တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, January 17, 2011

ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာေထာင္က်ဦးမည့္ျပည္သူ.အမတ္မ်ား၏ဘဝ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာေထာင္က်ဦးမည့္ျပည္သူ.အမတ္မ်ား၏ဘဝ

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဤ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို ထိခိုက္ျခင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကို ပုတ္ခတ္ေျပာ ဆိုျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္ စာရိတၱ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမွအပ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္၊ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟု၊အဆုိပါနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.