တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, March 12, 2011

ငလ်င္လွဳပ္မွဳေၾကာင့္ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံႏွစ္ရုံတြင္ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၅ ခုအႏၱရာယ္ရွိ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ငလ်င္လွဳပ္မွဳေၾကာင့္ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံႏွစ္ရုံတြင္ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၅ ခုအႏၱရာယ္ရွိ

i


ငလ်င္လွဳပ္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံတစ္ရုံတြင္အပူခ်ိန္လြန္အရည္ေပ်ာ္ႏုိင္မည့္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ.ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုဂ်ပန္ႏ်ဴကလီးယားလုံျခဳံေရးေကာ္မရွင္အရာရွိတစ္ဦးကဒီကေန.ေျပာၾကားသြားပါသည္၊

ေသာၾကာေန.အင္းအားျပင္းထန္တဲ့ငလ်င္လွဳပ္မွဳေၾကာင့္အေအးေပးစနစ္ပ်က္စီးသြားတဲ့ဖူခူရွီမာဒုိင္ခ်ိရွိအမွတ္(၁)ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံတြင္အပူခ်ိန္လြန္အရည္ေပ်ာ္ေနသလားကုိတာဝန္ရွိသူမ်ားကစစ္ေဆးေနေၾကာင္းရုိဟုိင္းရွီအုိမိ Ryohei Shiomi ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊အကယ္၍အပူခ်ိန္လြန္အရည္ေပ်ာ္ျဖစ္ေသာ္လည္းကီလုိမီတာ ၁၀ ပတ္လည္အလြန္မွာေနထုိင္သည့္လူသားေတြကုိထိခုိက္မွဳမရွိႏုိင္ဘူးလုိ.ရွီအုိမိကေျပာပါသည္၊

အနီးအနာပတ္လည္တစ္ဝုိက္မွာေနထုိင္ေနသည့္လူဦးေရ ၅ ေသာင္းတစ္ေထာင္ေလာက္ကုိေျပာင္းေရႊ.ခုိင္းလုိက္ျပီလုိ.လည္းသူကဆက္ေျပာပါသည္၊

အေအးေပးႏုိင္စြမ္းပ်က္စီးမွဳေၾကာင့္အဏုျမဴစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံႏွစ္ရုံတြင္ရွိအဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၅ ခုအတြက္ဒီကေန.မနက္ပုိင္းမွာဂ်ပန္အစုိးရကအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာလုိက္ပါျပီ၊ဒုိင္ခ်ိရွိအဏုျမဴစြမ္းအင္စက္ရုံကုိႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာလုိက္တာဟာဂ်ပန္သမုိင္းမွာဒါကပထမဦးဆုံးျဖစ္သည္၊အစုိးရအေနနဲ.ဒီလုိေၾကညာျပီးေနာက္နာရီပုိင္းအာၾကာမွာပင္ ဒုိင္ခ်ိမွာရွိတဲ့ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၆ ေနရာအတြက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပုိ.ေဆာင္ေပးေနသည့္ Tokyo Electric Power Co ကဒုိင္ခ်ိမွာဒုတိယေျမာက္ဓါတ္ေပါင္းဖုိတစ္ခုႏွင့္ Fukushima Daichi အနာတစ္ဝုိက္မွာရွိတဲ့အျခားေသာဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၃ ခုတုိ.ကုိလည္းအေအးေပးမွဳစနစ္ပ်က္စီးေၾကာင္းထပ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္၊အစုိးရကလည္းထုိေနရာသုံးခုတုိ.ကုိလည္းအေရးေပၚအေျခအေနအလ်င္စလုိေၾကညာျပန္ပါသည္၊ဒုိင္ခ်ိမွာအေျခေနကထိတ္လန္.ဖြယ္ေကာင္းပါတယ္၊တြန္းအားပုံမွန္ထက္ႏွစ္ဆတုိးပြားေနေၾကာင္ဂ်ပန္ႏ်ဴကလီးယားလုံျခဳံေရးဌာနကအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္၊ႏုိင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္ရဲ.ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ဖူခူရွိမာဒုိင္ခ်ိမွာရွိတဲ့ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စက္ရုံဟာအေအးေပးစနစ္ပုံမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ဒီဇယ္ဓါတ္ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ စက္ကဆူနာမိေရလႊမ္းမွဳေၾကာင့္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ.ေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ဂ်ပန္ရွိအဏုျမဴစြမ္းအင္သုံးစက္ရုံအားလုံးသည္ငလ်င္လွဳပ္ဒဏ္ႏုိင္တဲ့စနစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္၊ငလ်င္လွဳပ္လ်င္လွဳပ္ခ်င္ႏ်ဴကလီးယားစက္ရုံအားလုံးဟာအလုိအေလ်ာက္ပိတ္သြားခဲ့သည္၊ဒါေပမဲ့၊အေအးေပးစနစ္ျပႆနာကုိေတာ့ဆက္ရွိေနပါတယ္၊အုိနာဂါဝါရွိအဏုျမဴစြမ္းအင္စက္ရုံတစ္ခုကေတာ့မီးေလာင္ကြ်မ္းမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးမီးျငိမ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ.ဂ်ပန္အစုိးရကသတင္းေပးပုိ.လာသည္ဟုႏုိင္ငံတကာစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီရဲ.ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာေရာင္ဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိေပါင္း ၅၄ ခုရွိျပီး ငလ်င္လွဳပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၁၀ ခုကုိေတာ့အလုိအေလ်ာက္ပိတ္သြားပါသည္၊ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကေနလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ငလ်င္လွဳပ္ဒဏ္၊ဆူနာမိဒဏ္ေၾကာင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ ေလထုအဆိပ္သင့္မွဳဳျဖစ္ပြားႏုိင္ျပီးကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္ပိတ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္အကယ္၍ႏ်ဴကလီးယားအပူခ်ိန္လြန္အရည္ေပ်ာ္အႏၱရာယ္ကုိကာကြယ္မွဳမလုပ္ႏုိင္ပါကေရာဂါမ်ဳိးစုံျဖစ္ပြားႏုိင္ျပီးေရာဂါကပ္ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္သည္၊တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွစ္မအေပါင္းတုိ.ခင္ဗ်ား၊မိမိတုိ.တုိင္းျပည္ကုိျပန္လာျပီးအဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အလုပ္တစ္ခုခုအတြက္အသက္စြန္.လႊတ္ႏုိင္ပါေစ၊ Live for Nothing, Die for Something.

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.