တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, February 12, 2009

လြတ္လပ္ေရးနဲ.ပတ္သက္၍ကခ်င္းလူထုအားျဗိတိသွ်အရာရွိတစ္ဦး၏သတိေပးခ်က္ကုိ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာ၊


တုိင္းရင္းသားအသံ
လြတ္လပ္ေရးနဲ.ပတ္သက္၍ကခ်င္းလူထုအားျဗိတိသွ်အရာရွိတစ္ဦး၏သတိေပးခ်က္ကုိ
အမွန္တကယ္ျဖစ္လာ၊


လြတ္လပ္ေရးကုိအတူတကြမယူနဲ.အုံးလုိ. မစၥတာ Stevenson ျဗိတိသွ်အရာရွိတစ္ဦး၏သတိေပးခ်က္ကုိဒီေန.အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေနျပီးျဖစ္သည္၊

ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန.၊၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ မစၥတာ စတီဗဲင္းႏွင့္ဗေမာ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနား ေကာ္မရွင္းနာ မစၥတာ Nort တုိ.ကကခ်င္လူထုေတြနဲ.ေတြ.ဆုံျပီး မစၥတာစတီးဗဲင္းကဒီလုိေျပာပါသည္၊"ဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိမ ၾကာခင္က်ေနာ္တုိ.လြတ္လပ္ေရးေပးမယ္၊ခင္ဗ်ားတုိ.ကခ်င္အေနနဲ.သူတို.နဲအတူလြတ္လပ္ေရးမယူနဲ.၊အတူယူလုိက္လုိ.ရွိရင္ ဗမာေတြရဲ.ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳကုိတစ္ေန.ေန.မွာခင္ဗ်ားတုိ.ခံရပါလိမ့္မယ္" ျပီးေတာ့၊သူကဆက္ေျပာသည္၊ "တုိင္းျပည္ကုိေနာ က္ဆယ္ႏွစ္လုံးလုံးက်ေနာ္တုိ.အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးခင္ဗ်ားတုိ.ကုိလြတ္လပ္ေရးေပးမယ္၊ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းကဗမာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ဖက္စစ္ဂ်ပန္တုိ.ကုိတုိက္ထုတ္ရာမွာက်ေနာ္တုိ.ကုိကူညီေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေက်းဇူတင္တဲ့အေနနဲ.တုိင္းျပည္ကုိဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရမလဲဆုိတာကုိခင္ဗ်ားတုိ.ကုိက်ေနာ္တုိ.သင္ေပးမည္၊ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြကသူ.စကားကုိမယုံဘဲတု.ံျပန္သည္၊ ဗမာတုိ.ဖိႏွိပ္လာရင္သူတုိ.ကုိက်ေနာ္တုိ.သတ္ပစ္လုိက္မယ္၊အရင္တုန္းကလည္းသတ္ခဲ့တာပဲ၊လုိ.ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ Sama Duwa Sinwa Nawng ကေျပာခဲ့သည္၊


Warning by Britishers to Kachins comes true

Written by KNG
Thursday, 12 February 2009 18:55
"Don't take independence together!", the British had warned ethnic Kachin leaders and this has come true today, the 62nd anniversary of the Union Day in Burma, which commemorates the ethnic Shan, Kachin, Chins leaders and Burmese (Burman) leader General Aung San signing the Panglong Agreement for forming the multi-ethnic Union of Burma on February 12, 1947.


Kachins have lost their autonomous rights since Burma's Independence Day on January 4, 1948 during successive Burmese-national leaderships---from the first elected Prime Minister U Nu to Senior General Than Shwe, current chairman of the military junta's so-called State Peace and Development Council (SPDC). Now it is the worst phase.

Rip
It was a historic mistake where Kachins lost political rights when Kachin leaders decided to take independence together with Burmese and form the Union of Burma in 1946 under the leadership of the two Kachin Duwas (leaders) in Myitkyina --- Sama Duwa Sinwa Nawng and Duwa Wabaw Zau Rip, said Duwa Maran Zau Awng in Florida in the US of the National League for Democracy, NLD's People Representative of Waingmaw Township in Kachin state and Awng Wa, the former 88 Kachin students' leader on the Sino-Burma border.

On August 15, 1946, Mr. Stevenson, officer of Burma's Frontier Areas Administration and Mr. North, special commissioner of Bhamo and Myitkyina met about 100 Kachin Duwas from Myitkyina, Bhamo, Danai (Tanai), Putao and Lashio in Myitkyina and warned them not to claim independence together with the Burmese.

Mr. Stevenson warned Kachin Duwas in a meeting held in a football field in Manhkring primary school in Myitkyina, "So, We are to give independence to Burmese soon, you (Kachin) don't take independence together with them. If you receive it together, you may be depressed by the Burmese someday."

Mr. Stevenson had continued, "We'd like to rule continuously for 10 years and give you independence. As we'd like to be grateful to you for your great help in fighting against Fascist Japan in northern Burma during WW II, we'd like to teach you and educate you 'how to rule country'.

Sama Duwa Sinwa Nawng angrily stood first and fought back with words against Mr. Stevenson saying "If Burmese depress us, we'll slaughter them again. We have slaughtered them in the past."

Duwa Wabaw Zau Rip had complained regarding the promise of political education programs for Kachins by the two British officers, "You did not build any school in Bhamo in 75 years of rule, Myitkyina during 50 years of rule and Putao in 35 years of rule. We don't believe you."

All Kachin leaders in the meeting raised their hands and rejected the warning and the offer of the two British officers as soon as they heard the voices of Duwa Sinwa Nawng and Wabaw Zau Rip, said Duwa Zau Awng who was teenager at that time and informally attended the meeting.

Duwa Zau Awng added, Kachin leaders at that time had also thought of forming the People's Republic of Kachin as the next step in the future after independence together with Burmese.

The London-based Duwa Mahkaw Hkun Sa, general secretary of Kachin National Council accused Burma's ruling junta pointing at Article 9 (c) under Chapter (1) in the junta's newly drafted constitution which was forcibly approved in the public referendum in May, 2008, "The Burma's ruling junta is trying to delete the name 'Kachin state' from Burma."

Now, all Kachin leaders believe that the lost rights of Kachins following Burma's Independence Day will be regained if a democratic system is ushered into Burma, first.

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.