တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, January 13, 2009

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ေဘးဒုကၡ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ေဘးဒုကၡ

ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ အဘိစစ္အစုိးရသည္ ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ခြင့္မွတ္ပုံတင္အသစ္လု ပ္မေပးတာဟာ ရက္စက္ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္လာဘ္စားသည့္ရဲမ်ားအတြက္သာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျပီးမွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္၊

လက္ရွိထုိင္းအစုိးသည္ လူ.အခြင့္အေရးအေလးေပးမွဳႏွင့္ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ျပႆနာနာလည္းမွဳအမွတ္ဟာသုည နီပါးျဖစ္ေနသည္ကုိျပသလုိက္တာဘဲ၊လြန္ခဲ့ေသာ ေအျပီလတုန္းကထုိင္းႏုိင္ငံကုိခုိးဝင္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား(၅၄)ေယာ က္အေအးခန္းပိတ္လူခဲျပီးေသဆုံးတဲ့ျဖစ္ရပ္ကုိမွတ္မိရဲ.လား? အကယ္၍ထုိင္းႏုိင္ငံအေနနဲ.မွတ္ပုံတင္တင္တဲ့စနစ္ရွိခဲ့ရင္ဒီလုိ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚမွာမဟုတ္ပါဘူး၊

အစုိးအေနျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားမွတ္ပုံတင္ပုိမုိတင္လာေအာင္အားေပးတဲ့အေနနဲ.သူတုိ.အတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ႏွင့္အျခားေသာသားေရးနားေရးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးကုိပုိျပီးရွင္းလင္းေအာင္၊သက္သာေအာင္၊လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးမဲ့အ စားလူအသစ္မ်ားထပ္မဝင္လာေအာင္အျပစ္ေပးတဲ့စနစ္ကုိက်င့္သုံးပါသည္၊

မွတ္ပုံတင္တင္ဖုိ.အခေၾကးေငြမ်ားမ်ားေပးထားေသာ္လည္ ရဲမ်ားေငြးညွစ္ျခင္းႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း မ်ားမွအကာအကြယ္မ်ားအာမခံခ်က္မရရွိပါ၊ထုိ.အတြက္ေၾကာင့္၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုကခုိးေနတဲ့ပုံစံမ်ဳိးကုိပုိျပီးသ ေဘာက်ပါတယ္၊ဤနည္းအားျဖင့္ လာဘ္စားတဲ့ရဲမ်ား၏အကူအညီျဖင့္လူကုန္ကူးမွဳလုပ္ငန္းကုိေကာင္းေကာင္းဆက္လက္တ ည္ရွိေနပါသည္၊

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလာေရာက္စာရင္းတင္တဲ့အေရအတြက္ဘာေၾကာင့္က်ဆင္းခဲ့သလဲဆုိတာ ကုိအားနဲေသာမွတ္ပုံတင္တင္တဲ့စနစ္ကရွင္းျပေနပါသည္၊(၂၀၀၄)မွာဆုိရင္ ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတစ္သန္းေက်ာ္လာ ေရာက္မွတ္ပုံတင္တင္ခဲ့ပါသည္၊မႏွစ္တုန္းဆုိရင္၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေပမဲ့မွတ္ပုံတင္လာတင္သူ အေရအတြက္ကေတာ့ (၅)သိန္းအထိထုိးက်သြားပါသည္၊

မွားယြင္းတဲ့စနစ္ကုိအမွားအတုိင္းခ်န္ထားတာဟာဆုိးသေလာက္ဆုိးေနျပီ၊ေရႊးေျပာင္းအလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္ပါမွတ္ပုံ တင္တင္မေပးတာကုိလည္းထပ္လုပ္အုံးမွာလား?ဒီလုိလုပ္တာဟာ လူကုန္ကူးမွဳျပႆနာႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအလြဲသုံးစားလု ပ္မွဳအေျခအေနကုိပုိမုိဆုိးရြားလာဖုိ.ဘဲရွိသည္၊အဘိစစ္အစုိးရအေနနဲ.ဤဟာကုိမျမင္ႏုိင္တာဟာအလြန္ဆုိးပါသည္၊

