တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, March 25, 2009

အုိဘားမား၏ေစ့စပ္ေရးေပၚလစီကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
အုိဘားမား၏ေစ့စပ္ေရးေပၚလစီကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္

အတုိက္အခံပါတီေတြကသုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေပးေရးေတာင္းဆုိေနတဲ့အခ်ိန္မွာစစ္အစုိးရကလက္နက္ကုိင္အင္း အားစုမ်ားအေနနဲ.ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးအတြက္ မၾကာခင္ကထုိင္းအစုိးရဆီအကူအညီေတာင္းခဲ့သည္၊စစ္အစုိး ရက၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလာဒ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ကုလသမဂၢ၏သေဘာတူညီခ်က္နဲ.အညီခ်မွတ္ထားေသာသုံး
ပြင့္ဆုိင္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရးစာပဲြဝုိင္းကုိေရွာင္ရွာေနသည္ကုိေသခ်ာပါသည္၊

လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကအကယ္၍ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပိဳင္ရင္စစ္အစုိးရအတြက္အေအာင္ျမင္ဆုံးဗ်ဴဟာျဖစ္သြားႏုိင္သည္၊ လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္စစ္အစုိးရဆက္ဆံေရးသည္ အတုိက္အခံအန္ေအလ္ဒီပါတီႏွင့္လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ဆက္ဆံေရးထက္ပုိမုိေခ်ာေမာေနသလုိျဖစ္ေနပါသည္၊၊စစ္အစုိးရသည္မုိက္မုိက္ကန္ကန္ဘဲေျပာ၊ေျပာလိမ္လိမ္မာမာဘဲ
ဲေျပာေျပာ၊လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားေတြႏွင့္ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာသိသာျမင္သာသည့္ရလာဒ္မ်ား၊အေကာင္းဘက္အဆုိးဘက္
အေပးအယူမ်ားႏွင့္တစ္ဖက္သတ္ပြင့္လင္းမွဳမ်ားရွိတတ္ပါသည္၊ဒါေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္စစ္အ
စုိးရေတြအၾကားတင္းမာမွဳသတင္း၊အဆင္ေျပမွဳသတင္းမ်ားခဏခဏထြက္ေပၚေနပါသည္၊ရွင္းရွင္းေျပာလွ်င္၊အဆင္ေျပလွ်င္ေျပ
သလုိ၊မေျပလွ်င္မေျပသလုိျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားပါ၊အန္ေအလ္ဒီပါတီနဲ.က်ေတာ့၊တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚသေဘာထားေမး
ခြန္ထုတ္ေမးလာရင္က်ေနာ္တုိ.ပါတီကလူထုေတြရဲ.ေထာက္ခံမွဳနဲ.ရပ္တည္ေနတယ္၊ဒီမုိကေရစီစနစ္မရွိဘဲဟုိအခြင့္အေရး၊ဒီ
အခြင့္အေရးရွိမွာမဟုတ္ဘူး၊တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥေျပာဖုိ.ေစာေသးတယ္၊စသည္ျဖင့္သံတမန္စကားလုံးမ်ားျဖင့္လက္နက္
ကုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ နဲ.ႏုိင္ငံေရးက်ားကြက္ကစားေနပါသည္၊ဒီလုိဘဲအျမဲေျပာေနတာေၾကာင့္အက်င့္ပါလုိ.လားမသိဘူး၊

