တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, March 25, 2011

မာတ္ခ်္လ ၂၅ ရက္ေန.မွာလူထုအုံၾကြမွဳအစားငလ်င္အုံၾကြမွဳျဖစ္ပြား၊ျပည္သူမ်ားအားပန္းၾကားခ်င္တဲ့စကား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မာတ္ခ်္လ ၂၅ ရက္ေန.မွာလူထုအုံၾကြမွဳအစားငလ်င္အုံၾကြမွဳျဖစ္ပြား၊ျပည္သူမ်ားအားပန္းၾကားခ်င္တဲ့စကား

မာတ္ခ်္လ ၂၅ ၇က္ေန.ဟာဗမာျပည္အတြက္ထူးဆန္းသည့္ေန.တစ္ေန.ျဖစ္သည္၊လူထုအုံၾကြမွဳျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တယ္လုိ.ယူဆခဲ့သည္၊သုိ.ေသာ္၊ယင္ကဲ့သုိ.ျဖစ္မလာဘဲငလ်င္ေျမၾကီးအုံၾကြမွဳျဖစ္လာတယ္ကုိဝမ္းနည္းစြာေတြ.ျမင္ခဲ့သည္၊ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေနျပည္ေတာ္၊မႏၱေလး၊အပါအဝင္အထက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာအက်ဳိးဆုိးမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္၊အေၾကာင္းမူကား၊ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသာသနာထြန္းကားေနသည့္ႏုိင္ငံေတြမွာဗုဒၶ၏ပညတ္ေတာ္ေတြကုိတုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ပဥၥနႏၱရိယကံငါးပါးကုိက်ဴးလြန္ျခင္း၊ဥပမာ၊ဗုဒၶဘုရားအားေသြးစိမ္းတည္ေအာင္အႏၱရာယ္ျခင္း၊၊ဘုရားေစတီပုထုိးမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ဓါတ္ေတာ္ေတြကုိဖ်က္ဆီးေရာင္းစားျခင္း၊အမိအရင္းကုိသတ္ျဖတ္ျခင္း၊အဖအရင္းသတ္ျဖတ္သူ၊ဗုဒၶသားေတာ္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ေသြးထုိးရန္တုိက္ေပးသူ၊ရဟႏၱာကုိသတ္သူ၊
ရဟန္သံဃာေတာ္မ်ားကလည္းပါရာဇိက ၄ ပါးကုိမထိန္းေစာင့္ျခင္း၊ဥပမာ=ေမထုန္မွီျခင္း၊ရဟႏၱာလုိလုိတင္စားျခင္း၊ခုိးဝွက္ျခင္း၊လူသတ္ျခင္းနဲ.လူသတ္တရားေဟာၾကားသတ္ခုိင္းျခင္း၊
ပုထုဇန္ကလည္း လူက်င့္ဝတ္ ၁၀ ပါးကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ဥပမာ=ေတာကုိမီးရွဳိ.ျခင္း၊ျပားအုံးဖ်က္ဆီးျခင္း၊လူသတ္ျခင္း၊မုဒိန္က်င့္ျခင္း၊
တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္လူကလည္း မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးနဲ.အညီမအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ မင္းက်င့္ဝတ္ကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ဥပမာ=တုိင္းသူျပည္သားေတြအေပၚၾကင္နာတရားမဲ့ျခင္း၊ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြကုိဆန္.က်င့္ျခင္း၊ျပည္သူေတြကုိအခြန္အတုတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ညွင္းဆဲျခင္း၊အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္း၊သီလးငါးပါးရွစ္ပါးမတည္ေစာင့္ျခင္း၊ေျဖာင့္မတ္မန္ကန္စြာမက်င့္သုံးျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊

စစ္သားေတြကလည္းစစ္သားက်င့္ဝတ္ေတြကုိခ်ဳိေဖာက္ေနျခင္း၊ဥပမာ=သူမ်ားသားသမီးမယားေတြကုိမုဒိန္က်င့္ျခင္း၊ရန္သူမဟုတ္သသူေတြကုိသတ္ျဖတ္ေနျခင္းစသည္တုိ.ျဖစ္သည္၊

အမတ္မင္း(ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပါအဝင္)မ်ားကလည္းျပည္သူလူထုရဲ.စရိတ္ျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ျပီးျပည္သူေတြေၾကြးသည့္ထမင္းကုိလည္းစားေသးတယ္၊ျပည္သူလူထုအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္အစားမိမိအက်ဳိးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီးတုိင္းသူျပည္သားတုိ.အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္၊အမတ္မင္း၏က်င့္ဝတ္ကုိခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္၊မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူအားးအၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေပးမည့္အစားအၾကံဆုိးဥာဏ္ဆုိးမ်ားေပးျပီးမိမိအက်ဳိးအတြက္တုိင္းျပည္ကုိလွည့္စားေနၾကသည္၊

ဗမာျပည္ဟာအျခားတုိင္းျပည္နဲ.မတူတာကအမ်ားၾကီးရွိသည္၊တုိင္းျပည္ကုိနတ္မင္း၊သိၾကားမင္းနဲ.ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ထားသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊အစုိးလုပ္သူေတြကရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုကုိသတ္ျဖတ္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ထားျပီးအုံၾကြမွဳျဖစ္မလာႏုိင္ေအာင္သတ္မယ္ျဖတ္မယ္ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ျပည္သူမ်ားကအုံၾကြမွဳမလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲအုံၾကြမွဳအစားတရားနဲ.စိတ္ေျဖလုိက္သည္၊အဲဒီလုိစိတ္ေျဖလုိက္ေတာ့တုိင္းျပည္ေစာင့္နတ္ေတြကျပည္သူလူထုကုိယ္စားတာဝန္ယူျပီးဗုဒၶပညတ္ေတာ္အားခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိဒဏ္ခတ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ပညတ္ေတာ္မခ်ဳိးေဖာက္သည့္သူမ်ားအတြက္ဘာမွစိတ္တုန္လွဳပ္ေျခာက္ခ်ားစရာမလုိဘဲစိတ္ေအးေအးထားသီလေစာင့္ၾကပါ၊မၾကာခင္ေတာ့အခ်ိန္ကာလမွာမင္းတရား ၁၀ ပါးနဲ.အညီတုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္မည့္မင္းတရားအစစ္အမွန္ေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းသူေတာ္ေကာင္းမ်ားအားအသိေပးလုိက္ပါသည္၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.