြာ တည္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ သဲကြဲစြာ ျမင္ဖို႕ လိုမယ္ ထင္ပါတယ္။

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးကို အေျခခံ ေရးဆြဲထားတဲ့ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မရွိတဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီ ဆိုေတာ့ ဒီေအာင္ပြဲဟာ တတိယေအာင္ပြဲ (သို႕မဟုတ္) မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရး၏ မဟာေအာင္ပြဲလားဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအေမးရဲ႕ အေျဖဟာ အခ်ိန္ကာလတခုကို ျဖတ္သန္း ၿပီးတဲ့အခါ အေျဖဟာ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ေပၚထြက္လာမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆကို ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြကေတာ့ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ ရွိေန ၾကမွာပါ။ ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)
ကြာလာလမ္ပူ
(၄ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၁)

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.