တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, March 8, 2012

သစၥာမဲ့သည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ဗမာ့တပ္မေတာ္နဲ.ကခ်င္အေရး

တုိင္းရင္းသားအသံ
သစၥာမဲ့သည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ဗမာ့တပ္မေတာ္နဲ.ကခ်င္အေရး 

( ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လူလိမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္၊ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာသစၥာမဲ့သည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္)

လူထုတုိက္ပြဲနဲ.လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေပါင္းစပ္ျပီးတုိက္မွသာလွ်င္ဗမာျပည္မွာစစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚလာႏုိင္မည္၊ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းျဖင့္ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီမရႏုိင္၊ ခ်င္၊မြန္၊ကရင္၊ကရင္နီ၊သွ်မ္း၊တပ္မေတာ္ေတြျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားျပီးေနာက္ဗမာစစ္တပ္ကကခ်င္ျပည္နယ္မွာ
တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာတုိးခ်ဲ.ပုိ.လုိက္သည္၊ဒါေတြကုိ၊မဟာမိတ္တပ္မ်ားကဆက္လက္လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကမည္
ဆုိရင္သမုိင္းကရုိင္းလြန္ပါလိမ့္မည္၊ကခ်င္ကုိဖိျပားသြားေအာင္ထုိးျပီးလွ်င္သွ်မ္းစသည့္အျခားတစ္ဖြဲ.ဖြဲ.သုိ.အ
လွည့္ေရာက္ပါလိမ့္မည္၊ဗမာစစ္တပ္ဟာသစၥာမဲ့သည့္တပ္မေတာ္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာသစၥာေဖာက္
သည့္လူလိမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တယ္ဆုိတာမေမ့ၾကပါနဲ.၊

အဂၤလိပ္နဲ.ေပါင္းျပီးဂ်ပန္ကုိတုိက္ထုတ္ခဲ့သလုိ
ဂ်ပန္နဲ.ေပါင္းျပီးအဂၤလိပ္ကုိတုိက္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားနဲ.ေပါင္းျပီးလြတ္လပ္ေရးကုိ
အရယူခဲ့သည္၊လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးအတြက္ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ
ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ျပန္သည္၊ဤကဲ့သုိ.၊ရုိင္းစုိင္းသည့္သစၥာမဲ့သည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ.တပ္မေတာ္ဟာကမၻာ
မွာမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လူလိမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္၊ဗမာ့တပ္
မေတာ္ဟာသစၥာမဲ့သည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္၊
ေလာေလာဆယ္အေျခအေနအရ၊ထိပ္ေျပာသိန္းစိန္းစကားကုိ
နာေယာင္ျပီးယုံၾကည္ေနသူမ်ားရွိေနၾကသည္၊သိန္းစိန္းဟာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကုိေရရွည္အကာအကြယ္ေပးဖုိ.
အေကာင္းဆုံးသရုပ္ေဆာင္ဇာတ္လုိက္မင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာမုခ်မွန္ကန္သည္၊သူ.အေျပာနဲ.
သူ.အလုပ္မညီသည့္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိတစ္ခုျပီးတစ္ခုေပၚလာေနျပီျဖစ္သည္၊မရုိသားသည့္နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကုိလည္းေပၚလာပါလိမ့္မည္။ထို.ေၾကာင့္၊လူထုတုိက္ပြဲနဲ.လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေပါင္းစပ္ျပီးတုိက္မွသာလွ်င္ဗမာျပည္မွာစစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚလာႏုိင္မည္၊ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းျဖင့္ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီမရႏုိင္

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.