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ.ကစစ္အစုိးရအေနနဲ.အေျခခံဥပေဒ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္မေပးရင္က်ေနာ္တုိ.ဝင္ေရာက္ယဥ္ျပဳိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာအန္ေအလ္ဒီပါတီက ဒီကိစၥနဲ.ပတ္သက္ျပီးက်ေနာ္တုိ.မဆုံးျဖတ္ေသးဘူး၊အေျခခံဥပေဒျပန္သုံသပ္ေပးဖုိ.ကုိသာက်ေနာ္တုိ.ေတာင္းဆုိေနတယ္၊ဆုံ
ညီအစည္းအေဝးထုိင္ရအုံးမယ္၊စသျဖင့္ေျပာေနပါသည္၊ပါတီ၏ဆုံညီအစည္းအေဝးထုိင္ခြင့္ရရန္အတြက္ေမာင္သန္းေရႊဆီးခြင့္
ျပဳခ်က္ေတာင္းထားတယ္လုိ.ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာဖတ္ခဲ့ရပါသည္၊ဒါေၾကာင့္၊ပါတီ၏လုပ္ပုိင္းခြင့္တစ္ခုခုဟာေမာင္သန္းေရႊအေပၚ
မွာမူတည္ေနသလုိလုိျဖစ္ေန ျပန္ေတာ့ေလသြားတာေပါ့၊ေျပာခ်င္တာကအန္ေအလ္ဒီပါတီက အကယ္၍စစ္အစုိးရကအေျခခံဥပေဒကုိျပန္လည္သုံးသပ္ခြင့္၊ျပင္ဆင္ခြင့္မေပးရင္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပဳိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ျပတ္ ျပတ္သားသားမေျပာရဲေသးပါ။

ထုိ.သုိ.အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္၊စစ္အစုိးရကလက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားႏွင့္ညွိျပီး လုပ္စရာရွိတာကုိဆက္လုပ္ေနရုံဘဲရွိတယ္၊အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားနဲ.အဆင္ေျပေအာင္ေပါင္းျပီးအေပးအယူလုပ္ေနပါသည္၊ေနာ က္ဆုံးအေနနဲ.အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံအားအထူးေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုႏွင့္ထပ္ေတာင္းထားသျဖင့္ထုိင္းအစုိးရကလုိက္ေလ်ာ္မွဳ
ရွိျပီးေအာင္ျမင္သြားလွ်င္စစ္အစုိးရကတရားဝင္ျဖစ္သြားျပီး အန္ေအလ္ဒီပါတီကေဘးေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္၊

ဗမာျပည္၏ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္လာခဲ့ေလျပီ၊အင္းအားၾကီးႏုိင္ငံမ်ားကနည္းပညာအရေရာ၊ေငြေရးေၾကးေရး
အရေရာ၊သံတမန္တုိက္ပြဲမွာေရာဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကုိေထာက္ခံအားေပးခဲ့ျပီးျပီ၊ရလာဒ္ကေတာ့၊ထင္သလုိေပၚမလာ
ဘူး၊စစ္အစုိးရ၏ဗ်ဳဟာထက္ျမက္မွဳေၾကာင့္၎တုိ.းေအာင္ျမင္ေနတာမဟုတ္ေပ၊အတုိက္အခံတုိ.၏ဗန္ျပခ်စားမွဳမ်ားေၾကာင့္၊
အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမွဳေၾကာင့္၊စိတ္ဓါတ္မရုိသားမွဳေၾကာင့္လဲအမ်ားၾကီးပတ္သက္ေနသည္ကုိေတြ.ရွိရပါသည္၊ ဒါေတြကို၊ ဒီမုိကေရစီအေရးကုိေထာက္ပံ့ေပးေနေသာႏုိင္ငံမ်ားကဘာမွမသိဘူး၊ က်ေနာ္တုိ.တင္ျပတဲ့ရီပုိ. (Report) ကုိသာၾကည့္ျပီးယုံၾကည္ေနတယ္လုိ. အတုိက္အခံတစ္ခ်ဳိ.၏လြဲမွားစြားယုံၾကည္ထားေၾကာင့္နဲ.လည္သက္ဆုိင္သည္။

ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက၊၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဗမာျပည္အက်ပ္အတည္းေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္အစုိးရ၏လမ္းျပေျမပုံခုႏွစ္ခ်က္ကုိေထာ က္ခံတဲ့သူဟာ ဂမ္းဘာရီပါ၊သူ.ေနာက္မွာဂ်ပန္တုိ.၊တရုတ္တုိ.ကအားရပါးရနဲ.လုိက္ပါလာသည္၊အခုေနာက္ဆုံးက၊အေမရိကန္ ကလဲပါလာသလုိလုိျဖစ္ေနျပီ၊ဗမာျပည္အေရးကုိေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္အဆုံး အျဖတ္တစ္ခုခုေပးဖုိ.ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္၊ အီယူတုိ.ကစစ္အစုိးရအေပၚပိတ္ဆုိ.မွဳေတြဆက္လုပ္မလား၊ေနာက္ဆုတ္မလား၊ အေမရိကန္အစုိးရက ေပၚလစီေျပာင္းဖုိ.စဥ္းစားေနတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ အတုိက္အခံေတြကုိေထာက္ပံ့ေပးရုံနဲ.ဗမာျပည္မွာဒီမုိကေရစီ စနစ္ေပၚေပါက္ႏုိင္၊မေပၚေပါက္ႏုိင္၊စစ္အစုိးရနဲ.စကားေျပာျပီးဒီမုိကေရစီေျပာင္းႏုိင္၊မေျပာင္းႏုိင္၊တုိင္းရင္းသားေတြ၏အခန္း က႑ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးသလဲစသျဖင့္သုံးသပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ဒီအခ်က္ေတြကုိသတိမူေစခ်င္သည္၊

