တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, December 28, 2011

ယူနီယံတပ္မေတာ္ကိုအခိုင္အမာဖြဲ့စည္းၾက။ခိုင္မာသည့္ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ၾက။

တုိင္းရင္းသားအသံ
ယူနီယံတပ္မေတာ္ကိုအခိုင္အမာဖြဲ့စည္းၾက။ခိုင္မာသည့္ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ၾက။

(အီေမလ္းကတစ္ဆင့္ေရာက္လာျပီးတင္ျပေပးလုိက္ပါသည္၊)

အေတာ္ေတာ့အံ့ၾသမိတယ္။ခုတေလာဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနႏွင့္KNU၊KIO/PLO/မြန္ျပည္သစ္၊DKBA/SSA/စသည့္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားနွင့္ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ့ေနတာကိုၾကည့္ရင္း၁၉၉၄ခုႏွစ္ေလာက္ကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလကိုျပန္
လည္ျမင္ေယာင္မိတယ္။ထိုအခ်ိန္တုန္းက-နအဖမွာႏိုင္ငံတကာမွအျပင္အထန္ဖိအားေပးေနခ်ိန္
ေတြမွာတိုင္း၇င္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြတစုတစည္းတည္းျဖစ္သြားမွာကိုအလြန္စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္ေရးအင္အားေတာ္လွန္ေရးဘက္မွအင္ႏွင့္အားျဖင့္တပ္ေပါင္းစုေတြ၊ အထူးသျဖင့္KNUဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ-မာနယ္ပုေလာတြင္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား ေတြအားလံုးတိုင္း၇င္းသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက်င္းပေနသည့္အခ်ိန္မွာနအဖအစိုးရသည္-တဘက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုခ်က္ျခင္းလုပ္ျပီးတိုင္း၇င္းသားေတြကိုခြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုတိုင္ၚ၇င္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့
(၃၀)ေက်ာ္၁၉၉၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာအပစ္ရပ္ခဲ့ၾကသည္။အက်ိဳးစီးပြားေတြျဖင့္ေပးထားျပီးႏိုင္ငံတကာ-အထူးသျဖင့္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံၾကီးတြင္တိုင္းရင္းသားေတြနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဟာသည္လိုရယူျပီးတိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးေတြအတြက္လုပ္ေနပါသည္
ဟုဓါတ္ပံုေတြခ်ျပျပီးႏိုင္ငံတကာကိုယံုၾကည္ေအာင္လုပ္ျပနိုင္ခဲ့သည္။ဒီေနရာတြင္ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ-လွည့္ကြက္ေတြႏွင့္စစ္မွန္သည္မစစ္မွန္သည္
အပထားေလာေလာဆယ္ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံေအာင္ျပဆိုျခင္းဟာန၀တ၏အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ဗိုလ္ခ င္ညႊန့္လက္ထက္ကထိုသို့တိုင္းရင္းသားေတြကို
လိမ္ျပီးအပစ္ရပ္ခဲ့သည္။


ဗိုလ္ခင္ညႊန့္လက္ထက္ကလုပ္သည့္ပံုစံအတိုင္းယခုဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွလည္း(၁)အာဆီယံဥကၠဌ
ျဖစ္လာေတာ့မယ့္အခ်ိန္၊ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ပါသည္ဆို သည့္ျပယုတ္ေတြကိုအေပၚယံဟန္
ျပလုပ္ေဆာင္ျပီးယခုတဖန္ဥပါယ္တမ်ဥ္ဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္မွ်ားေခၚေနတာ ကိုေတြ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လြန္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသံုသပ္ျပီး
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ဥပါယ္တမ်ဥ္ဗ်ဴဟာကိုနိုင္ငံေရး၊စစ္ေရးသတိျဖင့္သံုး သပ္သည္။

(က)UNFCအဖြဲ့ၾကီးသည္NCGUBဖ်က္သိမ္းရေတာ့မည္ကိုၾကိဳသိ၍ယၡင္NDFအဖြဲ့ကိုဖ်က္သိမ္းျပီး
ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကိုဖြဲ့စည္းမည္ဟုရည္ရြယ္မႈသည္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္အရိႈက္ကိုထိေစမည့္ၾကိဳးပမ္းခ်က္ၾကီးျဖစ္ေန
တာကိုသိႏိုင္သည္။ယူနီယံတပ္မေတာ္သာဖြဲ့စည္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ႏိုင္ငံတကာတြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြစုစည္းျပီးစည္းေႏွာင္မႈ၇ွိသည့္ယူနီယံ
တပ ္မေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံတကာတြင္အသိအမွတ္ျပဳသြားႏိုင္သည္။ထိုယူနီယံတပ္မေတာ္ျဖစ္လာမွာကိုဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွႏိုင္ငံေရးအရအလြန္စိုးရိမ္သည္။
ထို့ေၾကာင့္လည္းဒီလိုယူနီယံတပ္မေတာ္ၾကီးမျဖစ္ေျမာက္ေအာင္အဖက္ဖက္ကၾကိဳးစားပါလိမ့္မည္။

(ခ)ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ဗိုလ္ေန၀င္းလက္ထက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆ ြးေႏြးပြဲပ်က္သြားခဲ့၇သည့္
သာဓကေတြ၇ွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္တုန္းက-ဖိနပ္ခါးၾကားထိုးျပီးေနာက္ျပန္လာခဲ့သည့္သမိုင္းရာဇ၀င္မ်ား၇ွိခဲ့ဘူးသည္။

(ဂ)ယေန့အေျပာမ်ားေနသည့္ျပည္တြင္းျငိမ္းေရးၾကိဳးပမ္းမည္ဆိုလွ်င္ယခင္လိုႏိုင္ငံေရးအရညံ့လို့မရေတာ့ဟုထင္ျမင္မိသည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္မိမိဘက္မွာလည္း
ႏို္င္ငံေရးခ်ည့္ေဇာင္ ေပးျပီးမိမိတဦးတဖြဲ့တည္းေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္လို့ရသည့္အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ဟုထင္ျမင္မိသည္
။ႏို္င္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု၊စစ္ေရးအရအားလံုးစုရံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္သည့္စစ္ေရးတပ္ေပါင္းစုလိုအပ္ပါသည္။

(ဃ)UNFC၏ယူနီယံတပ္မေတာ္ဖြဲ့စည္းမည့္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္-
အဆိုးဆံုးကိုရင္ဆိုင္နိုင္ဘို့နွင့္အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္ႏို င္ဘို့အတြက္သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုအျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘို့လိုအပ္သည္။ထိုသို့မွမဟုတ္ပဲဒီတခါလည္း-ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ဥပါယ္တမ်ဥ္ဗ်ဴဟာထဲကိုေရာက္သြားျပီးနိုင္ငံေရးျပန္လမ္းမ၇ွိပဲေခ်ာင္ပိတ္သြားမည့္သတ္ကြင္းထဲကိုတဖြဲ့ျခင္းမ၀င္မိဘို့၊
ဘံုႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြအေပၚဗဟိုျပဳထားျပီးေျပာၾကပါ။ေျပာလိ ု့မရလွ်င္ေနာက္ကိုျပန္ဆုတ္ႏိုင္သည့္ယူနီယံတပ္မေတာ္မွာဆံုခ်က္ထားၾကပါလို့
အျပဳသေဘာျဖင့္ေရးသားလိုက္ရေပသည္။


ေဒးဗစ္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.