တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, October 13, 2009

ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ
အုိတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ.ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ
၁။သင္တုိ.စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး၊
၂။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိသတ္ျဖတ္ေနတယ္၊
၃။သင္တုိ.လူမ်ဴိးကုိအကာအကြယ္ေပးဖုိ.ဖြဲ.တည္ေထာင္ထားတဲ့စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး
၄။သင္တုိ.သမီးေတြကုိမုဒိန္က်င့္ေနတယ္၊ဖ်က္ဆီးေနတယ္၊
၅။သင္တုိ.စာေပးယဥ္ေက်းမွဳေတြကုိပေပ်ာက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊
၆။သင္တုိ.ဘုိ.ဘြားစဥ္ဆက္ေတြပုိင္တဲ့ျခံေျမအေမြအႏွစ္ေတြကုိသိမ္းဆည္းေနတယ္၊
၇။သင္တုိ.ကုိအျမဲဒုကၡေပးႏိုင္ဖုိ.ေန.မအားညမအားဗ်ဴဟာေတြခ်ျပီးေတာ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္၊
၈။သင္တုိ.၏ဘက္စုံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိပိတ္ပင္ထားတယ္၊
၉။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိဘယ္တုန္ကအက်ဳိးျပဳခဲ့ဘူးလဲ?
၁၀။သင္တုိ.ေနတဲ့တုိင္းျပည္ကုိဖြံ.ျဖိဴးတုိးတက္ေအာင္ဘယ္တုန္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ?
၁၁။သင္တုိ.လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကေအာင္အျမဲရန္တုိက္ေပးေနတယ္၊
၁၂။သင္တုိ.၏ျဖဴစင္ရုိသားတဲ့စိတ္ဓါတ္ကုိအခြင့္ေကာင္းယူျပီးအသုံးခ်ေနတယ္၊
၁၃။သင္တုိ.လူမ်ဳိးေတြကုိတုိင္းျပည္မွာေကာင္းေကာင္းေနထုိင္လုိ.မရေအာင္္အျမဲဒုကၡေပးေနတယ္၊
၁၄။သင္တုိ.ကုိသျမ၊သူပုန္၊အၾကမ္းဖက္သမားစသည့္မေကာင္းတဲ့နာမည္ေတြကုိတပ္ေပးေနတယ္၊
၁၅။အာဏာရွင္ေတြၾကဳးိကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၁၆။လူမ်ဳိးမေရြ၊ဘာသာမေရြႏွိပ္ကြပ္ေနတယ္၊
၁၇။စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္က်ျပီးယုတ္မာရက္စက္တယ္၊
၁၈။စစ္တပ္ဝိနည္း၊စစ္တပ္စည္းကမ္းေတြမရွိဘူး၊
၁၉။တုိင္းျပည္ကုိသစၥာေဖာက္ေနတယ္၊
၂၀။သစၥာမခုိင္ၾကည္၊ကတိမတည္ဘူး၊
၂၁။တပ္အတြင္းအႏုိင္က်င့္မွဳရွိေနတယ္၊
၂၂။လိင္ေဖာက္ျပန္မွဳစစ္ဗိုလ္ေတြရွိျပီးလိင္တူဆက္ဆံမွဳရွိေနတယ္၊
၂၃။လစားမလုံေလာက္ဘူး၊
၂၄။ေအာက္ငယ္သားမ်ားငတ္ျပတ္ေနတယ္၊
၂၅။ေအာက္တပ္သားမ်ား၏သားသမီးမယာမ်ားက ဖာျဖစ္သူျဖစ္၊ႏုိင္ငံျခားမွာအလုပ္သြားလုပ္စားေနရသူရွိတယ္၊
၂၆။စစ္ဗုိလ္ၾကီးမ်ား၏သားသမီးမယားမ်ားကစစ္တပ္ကုိအသုံးခ်ျပီးၾကီးပြားေနၾကတယ္၊
၂၇။တုိင္းျပည္ခ်စ္၊မ်ဳိးခ်စ္စစ္သားေတြသိပ္မရွိဘူး၊
၂၈။အသက္မျပည့္တဲ့ကေလးစစ္သားေတြရွိေနတယ္၊
၂၉။အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းထားတဲ့စစ္သားေတြမ်ားတယ္၊
၃၀။စစ္သား၏ဝိဥာဏ္ကင္းမဲ့ျပီးသတၱိမရွိဘူး၊
၃၁။အထက္အမိန္.ကုိေၾကာက္ရလုိ.တုိက္ခုိက္ေနရတယ္၊
၃၂။အခ်င္းခ်င္းဗုိလ္လုလုပ္ၾကံမွဳေတြရွိေနတယ္၊
၃၃။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ပ်က္ေတြမ်ားတယ္၊
၃၄။ဘုရင္ေနာင္၊ေအာင္ေဇယ်၊အေနာ္ရထားမင္းမ်ားကုိခုတုံလုပ္ျပီးဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိမ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဇြတ္သြင္းေနတယ္၊
၃၅။ကမၻာ.အလယ္မွာသိကၡာမရွိဘူး၊နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနတယ္၊
၃၆။အထက္ဗမာျပည္သားေတြကုိသာစစ္တပ္ဦးစီးရာထူးေပးတယ္၊
၃၇။ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၈။စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြကပေဒသရာဇ္စနစ္ကဲ့သုိ.အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၉။လက္ရွိဗုိလ္သန္းေရႊကဘုရင္ရူးေနတယ္၊
၄၀။စစ္ဗုိလ္ေတြရဲ.သားသမီးမ်ားကသာအဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏုိင္တယ္၊
၄၁။တုိင္းသူျပည္သားေတြဆီကေငြေၾကးေတြကုိမတရားေကာက္ခံေနျပီးသျမလုိရမ္းကားေနတယ္၊့
၄၂။တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ဆႏၵမရွိပါ၊
၄၃။တုိင္းသူျပည္သားအေပၚရုိသားမွဳစိတ္ဓါတ္မထားရွိဘူး၊
၄၄။စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာျဖင့္ အင္းအားၾကီးသလုိဟန္ေဆာင္ထားတယ္၊
၄၅။စစ္တပ္အင္းအားေဖာ္ျပထားသေလာက္မရွိပါ၊
၄၆။ျငိမ္ခ်မ္းေရးမလုိလာဘူး၊
၄၇။ျပည္သူလူထုေတြနဲ.စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ထားတယ္၊
စသျဖင့္ အေကာင္းမရွိတဲ့စစ္တပ္ကုိတပ္မေတာ္လုိ.နာမည္ခံျပီးတုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာစစ္တပ္တစ္ခုသာရွိရမည္ဆုိျပီးသင္တုိ. ကုိငရဲၾကီးအဝိစီဆီသုိ.ေခၚသြားဖုိ.ၾကံစည္းေနတယ္၊

