တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, September 6, 2010

တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ. (၅)ရက္အလည္ပတ္ခရီးအတြက္ဒီေန.ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္၊တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးအဓိကအျပန္အလွန္အ ေၾကာင္း(၅)ခ်က္ရွိသည္၊
(၁)
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ဗမာကတရုတ္ျပည္သူ.သမၼတႏုိင္ငံကုိပထမဦးဆုံးအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္၊ဒါေပမဲ့၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ.မွာျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္တရုတ္ဆန္.က်င္ေရးေၾကာင့္ဆက္ဆံေရးခ်ိဳ.တဲ့လာခဲ့သည္၊
(၂)
(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ဒီမုိကေရအေရးေတာ္ပုံတုိက္ပြဲႏွိပ္ကြပ္ျပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းဗမာျပည္အေပၚအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားပိတ္ဆုံ.မွဳက်ယ္ျပန္.ေနသည့္အခ်ိန္မွာတရုတ္ ကျမန္မာအစုိးရအားလက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ဘီဂ်င္းအစုိးရကအေနာက္ဘက္အိမ္ နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမွဳကုိတားဆီးအေနနဲ.သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိလည္အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္၊
(၃)
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္တရုတ္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၈)ဒႆမ ၁၇ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး(၂ )ဆယ္စုႏွစ္အတြင္ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ေသာသုံးပုံ တစ္ပုံပမာဏႏွင့္ညီမွ်သည္၊
စြမ္းအင္းစီမံကိန္းရင္းႏွီးေငြႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္ ေဒၚလာ(၅)ဘီလီယံရွိျပီးေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ.တြင္ (၂)ဒႆမ (၁၅)ဘီလီယံရွိသည္ဟုေဖာ္ ျပေနေသာ္ျငားလည္းသုံးသပ္သူမ်ား၏အဆုိအရျမန္မာတြင္တရားဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစာရင္းအတိအက်ကုိယုံၾကည္ဖုိ.မလြယ္ဘူးလုိ.ေျပာပါတယ္၊

ႏွစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလပုံတစ္ပုံထက္မနဲတုိးျမင့္လာျပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂)ဒႆမ (၆၃)ဘီလီယံရွိတယ္လုိ. တရုတ္စာရင္းအင္အရသိရွိရပါသည္၊တရုတ္ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာလုပ္ငန္းေတြမွာလည္းအၾကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊
(၄)
ျမန္မာအစုိးရသည္အိႏၵိယသမုဒၵယာပင္လယ္ထဲသုိ.တရုတ္အစုိးရအားဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ.တင္သြင္းျခင္းမွဳသက္သက္မ ဟုတ္ဘဲစစ္ေရးအရစခန္းအေျခခ်မွႏွင့္အသံဖမ္းေနရာလည္းအက်ဳံဝင္သည္၊လြန္ခဲ့ေသာလတုန္းကဆုိ ျမန္မာျပည္ကုိပထမဦးဆုံးတရုတ္စစ္သေဘာၤၾကီး ႏွစ္စင္ကမ္းေျခလာကပ္သြားသည္၊
(၅)
ေနာက္ပုိင္းတြင္ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းေခ်ာေမာတုိးတက္လာသည္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဩဂုတ္လတြင္ ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္(ကုိးကန္.)လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ သူမ်ားတုိက္ပြဲေၾကာင့္တရုတ္ျပည္သုိ.ဒုကၡသည္မ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္တာကုိဘီဂ်င္အစုိးရအားေဒါကန္ေစခဲ့သည္၊ျမန္မာစစ္အစုိးရကလည္းနယ္စပ္ တည္ျငိမ္မွဳအတြက္ထိန္းသိမ္းမည္ဟုကတိေပးခဲ့သည္၊

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ အကုန္က်ခံမ်ားလွေသာျမဳိ.ေတာ္အေျပာင္းအေရႊ.ကုိတရုတ္အစုိးရအားၾကဳိတင္အသိမေပးဘဲလုပ္လုိက္ သည္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက အံ့အားသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

RPT-FACTBOX-Five facts about China-Myanmar relations

Mon Sep 6, 2010 6:30am GMT

Sept 6 (Reuters) - Myanmar's reclusive leader, General Than Shwe, arrives in China on Tuesday for a five-day state visit ahead of elections on Nov. 7, at which the ruling junta's civilian proxies are expected to score a resounding victory.

Here are five facts about the complex relationship between China and Myanmar:

*In 1949, Burma, as Myanmar was then known, was one of the first countries to recognise the People's Republic of China. But relations soured in the 1960s following anti-Chinese riots in Rangoon (now called Yangon).

* Following a crackdown on pro-democracy protesters in 1988, the West imposed broad sanctions on Myanmar. China stepped into the void, providing aid and weapons and ramping up trade.

Beijing has continued to provide broad diplomatic support for Myanmar's military government, though the ruling generals remain wary of their powerful northern neighbour.

* China has pumped $8.17 billion into Myanmar in the current fiscal year, accounting for two-thirds of its total investment over the past two decades, Myanmar's state media reported last month. [ID:nSGE67F0BL]

Energy projects formed the bulk of the investment, with $5 billion in hydropower and $2.15 billion in the oil and gas sector of the resource-rich nation. However, analysts say official investment data for Myanmar is notoriously unreliable.

Bilateral trade grew by more than one-quarter in 2008 to about $2.63 billion, according to Chinese figures. Chinese firms are also heavily involved in logging in Myanmar.

* Myanmar gives China access to the Indian Ocean, not only for imports of oil and gas and exports from landlocked southwestern Chinese provinces, but also potentially for military bases or listening posts. Two Chinese warships made a port call in Myanmar last month, the Chinese navy's first visit to the country.

In October, China's state energy group CNPC started building a crude oil port in Myanmar, part of a pipeline project aimed at cutting out the long detour oil cargoes take through the congested and strategically vulnerable Malacca Strait. [ID:nTOE60D08W] [ID:nTOE67P06B]

* The relationship has had rocky patches of late. In August 2009, refugees flooded across into China following fighting on the Myanmar side of the border between rebels and government troops, angering Beijing. Myanmar has since promised to maintain stability on the border. [ID:nTOE65206V]

In 2007, China's Foreign Ministry published an unflattering account of Myanmar's new jungle capital Naypyitaw, expressing surprise that the poor country would consider such an expensive move without first telling its supposed Chinese friends. (Writing by Ben Blanchard; Editing by Ron Popeski)

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.