အန္ေအလ္ဒီပါတီအေနနဲ.ျပတ္ျပတ္သားသားရွိပါ၊တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ.လက္နက္ကုိင္ျပီးဆက္တုိက္ပါ၊အေမရိကန္အစုိးရ
၏ေပၚလစီသည္ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မွဳတုိက္ပြဲႏွင့္လက္နက္သံမ်ားၾကားလုိက္တာနဲ.အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းသြားႏုိင္မည္ကုိယုံၾကည္ပါ၊
စစ္အစုိးရအေပၚ.တင္းမာမွဳေပၚလစီကုိျပန္သုံးဖုိ.အဆင္သင့္ပဲဆုိတာကုိလည္ယုံၾကည္ပါ၊အေမရိကန္ကြန္ဂရက္အမတ္မ်ား၏
ေထာက္ခံမဲျဖင့္အုိဘားမား၏ေစ့စပ္ေရးေပၚလစီကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္မွာေသခ်ာေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္၊

မင္းကာန္စီသုံးသပ္ထားပါသည္၊

ဗမာျပည္စစ္ပြဲအဆုံးသတ္ေရးအတြက္ထုိင္းကသမာသမဒိုင္လူၾကီးလုပ္ေပးရင္ အန္ဒီေအဖ္ၾကဳိဆုိေၾကာင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တည္ကေျပာေနတာ၊

Date : 2003-03-16
NDF welcomes mediator role by Thailand to end conflict in Burma

The Central executive Committee of the National Democratic Front (NDF) has expressed warm welcome to the Prime Minister of Thailand and his government for the offer to participate in the process of seeking a peaceful solution to the longstanding conflict in Burma as a good neighboring gesture.

In a statement has clearly stated its position on the offer of the Prime Minister of Thailand to play a mediator role between the State Peace and Development Council (SPDC) and the armed ethnic groups for the national reconciliation of Burma.

The statement further announced: “The NDF, which is a political alliance and was formed by armed-resistance ethnic groups in 1976, has attempted several times with great efforts in order to solve the problems by political means, but without success. Therefore, the NDF would like to request and encourage to the Prime Minister of Thailand to play mediation and state its willingness to cooperate in such a peaceful process as necessary.”

The full text of the NDF is given below:

(1) It is learned through the Thai newspapers and news agencies after having visited Burma that Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra offered to play mediator between the State Peace and Development Council ( SPDC ) and the armed ethnic groups of Burma.

(2) The NDF warmly welcomes the Prime Minister of Thailand and his government for the offer to participate in the process of seeking a peaceful solution to the longstanding conflict in Burma as a good neighboring gesture.

(3) The NDF, which is a political alliance and was formed by armed-resistance ethnic groups in 1976, has attempted several times with great efforts in order to solve the problems by political means, but without success. Therefore, the NDF would like to request and encourage to the Prime Minister of Thailand to play mediation and state its willingness to cooperate in such a peaceful process as necessary.

(4) However, the NDF believes it is necessary to study and discuss the basic guidelines that the Thai government will employ in these diplomatic negotiations. We also believe that the NDF should be allowed to meet and discuss with the body that will lead negotiations.

(5) Owing to the fate of every ethnic group in Burma depends on achieving real peace and democracy, the NDF welcomes political dialogue leading to the cessation of war and violence in Burma. As the dialogues have been one of the main political objectives of the NDF, this position statement is released in order to work out in accordance with the NDF policy.

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.