တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, February 8, 2009

Ethnic Leaders Attend the 62nd Anniversary of Shan State National Day Held by RCSS, Describing their Unity and Cooperation 08.02.2009
တုိင္းရင္းသားအသံ
Ethnic Leaders Attend the 62nd Anniversary of Shan State National Day Held by RCSS, Describing their Unity and Cooperation

08.02.2009
(Taifreedom.com)

Ethnic Leaders Attend the 62nd Anniversary of Shan State National Day Held by RCSS, Describing their Unity and Cooperation 08.02.2009
GMT+7 11:40

Restoration Council of Shan State (RCSS) held the celebration of the 62nd anniversary of Shan State National Day with grandeur at Loi Tai Leng headquarters, Shan State. Over 5000 guest-visitors including monks, ethnic leaders, Shan groups from inside and exile, civilians, officers and soldiers from SSA participated on the occasion day, February 7.

Sao Yawd Serk, Chairman of RCSS, Veteran Sao Pai Mong and some ethnic leaders gave speeches that mentioned on the unity, the history of Shan State National Day and future cooperative actions in the ceremony, celebrated at 09:09am.

Sao Yawd Serk addressed people attending the National Day ceremony, he focused on: the reasons of Shan State people have been suffering under the control of Burmese dictator, the honesty of Shan leaders who trusted on General Aung San completely during fighting for independence from British in 1947, the disunity between Shan State People Freedom League (SSPFL) and Shan Princes ( Sao Pha), the situation of Shan leaders who only paid attention on achievement of independence and not foresee about the future, the current Union which is not a genuine one, about the Union and Panglong Agreement that had been abrogated by General Nay win, who staged a coup on March 3, 1962, the important of unity to gain Shan State back, the wrong action of some ethnic groups demand their rights from Burmese junta, the marking of Burmese junta is the aggressor and be aware of the future Union formed by the junta.

Khun Thurein from Pao National Liberation Organization (PNLO), Kya Bo Long aka Pho Thein Shin from Lahu Democratic Union (LDU), Sao La Hwe from Wa National Organization (WNO), U Htee Saw from Karenni National Progressive Party (KNPP) and one people delegate also gave speeches in the ceremony.

Likely, PNLO, LDU, WNO and KNPP sending their formal messages to the 62nd anniversary of Shan State National Day as well as individuals include Sao Noan Oo, daughter of the late Prince ( SaoPha) of Lawksawk.

The celebration was being started with the sport competitions on February 4 and the guests started arriving at Loi Tai Leng since the firs of February. RCSS provided all guests with free food and accommodation and distributed the pamphlets to the guests as well. Shan concert and traditional Shan opera were performed on evening of February 6 eve and 7.

The Shan State National Day, February 7, commemorates the 1947 Panglong conference of Sao Phas and Shan leaders at which a united front against British colonial rule was agreed on. The meaning of Shan State National Day are the day of Shan leaders united, establishing of a federal democratic country, unifying various ethnic states into a bigger state, establishing of Shan State Council, finding the Shan State flag and the day of enjoying freedom and democracy.

After five days their historic conference, Shan leaders, Kachin leaders, Chin leaders and General Aung San signed the Panglong Agreement demanding independence from Britain and then Union of Burma became independence in January 4, 1948.


No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.