တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, August 29, 2010

စစ္ေရးထက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကုိအေလးထားသည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္ေရးထက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကုိအေလးထားသည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

(က)ေရြးေကာက္ပြဲအၾကဳိစနစ္တက်အဆင္သင့္စီစဥ္ထားသည့္တပ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္အရပ္သားမ်က္ႏွာစြပ္ေပၚလစီကုိ ေကာဠဟဠသတင္းအျဖစ္ ျဖန္.ေစကာ..
(၁) စစ္ဗုိလ္တစ္ခ်ဳိ.ႏွင့္တတိယအင္းအားစုတုိ.၏လွ်ိ.ဝွက္စြာခ်ိတ္ျပီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ၾကံစည္းမွဳကုိရွဳပ္ေထြးေစသည္၊
(၂)ေစာင့္ၾကည့္ေန တဲ့ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား၏ဆက္တုိက္ဖိအားေပးေနမွဳႏွင့္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတန္ျပန္မွဳကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊ (၃)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအား စုမ်ား၏ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္မည့္ဗ်ဴဟာကုိယာယီရပ္တန္.ေစသည္၊
(၄)ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္စစ္ဗုိလ္မ်ားကႏွဳတ္ထြက္ျပီးမွဝင္ျပဳိင္တယ္ဆုိသည္ကုိလူထုႏွင့္အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားကုိအေကာင္းျမင္အဆုိးျမင္အမ်ဳိး
မ်ဳိးကြဲေစျပီးအင္းအားထပ္၍ဆုတ္ယုတ္ေစသည္၊
(၅)ပါလီမာန္အတြင္းစစ္တပ္(၂၅%)ေနရာယူေရးကုိေရြးခ်ယ္လုိက္သည္၊
(၆)ရာထူးတုိးေပးရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိျဖည့္
ဆည္းလုိက္ျပီး အာဏာဖိဆန္မွဳႏွင့္တပ္အ တြင္းမေက်နပ္မွဳေဘးအႏၱရာယ္ကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊

(ခ)တပ္သားအေသမခံသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတုိက္ပြဲျဖင့္ရသမွ်ယူတဲ့နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ျပည္သူစစ္တပ္ဗ်ဴဟာ၊

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေနာက္ဆုံးရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရးအၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ျပီးျခိမ္ေျခာက္ျခင္း၊စစ္အင္းအားျပ ျခင္း၊ရန္သူအင္းအားပဲ့ထုတ္ျခင္း၊အင္းအားနဲျပီးအႏၱရာယ္မရွိသည့္ရန္သူကုိစစ္ေရးတုိက္ခုိက္ျခင္း၊နယ္ျခားတပ္လက္ခံလုိက္သည့္ရန္သူကုိ ခ်ီေျမွာက္ဂုဏ္ ယူျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရဝါဒျဖန္.ျခင္း၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚမေလမစားျပသခ်င္ျဖင့္တုိင္းမွဴးအမိန္.နဲ.ဆင့္ေခၚေန ျခင္း၊စသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ဤကဲ့သုိ.ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအထိဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္၊

(ဂ)ေရြးေကာက္ပြဲကုိမတရားနည္းထက္တရားသည့္နည္ျဖင့္ရသမွ်အႏုိင္ယူခ်င္ေန

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္ေနရာမွာပထမဦးဆုံးႏုိင္ငံေရးပါတီဆန္ဆန္ ေဟာေျပာစည္းရုံးသည္၊စည္းရုံးမရသည့္ေနရာေတြမွာလွ်ိ.ဝွက္စြာလုိက္လံျခိမ္ ေျခာက္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆုံးအျဖစ္အတင္းအဓမၼေထာက္ခံမဲထည့္ခုိင္းျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊ျပဳိင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထား ျပီးတင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ျပီးဝင္ျပဳိင္သူအမတ္ေလာင္မ်ားကုိေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္၊

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ယင္ကဲ့သုိ.ပူးပူးေႏြးေႏြးအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္၊

ဒုိ.လုပ္စရာေတြ


(က)အေရးကိစၥအတြက္ေဘာင္ဘီခြ်တ္ခြ်တ္မခြ်တ္ခြ်တ္၊ရာထူးေျပာင္းေျပာင္းမေျပာင္းေျပာင္းဘာမွထူးျခားလာမည့္မဟုတ္ဘူးလုိ.သေဘာထားလုိက္ပါ၊ လုပ္စရာရွိတာေတြကုိသာအေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္အရင္ကထက္စစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ အရပ္သားပဲေျပာင္းေျပာင္း၊ ေဘာင္ဘီးဘဲခြ်တ္ခြ်တ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလုံးဝခြင့္လြတ္လုိ.မရပါ၊သူတုိ.လုပ္ေနၾကသည့္လက္လဲပုခုံးေျပာင္းစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ကုိမေမ့ပါနဲ.။

(ခ)အေရးကိစၥအတြက္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးလုိ.မွတ္ထားလုိက္ပါ၊လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလက်ရင္စကားေျပာင္းျပီး တစ္မ်ဳိးေျပာလာမည္၊သူတုိ.ေပးထားတဲ့ကတိေတြကုိ ဘာမွအသုံးဝင္မွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္ေရးအရျခိမ္ေျခာက္ေနျခင္းႏွင့္ဆက္လက္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း တန္ဘုိးမထားရန္ႏွင့္တုိက္ခုိက္လာပါက စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ား၊နီးစပ္သူမ်ားအားအျပင္းထန္းဆုံးႏွိပ္ကြပ္ရပါမည္၊တုိင္းျပည္ကုိမီးတဟုန္း ဟုန္းေလာင္သြားေအာင္တုိက္ရမည္၊ျပည္နယ္အလုိက္အေျခခ်ထားေသာတပ္ရင္းမ်ားကုိလူထုအင္းအားျဖင့္မီးရွဳိ.ပစ္ရပါမည္၊သနားညွာတာျခင္းႏွင့္တုိင္း ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေခတၱခဏေဘးဖယ္ထားရမည္၊သူေသကုိယ္ရွင္တုိက္ပြဲျဖစ္ရမည္။

(ဂ)အေရးကိစၥအတြက္က်ေနာ္တုိ.အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်ရမည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရုိသားမွဳမရွိဘူးဆုိတာကုိျပည္သူထုအားေျပာျပရ မည္၊ၾက့ံဖြတ္ဘဲႏုိင္ႏုိင္၊သန္းေရႊဘဲပုိင္ပုိင္ျပည္တြင္းျပႆနာကုိမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆုိတာျပသရမည္၊သူတုိ.က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိသူတုိ.နဲ.သာဆုိင္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳစရာမလုိပါ။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.