တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, January 29, 2009

ေသြးေျမက်သည့္ အုိင္ယာလန္ညီလာခံ အမတ္အခ်င္းခ်င္း နဖူးကြဲေအာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ၿပီးမွ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးပ်က္ေအာင္ ၀န္

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေသြးေျမက်သည့္ အုိင္ယာလန္ညီလာခံ အမတ္အခ်င္းခ်င္း နဖူးကြဲေအာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ၿပီးမွ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္
စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးပ်က္ေအာင္ ၀န္ႀကီးရာထူးႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ၀ယ္ဟု စြပ္စြဲ

ေခတ္ျပဳိင္သတင္းဌာန

မၾကာခင္က အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသမဂၢ (အမ္ပီယူ) ညီလာခံ၌ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကုိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး (Credential Challenge) ကိစၥမဲခြဲရာ၌ ၀န္ႀကီးရာထူးေပးၿပီး ကန္႔ကြက္မဲ၀ယ္ယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု အမ္ပီယူ ဒု-ဥကၠ႒က ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥ ညီလာခံတြင္ မဲခြဲရာ ကန္႔ကြက္မဲ (၁၈) မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ (၁၅) ျဖင့္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ကန္႔ကြက္သည့္အုပ္စုဘက္က အႏုိင္ရသြားသည္ဟု အမတ္တဦးက ေျပာသည္။ ေဒါက္တာစိန္၀င္း၊ ဦးဘုိလွတင့္နွင့္ စုိင္း၀င္းေဖတုိ႔ကလည္း ရာထူးမွထြက္မည္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ မူလက စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကို အားတက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အမတ္အခ်ိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕သည့္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးေပးလုိက္သည့္အတြက္ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ ထုိအမတ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မဲေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ္ပီယူ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

တခ်ိန္က စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကမ္ပိန္းကုို အားတက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အုိင္ယာလန္ညီလာခံက်မွ ဘက္ေျပာင္းၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သူ အမတ္ (၂) ဦးမွာ တုိးခ်ဲ႕စင္ၿပိဳင္အစိုးရတြင္ ပူပူေႏြးေႏြး ၀န္ႀကီးရာထူးသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမတ္ ဦး၀င္းလႈိင္ႏွင့္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းတုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ အမတ္တဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ အမတ္ ၂ ဦးမဲက စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး (Credential Challenge) ကိစၥ အႏုိင္အရွံဳးကုိ ဆုံးျဖတ္သြားသည္ဟု ေဒၚစန္းစန္းက ယူဆသည္။ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးရန္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းအား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းမကုိင္ခဲ့ေပ။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ယခင္ (၅) ဦး စင္ၿပိဳင္အစိုးရ (ေဟာင္း) က မေထာက္ခံခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီလာခံ မတုိင္မီ္ အုပ္စုအားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ မဲဆြယ္မႈမ်ား၊ မဲ၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။ ညီလာခံမစခင္ကပင္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းအုပ္စုက မည္သည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္၊ မည္သည့္ကိစၥ ကန္႔ကြက္မည္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ စည္း၀ါး႐ုိက္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒၚစန္းစန္းက စြပ္စြဲသည္။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး ေထာက္ခံသည့္ အမတ္အခ်ိဳ႕ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မည္ဆုိသည့္သတင္းမွာ ညီလာခံမသြားခင္ကပင္ မဲေဆာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။ ၀န္ႀကီးျဖစ္မည့္သူ တဦးကဆုိလွ်င္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းေက်နပ္ေအာင္ စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္မွ ျဖစ္မည္ဟုပင္ လာေျပာေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

အုိင္ယာလန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ္ပီယူညီလာခံကာလအတြင္း အမတ္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၿပီး ထုိးႀကိတ္သတ္ပုတ္ၾကသည့္အတြက္ ေသြးထြက္သံယုိ နဖူးကြဲၿပီး ခ်ဳပ္ရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက အတည္ျပဳေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္အမတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ညီလာခံ၌ အမတ္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္ႏွင့္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔ႏွစ္ဦး ထုိးႀကိတ္မည့္ အေျခအေနမ်ားထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္ကိစၥအတြက္ ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေေသးေပ။

voice(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသမဂၢ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အျပည့္အစုံ နားဆင္ရန္)No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.