တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, November 22, 2011

ဒုိင္လူၾကီးမပါသည့္ေတြ.ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွာသင့္သည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒုိင္လူၾကီးမပါသည့္ေတြ.ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွာသင့္သည္

ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ.ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးသည့္အခါဂုဏ္သိကၡာရွိေသာယူအန္တုိ.၊အာဆီယံေခါင္းေဆာင္တုိ.၊အေမရိကန္တုိ.လုိဟာမ်ဳိးဒုိင္လူၾကီးအျဖစ္မထားရွိဘဲတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားအေနျဖင့္ဗဘယ္လုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ဳိးမွမလုပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳအပ္ပါသည္၊တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားအေနျဖင့္လူလိမ္မ်ားစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ.ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္အခါအင္ဒုိနီရွားလုိအာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ကုလသမဂလုိအဖြဲ.အစည္းမွလူၾကီးမင္းမ်ား၊အေမရိကန္လုိအင္းအားၾကီးႏုိင္ငံမွလူၾကီးမင္းမ်ားပါရွိရန္အရင္ေတာင္းဆုိသင့္ျပီး၊ယင္ပုဂုိလ္မ်ားပါရွိမွသာလွ်င္လူလိမ္လူလဲဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ.ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးရင္ပုိျပီးစိတ္ခ်ရသည့္သေဘာရွိလိမ္.မည္လုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွယုံၾကည္ထားပါသည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.