တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, March 7, 2009

မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန.၏ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန.၏ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Mon Women’s Day Joint Statement


12th Waxing Day of the 12th Month, 1370 Mon Lunar Year (March 7, 2009)
Mon women’s day is celebrated every year on the birthday of a famous Mon Queen Banya Thou, also know as Mi Jao Bu, in order for empowering Mon women to actively participate and take leadership roles in social, economic, and political processes. Queen Mi Jao Bu was born on the12th Waxing day of the 12th month, 755 Mon Lunar Year (March 23, 1394). Her Majesty Queen Mi Jao Bu was the only ruling queen in the history of Burma and was famous for her truthfulness and effective governance. Under her rule, the Hongsawatoi Mon kingdom was in peace and prosperity.


On this special occasion, we would like to take the opportunity to express our grave concern with regard to the situations of women and children in Burma, particularly in the areas of ethnic nationalities. The Burmese military regime continues the use of sexual violence against ethnic women and girls as a weapon of war against ethnic nationalities; thus the raping, torturing and murdering of ethnic women and girls is still widespread. In addition, ethnic women and girls have been cruelly targeted in the regime’s systematic ethnic cleansing policies and Burmanizing tactics. Similar to prior Burmese governments, the current regime has applied “mixing blood and fusing culture” tactics to assimilate ethnic nationalities. In doing so, the regime’s army encourages its troops to manipulate ethnic women and girls into marriages which often results in forced marriages.

Moreover, several thousands of ethnic women and children have become internally displaced persons and refugees as a result of human rights violations, illegal land confiscations, and the economic oppression committed by the Burmese army. Because of the deterioration of political, economic and social situations in their homeland many women and girls have fallen victim to human trafficking. We believe that such a humanitarian crisis can only be resolved by promoting the good governance, rule of law, democracy, and respect for human rights and fundamental freedom for the ethnic nationalities. Therefore,

We call for the Burmese military regime to:

* Immediately stop sexual violence against ethnic women and girls

* Immediately end all measures of ethnic cleansing in the Mon State and other ethnic areas
* Fully comply with the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
* Initiate a genuine tripartite dialogue for democratic reform and national reconciliation in Burma.


On this special day, we also urge all Mon women who live around the world to be united. No matter where we are and what organization we are affiliated with, we must bare our share of responsibility to protect and liberate Mon people and continue to work together for peace and justice for all.

The statement is jointly issued by:
Mon Women Organization (Thai-Burma Border)
Mon Women Organization (Canada)
Mon Women Organization (Sangkhlaburi)
Mon Women’s Association of America
Mon Youth Progressive Organization
Woman and Child Rights Project (Southern Burma)

Media Contact:
Mi Win Ah Bloa (Thailand: 66 871 691882)
Mi Yin (Canada: 403 273 2086)
Mi Jarai Mon (US: 702 895 7786)

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.