ဒီလုိစစ္တပ္မ်ဳိးကုိတုိက္ဖ်က္ဖုိ.ကသင္တုိ.မွာတာဝန္ရွိတယ္၊ဗမာစစ္တပ္လက္ေအာက္မွာသင္တုိ.ေနထုိင္ဖုိ.မလုိဘူး၊နယ္ျခား ေစာင့္တပ္လုပ္ဖုိ.မလုိဘူး၊သူတုိ.ကုိတုိက္လုိ.ေသဆုံးသြားရင္ေကာင္းရာလမ္းေၾကာင္းကုိဘဲသင္တုိ.ေရာက္ရွိသြားမွာေသခ်ာ တယ္၊ဒီစစ္တပ္ကုိသင္တုိ.အခုပစၥဳပန္မတုိက္ဖ်က္ရင္ သင္တုိ.၏ေနာက္လာေနာက္သားမ်ားအဆက္ဆက္ဒီေန.အလာတူ သုိ. မဟုတ္ ဒီေန.ထက္ပုိျပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ား၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိခံစားေနရအုံမယ္၊ရန္သူနဲ.ပူးေပါင္းမည့္အစားသင္တုိ.၏လူထု နဲ.ပူးေပါင္းျပီး ထုိးစစ္ဆင္ရမည္၊သူတုိ.ကုိဖက္ဆစ္စစ္တပ္၊ဖက္ဆစ္အစုိးရအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးဝုိင္းတုိက္ရမယ္၊တစ္သက္လုံးမ ယုံနဲ.၊ရန္သူအျဖစ္အျမဲသတ္မွတ္ပါ၊သင္တုိ.၏လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္လြတ္လပ္ေသာလူ
အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြကုိဦးစားေပးျပီးကမၻာတုိင္းျပည္မ်ားနဲ.ဆက္ဆံေရးလုပ္ပါ၊သံတမန္နည္းမ်ားျမွင့္
တင္ရမယ္၊တိတ္တဆိတ္လူမ်ဳိးသတ္ျဖတ္ျဖဳံးတီးမွဳေတြကုိေဖာ္ထုတ္ပါ၊စစ္ေရးအကူအညီေတြကုိရယူပါ၊စစ္တပ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိသင္တုိ.အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူး၊သူတုိ.ဥပေဒသူတုိ.ေလစားခုိင္းပါ၊သူတုိ.ျပဳလုပ္မည့္ေရြေကာက္ပြဲကသင္တုိ. ေရြေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး၊တက္လာမည့္အစုိးရအသစ္ကလည္းသင္တုိ.အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊သင္တုိ.အစုိးရသင္တုိ.ဘာသာဖန္းတီး ရမယ္၊သင္တုိ.ေျမမွာသူတုိ.ေနတယ္၊က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ထားတယ္၊သင္တုိ.ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမွဳနဲ.သူတုိ.ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳမတူၾကဘူး၊ဒါေၾကာင့္၊ သင္တုိ.ကုိကြ်န္းျပဳထားတယ္၊အသိအမွတ္ဘယ္ေတာ့မွမျပဳဘူး၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ သင္တုိ.အတြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားနာမေယာင္နဲ.၊ေရြေကာက္ပြဲအေၾကာင္းဘက္မေစာင္းနဲ.၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစ ကားေဘးဖယ္ထားပါ၊ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝုိင္ထုိင္မေစာင့္နဲ.၊ဖက္ဆစ္အစုိးရကုိဝုိင္းခ်ၾကပါ၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးဆိုတာအင္းအားမွ်မွတည္ ေဆာက္လုိ.ရတယ္၊အေျပာင္းအလဲဆုိတာအင္းအားသုံးမွျဖစ္မယ္၊စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းကုိဘယ္သူမွမလုိလာအားမေပးၾကဘူး၊
သုိ.ေသာ္၊ကုိယ့္လူမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကုိကာကြယ္ဖုိ.က လူတုိင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္၊မလြဲမေရွာင္ႏုိင္လုိ.သာဆင္ႏြဲရမည့္စစ္ပြဲ
ဆုိရင္တရားတဲ့စစ္ပြဲလုိ.စစ္ေရးပညာရွင္တုိ.ဆုိၾကေပသည္၊

မင္းကာန္စီ တင္ျပသည္၊
No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.