တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, May 28, 2011

တုိင္းရင္းသားသတင္းနဲ.ပတ္သက္၍မတင္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားသတင္းနဲ.ပတ္သက္၍မတင္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

သွ်မ္းတပ္မေတာ္ေတာင္ပုိင္းနဲ.ေျမာက္ပုိင္းမခြဲျခားေတာ့ဘဲတစ္ခုထဲျဖစ္သြားျပီဟု(၅၃)ၾကိမ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ေရးေန.တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြတ္စစ္ကေၾကညာခဲ့သည္ကုိအျခားေသာတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားနဲ.သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူတုိင္းရင္းသားအသံမွဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကဳိဆုိလုိက္ပါသည္၊ဒါေပမဲ့၊ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္းသွ်မ္းတပ္မေတာ္မ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ၾကပါရန္တုိက္တြန္းခ်င္သည္၊

မုဒုံျမဳိ.ဆက္သြယ္ေရးရုံကုိဝင္ေရာက္ဗုံေဖာက္သည့္သူမ်ားကုိလက္သည္းေဖာ္ႏုိင္ေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္ျပီးေနာက္ဗမာစစ္တပ္ကမြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိရန္ျငဳိထားသည္၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဒီေကဘီေအကုိအကူအညီေပးခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆုိထားသည္၊ဒီေကဘီေအနဲ.မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုဗမာစစ္အစုိးရယူဆေနပုံရသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေ၇းတပ္မေတာ္ေကအုိင္အုိနဲ.ဗမာစစ္တပ္ေတြအၾကားတင္းမာမွဳေတြနဲ.မိနစ္အေတာ္ၾကာပစ္ခတ္မွဳသတင္းဟာလည္းစိတ္လွဳပ္ရွားစရာသတင္းျဖစ္ပါသည္၊ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကအေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္မွဳမလုပ္သည့္အျပင္လူမုိက္ဆန္းဆန္းအင္းအားျပစစ္တပ္တုိ.ခ်ဲ.လာတာေၾကာင့္ေကအုိင္အုိဘက္ကေနမျဖစ္မေနမိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္သည့္အေနနဲ.ရာဇာသံေပးစာေရးသားခဲ့သည္၊တုိ.ခ်ဲ.တပ္မ်ားျပန္ဆုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိထားေပမဲ့ေခါင္းမာသည့္လူရုိင္းတပ္မ်ားကလ်စ္လ်ဴရွဴးထားျဖင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္သည္၊ေကအုိင္အုိအေနနဲ.ဆက္လက္ေစ့စပ္မည့္မူအစားလက္ဦးရယူမွဳတုိက္ပြဲကုိဆင္ႏႊဲႏုိ္င္ရန္ပုိျပီးအေရၾကီးသည္ဟုထင္ျမင္သည္၊ွဗမာစစ္တပ္ကေကအုိင္အုိနဲ.စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုထပ္တုိးလာမည့္ဆုိရင္အၾကပ္အတည္ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္၊အေၾကာင္းကေတာ့၊ဘဏၭာေငြကိစၥျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရကသူတုိ.စစ္တပ္ေတြကိုမေၾကြးႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာေသခ်ာတယ္၊ေရရွည္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးနဲ.ျမဳိ.ျပတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးအတြက္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအတြက္ေအာင္ပြဲခံမည့္လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္၊

ဒီေကဘီေအနယ္ျခားေစာင့္တပ္အခ်င္းခ်င္းအာဏာသိမ္းပြဲသတင္းကလည္းစိတ္တက္ၾကြစရာသတင္းတစ္ခုျဖစ္သည္၊ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကုိမိသားစုေကာင္းစားေရးအတြက္စီးပြားေရးလုပ္စားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိဗုိလ္ဘီးတပ္ကဖမ္းဆီးလိုက္ျပီးျမဳိင္ၾကီးငူးဌာနခ်ဳပ္ကုိသိမ္းပုိက္ထားဆဲျဖစ္သည္၊ဖမ္းဆီးထားသည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သန္း၊ဗုိလ္ခ်စ္သူစသည့္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ကုိခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္၊မလႊတ္ေပးပါကျမဳိးၾကီးငူးဌာနခ်ဳပ္ကုိသိမ္းပုိက္ျပီးဒီေကဘီေအတပ္မ်ားမွလက္နက္မ်ားကုိလည္းျပန္သိမ္းဆည္းမည္လုိ.ရာဇာသံေပးျခိမ္းေျခာက္ထားေပမဲ့ဗုိလ္ဘီးတုိ.တပ္ဘက္ကလုိက္နာမည့္ပုံမရွိပါဘူး၊တုိက္ပြဲျဖစ္ႏုိင္မည့္အလာအလာဘက္ကုိဦးတည္ေနတယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊တုိက္ပြဲျဖစ္လာပါကဒီေကဘီေအကုိေကအန္ယူ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာလာပြယ္တုိ.သာမကနယ္စပ္ခ်င္းကပ္ေနသည့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.ကလည္းနည္းလမ္းရွာျပီးအကူအညီေပးသင့္ပါသည္၊အကယ္၍နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ.ဗမာစစ္တပ္တုိက္ပြဲျဖစ္မည္ဆုိရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဒီေကဘီေအကုိအျပည့္အဝကာကြယ္ေပးျပီးျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အေနနဲ.စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းျဖစ္သည္၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.