မွားယြင္းတဲ့အေၾကာက္တရားကလဲအျပစ္ပုံခ်သင့္

ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳႏွင့္အလုပ္လက္မဲ့ရွိေနတဲ့အၾကားကေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားကထုိင္းလူမ်ဳိးလုပ္တ့ဲအလုပ္ေတြ ကုိခုိးယူသြားမည္ဆုိတဲ့အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္မွတ္ပုံတင္လုပ္ေပးတဲ့ဆန္.က်င္ ခ်က္ကုိထုိင္းဝန္ၾကီးအဖြဲ.(ကက္ဘီနက္)ကဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လုိ.အဆင့္ျမင့္အလုပ္သမားအရာရွတစ္ေယာက္ကေျပာျပပါသည္၊
ဤဟာကုိနာလည္မွဳအၾကီးအက်ယ္လြဲေနတာျဖစ္တယ္လုိ. ေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတုိက္ပြဲဝင္ေနသူ Somphong Sarakeaw ဆြမ္းေဖါင္းစရကဲ့ကေျပာပါသည္၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုကထုိင္းေတြမလုပ္တဲ့ခက္ခဲေသာ ညစ္ပတ္ေသာ၊အႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္ေတြကုိဘဲလုပ္ေနၾကပါသည္၊ဥပမာျပရရင္၊မႏွစ္တုန္းက စမြတ္စာခြန္း(မဟာခ်ဳိင္း)မွာ ငါးနဲ့ပတ္သက္ေသာအလုပ္တစ္သိန္းခြဲေလာက္ကုိေခၚပါတယ္၊ထုိင္းလူမ်ဳးိေတြအေယာက္(၁၂၀)ဘဲလာေလွ်ာက္ၾကပါတယ္၊အ မ်ားစုကေတာ့ဗမာျပည္မွာစားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းျပီးဖိႏွိပ္မွဳဒဏ္မွထြက္ေျပးလာေသာမြန္းလူမ်ဳိးေတြကဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ၾကပါတယ္လုိ. သူကေျပာျပပါသည္၊

ဗမာျပည္၏ဆုိင္းကလုန္းနာဂစ္ဒုကၡၾကီးဟာဗမာျပည္၏ထမင္းအုိးပ်က္စီးသြားျပီးစစ္အစုိးရ၏အၾကင္နာမဲ့ၾကိဳးစားမွဳေၾကာင့္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွဳကုိပုိမ်ားလာသည္ကုိေသခ်ာပါသည္၊

တရားဥပေဒမဲ့တာဟာသူတုိ.အတြက္ျပန္ပုိ.ခံရမည္ကုိေၾကာက္ရြ.ံျခင္း၊ေက်းကြ်န္သကဲ့သုိ.အလုပ္လုပ္ေနရျခင္း၊ႏွင့္ရဲမ်ားေငြ ညွစ္ခံရျခင္းတုိ.ကုိပုိမ်ားျပာလာေစသည္၊သူတုိ.ေနမေကာင္းရင္ သည္ခံျခင္းသုိ.မဟုတ္မဖ်ားသေယာင္ဟန္ေဆာင္ျခင္းကလြဲ ရင္တစ္ျခားေရြစရာလမ္းမရွိပါ၊ေရႊ.ေျပာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မုဒိန္းက်င့္ခံရျခင္းဟာအၾကီးဆုံးျပႆနာျဖစ္ေနပါသည္၊အ ထူးသျဖင့္၊အိမ္ေဖာ္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္၊က်ဳးလြန္ခံရသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကရဲစခန္းမွာအမွဳတုိင္ဖြင့္ျပဖုိ.အရမ္း ကုိေၾကာင္ရြ.ံေနပါသည္၊ဒီလုိျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္က်ဳးလြန္သူမ်ားအားဒဏ္ခတ္မရွိတဲ့အခြင့္အေရးကုိေပးထားသလုိျဖစ္ေနသည္၊တ စ္ခ်ိန္တည္မွာပင္၊တရားမဝင္ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ကေလးေတြကလည္းပညာမတတ္ၾကီးျပင္းလာရင္ေစ်းႏွဳန္းသက္ သာေသာလုပ္အားခကုိဆာေလာင္ေနေသာထုိင္းေတြအတြက္မ်ဳိးဆက္သစ္ကြ်န္မ်ားထပ္ျဖစ္လာအုံးမည္၊

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက သူတုိ.အတြက္(ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားမွ)သနားၾကင္နာတရားႏွင့္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကုိသိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားလုိ.မရပါဘူး၊ထုိင္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုကေတာ့၊ေရႊးေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိရာဇာဝတ္ေကာင္းေတြ၊ဗမာေတြဟာအစဥ္အလာ အရထုိင္းေတြနဲ.ရန္သူေတြျဖစ္ဆုိတာကုိ အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္သမုိင္းမ်ားကေခါင္းရုိက္သြင္းထားပါသည္၊

