တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, March 29, 2011

ေမွာ္ဘီအေျခစုိက္ခလရ တပ္ရင္း ၉၁ တစ္ခုလုံးသန္းေရႊအာဏာရွင္တုိ.၏မတရားအမိန္.ကုိအာခံေနၾကျပီ၊ေတာင္းဆုိခ်က္ေလခ်က္ျဖင့္စတင္၊ဝုိင္းေထာက္ခံၾကပါ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမွာ္ဘီအေျခစုိက္ခလရ တပ္ရင္း ၉၁ တစ္ခုလုံးသန္းေရႊအာဏာရွင္တုိ.၏မတရားအမိန္.ကုိအာခံေနၾကျပီ၊ေတာင္းဆုိခ်က္ေလခ်က္ျဖင့္စတင္၊ဝုိင္းေထာက္ခံၾကပါ၊
LIB 91 Defy the Burma Regime Tuesday afternoon by Ethnic Voice of Burma

ခလရတပ္ရင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကေတာ့၊ ၁၊လက္ရွိဖြဲ.စည္းပုံကုိျပင္ဆင္ေပးပုိ.၊ ၂၊ရဲေဘာ္မ်ားလက္ရွိလစာကုတုိးျမွင့္ေပးပုိ.၊ ၃၊ဝန္ထမ္းေဟာင္မ်ား၏လစာကုိတုိျမွင့္ေပးပုိ.၊ ၄၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လမ္းစဥ္အတုိင္းတပ္မေတာ္သာအမိတပ္မေတာ္သာအဖအစားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ.စစ္ေရးအရျပင္ဆင္မည့္အစားေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာပုိ.ေတာင္းဆုိခဲ့သည္၊တပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအးတုိ.ေတြ.ဆုံျပီးေျဖရွင္းခဲ့ေပမည့္အေျဖတစ္စုံတစ္ရာမရရွိေသးဘူးလုိ.သိရွိရပါသည္၊လက္ရွိတပ္မွာရဲေဘာ္ေတြကအသက္အႏၱရာယ္နဲ.ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္၊ဒီလုိအေျခအေနမွာအျခားေသာတပ္ရင္းမ်ားဆက္လက္ေတာင္းဆုိၾကရန္ဆက္သြယ္ျပီးအလာေတာင္းဆုိခ်က္ကုိေထာက္ခံရမည္၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.