တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, October 21, 2011

တစ္ဖက္ပိတ္တစ္ဖက္ဖြင့္ဗ်ဴဟာျဖင့္စစ္အစုိးရခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကႏုိင္ငံေရးေရႊ.ကြက္ကစားေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
တစ္ဖက္ပိတ္တစ္ဖက္ဖြင့္ဗ်ဴဟာျဖင့္စစ္အစုိးရခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကႏုိင္ငံေရးေရႊ.ကြက္ကစားေန

အရင္းတုန္းကဆုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားႏွင့္ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကုိအသက္ရွဴၾကပ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားျပီးလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္ျပည္ပရွိဒီမုိကေ၇စီအင္းအားစုမ်ားကုိအသက္ရွဴေခ်ာင္ေအာင္လုပ္ထားသည္၊ယခုတစ္ဖန္ကေတာ့၊ျပည္တြင္းရွိႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားႏွင့္ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကုိအသက္ရွဴေပါက္ေခ်ာင္ေအာင္ဖြင့္ေပးထားျပီးနယ္စပ္ေဒသရွိလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္ျပည္ပရွိႏုိင္ငံေရး၊ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကုိအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းၾကပ္သြားေအာင္၊ပိတ္သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိထင္ထင္ရွာရွာေတြ.ရသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊လက္ရွိသိန္းစိန္းအစုိးရကအေျပာင္းအလဲလုပ္ေနတယ္၊ဒီမုိကေရလမ္းေၾကာင္းသြားေနတယ္ဆုိသည့္ယုံၾကည္လြယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးကိေလသာမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သူမ်ားကေျပာဆုိေနၾကတာဟာႏုိင္ငံေရးသတိ၊သမာဓိ၊ပညာႏွင့္သီလလုံသူမ်ားအတြက္ဘာမွအက်ဳိးသက္ေ၇ာက္မွဳမရွိေစဘဲ၎ယုံၾကည္လြယ္သူမ်ားအတြက္သာဆုိးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္လိမၼည္.ဟုတုိင္းရင္းသားအသံမွယုံၾကည္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ယုံၾကည္လြယ္သူမ်ားနဲ.ယုံၾကည္ခက္သူမ်ားအၾကားႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမွဳရွိႏုိင္ေအာင္အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကုိက်င့္သုံးရမည္၊ပညာလြန္လွ်င္ကဲ၊သမာဓိလြန္လွ်င္လဲ၊ဆုိသည့္စကားအတုိင္းဘဲဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားႏွင့္လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအေနနဲ.မိမိလုပ္ေနၾကအလုပ္မ်ားကုိအစီအစဥ္မေျပာင္း၊စိတ္မေယာင္ၾကဘဲဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ေဘးဘယာလည္းကင္း၊ပန္းတုိင္ဆီလည္းဝင္ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.