တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, March 13, 2011

Condolence and encouragement Letter from Ethnic Nationalities' Voice of Burma to Japanese people တုိင္းရင္းသားအသံမွဂ်ပန္ျပည္သူဆီသုိ.ေပးပုိ.သည့္ဝမ္းနည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
Condolence and encouragement Letter from Ethnic Nationalities' Voice of Burma to Japanese people
တုိင္းရင္းသားအသံမွဂ်ပန္ျပည္သူဆီသုိ.ေပးပုိ.သည့္ဝမ္းနည္းျခင္း၊အားေပးျခင္းသဝဏ္လႊာ

Since the earthquake hit Japan on the last Friday March 11, 2011, tineyintharvoice is following the news everyday on that day and of aftermath of the earthquake. As result, tineyintharvoice has seen the uncountable values that caused many damage of the country of Japan and unknown well beings of many lives of Japanese people. It is a world tragedy that we have ever seen in our lives. At the same time, we also see the courage, strength, unity and brave heart of the Japanese people that dare to face the crisis of both tsunami and nuclear power radius.


Recently, we have learned that the dead toll reached ten thousands as victims of tsunami and nuclear reactor explosion.


We, tineyintharvoice (the voice of Ethnic Nationalities of Burma) team would like to express our deep condolence for the families of the victims of tsunami and nuclear reactor explosion. On the other hand, we would like to encourage and give our moral support to the Japanese people and Japanese government to keep your heart strong and overcome the crisis by joining hands on hands with your beloved citizens.


May Japanese people overcome the crisis and recover from disaster soon.


Your friendly,


Ethnic Nationalities' Voice of Burma Team.

http://www.tineyintharvoice.blogspot.com

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.