တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, June 19, 2008

Helping Burma recover ျမန္မာျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ကူညီျခင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျမန္မာျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ကူညီျခင္း

ျမန္မာျပည္တြင္း လက္ရွိက်င္းပေနေသာ နာဂစ္ေနာက္ပုိင္း အာဆီယံပူးေပါင္းသုံးသပ္ေရးအစည္းအေဝးကုိ ကမၻာ.ဘဏ္ႏွင့္အဆီယံဖြံ.ျဖဳိးေရးဘဏ္တုိ.မွ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကတာကုိ က်ေနာ္တုိ.သိရွိရပါသည္၊ ၎ပူးေပါင္းသုံးသပ္ေရးအဖြဲ.သည္ ဇြန္လ မကုန္ခင္မွာ ပဏာမအစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ဂ်ဴလုိင္လ အလည္ပုိင္မွာ အျပီသတ္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပလိမ္.မည္ ဆုိတာကုိလဲ က်ေနာ္တို.သိရွိထားပါသည္။

ကမၻာ.ဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံဘဏ္ေတြအေနနဲ. ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေပၚေနေသာ လူသားခ်င္းအၾကပ္အတည္ေတြကုိ အခြင္.အေရးေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွူးျမင္ျပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင္. ပုိးျပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလာမွာကုိ က်ေနာ္တုိ.စုိးရိမ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစုိးရ မေပၚေပါက္မခ်င္း ကမၻာ.ဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံဘဏ္ေတြအေနနဲ. လူသားခ်င္းစာနာကူညီမွဳအေရးကုိသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္၊ ထုိ.အျပင္၊ နအဖအေနနဲ. ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ျပည္ပမွရန္ပုံေငြမ်ား ျပည့္စုံေစရန္ ႏုိင္ငံတကာအေရးေပၚပစၥည္းမ်ား အသုံျပဳရာတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုိက္နာခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအနာဂတ္ေရးတြင္ တုိက္ရုိက္ပါဝင္သူမ်ားအေနနဲ. စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ က်ေနာ္တုိ.၏ ျမန္မာျပည္တြင္း လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားနဲ.ပတ္သက္ျပီး ကမၻာ.ဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံဘဏ္တုိ.က တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်ျပဳလုပ္ရာမွာ ေအာက္မွာ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ လူထုေျချပဳအဖြဲ.အစည္းမ်ားကုိ ထည့္တြက္ထားပါရန္ က်ေနာ္တုိ.ေတာင္းဆုိပါသည္။

ျမန္မာျပည္ထဲတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္.ျပန္.ဆက္သြယ္ထားေသာ အဖြဲ.အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းသိထားျပီး ျမန္မာျပည္တြင္း လုံးျခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပမရသည့္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ လဲ က်ေနာ္တုိ. အဆက္အသြယ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ပူးေပါင္းသုံးသပ္ေရးအဖြဲ.ႏွင့္ အာဆီယံလူသားခ်င္းစာနာေရးအင္းအားစုမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ.ဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံဖြံ.ျဖဳိးေရးဘဏ္မ်ား၏ လွဳပ္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ.ႏွင့္အျခားတုိက္ရုိက္ပါဝင္သူမ်ား က်ယ္ျပန္.စြာ သုံးသပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေပးပါရန္ အေလအနက္ေတာင္းဆုိပါသည္။


Bangkok Post - Thursday June 19, 2008

PostBag

Helping Burma recover


We understand that the World Bank and the Asian Development Bank have sent staff to join the Asean post-Nargis joint assessment that is currently taking place in Burma. We also understand that the assessment team will present a preliminary report in late June and a final report in mid-July.

We are concerned that the World Bank and the ADB may view the humanitarian crisis in Burma as an opportunity to increase engagement with Burma's military regime, the State Peace and Development Council.

Until a genuinely democratic government is installed in Burma, the World Bank and the ADB should focus only on facilitating humanitarian relief efforts. In addition, the SPDC should be obliged to use its foreign reserves to supplement external funding for relief efforts.

As stakeholders in Burma's future, we insist that the World Bank and the ADB include the undersigned and other community-based organisations which are advocating for genuine political reform, in any decision-making process regarding their activities in Burma.

As organisations with a broad range of contacts within Burma, we are well-informed about the situation in ethnic areas, and are able to communicate the requests and concerns that those inside Burma cannot express for security reasons.

We further insist that details of the World Bank and ADB's activities in Burma, including any assessment missions and details of support to the Asean Humanitarian Task Force, be made public so that they may be reviewed widely by us and all other stakeholders in Burma's recovery.

ETHNIC COMMUNITY DEVELOPMENT FORUM

Together with:

1. Burma River Network;
2. Kachin Women's Association, Thailand;
3. Karen Environment and Social Action Network;
4. Nationalities Youth Forum;
5. Salween Watch Coalition; 6. Shan Women's Action Network;
7. Shan Youth Power

http://www.bangkokp
ost.com/190608_News/19Jun2008_news34.php

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.