ဤဟာအားလုံးသည္ထုိင္းအတြက္မေကာင္းပါဘူး၊စီးပြားေရးအရ၊အလုပ္သမားအဆင့္အတန္းက်ဆင္းတယ္ဆုိတာ ထုတ္ကုန္ ေတြကျပည္ပတစ္ေနရာသုိ.တင္ပုိ.ေနရသည္၊စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ဆင္းရဲဒုကၡေတြကုိမ်က္စိမွိတ္ ထားျခင္းဟာ က်ေနာ္တုိ.၏ႏွလုံးသားကုိဖြင့္လွစ္ျပသေနသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္မွာပင္၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားလူငယ္မ်ားသည္ သူတုိ.၏ေဒါသတရား၊ေသြးခြဲခံရျခင္း၊ပညာမဲ့ျခင္းႏွင့္ဘဝအခြင့္အေရးဆုံးရွံးျခင္းေၾကာင့္က်ေနာ္တုိ.အတြက္လူမွဳေရးအခ်ိန္ကုိက္ ဗုံျဖစ္လာႏုိင္သည္၊

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚမတရားေငြညွစ္ရွာဖုိ.အလုပ္ရွင္းမ်ားႏွင့္ရဲမ်ားကသာ ပီတိဝမ္းေျမာက္ျဖစ္ၾကပါသည္၊

မွတ္ပုံတင္တင္ေပးျခင္းသည္ အလုပ္သမားအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရာမွာပထမအဆင့္ျဖစ္ပါသည္၊ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားအ သစ္မ်ားအတြက္မွတ္ပုံတင္တင္ေပးျခင္းျငင္းပယ္တာဟာ ဒီမုိကရက္ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရက အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားအတြက္ဂုဏ္ျပဳေလးစားျခင္းကုိစိတ္ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ.ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။

မင္းကာန္စီဘာသာျပန္သည္၊
Monday, January 12, 2009့ (Bangkok Post)

Migrant workers' woes


  • Name: Sanitsuda
  • Email: sanitsudae@bangkokpost.co.th
  • MSN:

Posted by Sanitsuda Ekachai , Reader : 530 , 05:52:49

The Abhisit government's decision not to register new migrant workers is a mistake that only serves abusive employers and corrupt police.

It also shows that the present government's awareness of human rights and understanding of the migrant labour problems is close to zero.

Remember the mass suffocation tragedy last April when 54 Burmese migrant workers suffocated to death in a crammed cold-storage truck while being smuggled into Thailand? This would not have happened if we had a registration system that worked.

But instead of making it simpler, cheaper and easier for the workers to receive health and other welfare benefits to encourage more registration, successive governments have stuck with the punishing system to discourage newcomers.

Since paying high registration fees does not guarantee any protection from police extortion and labour abuse, the majority of migrant workers prefer to remain underground, thus keeping the human trafficking rackets alive and well with support from corrupt police.

The poor registration system also explains why the number of documented migrant workers has been falling over the years. In 2004, there were more than one million migrant workers seeking registration. Last year, the number of registered workers dropped to 500,000 while it is estimated that there are more than two million migrant workers in the country.

It is bad enough to leave the faulty system as it is. But to stop registering new migrant workers altogether? This will only worsen the situation of human trafficking and labour abuse. Too bad the Abhisit government cannot see that.

False fear is again to blame.

According to a high-ranking labour official, Cabinet decided against the registration of new migrant workers out of fear that they would steal Thai jobs amid the sagging economy and soaring unemployment.

This is a big misunderstanding, said Sompong Srakaew, an advocate of migrant labour rights. Most migrant workers are actually doing the difficult, dirty and dangerous work shunned by Thais. Last year, for example, when Samut Sakhon province advertised for 150,000 jobs in fishery-related jobs, only about 120 Thai nationals applied, he said. The jobs were taken up by migrant workers, mostly the ethnic Mon who had fled harsh poverty and persecution from Burma.

The Cyclone Nargis tragedy will definitely increase cross-border migration, given the vast destruction of Burma's rice bowl, the Irrawaddy Delta, and the junta's paltry efforts to assist its own citizens.

The lack of legal status will heighten their fear of deportation, forcing them to put up with slave-like working conditions and police extortion. When they fall ill they will have no choice but to endure, or to turn to quacks. For migrant women, rape is one of their greatest risks, particularly those working as household help. Most victims, however, will be too fearful to press charges and risk further abuse at the police station, thus allowing the abusers to enjoy impunity. Meanwhile, the underground migrant children, robbed of the right to an education, will grow up to become another generation of modern slaves to serve Thailand's insatiable hunger for cheap labour.

Sadly, they cannot expect much sympathy or assistance. Most Thais, having been brainwashed by our ultra-nationalistic history, view migrant workers as potential criminals and Burma as Thailand's traditional enemy.

All this does Thailand no good. Economically, failing labour standards means the export orders will go elsewhere. Morally, turning a blind eye to migrant workers' suffering exposes our own heartlessness. Meanwhile resentment, alienation, lack of education and life opportunities will make migrant youths a social time-bomb.

Only the employers and the police are happy to cash in on the illegality of the migrant workforce.

Registration is the first step to undo these labour knots. By refusing to register new migrant workers, the Democrat-led government has failed miserably to honour labour rights and humanity.No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.