တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, December 3, 2011

လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရ၏နည္းဗ်ဴဟာေတြေနာက္ဒုိ.ဆက္မေလွ်ာက္ေတာ့ဘူး၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရ၏နည္းဗ်ဴဟာေတြေနာက္ဒုိ.ဆက္မေလွ်ာက္ေတာ့ဘူး၊


ကရင္ကုိပစ္ရင္ကခ်င္ကုိရပ္၊သွ်မ္းကုိပစ္ရင္ဝကုိရပ္၊ကခ်င္ကုိပစ္ရင္သွ်မ္းကုိရပ္၊ေဒၚစုကုိဖမ္းရင္မင္းကုိႏုိင္ကုိလႊတ္၊မင္းကုိႏုိင္ကုိဖမ္းရင္ဒၚစုကုိလႊတ္ထား၊ျမဳိ.ေပၚျပည္သူမ်ားကုိဖိႏွိပ္ရင္ေက်းလက္ေဒသရွိျပည္သူမ်ားကုိအခြင့္အနည္းငယ္ေပးထား၊ျမဳိ.ေပၚကျပည္သူေတြကုိဒီမုိကေရစီေပးထားရင္ေက်းလက္ေဒသရွိျပည္သူမ်ားကုိဖိႏွိပ္၊သတ္ျဖတ္ေနဆဲပါ၊ႏုိင္ငံပါတီမ်ားကုိႏွိပ္ကြက္သည့္အခါတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူမ်ားကုိအခြင့္အေရးေပးခဲ့၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိအခြင့္အေရးဖြင့္ေပးသည့္အခါတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားကုိထုိးစစ္ဆင္၊းဒီလုိမ်ဳိးနဲ.ဘဲဗမာအာဏာရွင္ၾကီးမ်ားနဲ.မဟာဝါဒီစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကရြာလည္ေအာင္လွည့္ထားသည္၊


ထုိ.ေၾကာင့္၊ယေန.အခ်ိန္အခါမွာ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေနနဲ.လုပ္စရာရွိတာကုိရဲရဲေတာက္ဆက္လုပ္ဖုိ.ဘဲရွိတယ္၊ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အင္းအားေတာင္းတင္းေရးႏွင့္ျပည္သူလူထုမ်ားေထာက္ခံေရးအတြက္မိမိတုိ.တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးဝုိင္းဝန္ၾကဳိးစားၾကပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွတုိက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.