တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, August 12, 2010

ဗမာစစ္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မွဳျပင္းထန္လာေလ၊ဒုိ.လြတ္လပ္ေရးခရီးနီးလာေလ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မွဳျပင္းထန္လာေလ၊ဒုိ.လြတ္လပ္ေရးခရီးနီးလာေလ

လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားအရဗမာစစ္အစုိးရသည္ေခြးရူးအဝုိင္းခံရသကဲ့သုိ.ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသုိ.
ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ထြက္ေပါက္တစ္ခုကုိေန.မအားညမအားရွာျပီးအတတ္ႏုိင္ဆုံးၾကဳိး
ပမ္းေနသည္၊ရွိသမွ်ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုေတြကုိရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေခြးရူးတစ္ေကာင္းလုိေတြ.သမွ်ကုိလုိက္
ကုိက္ေနသည္၊လုိက္ကုိက္မမွီတဲ့သူေတြကုိအသံေဟာက္လုိက္သည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထင္ထားတာထက္သူတုိ.
ဆက္ေလွ်ာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းကေခ်ာေခ်ာေမာေမာမရွိသည့္အျပင္ကုိယ့္တြင္းကုိယ္တူးေနျခင္းသာျဖစ္သည္၊

ဗမာစစ္အေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ပါတီေထာင္ျပီးဝင္သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
အပစ္ရပ္ဆဲထားသည့္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုကုိလည္းေကာင္း၊အပစ္မရပ္ထားသည့္အင္းအားစုေတြကုိလည္းေကာင္း၊
တပ္မေတာ္မ်ားေတြကုိလည္းေကာင္း၊သာမန္ျပည္သူလူထုမ်ားေတြကုိလည္းေကာင္း၊အားလုံးကသူတုိ.၏ရန္သူျဖစ္ေနျပီ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္သုတ္၏ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊တဏွာစိတ္အလုိက်အတုိင္းလွည့္စား
ႏုိင္ရန္လူမ်ဳိးၾကီးလုိလုိ၊သခင္မ်ဳိးလုိလုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပီးႏွစ္အေတာ္ၾကာျပည္သူလူထုေတြကိုလိမ္လည္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊

တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိကုိယ့္အက်ဳိးအတြက္အသုံးခ်ခဲ့သည္၊ဗမာမ်ဳိးခ်စ္သူမ်ားကုိ မဟာလူမ်ဳိးစိတ္သြင္းျခင္းျဖင့္စည္းရုံးျပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္၊ယင္ကဲ့သုိ.လြဲမွားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိေလွ်ာက္လာတာႏွစ္(၆၀)ပင္ျပည့္သြား ျပီးျဖစ္သည္၊ယေန.ဆုိရင္၊ သူတုိ.၏အာဏာကုိျခိမ္းေျခာက္တယ္ဆုိျပီးတပ္မေတာ္သားမ်ား၊တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ား၊ႏုိင္ငံသမား မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားအားဖိႏွိပ္မွဳ၏အျပင္းထန္ဆုံးအဆင့္သုိ. ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္၊ဖိႏွိပ္ခံသူမ်ားကလည္း ဖိႏွိပ္မွဳဘဝ ခ်င္းတူသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းခုခံေတာ္လွန္လာသည္ကုိေတြ.ျမင္ရသည္၊

သူတုိ.အတည္ျပဳထားသည့္ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒကုိ မတရားဘူးဆုိတာအားလုံးကသိထားသည္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ပါတီ ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကသူမ်ားအသိအမွတ္ျပဳလာမလားလုိ.ထင္ျပီးခြင့္ျပဳခဲ့သည္၊ယင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ႏုိင္ငံေရ းပါတီေတြကုိယေန.ဆုိရင္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာေနျပီးျဖစ္သည္၊အလာတူပင္၊အပစ္ရပ္လက္ နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားဟာလည္း သူတုိ.၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာသည္၊အားမနာေျပာရရင္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ကုိင္ဒုတ္ျဖစ္သည့္ၾကံ.ဖြတ္အဖြဲ.ဟာလည္း မၾကာခင္မွာစစ္အစုိးရ၏အနီးစပ္ဆုံးရန္သူျဖစ္လာမည္ ဟုတုိင္းရင္းသားအ သံ၏ယုံၾကည္ရသည့္သတင္းေပးပုိ.ခ်က္အရသိရွိရသည္၊

စစ္အစုိးရအေနနဲ.တစ္အုိးခ်က္ထားသည့္ထမင္းကုိ အက်က္မညီဘဲတစ္ခ်ဳိ.မဆတ္၊တစ္ခ်ဳ.ိေပ်ာ့၊တစ္ခ်ဳိ.နတ္ဆုိရင္စားလုိ.မရ ပါ၊ေနရာကြက္ၾကာရြားသည့္မုိးက ေျမမစုိးႏုိင္ပါ၊မလုံေလာက္သည့္ စစ္တပ္အင္းအားကုိ ရွမ္ျပည္နယ္သုိ.ခဏပုိ.လုိက္၊ကရင္ ည္နယ္သုိ.ခဏပုိ.လုိက္လုပ္ျပီးအင္းအားျပလွည့္စားကြက္ကုိအသုံးမဝင္ေတာ့ပါ၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ယေန.ဆုိရင္၊က်ေနာ္တုိ.အတြက္ ေအာင္ပြဲကနီးလာေနျပီး မၾကာခင္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလုိက္ပါသည္၊

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ. တုိင္းရင္းသားအသံတုိက္တြန္းခ်င္တာက၊ ညီအစ္ကုိတပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင္. ျပည္သူ.ဘက္ကုိရပ္ တည္ျပီး က်ေနာ္တုိ.နဲ.ပူးေပါင္းပါ၊သုိ.တည္မဟုတ္၊အထဲမွာပင္ေနျပီး စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုလိပ္စာ၊အလုပ္အ ကုိင္မ်ား၊နီးစပ္သူမ်ား၊သြားလာလွဳပ္ရွားတတ္သည့္ေနရာမ်ားကုိ သတင္းစုေဆာင္းျပီးေပးပုိ.ၾကပါ။ အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာေအာ င္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ပါးအျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာမေတြ.ေသးပါေၾကာင္းအခ်ိန္မေႏွာင္ခင္ေနမဝင္မီလက္တြဲျပီးခ် ၾကပါစုိ.။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.